Metrologia

-40%

Metrologia

1 opinia

Wydawca:

PWE

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,80  48,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,8048,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z metrologii – dziedziny wiedzy towarzyszącej człowiekowi od dawna, zarówno w życiu codziennym, jak i w procesach wytwarzania wszelkich dóbr. Różne urządzenia pomiarowe są zainstalowane w domach i samochodach, spotyka się je w sklepach i na stacjach benzynowych. Szczególną rolę odgrywają pomiary w przedsiębiorstwach – dzięki nim można sterować procesami produkcyjnymi i kontrolować jakość wykonanych w wyrobów. Rozwój metrologii zapewnia produkcję coraz bardziej niezawodnych i bezpiecznych maszyn i urządzeń.


Liczba stron347
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-208-2312-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  
  Rozdział 1. Metrologia — przedmiot i zadania
  1.1. Przedmiot metrologii
  1.2. Rola i zadania metrologii współczesnej w procesach produkcyjnych
  1.3. Główny Urząd Miar i inne instytucje ważne dla metrologii
  1.4. Normy i ich znaczenie dla metrologii
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 2. ,,Wielkość’’, ,,pomiar’’, ,,wzorzec’’, ,,przyrząd pomiarowy’’ i inne pojęcia metrologiczne
  2.1. Wielkość — definicja i znaczenie
  2.2. Pomiar we współczesnej metrologii jako źródło informacji, przykłady
  2.2.1. Wartość wielkości, przykłady
  2.2.2. Rozkłady wielkości, charakterystyki, funkcjonały i transformaty wielkości
  2.3. Wzorzec — definicja i podział
  2.4. Przyrządy pomiarowe — podział i charakterystyka
  2.5. Metody pomiarowe — charakterystyka i podział
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 3. Czujniki i przetworniki pomiarowe
  3.1. Właściwości czujników i przetworników pomiarowych
  3.1.1. Charakterystyka statyczna
  3.1.2. Charakterystyka dynamiczna
  3.2. Rodzaje czujników
  3.2.1. Czujnik a przetwornik
  3.2.2. Klasyfikacje czujników ze względu na sygnał
  3.2.3. Czujniki generacyjne i parametryczne
  3.2.4. Dobór czujnika do obiektu
  3.3. Przetwarzanie analogowe sygnału
  3.3.1. Filtracja sygnału
  3.3.2. Wzmacnianie sygnału
  3.3.3. Separacja galwaniczna
  3.3.4. Inne rodzaje kondycjonowania
  3.4. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
  3.4.1. Kwantowanie i próbkowanie
  3.4.2. Warunki doboru przetworników A/C
  3.4.3. Przetworniki o porównaniu bezpośrednim
  3.4.4. Przetworniki całkujące
  3.4.5. Przetworniki przyrostowe
  3.5. Czujniki inteligentne
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 4. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) i inne jednostki
  4.1. Wielkości podstawowe i jednostki podstawowe układu SI
  4.2. Wielkości pochodne i jednostki pochodne
  4.3. Legalne jednostki miar spoza układu SI
  4.4. Nowe podejście w definiowaniu jednostek miar
  4.5. Jednostki anglosaskie
  4.6. Jednostki historyczne staropolskie i europejskie
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 5. Błędy pomiaru i jego składowe, niepewność pomiaru
  5.1. Pojęcia podstawowe
  5.1.1. Wartość prawdziwa wielkości podlegającej pomiarowi
  5.1.2. Błędy, oddziaływania i poprawki
  5.1.3. Niepewność pomiaru
  5.2. Rozważania praktyczne
  5.3. Maksymalny błąd graniczny przyrządu pomiarowego
  5.4. Błąd rozdzielczości
  5.5. Błąd paralaksy
  5.6. Błąd interpolacji
  5.7. Całkowity błąd odczytu
  5.8. Błędy spowodowane oddziaływaniami cieplnymi
  5.9. Błędy nadmierne
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 6. Wyrażanie i wyznaczanie niepewności pomiaru według przewodnika ISO
  6.1. Niepewność pomiaru — podstawowe definicje
  6.1.1. Obliczanie niepewności standardowej
  6.1.2. Obliczanie złożonej niepewności standardowej
  6.1.3. Obliczanie niepewności rozszerzonej
  6.2. Procedura obliczania i wyrażania niepewności
  6.3. Opracowanie wyniku pomiaru
  6.4. Rozkłady prawdopodobieństwa najczęściej wykorzystywane w praktyce metrologicznej
  6.4.1. Krzywa rozkładu normalnego (krzywa Gaussa, krzywa dzwonowa)
  6.4.2. Standaryzacja rozkładu normalnego
  6.4.3. Rozkład t-Studenta
  6.4.4. Krzywa rozkładu jednostajnego (równomiernego, prostokątnego)
  6.4.5. Krzywa rozkładu trójkątnego — Simpsona
  6.5. Budżet niepewności pomiaru
  6.6. Przykłady wyznaczania niepewności pomiaru
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 7. Pomiary wielkości geometrycznych
  7.1. Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS)
  7.1.1. Zasady wymiarowania i tolerowania
  7.1.2. Tolerancje geometryczne
  7.1.3. Tolerowanie stożków, gwintów i kół zębatych
  7.2. Wzorce i przyrządy do pomiaru długości i kąta
  7.2.1. Wzorce długości i kąta
  7.2.2. Inkrementalne i kodowe układy pomiarowe
  7.2.3. Płytki wzorcowe, wałeczki pomiarowe i kulki pomiarowe
  7.2.4. Czujniki pomiarowe
  7.2.5. Maszyny pomiarowe
  7.3. Pomiary długości
  7.3.1. Pomiar długości z użyciem płytek wzorcowych
  7.3.2. Pomiar długości suwmiarką i mikrometrem
  7.3.3. Pomiary otworów
  7.4. Pomiary kąta
  7.4.1. Pomiary pośrednie kątów
  7.4.2. Pomiary kątów kątomierzami
  7.5. Pomiary odchyłek geometrycznych i struktury geometrycznej powierzchni
  7.5.1. Pomiary odchyłek kształtu
  7.5.2. Parametry opisujące chropowatość i falistość powierzchni
  7.5.3. Profilometry
  7.5.4. Metody optyczne i metody optoelektroniczne
  7.6. Współrzędnościowa technika pomiarowa
  7.6.1. Istota współrzędnościowej techniki pomiarowej
  7.6.2. Budowa i wyposażenie współrzędnościowych maszyn pomiarowych
  7.6.3. Możliwości współrzędnościowych maszyn pomiarowych
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 8. Pomiary wielkości elektrycznych
  8.1. Pomiar napięcia i prądu
  8.1.1. Wartość średnia i wartość skuteczna
  8.1.2. Ustroje analogowych przyrządów pomiarowych
  8.1.3. Oscyloskop analogowy i oscyloskop cyfrowy
  8.1.4. Eliminacja zakłóceń i wpływów
  8.2. Pomiar mocy i energii elektrycznej
  8.2.1. Moc i energia prądu stałego
  8.2.2. Moc i energia czynna, bierna i pozorna prądu przemiennego
  8.2.3. Przyrządy do pomiaru mocy i energii elektrycznej
  8.3. Pomiar rezystancji
  8.3.1. Metody pomiaru rezystancji
  8.3.2. Przyrządy do pomiaru rezystancji
  8.4. Pomiar impedancji
  8.4.1. Pojęcie impedancji
  8.4.2. Metody pomiaru pojemności
  8.4.3. Metody pomiaru indukcyjności
  8.5. Ochrona przeciwporażeniowa
  8.5.1. Układy sieci elektroenergetycznej
  8.5.2. Metody ochrony przeciwporażeniowej
  8.5.3. Rola uziemienia w ochronie przeciwporażeniowej i technice pomiarowej
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 9. Pomiary wielkości mechanicznych
  9.1. Pomiar kąta i prędkości kątowej
  9.1.1. Metody czasowe i metody częstotliwościowe
  9.1.2. Przetworniki generacyjne
  9.1.3. Przetworniki indukcyjne i przetworniki magnetoindukcyjne
  9.1.4. Przetworniki obrotowo-impulsowe
  9.2. Pomiar przemieszczenia i prędkości liniowej
  9.2.1. Metody pomiaru przemieszczeń
  9.2.2. Pomiary tachometryczne
  9.2.3. Pomiary fazowe i czasowe w pomiarach odległości
  9.2.4. Grubościomierze ultradźwiękowe
  9.2.5. Dalmierze laserowe i dalmierze ultradźwiękowe
  9.3. Pomiar drgań
  9.3.1. Zjawiska wykorzystywane w pomiarach przyspieszeń
  9.3.2. Klasyczne układy do pomiaru drgań
  9.3.3. Bezkontaktowe układy do pomiaru drgań
  9.4. Pomiar sił
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 10. Pomiary wielkości termodynamicznych i hydraulicznych
  10.1. Pomiar temperatury
  10.1.1. Stykowe metody pomiaru temperatury
  10.1.2. Bezstykowe metody pomiaru temperatury
  10.2. Pomiar wilgotności
  10.2.1. Wilgotność względna i bezwzględna
  10.2.2. Czujniki do pomiaru wilgotności
  10.3. Pomiar ciśnień i ich różnicy
  10.3.1. Ciśnienie bezwzględne, względne i różnicowe
  10.3.2. Hydrostatyczne metody pomiaru ciśnień
  10.3.3. Przetworniki do pomiaru ciśnienia
  10.4. Pomiar strumienia objętości i masy płynów
  10.4.1. Strumień objętości a strumień masy
  10.4.2. Metody pomiaru strumienia
  10.4.3. Przepływomierze przemysłowe
  10.5. Pomiar mocy i energii cieplnej
  10.5.1. Entalpia wody i pary wodnej
  10.5.2. Realizacja pomiaru strumienia ciepła
  10.5.3. Ciepłomierze stosowane w rozliczeniach
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 11. Spójność pomiarowa, hierarchiczny układ sprawdzań
  11.1. Spójność pomiarowa
  11.2. Wzorcowanie (kalibracja) wyposażenia pomiarowego
  11.2.1. Wzorcowanie czujnika tarczowego mechanicznego
  11.2.2. Wzorcowanie mikrometru
  11.2.3. Wzorcowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych
  11.3. Klasyfikacja środków pomiarowych
  11.4. Zasada budowy i charakterystyka hierarchicznego układu sprawdzań
  11.4.1. Układ sprawdzań jednostki masy
  11.4.2. Układ sprawdzań dla przyrządów do pomiaru długości, wzorcowanych za pomocą płytek wzorcowych
  11.4.3. Układ sprawdzań dla przyrządów do pomiaru długości, wzorcowanych za pomocą wzorców kreskowych
  11.5. Laboratoria wzorcujące i badawcze (rola PCA)
  11.6. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 12. Prawna kontrola metrologiczna
  12.1. Prawo o miarach, ocena zgodności i akty wykonawcze
  12.2. Organizacja nadzoru metrologicznego
  12.3. Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (OIML)
  Pytania kontrolne
  
  
  Słownik ważniejszych pojęć
  
  Bibliografia
  
  Indeks
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia