Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej. Tom 8

1 opinia

Format:

mobi, pdf, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: mobi, pdf, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy rozpraw zawartych w tomie podejmują próbę rozpoznania i zrozumienia wartości, jakie wniósł i pobudził ewangelicyzm augsburski w kulturze Pierwszej Rzeczpospolitej. Studia nad wybranymi ideami i ideałami religijnymi, artystycznymi, pedagogicznymi, społecznymi, antropologicznymi i etycznymi powiązanymi z luteranizmem ukazują doktrynę religijną tej konfesji jako całościową koncepcję kulturową. Autorzy wskazują też na luterański komponent zróżnicowanego konfesyjnie kulturowego dorobku reformacji, na formowanie się i hierarchizację wartości konstytutywnych dla kultury polskiej oraz na dialog z europejską debatą o renesansowej christianitas.


12-tomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV-XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym oryginalnej struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.


An attempt to define the values brought by the Augsburg Evangelicism into the culture of the First Polish Republic. The studies on selected ideas and ideals related to Lutheranism present the religious doctrine of this confession as the holistic cultural concept. The authors point to the Lutheran component of the cultural heritage of the Reformation, the formation and hierarchization of the constitutive values for the Polish culture and the dialogue with the European debate on Renaissance christianitas.


Liczba stron394
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3144-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Katarzyna Meller (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu) Luterańskie novum w kulturze polskiej XVI w.
  Wprowadzenie do tomu    7
  Maciej Ptaszyński (Uniwersytet Warszawski)
  Luteranizm bez Lutra? Luter w Polsce w XVI w.    26
  Paweł Matwiejczuk (Państwowe Muzeum Etnograficzne
  w Warszawie) Odnowa Kościoła w korespondencji Filipa Melanchtona do Polaków    66
  Małgorzata Grzywacz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu) Reformacja wittenberska i szlaki jej transferu. U źródeł obecności luteranizmu w Rzeczypospolitej XVI w.    90
  Izabela Winiarska-Górska (Uniwersytet Warszawski)
  Z zagadnień recepcji protestanckiej hermeneutyki biblijnej w przekładzie Nowego Testamentu Stanisława Murzynowskiego (w ujęciu komunikacyjnym)    110
  Paweł Stępień (Uniwersytet Warszawski) Zbawcza wartość krzyża. O źródłach luterańskiej pobożności pasyjnej w Rzeczypospolitej XVI–XVII w.    164
  Marta M. Kacprzak (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
  O wolności chrześcijańskiej i niewolnej woli.
  Luterańska antropologia i aksjologia wobec renesansowych pytań o godność człowieka    201
  Beata Gaj (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie) Wychowanie do wspólnoty w szkołach luterańskich XVI w. Idea gimnazjum    260
  Piotr Poźniak (Uniwersytet Jagielloński) Miejsca wspólne repertuaru pieśniowego w polskich kancjonałach ewangelickich z XVI w.    297
  Grażyna Jurkowlaniec (Uniwersytet Warszawski) Konflikt wartości, wspólnota tradycji i pragmatyka rzemiosła: XVI-wieczne wydania Biblii Lutra jako źródła ilustracji Biblii Leopolity    323
  Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie) „Inność” i „obcość” luteranów w horyzoncie aksjologicznym. Ewangelicyzm augsburski i jego wyznawcy w polskiej satyrze XVII w.    346
  Indeks osób    377
  Spis ilustracji    379
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia