Geologia dynamiczna

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,50  55,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

38,5055,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie znanego podręcznika zawierającego podstawowe wiadomości z każdej dziedziny geologii dynamicznej. W książce omówiono:
• właściwości fizyczno-chemiczne minerałów i skał,
• zjawiska wietrzenia, sedymentacji oraz metamorfizmu,
• plutonizm i wulkanizm oraz skały plutoniczne i wulkaniczne,
• pojęcie czasu geologicznego,
• powierzchniowe ruchy masowe,
• procesy dynamiczne: endogeniczne i egzogeniczne, kształtujące powierzchnię naszej planety,
• budowę wnętrza Ziemi oraz Układu Słonecznego.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów geologii, geografii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji, gruntoznawstwa i przedmiotów pokrewnych; będzie pomocna także wykładowcom oraz osobom zawodowo związanym z geologią.


Liczba stron498
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20151-7
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania czwartego     11
  1 Ziemia a nauki geologiczne     15
  Geologia a nauki przyrodnicze     15
  Materia Ziemi jako obiekt badań geologicznych     18
  Wiek Ziemi     22
  Budowa Ziemi     25
  Ciepło Ziemi     29
  Procesy endogeniczne i egzogeniczne kształtujące oblicze Ziemi     31
  WARTO WIEDZIEĆ     35
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     38
  2 Minerały i skały     39
  Minerały, ich budowa i właściwości fizyczne     39
  Główne minerały i ich cechy     46
  Kwarc i minerały pokrewne (postacie krzemionki)     46
  Skalenie     47
  Skaleniowce     47
  Miki     47
  Amfibole i pirokseny     47
  Oliwiny     48
  Granaty     48
  Turmaliny     48
  Inne krzemiany i glinokrzemiany     48
  Tlenki i wodorotlenki     49
  Siarczki     50
  Fosforany     51
  Węglany     51
  Siarczany     51
  Halogenki     52
  Pierwiastki rodzime     52
  Skały i ich geneza     52
  WARTO WIEDZIEĆ     53
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     55
  3 Plutonizm i skały plutoniczne     56
  Magma     56
  Intruzje     59
  Skały plutoniczne i żyłowe     61
  Przegląd skał plutonicznych i żyłowych oraz miejsca ich występowania w Polsce     66
  Skały kwaśne     66
  Skały obojętne     68
  Skały zasadowe     68
  Złoża kopalin towarzyszące intruzjom     69
  WARTO WIEDZIEĆ     69
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     70
  4 Wulkanizm i skały wulkaniczne     72
  Erupcje wulkaniczne     72
  Produkty erupcji     75
  Lawy i gazy     75
  Utwory piroklastyczne     77
  Wulkany i ich rodzaje     79
  Skutki erupcji wulkanicznych     85
  Erupcje podmorskie     86
  Rola wulkanizmu w dziejach Ziemi     87
  Najsilniejsze erupcje wulkaniczne     88
  Superwulkany     91
  Rozmieszczenie wulkanów     93
  Skały wulkaniczne     95
  Przegląd skał wulkanicznych i subwulkanicznych oraz miejsca ich występowania w Polsce     96
  Skały kwaśne     96
  Skały obojętne i zasadowe     98
  Zjawiska i procesy powulkaniczne     98
  WARTO WIEDZIEĆ     101
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     103
  5 Wietrzenie     104
  Wietrzenie mechaniczne     104
  Wietrzenie chemiczne     106
  Udział biosfery w procesie wietrzenia     108
  Produkty wietrzenia     109
  Wietrzenie peryglacjalne     111
  Wietrzenie a klimat     112
  Charakterystyczne formy wietrzenia w morfologii terenu     112
  Procesy wietrzeniowe w Polsce     115
  Wietrzenie ilaste, laterytowe i solne     116
  Gleby i ich rodzaje     117
  Wietrzenie podmorskie     119
  Rola wietrzenia w powstawaniu złóż surowców mineralnych     119
  WARTO WIEDZIEĆ     120
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     121
  6 Sedymentacja i skały osadowe     122
  Facje osadowe     122
  Luki sedymentacyjne     129
  Warstwowanie osadów     131
  Diageneza     134
  Konkrecje i sekrecje     135
  Sylifikacja i fosylizacja     139
  Skały osadowe     140
  Skały okruchowe (detrytyczne lub klastyczne) i rezydualne     140
  Skały organogeniczne i chemogeniczne (chemiczne)     146
  WARTO WIEDZIEĆ     155
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     157
  7 Metamorfizm i skały metamorficzne     158
  Rodzaje metamorfizmu     159
  Metamorfizm termiczny (kontaktowy)     159
  Metamorfizm zderzeniowy     160
  Metamorfizm dynamiczny (dyslokacyjny) – dynamometamorfizm     160
  Metamorfizm regionalny     161
  Metamorfizm metasomatyczny     162
  Inne rodzaje metamorfizmu     162
  Strefy i facje metamorfizmu     164
  Rola metamorfizmu w powstawaniu złóż kopalin     166
  Skład mineralny i tekstury skał metamorficznych     167
  Przegląd ważniejszych skał metamorficznych i ich występowanie w Polsce     169
  Skały metamorfizmu dyslokacyjnego     169
  Skały metamorfizmu regionalnego     170
  Skały metamorfizmu kontaktowego (facji hornfelsowej i sanidynowej)     172
  Skały ultrametamorficzne     173
  WARTO WIEDZIEĆ     173
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     174
  8 Czas geologiczny     175
  Względny wiek skał i procesów geologicznych     175
  Biostratygrafia     176
  Litostratygrafia     184
  Diastroficzne metody ustalania względnego wieku skał i procesów
  geologicznych     187
  Metody geofizyczne     190
  Metody archeologiczne     190
  Bezwzględny wiek skał     191
  Metody izotopowe     191
  Metody magnetometryczne     194
  Metody radiogeniczne     194
  Metody chemiczne i biologiczne     194
  Metody syderalne     195
  Metody sedymentologiczne     196
  Podział dziejów Ziemi     196
  WARTO WIEDZIEĆ     197
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     198
  9 Powierzchniowe ruchy masowe     199
  Klasyfikacja i przyczyny ruchów masowych     199
  Osuwiska     201
  Osuwiska podmorskie     207
  Inne ruchy masowe     208
  Ruchy masowe w Polsce     212
  WARTO WIEDZIEĆ     212
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     214
  10 Działalność wód płynących     215
  Ablacja deszczowa     215
  Erozyjna działalność rzek     216
  Reżim i przepływ rzek     224
  Transport rzeczny     224
  Tarasy rzeczne     225
  Klasyfikacja rzek i dolin rzecznych     228
  Akumulacja rzeczna     232
  Znaczenie geologicznej działalności wód płynących     237
  WARTO WIEDZIEĆ     238
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     239
  11 Wody podziemne     240
  Krążenie wody w przyrodzie     240
  Typy i geneza wód podziemnych     241
  Poziomy wodonośne     244
  Źródła     247
  Wody mineralne i termalne     250
  Zjawiska krasowe     252
  Powierzchniowe formy krasowe     253
  Podziemne formy krasowe     255
  WARTO WIEDZIEĆ     258
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     261
  12 Lód i zlodowacenia     262
  Geologiczna działalność śniegu     263
  Powstawanie lodowców     265
  Erozja lodowcowa     273
  Erozja wód lodowcowych     277
  Akumulacja lodowcowa i wodnolodowcowa     280
  Zlodowacenia plejstoceńskie w Polsce     285
  Przyczyny zlodowaceń i ich wpływ na środowisko     288
  WARTO WIEDZIEĆ     290
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     292
  13 Działalność wiatru     293
  Erozja eoliczna     293
  Akumulacja eoliczna     296
  Warstwowanie osadów eolicznych     298
  Wydmy w Polsce     299
  Lessy     300
  Pustynie     302
  WARTO WIEDZIEĆ     303
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     304
  14 Wybrzeża     305
  Woda morska     305
  Ruchy wody morskiej     307
  Pływy     307
  Falowanie     309
  Prądy oceaniczne     312
  Geologiczna rola mórz i oceanów     315
  Erozja morska     315
  Typy wybrzeży     317
  Osady morskie     319
  Transport i akumulacja w strefie brzegowej     320
  WARTO WIEDZIEĆ     324
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     325
  15 Ruchy i deformacje skorupy ziemskiej     326
  Parametry orientacji przestrzennej powierzchni     328
  Typy deformacji tektonicznych     329
  Deformacje ciągłe     329
  Deformacje nieciągłe     341
  Deformacje ciągłe i nieciągłe na mapach geologicznych     353
  Planisekcja     353
  Intersekcja     356
  Przyczyny deformacji tektonicznych     359
  Ruchy skorupy ziemskiej     361
  Pionowe ruchy skorupy ziemskiej     362
  WARTO WIEDZIEĆ     365
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     366
  16 Trzęsienia ziemi     367
  Skale trzęsień ziemi     372
  Przyczyny i typy trzęsień ziemi     376
  Rozmieszczenie trzęsień ziemi     377
  Tsunami a trzęsienia ziemi     382
  Skutki trzęsienia ziemi     384
  Katastrofalne trzęsienia ziemi XX i XXI w    387
  Przewidywanie trzęsień ziemi     388
  WARTO WIEDZIEĆ     390
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     392
  17 Wnętrze Ziemi     393
  Grawitacja i masa Ziemi     393
  Magnetyzm ziemski     395
  Metody badań wnętrza Ziemi     401
  Strefy (sfery) Ziemi     401
  WARTO WIEDZIEĆ     405
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     406
  18 Dno oceanu     407
  Główne rysy ukształtowania dna oceanicznego     407
  Główne elementy tektoniczne dna oceanicznego     412
  Strefy sedymentacyjne mórz i oceanów oraz główne grupy osadów     419
  WARTO WIEDZIEĆ     424
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     425
  19 Tektonika płyt     426
  Od Wegenera do tektoniki płyt     426
  Geosynkliny – relikt przeszłości     434
  Tektonika płyt     437
  Inne hipotezy     442
  WARTO WIEDZIEĆ     444
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     445
  20 Powstawanie łańcuchów górskich i skorupa ziemska kontynentów     446
  Orogeny     446
  Kratony     454
  Młode platformy     457
  Rozłamy wgłębne     458
  WARTO WIEDZIEĆ     463
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     464
  21 Układ Słoneczny     465
  Kratery meteorytowe? w Polsce     473
  WARTO WIEDZIEĆ     474
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA     475
  Zakończenie     476
  Tabela stratygraficzna     478
  Indeks rzeczowy     479
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia