Edukacja żywieniowa

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

103,35  159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

103,35159,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy w Polsce podręcznik edukacji żywieniowej. Książka Isobel Contento to kompendium wiedzy o tym, jak projektować, realizować i oceniać skuteczność programów i interwencji edukacyjnych związanych z zachowaniami żywieniowymi.
W podręczniku omówiono:
• najważniejsze teorie wykorzystywane w edukacji żywieniowej wraz z przykładami zastosowania wiedzy w praktyce;
• procedurę ułatwiającą studentom i praktykom projektowanie skutecznej edukacji żywieniowej, przełożenie teorii na strategie, cele edukacyjne i praktykę oraz opracowanie planu edukacyjnego;
• zagadnienia dotyczące realizacji edukacji żywieniowej w różnych grupach: wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, osób o niskim poziomie alfabetyzmu i osób z różnych grup kulturowych.
„Edukacja żywieniowa” to książka przeznaczona dla studentów różnych poziomów studiów przed- i podyplomowych w zakresie żywienia. Może być przydatna także dla pracujących edukatorów żywieniowych i menedżerów jako źródło wszechstronnych informacji do planowania i realizacji skutecznych programów edukacji żywieniowej skierowanych do różnych grup odbiorców.
Na całym świecie obserwujemy zwiększanie się częstości występowania chorób dietozależnych, w tym otyłości, oraz nadal istniejące w niektórych krajach niedożywienie. Edukacja żywieniowa jest obecnie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Na szczęście w szkołach, miejscach pracy i społecznościach docenia się znaczenie tej edukacji dla zmniejszania ryzyka wystąpienia tych problemów zdrowotnych. Oznacza to, że edukatorzy żywieniowi mają obecnie możliwości dokonywania rzeczywistych zmian we współczesnym świecie


Liczba stron960
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieOlga Siara
ISBN-13978-83-01-19885-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Część I Połączenie badań, teorii i praktyki: podstawy    1
  1. Edukacja żywieniowa: ważna, ciekawa i niezbędna w dzisiejszym skomplikowanym świecie    3
  Przegląd zagadnień    3
  Plan rozdziału    3
  Cele uczenia się    3
  Wprowadzenie    4
  Dlaczego edukacja żywieniowa jest potrzebna?    4
    Nadrzędnym celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia    4
    Nasze wzory żywienia i aktywności fizycznej nie są optymalne    6
    Nasze wybory żywności nie zawsze są dobre dla naszej planety    7
    Złożoność wyborów dotyczących żywności    7
    Skomplikowane środowisko informacyjne    7
    Zagubienie i niepokój konsumentów    8
  Wyzwania związane z edukowaniem ludzi, jak prawidłowo się żywić    9
    Wpływy biologiczne: czy nasze ciało ma wrodzoną mądrość?    9
    Preferencje kulturowe i społeczne    10
    Czynniki rodzinne i psychologiczne    11
    Poczucie upodmiotowienia: jednostka i społeczność    11
    Zasoby materialne i kontekst środowiskowy    12
    Marketing, struktury społeczne i polityka    12
  Podejścia do celów edukacji żywieniowej    13
    Komunikaty przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych    13
    Komunikaty przekazywane w celu motywowania odbiorców i ułatwiania im zachowań korzystnych dla zdrowia i samopoczucia    14
    Komunikaty mające wywrzeć wpływ na twórców polityki    14
  Współczesna defi nicja edukacji żywieniowej    14
    Czy termin „edukacja żywieniowa” jest właściwy?    17
    Podsumowanie współczesnej definicji edukacji żywieniowej    18
    Wizja stowarzyszeń zawodowych    19
  Skuteczność edukacji żywieniowej    19
  Czym się zajmują edukatorzy żywieniowi? Siedliska, odbiorcy i zakres edukacji żywieniowej    20
    Siedliska: gdzie edukacja żywieniowa jest prowadzona?    20
    Odbiorcy edukacji żywieniowej    23
    Zakres edukacji żywieniowej    24
  Edukacja żywieniowa, zdrowie publiczne i promocja zdrowia: role i kontekst edukacji żywieniowej    25
  Cel książki i przegląd zagadnień    26
    Uczenie się nowego słownictwa    27
    Przegląd zagadnień uwzględnionych w książce    27
  Pytania i zadania    29
  Bibliografia    29
  2. Determinanty wyborów pokarmowych i zmian sposobu żywienia: implikacje dla edukacji żywieniowej    33
  Przegląd zagadnień    33
  Plan rozdziału    33
  Cele uczenia się    33
  Przegląd determinant wyborów i zachowań żywieniowych    34
  Determinanty związane z żywnością: biologia i doświadczenia    34
    Predyspozycje behawioralne zdeterminowane biologiczne    35
    Doświadczenia związane z żywnością    36
    Uczenie się z kontekstu społeczno-emocjonalnego: warunkowanie społeczne    39
    Podsumowanie naszych doświadczeń związanych z jedzeniem    41
  Determinanty osobiste    43
    Determinanty intrapersonalne    43
    Determinanty interpersonalne    45
  Determinanty społeczne i środowiskowe    45
    Środowisko fizyczne/infrastruktura    46
    Środowisko ekonomiczne    48
    Środowisko informacyjne    50
  Co to wszystko oznacza dla edukatorów żywieniowych?    51
    Wiedza na temat żywienia nie wystarcza    52
    Edukacja żywieniowa a determinanty związane z żywnością    53
    Edukacja żywieniowa a determinanty osobiste    54
    Edukacja żywieniowa a determinanty środowiskowe    54
  Implikacje dla kompetencji potrzebnych edukatorom żywieniowym    57
    Kompetencje potrzebne edukatorom żywieniowym według Towarzystwa Edukacji Żywieniowej i Zachowania    57
  Podsumowanie    58
    Biologia i osobiste doświadczenia związane z żywnością    58
    Determinanty osobiste    58
    Determinanty społeczne/środowiskowe    59
    Wiedza i umiejętności to za mało    59
    Wnioski dotyczące umiejętności edukatorów żywieniowych    59
  Pytania i zadania    59
  Bibliografia    60
  3. Przegląd zagadnień dotyczących edukacji żywieniowej: pomoc w zdobyciu motywacji, umiejętności i wsparcia dla zmian zachowania    65
  Przegląd zagadnień    65
  Plan rozdziału    65
  Cele uczenia się    65
  Wprowadzenie: elementy przyczyniające się do sukcesu edukacji żywieniowej    66
    Elementy przyczyniające się do sukcesu edukacji żywieniowej    66
  Pierwszy element sukcesu: koncentracja na zmianie zachowania i działaniach    67
    Koncentracja na konkretnych zachowaniach lub działaniach jest kluczowa dla odniesienia sukcesu    68
  Drugi element sukcesu: uwzględnienie wpływów albo determinant zmiany zachowania i działania    69
    „Wiedza” jest problematycznym terminem w edukacji żywieniowej    70
    Rola wiedzy jako determinanty działań lub zmiany zachowania    71
    Czynniki psychospołeczne jako determinanty działania i zmiany zachowania    73
    Nauki behawioralne pomagają nam zrozumieć Alicję i Raya    77
    Interakcje czynników kulturowych i społeczno-psychologicznych    79
    Wpływ kontekstu kulturowego    80
  Trzeci element sukcesu: wykorzystanie teorii jako przewodnika lub narzędzia w edukacji żywieniowej    82
    Podejścia społeczno-psychologiczne do działania i zmiany zachowań    82
    Podstawowa „teoria”    83
    Teoria jako ustrukturyzowane narzędzie    83
    Należy precyzyjnie określić, jaką teorią się posługujemy    85
    Komponenty teorii: wyjaśnienie terminów    86
    Związki między badaniami, teorią i praktyką    87
    Przydatność wielu teorii z obszaru nauk behawioralnych    87
    Wspólne elementy teorii z obszaru psychologii społecznej    88
    Zarys teorii społeczno-psychologicznej    90
  Czwarty element sukcesu: połączenie złożonych czynników zmiany zachowania z wystarczającym czasem trwania i intensywnością – podejście społeczno-ekologiczne    92
    Zmiana zachowań dzięki Gatekeeperom    93
  Piąty element sukcesu: projektuj edukację żywieniową przy użyciu strategii opartych na teorii i dowodach    95
  Wniosek: ramy koncepcyjne dla prowadzenia edukacji żywieniowej    96
    Zmiana zachowania wymaga czasu    97
    Wnioski    99
  Podsumowanie    102
    Pierwszy element sukcesu: koncentracja na zmianie zachowania lub działaniu    102
    Drugi element sukcesu: uwzględnienie determinant zmiany zachowania lub działania    102
    Trzeci element sukcesu: wykorzystanie teorii i dowodów    102
    Czwarty element sukcesu: uwzględnienie wielu poziomów oraz długotrwałe i intensywne interwencje    102
    Piąty element sukcesu: zaprojektowanie odpowiednich strategii i aktywności    103
  Pytania i zadania    103
  Bibliografia    103
  4. Zwiększanie świadomości oraz wzmacnianie upodmiotowienia i motywacji do zmiany zachowania i podjęcia działania    107
  Przegląd zagadnień    107
  Plan rozdziału    107
  Cele uczenia się    107
  Edukacja żywieniowa a zwiększanie motywacji i poczucia upodmiotowienia: akcent na to, dlaczego warto podjąć działanie    108
    Znaczenie teorii motywacji dla skuteczności edukacji żywieniowej    109
    Model przekonań zdrowotnych    109
    Determinanty działania według modelu przekonań zdrowotnych    109
    Postrzegane ryzyko: przezwyciężanie nieuzasadnionego optymizmu    110
    Dowody z badań    111
    Istota modelu przekonań zdrowotnych    112
  Zastosowanie modelu przekonań zdrowotnych w edukacji żywieniowej dla zwiększenia motywacji i aktywizacji odbiorców    112
    Zwiększ świadomość ryzyka, problemu lub potrzeby    114
    Posługuj się skutecznie zagrożeniem lub ryzykiem w swoich przekazach    114
    Odnieś się do postrzeganych korzyści i barier    115
    Zwiększaj poczucie własnej skuteczności    115
    Zapewnij sygnały do działania    115
    Przykłady interwencji z zastosowaniem modelu przekonań zdrowotnych    115
    Przypadek Alicji: wykorzystanie modelu przekonań zdrowotnych jako narzędzia    119
  Teoria planowanego zachowania/uzasadnionego działania    120
    Zachowanie    121
    Intencja behawioralna    122
    Postawy    123
    Sprzeczne postawy: ambiwalencja    124
    Postrzegane normy (presja społeczna)    124
    Postrzegana kontrola behawioralna    125
    Związek między intencją behawioralną a zachowaniem    125
  Rozszerzenia teorii planowanego zachowania/uzasadnionego działania    126
    Rozszerzenia teorii planowanego zachowania: nacisk na dodatkowe przekonania    126
    Rozszerzenia teorii planowanego zachowania: nacisk na uczucia i emocje    127
    Od „chciałbym” do „będę”: znaczenie intencji implementacji (plany działania)    129
    Nawyk    129
    Jak zrozumieć Jasona i jego przyjaciół    129
    Dowody z badań i interwencji potwierdzające teorię planowanego zachowania    129
    Inne motywatory zmiany wyborów pokarmu i zachowań żywieniowych    132
    Osobiste znaczenia nadawane jedzeniu    132
    Istota teorii planowanego zachowania    133
  Zastosowanie teorii planowanego zachowania w edukacji żywieniowej dla zwiększenia motywacji i aktywizacji odbiorców    133
    Projektowanie komunikatów dotyczących przekonań i postaw wobec podjęcia działania    133
    Wzmacnianie pozytywnych postaw i uczuć    134
    Badanie norm i oczekiwań społecznych    135
    Identyfikacja norm osobistych i moralnych    135
    Zwiększanie poczucia własnej skuteczności i kontroli: pokonywanie barier i trudności    135
    Badanie przekonań dotyczących własnego Ja    135
    Rozpoznawanie własnych nawyków, schematów i tradycji kulturowych    136
    Podejmowanie decyzji i przezwyciężanie ambiwalencji    136
    Przypadek Marii: zastosowanie teorii planowanego zachowania w edukacji żywieniowej    136
  Teoria samostanowienia    139
    Komponenty teorii    139
    Badania i interwencje z zastosowaniem teorii samostanowienia    141
    Główne tezy teorii samostanowienia    142
  Zastosowanie teorii samostanowienia w edukacji żywieniowej dla zwiększenia motywacji i aktywizacji odbiorców    142
  Podsumowanie    143
    Model przekonań zdrowotnych    143
    Teoria planowanego zachowania/uzasadnionego działania i jej rozszerzenia    143
    Teoria samostanowienia    144
    Wnioski    144
  Pytania i zadania    144
  Bibliografia    146
  5. Ułatwianie uzyskania zdolności do zmiany zachowania i podjęcia działania    150
    Przegląd zagadnień    150
    Plan rozdziału    150
    Cele uczenia się    150
  Edukacja żywieniowa a ułatwianie zmiany zachowania: akcent na to, jak podjąć działanie    151
  Niwelowanie luki między intencją a działaniem: edukatorzy żywieniowi w roli coachów    151
  Rozumienie determinant działania i strategii zmiany zachowania    151
  Teoria społeczno-poznawcza    151
    Determinanty osobiste: akcent na sprawstwo i upodmiotowienie ludzi    154
    Determinanty związane z zachowaniem    157
    Czynniki środowiskowe    159
    Dowody z badań i interwencji    161
    Przykłady z nowych mediów    164
    Istota teorii społeczno-poznawczej    164
  Zastosowanie teorii społeczno-poznawczej w edukacji żywieniowej w celu ułatwienia zmiany zachowania    166
    Oczekiwania dotyczące efektów    166
    Potencjał behawioralny: zwiększanie wiedzy związanej z żywnością i żywieniem oraz umiejętności poznawczych    168
    Rozwijanie umiejętności behawioralnych w zakresie żywności i żywienia oraz zwiększanie poczucia własnej skuteczności    168
    Wykorzystanie nowych mediów w celu upodmiotowienia odbiorców    169
    Formułowanie celów działania    169
    Podtrzymywanie zmiany    170
    Wsparcie środowiskowe dla zmiany    170
    Przypadek Raya: zastosowanie teorii społeczno-poznawczej w edukacji żywieniowej    172
  Modele samoregulacji: akcent na planowanie i poczucie własnej skuteczności    175
    Powiązane konstrukty: samoregulacja, nasilona kontrola i funkcja wykonawcza    176
    Procesualny model zachowań zdrowotnych    176
  Teoria ugruntowana: osobiste polityki żywnościowe    179
  Model transteoretyczny i konstrukt etapów zmiany    180
    Konstrukt etapów zmiany    180
    Determinanty zmiany    182
    Procesy zmiany    183
    Procesy zmiany na różnych etapach    184
    Przykłady badań i interwencji    185
    Istota modelu transteoretycznego    186
  Zastosowanie modelu transteoretycznego w edukacji żywieniowej    188
  Podsumowanie    188
    Edukacja żywieniowa jako coaching    188
    Teoria społeczno-poznawcza    189
    Modele samoregulacji    189
    Model transteoretyczny    189
    Ogólny nacisk na ułatwianie zmiany zachowania i podjęcia działania    189
  Pytania i zadania    190
  Bibliografi    191
  6. Promowanie wsparcia środowiskowego dla zmiany zachowania    195
  Przegląd zagadnień    195
  Plan rozdziału    195
  Cele uczenia się    195
  Wsparcie środowiskowe ułatwiające dokonywanie prozdrowotnych wyborów    196
    Definicje terminów    196
  Podejście społeczno-ekologiczne    198
    Zastosowanie modelu społeczno-ekologicznego do oceny i projektowania interwencji: międzynarodowy program Pro Children Project (projekt na rzecz dzieci)    199
    Projektowanie interwencji z zastosowaniem teorii z modelu społeczno-ekologicznego: program Just for You (właśnie dla ciebie) dla kobiet o niskich dochodach w pierwszym roku po urodzeniu dziecka    200
  Zmiana środowiska społecznego na poziomie interpersonalnym: rodzina, rówieśnicy i sieci społeczne    201
    Rodziny    202
    Podstawy teoretyczne edukacji żywieniowej w rodzinie: przykład Marii    205
    Sieci społeczne i wsparcie społeczne    205
    Przydatne strategie angażowania interpersonalnego środowiska społecznego    206
    Wsparcie społeczne na przykładzie Marii i Alicji    207
  Siedliska środowiskowe: strategie zmiany na poziomie organizacyjnym    208
    Strategie dla siedlisk szkolnych    208
    Strategie przydatne w miejscach pracy    210
  Siedliska środowiskowe: działania na rzecz zmiany na poziomie społeczności    215
    Budowanie partnerstwa i nawiązywanie współpracy    215
    Budowanie potencjału społeczności    217
    Interwencje na poziomie społeczności    219
    Zabudowa/infrastruktura środowiska: lokalne supermarkety i życzliwość dla pieszych    221
  Sektory wpływu: działania na rzecz zmiany polityki i systemów    221
    Związek między edukacją, zmianą środowiskową, polityką i systemami    221
    Interwencje w obszarze polityki: co się sprawdza?    222
    Działania na rzecz zmiany polityki i zmian systemowych na poziomie organizacyjnym    222
    Działania na rzecz zmiany polityki i zmian systemowych na poziomie społeczności i miasta    224
    Polityka publiczna    225
  Model logiczny w planowaniu edukacji żywieniowej    226
  Podsumowanie    227
    Strategie edukacji żywieniowej ukierunkowane na środowisko społeczne na poziomie interpersonalnym    230
    Strategie edukacji żywieniowej ukierunkowane na zmianę polityki i zmiany systemowe w siedliskach środowiskowych    230
    Wybór prozdrowotny powinien być łatwy    231
  Pytania i zadania    231
  Bibliografia    232
  Część II Wykorzystanie badań i teorii w praktyce: procedura projektowania edukacji żywieniowej osadzonej w teorii – krok po kroku    237
  problemów i zachowań uczestników    239
  Przegląd zagadnień    239
  Plan rozdziału    239
  Cele uczenia się    240
  Znaczenie usystematyzowanego procesu w projektowaniu skutecznej edukacji żywieniowej    240
    Procedura DESIGN edukacji żywieniowej dla skutecznej edukacji żywieniowej    241
    Procedura DESIGN edukacji żywieniowej rozumiana jako COACHING    241
  Zarys procedury DESIGN w planowaniu edukacji żywieniowej osadzonej w teorii    241
    Proces i model dbałości o żywienie    243
    Definiowanie terminów    243
  Wykorzystanie procedury DESIGN edukacji żywieniowej do planowania aktywności i wsparcia środowiskowego    245
    Projektowanie bezpośrednich i pośrednich działań edukacyjnych    245
    Projektowanie środowiskowych działań wspierających    246
    Projektowanie interwencji edukacyjnych i zapewniających wsparcie środowiskowe    246
    Arkusze i zeszyt ćwiczeń    246
    Studium przypadku: jak procedura DESIGN przekłada teorię i badania na praktykę w każdym kroku    247
    Szczegółowy opis procedury DESIGN    248
  Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmianyzachowania dla danej grupy na podstawie oceny problemów i zachowań uczestników    252
    „Tematy” versus „koncentracja na zachowaniach” jako podstawy edukacji żywieniowej    252
    Dlaczego przeprowadzanie oceny w twojej grupie jest niezbędne    252
    Włączanie uczestników zwiększa ich motywację i upodmiotowienie oraz skuteczność programu    253
  Kim są uczestnicy twoich zajęć?    253
  Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań uczestników twoich zajęć z ogólnodostępnych źródeł?   254
    Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów uczestników z ogólnodostępnych źródeł?    254
    Czego możesz się dowiedzieć na temat zachowań uczestników z ogólnodostępnych źródeł?    256
  Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań konkretnej grupy uczestników?    257
    Czego możesz się dowiedzieć o problemach od konkretnej grupy?    257
    Nadaj problemom priorytety    258
    Czego możesz się dowiedzieć na temat zachowań konkretnej grupy?    258
    Określanie priorytetowych zachowań i praktyk: kryteria    259
  Wybierz docelową zmianę zachowania dla grupy uczestników    262
    Arkusze do wyboru priorytetowych zachowań, działań i praktyk    263
    Docelowa zmiana zachowania: na ile jest ono specyficzne?    263
    Docelowa zmiana zachowania versus cele behawioralne    265
    Docelowa zmiana zachowania versus cele edukacyjne    265
    Docelowa zmiana zachowania osiągalna w krótkim i długim czasie    265
    Docelowa zmiana zachowania może służyć szerszym celom związanym z wartościami    265
  Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce    266
    Uczniowie podejmą zachowania pozwalające zbilansować energię i poprawić zdrowie    267
  Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 1: Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania”    267
  Pytania i zadania    268
  Bibliografia    268
  Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu(ów) działań    270
  8. Krok 2: Eksploracja determinant zmiany zachowania stanowiącej cel interwencji    275
  Przegląd zagadnień    275
  Plan rozdziału    275
  Cele uczenia się    275
  Poznanie uczestników programu i ich środowisk    276
    Badanie społecznego i kulturowego kontekstu uczestników twoich zajęć    277
    Badanie istotnych indywidualnych i społecznych mocnych stron i atutów    277
  Badanie psychospołecznych determinant zmiany zachowania    278
    Teoria dostarcza wskazówek    279
    Badanie potencjalnych czynników motywujących do zmiany zachowania    279
    Badanie potencjalnych czynników ułatwiających zmianę zachowania    282
    Metody badania potencjalnych psychospołecznych determinant zmiany zachowania    283
  Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce – Krok 2    284
  Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 2: Eksploracja determinant zmiany”    286
    Determinanty zmiany jako most między teorią a praktyką edukacji żywieniowej    288
  Pytania i zadania    288
  Bibliografia    288
  Krok 2: Eksploracja determinant zmiany zachowania lub podjęcia działań    289
  9. Krok 3: Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji    292
  Przegląd zagadnień    292
  Plan rozdziału    292
  Cele uczenia się    292
  Wprowadzenie: planowanie wstępne    293
  Wybór teorii lub tworzenie odpowiedniego modelu    294
    Teoria w kontekście społeczno-kulturowym    294
    Teorie szczególnie przydatne dla motywowania uczestników    295
    Teorie szczególnie użyteczne do rozwijania (facylitacji) zdolności do podjęcia działań    295
    Teorie przydatne w motywowaniu uczestników i w kształtowaniu umiejętności potrzebnych do podjęcia działania    296
    Determinanty wspólne dla wielu teorii    296
    Przykłady modeli łączących determinanty z głównych teorii    297
    Wybór lub konstruowanie modelu teoretycznego dla twojej interwencji    298
    Całościowe ramy teoretyczne łączące determinanty i teorię w praktykę edukacji żywieniowej    300
  Wyjaśnienie filozofii edukacyjnej zajęć lub interwencji    302
    Pomaganie i edukowanie: kto jest odpowiedzialny za problem, kto za rozwiązanie?    302
    Dodatkowe rozważania    305
  Przełożenie przyjętej w interwencji perspektywy na sposób przekazywania treści dotyczących żywności i żywienia    306
  Wyjaśnienie zastosowanego w interwencji spojrzenia na wykorzystanie zasobów edukacyjnych z różnych źródeł    307
  Rozważenie twoich potrzeb i podejścia jako edukatora żywieniowego    308
  Wnioski    308
  Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce    310
  Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 3: Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji”    311
  Pytania i zadania    311
  Bibliografia    311
  Krok 3. Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji    313
  10. Krok 4: Identyfikacja celów – przełożenie teorii behawioralnej na cele edukacyjne    315
  Przegląd zagadnień    315
  Plan rozdziału    315
  Cele uczenia się    315
  Przełożenie teorii behawioralnej na działania za pośrednictwem celów    316
  Sformułowanie celów edukacyjnych odnoszących się do determinant docelowej zmiany zachowania    318
    Cele edukacyjne nawiązują do determinant z teorii    318
    Rozważania podczas formułowania celów edukacyjnych    318
    Ogólne cele edukacyjne    319
    Konkretne cele edukacyjne    319
  Jak zadbać o to, aby cele edukacyjne angażowały myśli, uczucia i działania uczestników?    322
    Formułowanie celów edukacyjnych odzwierciedlających pożądaną złożoność uczenia się    322
  Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce    331
  Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 4: Identyfikacja ogólnych celów edukacyjnych”    331
  Pytania i zadania    332
  Bibliografia    332
  Krok 4: identyfikacja ogólnych celów edukacyjnych    333
  11. Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych – nacisk na wzmacnianie motywacji do zmiany zachowania i podjęcia działań    335
  Przegląd zagadnień    335
  Plan rozdziału    335
  Cele uczenia się    335
  Układ odniesienia dla opracowania aktywności w edukacji żywieniowej opartej na teorii    336
    Uczestnicy z niskimi dochodami    339
  Przełożenie teorii behawioralnej na praktykę edukacyjną: determinanty, strategie zmiany zachowania, aktywności edukacyjne i plany edukacyjne    339
    Wyjaśnienie terminów    340
    Zależności między strategiami zmiany zachowania a determinantami i zmianą zachowania    340
    Selekcja strategii zmiany zachowania    340
    Relacja między strategiami zmiany zachowania i aktywnościami edukacyjnymi    341
  Pozyskanie zainteresowania i zaangażowania odbiorców    342
    Informacje versus doświadczenia edukacyjne    342
    Tworzenie możliwości aktywnego udziału i uczenia się    343
  Wykorzystanie strategii zmiany zachowań do opracowania aktywności edukacyjnych wzmacniających motywację do zmiany zachowania    344
    Podsumowanie strategii zmiany zachowania i aktywności edukacyjnych    344
    Strategie zmiany zachowania i aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: postrzeganie ryzyka    347
    Strategie zmiany zachowań i aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: pozytywne oczekiwania dotyczące efektów lub postrzegane korzyści    349
    Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznych determinant: postrzegane bariery i poczucie własnej skuteczności    351
    Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: postawy afektywne/emocje    354
    Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: preferencje pokarmowe    355
    Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznych determinant: normy społeczne i deskryptywne    355
    Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: przekonania dotyczące własnego Ja    356
    Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: nawyki i rutyny    357
    Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: intencje behawioralne    358
    Wykorzystanie determinant i strategii zmiany zachowania do opracowania praktycznych aktywności edukacyjnych: Program Food, Health & Choices    361
  Organizowanie i ustalanie sekwencji aktywności edukacyjnych (4E): plan edukacyjny lub plan zajęć    364
    Ustalanie sekwencji działań dydaktycznych (4E)    364
    Tworzenie sekwencji według etapów zmiany modelu transteoretycznego    367
  Zbadanie innych cech uczestników i rozważania na temat zasobów dostępnych podczas interwencji    367
    Identyfikacja ważnych cech uczestników    367
    Rozważania praktyczne i zasoby do wykorzystania podczas interwencji    367
  Tworzenie planu edukacyjnego: podstawy    368
    Tworzenie konspektu każdych zajęć – zacznij od matrycy planowania    368
    Opracowanie ostatecznego planu/ów edukacyjnego/ych: plan gotowy do użycia w twojej grupie    369
  Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce    369
    Tytuł zajęć, docelowa zmiana zachowania i ogólne cele edukacyjne    370
    Plan edukacyjny: wykorzystanie narzędzia planowania – matrycy – do stworzenia planu zajęć    370
    Ostateczny plan edukacyjny: opracowanie planu w postaci narracyjno-dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć    370
  Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza „Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych”    371
    Tytuł zajęć, docelowa zmiana zachowania i ogólne cele edukacyjne    371
    Wykorzystanie narzędzia planowania – matrycy – do stworzenia planu edukacyjnego    371
    Ostateczny plan edukacyjny: opracowanie planu edukacyjnego w postaci narracyjno-dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć    371
    Pilotaż planu edukacyjnego    373
    Plany edukacyjne w praktyce    373
  Pytania i zadania    373
  Bibliografia    374
  Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych    376
  12. Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych – nacisk na rozwijanie zdolności do zmiany zachowania i podjęcia działań    381
  Przegląd zagadnień    381
  Plan rozdziału    381
  Cele uczenia się    381
  Rozwijanie zdolności do zmiany zachowania i podjęcia działań: przegląd    382
  Przełożenie teorii behawioralnej na praktykę edukacyjną: determinanty, strategie zmiany zachowania i aktywności edukacyjne    384
  Zwiększanie wiedzy i umiejętności związanych z żywnością i żywieniem: wzmacnianie potencjału behawioralnego    387
    Strategie zmiany zachowania i aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: wiedza i umiejętności poznawcze    388
    Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: umiejętności afektywne    390
    Strategie zmiany zachowania i praktyczne aktywności edukacyjne dla teoretycznej determinanty: umiejętności behawioralne    392
  Wzmacnianie procesów samoregulacji (samokierowania zmianą) i osobistego sprawstwa    393
  Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce – Krok 5    406
    Tytuł zajęć, docelowa zmiana zachowania i ogólne cele edukacyjne    406
    Plan edukacyjny: wykorzystanie narzędzia planowania – matrycy do zaprojektowania zajęć    407
    Plan edukacyjny: opracowanie konkretnego planu do przeprowadzenia zajęć    407
  Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej – wypełnienie arkusza „Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych” z naciskiem na podjęcie działań    407
    Tytuł sesji, docelowa zmiana zachowania i ogólne cele edukacyjne    407
    Tworzenie sekwencji aktywności jest ważne: 4E    407
    Plan edukacyjny: wykorzystanie narzędzia planowania – matrycy – do tworzenia konspektu zajęć    408
    Konkretny plan edukacyjny do przeprowadzenia zajęć    408
    Pilotaż planu edukacyjnego    409
    Plany edukacyjne w praktyce    409
  Pytania i zadania    409
  Bibliografia    410
  Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych    412
  13. Krok 6: Nakreślenie planu ewaluacji    416
  Przegląd zagadnień    416
  Plan rozdziału    416
  Cele uczenia się    416
  Wprowadzenie: po co ewaluacja?    417
  Co należy poddać ewaluacji? Rodzaje ewaluacji    418
    Ewaluacja formatywna albo pilotaż    418
    Ewaluacja efektów: efekty krótko-, średnio- i długoterminowe    419
    Ewaluacja procesu    421
    Łączenie planu ewaluacji z projektowaniem interwencji    421
  Planowanie ewaluacji efektów    421
    Doprecyzowanie efektów, które będą podlegały ewaluacji    422
    Określenie metod zbierania danych i narzędzi do pomiaru efektów    422
    Ewaluacja efektów dla determinant zmiany: efekty osiągalne w krótkim okresie    423
    Ewaluacja efektów dla docelowej zmiany zachowania: efekty osiągalne w średnim okresie    425
    Projektowanie narzędzi behawioralnych właściwych poznawczo i motywujących    430
    Ewaluacja efektów za pomocą wskaźników fizjologicznych: efekty osiągalne w długim okresie    432
    Wybór lub tworzenie narzędzi ewaluacji dla twojej interwencji    432
    Projektowanie narzędzi do ewaluacji behawioralnej dla odbiorców o niskim poziomie alfabetyzmu    435
    Konstruowanie właściwego planu ewaluacji do pomiaru efektów i wpływów    439
    Prowadzenie ewaluacji zgodnie z zasadami etyki: świadoma zgoda    440
  Planowanie ewaluacji procesu    440
    Ewaluacja procesu w celu zrozumienia implementacji interwencji    441
    implementacją a efektami    442
    Wykorzystanie danych dotyczących procesu    443
  Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce – Krok 6    444
    Ewaluacja efektu    444
    Ewaluacja procesu    444
  „Krok 6: Nakreślenie planu ewaluacji”    445
  Pytania i zadania    445
  Bibliografia    445
  Krok 6. Nakreślenie planu ewaluacji    448
  Procedura DESIGN edukacji żywieniowej    451
  Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu/ów działań    452
  Krok 2. Eksploracja determinant zmiany zachowania lub podjęcia działań    455
  Krok 3. Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji    458
  Krok 4. Identyfikacja ogólnych celów edukacyjnych    460
  Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych    462
  Plan edukacyjny dla dodatkowych zajęć    466
  Krok 6. Nakreślenie planu ewaluacji    469
  14. Wykorzystanie procedury DESIGN do promowania wsparcia środowiskowego dla zmiany zachowania i podjęcia działań    472
  Przegląd zagadnień    472
  Plan rozdziału    472
  Cele uczenia się    473
  Wprowadzenie: promowanie społecznego, politycznego i środowiskowego wsparcia dla docelowej zmiany zachowania będącej przedmiotem interwencji    473
  Krok 1: Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania dla danej grupy na podstawie oceny problemów i zachowań    475
    Kim są uczestnicy twoich zajęć?    476
    Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań uczestników twoich zajęć z ogólnie dostępnych źródeł?    476
    Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań twojej konkretnej grupy odbiorców?    476
    Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania dla twoich odbiorców    476
  Krok 2: Eksploracja możliwości wsparcia środowiskowego dla docelowej zmiany zachowania    477
    Interpersonalne środowisko społeczne    477
    Siedliska środowiskowe: wsparcie z poziomu instytucji i społeczności    477
    Sektory wpływu: polityka, struktury społeczne i systemy    478
    Metody analizowania polityk, systemów i środowiska    479
  Krok 3: Selekcja komponentów interwencji i właściwej teorii    479
    Wybór liczby i rodzaju komponentów    480
    wsparcie społeczne w zakresie polityk, systemów i środowiska    482
  Krok 4: Identyfikacja celów wsparcia środowiskowego dla docelowej zmiany zachowania interwencji    485
    Zapisanie ogólnych celów wsparcia środowiskowego: na przykładzie studium przypadku    485
    Zapisanie celów specyficznych dla każdego poziomu lub sektora    485
  Krok 5: Generowanie planów zwiększenia interpersonalnego wsparcia społecznego    488
    Wzmacnianie wsparcia ze strony istniejących sieci    488
    Tworzenie nowych sieci społecznych wspierających zmianę    489
    Tworzenie informacyjnego wsparcia dla behawioralnych celów programu    491
  Krok 5: Generowanie planów aktywności w zakresie polityk, systemów i środowiska żywnościowego na poziomie instytucji i społeczności    491
    Aktywności w zakresie polityki żywnościowej, systemów i środowiska w szkołach    491
    Działania w zakresie polityk, systemów i środowiska żywnościowego w miejscu pracy    493
    Działania w zakresie polityk, systemów i środowiska żywnościowego w społecznościach    493
    Projektowanie działań na poziomie społeczności    494
  Krok 5: Generowanie planu sekwencji wdrożenia    497
    Studium przypadku jako przykład planu zawierającego sekwencję działań    497
  Krok 6: Nakreślenie planu ewaluacji    499
    Ewaluacja wsparcia społecznego na poziomie interpersonalnym    499
    Ewaluacja wsparcia w zakresie polityk, systemów i środowiska na wielu poziomach    499
  Podsumowanie    502
  Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce    503
  Twoja kolej: wypełnienie arkuszy dla sześciu kroków procedury DESIGN – koncentracja na wsparciu społecznym, wsparciu w zakresie polityk, systemów i środowiska    506
  Pytania i zadania    506
  Bibliografia    507
  Procedura DESIGN edukacji żywieniowej dla działań związanych ze wsparciem środowiskowym    508
  Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu/ów działań    509
  Krok 2. Eksploracja środowiskowych determinant zmiany    510
  Krok 3. Selekcja komponentów interwencji i odpowiedniej teorii    512
  Krok 4. Identyfikacja celów wsparcia środowiskowego    514
  Krok 5. Generowanie planów wsparcia środowiskowego    515
  Krok 6. Nakreślenie planu ewaluacji    517
  Procedura DESIGN edukacji żywieniowej dla działań związanych ze wsparciem środowiskowym    520
  Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu/ów działań    521
  Krok 2. Eksploracja środowiskowych determinant zmiany    522
  Krok 3. Selekcja komponentów interwencji i odpowiedniej teorii    524
  Krok 4. Identyfikacja celów wsparcia środowiskowego    526
  Krok 5. Generowanie planów wsparcia środowiskowego    527
  Krok 6. Nakreślenie planu ewaluacji    529
  15. Skuteczna realizacja edukacji żywieniowej w grupach    535
  Przegląd zagadnień    535
  Plan rozdziału    535
  Cele uczenia się    535
  Podstawowe zasady skutecznej realizacji edukacji żywieniowej    536
  Podstawowe zasady komunikowania się z grupą    536
    Charakterystyka nadawcy    538
    Charakterystyka informacji    539
    Charakterystyka odbiorców (audytorium)    541
    Komunikacja w kontekście społecznym    542
  Zrozumienie i zastosowanie teorii uczenia się: podejścia do uczenia się i style uczenia się    544
    Zrozumienie teorii uczenia się    544
    Implikacje dla podejść do uczenia się: aktywne uczenie się i uczenie się we współpracy    545
    Zrozumienie stylów uczenia się: model Kolba    545
  Zrozumienie i stosowanie teorii projektowania dydaktycznego    548
    Zrozumienie teorii projektowania dydaktycznego    548
    Stosowanie teorii projektowania dydaktycznego: cykl nauczania    549
  Tworzenie środowisk sprzyjających uczeniu się    551
    Dynamika grupy według Lewina    551
    Tworzenie bezpiecznych, sprzyjających zmianie środowisk uczenia się    552
    Rozumienie dynamiki grupy w czasie zajęć z edukacji żywieniowej    554
  Metody kształcenia: praktyczne sposoby aktywizowania uczenia się i wzmacniania zmiany zachowania    556
    Metody kształcenia służące wdrażaniu doświadczeń edukacyjnych    556
  Prowadzenie zajęć grupowych: od planu do realizacji    560
    Otwarcie    560
    Zajęcia    560
    Zakończenie: zamknięcie i planowanie działania    563
    Współprowadzenie zajęć grupowych    563
    Studium przypadku ilustrujące połączenie psychospołecznej teorii zmiany zachowania, teorii uczenia się i teorii projektowania dydaktycznego/ nauczania    566
    Warsztaty w edukacji żywieniowej    566
  Podsumowanie    566
  Pytania i zadania    567
  Bibliografia    567
  16. Środki dydaktyczne i inne kanały dla edukacji żywieniowej    570
  Przegląd zagadnień    570
  Plan rozdziału    570
  Cele uczenia się    570
  Wprowadzenie    571
  Wykorzystywanie pomocy wizualnych i prezentacji ustnych podczas zajęć grupowych    571
    Rodzaje pomocy wizualnych    572
    Zasady projektowania pomocy wizualnych    575
    Wytyczne do stosowania pomocy wizualnych w czasie zajęć z grupą    577
  Opracowanie i wykorzystywanie materiałów pisanych    578
    Planowanie materiału drukowanego    579
    Tworzenie motywujących i skutecznych materiałów drukowanych    580
  Aktywności edukacyjne z wykorzystaniem innych kanałów    583
    Planowanie aktywności    583
    Wskazówki dla edukacji żywieniowej z wykorzystaniem różnych kanałów    584
  Wykorzystanie środków masowego przekazu i marketingu społecznego    591
    Informacyjne kampanie żywieniowe w środkach masowego przekazu    591
    Marketing społeczny    591
    Projektowanie działań marketingu społecznego    597
    Wdrażanie działań marketingu społecznego    599
    Porównianie marketingu społecznego i edukacji żywieniowej    602
  Wykorzystywanie nowych technologii    605
    Urządzenia    605
    Narzędzia    606
    Przekaz zindywidualizowany    609
    Zaawansowane technologie a młodzież    610
  Podsumowanie    610
  Pytania i zadania    611
  Bibliografia    611
  17. Praca z osobami w różnym wieku, z różnych kultur i o różnym poziomie alfabetyzmu    615
  Przegląd zagadnień    615
  Plan rozdziału    615
  Cele uczenia się    615
  Wprowadzenie    616
  Praca z dziećmi i młodzieżą    616
    Dziecko w wieku przedszkolnym    616
    Średnie dzieciństwo i adolescencja    621
    Myślenie, obawy i zachowania nastolatków związane z żywnością, żywieniem i zdrowiem    623
    Metody edukacji żywieniowej starszych dzieci i młodzieży    626
  Uczący się dorosły    629
    Charakterystyka uczących się dorosłych    630
    Etap życia i role    631
    Metody edukacji żywieniowej dorosłych:nadawanie znaczenia uczeniu się    634
    Facylitowany dialog grupowy jakonarzędzie edukacyjne    636
  Praca z grupami zróżnicowanymikulturowo    639
    Wrażliwość kulturowa i kompetencja kulturowa edukatorów żywieniowych    640
    Zasady projektowania i metody realizacji edukacji żywieniowej w grupach zróżnicowanych kulturowo    642
    Strategie opracowania i realizacji wrażliwych kulturowo interwencji skierowanych do grup Afroamerykanów    644
    Strategie opracowania i realizacji wrażliwych kulturowo interwencji skierowanych do odbiorców hiszpańskich/latynoskich    645
  Odbiorcy z niskim poziomem alfabetyzmu    648
    Metody edukacji żywieniowej dostosowane do potrzeb osób z niskim poziomem alfabetyzmu    649
    Materiały wizualne dla odbiorców z niskim poziomem alfabetyzmu: przykład z programu MyPlate    653
  Grupy różniące się związanymi z żywieniem czynnikami stylu życia    654
  Podsumowanie    655
  Pytania i zadania    656
  Bibliografia    656
  18. Edukatorzy żywieniowi jako agenci zmiany w środowisku    661
  Przegląd zagadnień    661
  Plan rozdziału    661
  Cele uczenia się    661
  Wprowadzenie    662
  Znajomość badań i najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji żywieniowej    662
  Udział w rozwoju zawodu    664
    Kim oni są    665
    Poznajcie się nawzajem    665
  Etyka w edukacji żywieniowej: zachowanie wiarygodności    667
    Sponsorowanie programów edukacji żywieniowej i działań zawodowych    667
    Konflikt interesów    668
  Udział w koalicjach społecznościowych    669
    Rady do spraw polityki żywnościowej    669
    Lokalna polityka wellness    669
    Sieci edukacji żywieniowej    670
    Koalicje społecznościowe    670
  Orędownictwo na rzecz żywienia i edukacji żywieniowej    670
    Komunikaty pisemne    670
    Dowody, wysłuchania i fora    671
    Pomoc w kształtowaniu prawa    671
  Edukacja osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki w rządzie    673
    Po co edukować wybieralnych urzędników w rządzie?    673
    Kim są wybieralni urzędnicy?    673
    Poznajcie się nawzajem    673
  Nie zrobisz wszystkiego, ale możesz zrobić coś    674
  Pytania i zadania    676
  Bibliografia    676
  Słownik    677
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia