Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Tom V

Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV-XVI wieku

1 opinia

Redakcja:

Wacław Walecki

Format:

mobi, epub, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

39,20

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

39,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Próba rekonstrukcji źródeł oraz opisu profilu duchowości wybranych polskich wspólnot zakonnych w kontekście europejskim. Składają się na nią rozprawy prezentujące podstawowe wyznaczniki wartości polskiej kultury przedtrydenckiej w zakresie duchowości i pobożności. W kolejnych artykułach autorzy opisują wybrane wartości (religijne, polityczne, etyczne, estetyczne), sięgając po nowe, unikatowe źródła, w ogóle dotychczas niepoddawane analizie lub rozważane z innej niż przyjęta przez autorów perspektywy badawczej.


Eucharistia, Exegesis, Pietas, Devotio, Penitentia, Indulgentia, Paideia, Paupertas, Memoria – to wybrane pojęcia, na podstawie których autorzy starają się pokazać naczelną myśl całego projektu dotyczącego kultury pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą i hermeneutyki wartości: zakres, kierunki oraz sposoby obustronnego przepływu refleksji w kulturze polskiej i europejskiej – tu w odniesieniu do doby przedtrydenckiej i wobec rodzących się wyzwań humanizmu doby renesansu.


12-tomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.


Liczba stron440
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-2659-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    7
  
  INTRODUCTIO
  Wacław Walecki (Uniwersytet Jagielloński)
  Wartości w działaniu. Opis wartości i profil duchowości na wybranych przykładach. Wprowadzenie do lektury tomu    9
  
  EUCHARISTIA
  Anna Zajchowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  „Desiderium et reverentia”. Godne i niegodne przyjmowanie komunii świętej w świetle średniowiecznych
  kazań de Corpore Christi z późnośredniowiecznych rękopisów bibliotek Polskiej Prowincji Zakonu Braci Kaznodziejów    16
  
  EXEGESIS
  Michał Gołębiowski (Uniwersytet Jagielloński)
  De expresso Dei Verbo Stanisława Hozjusza. Pomiędzy teologicznym a świeckim piśmiennictwem ukazującym
  wartości katolickiego egzegety – próba analizy    61
  
  PIETAS
  Małgorzata Krzysztofik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Różaniec Panny Maryjej (1606) Abrahama Bzowskiego OP
  świadectwem dominikańskiej troski o pobożność powszechną    80
  
  DEVOTIO
  Jolanta Gwioździk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Obraz doskonałej zakonnicy polskich i zagranicznych wspólnot franciszkańskich w klasztornych menologiach    105
  
  IMAGO
  Mirosław P. Kruk (Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Krakowie)
  Malowidła Graeco opere fundacji Jagiellonów jako postulat unii państwowej i kościelnej oraz jedności Kościoła    145
  
  PAENITENTIA
  Andrzej Bruździński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Penitencjały i sumy kazuistyczne w moralnym nauczaniu Kościoła w Polsce do połowy XVI wieku    202
  
  INDULGENTIA
  Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński)
  Przedtrydenckie nadania odpustowe udzielane braciom kaznodziejom i braciom mniejszym konwentualnym w średniowiecznej Polsce – analiza porównawcza    252
  
  PAIDEIA
  Katarzyna Janus (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  Przestrzeń dialogu z tradycją. Chrześcijańska paideia w kazaniach na dzień Pięćdziesiątnicy – Marcina Polaka, Peregryna z Opola i Mikołaja z Błonia    293
  
  PAUPERTAS
  Tomasz Nastulczyk (Uniwersytet Jagielloński)
  Manipulus florum Tomasza z Irlandii w środowisku krakowskich bernardynów (XV w.). Recepcja florilegium jako świadectwo transferu wartości teologicznych i moralnych    327
  
  SANITAS
  Justyna Kruk-Siwiec (Uniwersytet Jagielloński)
  Pobożność bernardyńska w świetle rozdziałów De mensa oraz De infirmis z dzieła Manuale instructionis novitiorum Innocentego z Kościana    361
  
  MEMORIA
  Aleksandra Jakóbczyk-Gola (Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski)
  Pieśni maryjne bernardynów. Między tradycją Zachodu
  i Wschodu    393
  
  Indeks osób    422
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia