Jakość życia. Konsumpcja. Monografia dedykowana Profesor Teresie Słaby

-15%

Jakość życia. Konsumpcja. Monografia dedykowana Profesor Teresie Słaby

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,17  60,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

51,1760,20

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jak głoszą słowa piosenki W życiu piękne są tylko chwile, jubileusz urodzin Pani prof. dr hab. T. Słaby dowodzi, że jej życie naukowe jest pasmem pięknych chwil, które złożyły się na bogaty dorobek naukowo-badawczy i publikacyjny. Szesnaście lat kierowania zespołem i współpracy naukowej zaowocowało także naszymi awansami naukowymi, za co dzisiaj chcielibyśmy podziękować. Pani prof. dr hab. T. Słaby rozszerzała nasze horyzonty badawcze o zagadnienia dotyczące poziomu, jakości i godności życia, a także wskazywała na nowe spojrzenie na konsumpcję, także przy wykorzystywaniu metod statystycznych. Zachowania konsumentów przechodzą dynamiczną transformację pod wpływem zarówno megatrendów, jak i zmian, jakie się dokonują w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym polskich konsumentów. W badaniach, wspólnie z Panią prof. dr hab. T. Słaby, odnosiliśmy się m.in. do: konsumenta i konsumpcji we współczesnej gospodarce, elit ekonomicznych w Polsce, klasy wyższej, singli i osób starszych, zachowań przedsiębiorczych i konsumpcyjnych w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, niedoborów konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Ponadto zastanawialiśmy się jak żyć w kryzysie, i szukaliśmy odpowiedzi, jak zmieniły się zachowania polskich gospodarstw domowych pod wpływem tego załamania gospodarczego. Problematyka ta stała się inspiracją dla wielu doktorantów. Prof. dr hab. Teresa Słaby była promotorką 21 prac doktorskich. Monografia dedykowana prof. dr hab. T. Słaby, pt. Jakość życia. Konsument, składa się z dwóch części, które poprzedzają, jakże zasłużone, listy gratulacyjne. Są one wyrazem nie tylko uznania dla dorobku i działalności Pani Profesor, ale także przyjaźni i sympatii. W części I monografii znalazły się rozdziały, które składają się na holistyczne podejście do jakości życia. Autorzy przybliżają jakość życia w różnych aspektach jej postrzegania, zarówno w rozważaniach czysto naukowych, jak i poprzez poszukiwanie związków z praktyką życia społecznego i gospodarczego. Część II odnosi się do konsumpcji i konsumenta, którmusi sprostać dotychczasowym i nowym wyzwaniom. Autorzy prowadzą rozważania na temat: procesów konsumpcji, przemian w konsumpcji pod wpływem zmieniających się zachowań rynkowych konsumentów, megatrendów, uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i marketingowych czy potrzeby ochrony praw konsumentów. Mamy nadzieję, że niniejsza monografia będzie dla Pani prof. dr hab. T. Słaby dowodem uznania i życzliwości, a także wspomnieniem dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć naukowych i publikacyjnych. Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Rafał Kasprzak, Bogdan Mróz


Rok wydania2017
Liczba stron514
KategoriaInne
WydawcaSzkoła Główna Handlowa
ISBN-13978-83-8030-202-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Listy gratulacyjne do Jubilatki prof. dr hab. Teresy Słaby
  
  Wprowadzenie
  
  
  
  
  
  
  Część I. Jakość życia - podejście holistyczne
  
  
  
  
  
  
  Walenty Ostasiewicz
  
  1. Jakość życia jako cel nauk społecznych
  
  1.1. Zagadnienia leksykalno-terminologiczne
  
  1.2. Życie w Życiu
  
  1.3. Podstawy etyczne
  
  1.4. Jakość państwa a jakość życia
  
  1.5. Gospodarka oparta na potrzebach
  
  1.6. Jakość języka a jakość życia
  
  1.7. Grupowa przypadłość Antona
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Hanna Brycz
  
  2. Jakość życia w rozumieniu nauk psychologicznych i nauk ekonomicznych
  
  2.1. Jakość życia - podejście psychologiczne
  
  2.2. Jakość życia w naukach ekonomicznych
  
  2.3. Konsumpcjonizm w naukach ekonomicznych i naukach psychologicznych
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Stanisław Maciej Kot
  
  3. Własność i osobliwość przestrzeni jakości życia
  
  3.1. Bodziec obiektywny a jego subiektywna percepcja - przykład z kolorymetrii
  
  3.2. Materiał statystyczny i metody
  
  3.2.1. Archiwalne dane statystyczne
  
  3.2.2. Dane z budżetów gospodarstw domowych
  
  3.2.3. Metody badania zależności między jakością życia a poziomem życia
  
  3.3. Wyniki badań empirycznych
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  Tomasz Panek
  
  4. Koncepcja pomiaru jakości życia
  
  4.1. Podejście skandynawskie
  
  4.2. Podejście amerykańskie
  
  4.3. Zintegrowane podejścia do koncepcji jakości życia
  
  4.3.1. Podejście nordyckie
  
  4.3.2. Podejście niemieckie
  
  4.3.3. Koncepcja pomiaru jakości życia w Europejskim Systemie Wskaźników Społecznych
  
  4.3.4. Koncepcja pomiaru jakości życia w Europejskim Systemie Statystycznym
  
  4.3.5. Koncepcja pomiaru jakości życia OECD
  
  4.3.6. Podejście zespołu R. Constanzy
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Ewa Frątczak
  
  5. Regresja logistyczna jako narzędzie modelowania poziomu i jakości życia
  
  5.1. Regresja logistyczna - początki
  
  5.2. Regresja logistyczna - teoria
  
  5.2.1. Model regresji logistycznej a model regresji liniowej
  
  5.3. Estymacja parametrów modelu regresji logistycznej (na przykładzie regresji binarnej)
  
  5.4. Interpretacja wyników estymacji. Różnica interpretacji pomiędzy regresją liniową a regresją logistyczną
  
  5.5. Inne rodzaje modelowania - model uporządkowany i model o postaci wielomianu regresji logistycznej
  
  5.5.1. Regresja logistyczna - model uporządkowany
  
  5.5.2. Regresja logistyczna o postaci wielomianu - uogólnione logity .
  
  5.6. Znaczenie kodowania zmiennych jakościowych w modelach regresji logistycznej
  
  5.7. Istota wnioskowania statystycznego w modelach regresji logistycznej
  
  5.7.1. Ocena istotności oszacowanych parametrów
  
  5.8. Predykcja i testowanie modelu predykcyjnego z wykorzystaniem regresji logistycznej
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  Grażyna Karmowska
  
  6. Postęp społeczny w Polsce na tle państw Grupy Wyszehradzkiej
  
  6.1. Mierniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (HDI i SPI)
  
  6.2. Charakterystyka badanych regionów
  
  Podsumowanie .
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Małgorzata J. Radziukiewicz
  
  7. Ubóstwo osób pracujących w Polsce na tle innych krajów - przyczyny i tendencje zmian
  
  7.1. Ubóstwo i praca - dane i definicje
  
  7.2. Szacunki skali ubóstwa pracujących w świecie na podstawie dostępnych źródeł
  
  7.2.1. Zasięg ubóstwa wśród pracujących w USA
  
  7.2.2. Zjawisko biedy wśród pracujących w krajach UE i Polsce
  
  7.2.3. Ubóstwo pracujących w krajach wschodzących i rozwijających się
  
  7.3. Przyczyny biedy wśród pracujących
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Jolanta Perek-Białas
  
  8. Od statystyki do jakości życia w starości - subiektywne rozważania
  
  8.1. Statystyka
  
  8.2. Oszczędzanie na czas starości - recenzja doktoratu .
  
  8.3. Wskaźniki
  
  8.4. Konsumpcja
  
  8.5. Osoby starsze jako konsumenci
  
  8.6. Jakość życia a osoby starsze jako konsumenci
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  Rafał Kasprzak
  
  
  
  9. Przemysły kreatywne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - rozwój i wpływ na jakość życia w regionie
  
  9.1. Definicja sektora kreatywnego oraz wielkość eksportu w Europie Środkowo-Wschodniej
  
  9.2. Sektor kreatywny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  
  9.2.1. Albania
  
  9.2.2. Białoru
  
  9.2.3. Bośnia i Hercegowina
  
  9.2.4. Bułgaria
  
  9.2.5. Chorwacja
  
  9.2.6. Czechy
  
  9.2.7. Estonia
  
  9.2.8. Węgry
  
  9.2.9. Łotwa
  
  9.2.10. Litwa
  
  9.2.11. Czarnogóra
  
  9.2.12. Polska
  
  9.2.13. Rumunia
  
  9.2.14. Serbia
  
  9.2.15. Słowacja
  
  9.2.16. Słowenia
  
  9.2.17. Macedonia
  
  9.2.18. Ukraina
  
  9.3. Wyzwania biznesowe w sektorze kreatywnym
  
  9.4. Polityka publiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  
  9.5. Oddziaływanie sektora kreatywnego na jakość życia w regionie
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Teresa Skalska
  
  10. Trzeci sektor w turystyce i rekreacji
  
  10.1. Trzeci sektor - znaczenie, główne obszary działania
  
  10.2. Organizacje pozarządowe w turystyce i rekreacji
  
  10.3. Gospodarcze i społeczne znaczenie zjawiska - potrzeba pomiaru
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Małgorzata Gotowska
  
  11. Działania przedsiębiorstw na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w aspekcie jakości życia ludzi
  
  11.1. Zrównoważony rozwój, czyli rozwój odpowiedzialny
  
  11.2. Model odpowiedzialnego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach - studia przypadku
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  Część II. Konsumpcja i konsument wobec dotychczasowych i nowych wyzwań
  
  
  
  
  
  
  Teresa Pałaszewska-Reindl
  
  12. Aspekty społeczne w badaniach konsumpcji
  
  12.1. Rozwój badań nad konsumpcją
  
  12.2. Wkład prof.?dr hab.?T. Słaby do badań nad konsumpcją
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Aniela Styś
  
  13. Procesy konsumpcji - postrzeganie, pomiar, tendencje zmian
  
  13.1. Procesy konsumpcji w dorobku Jubilatki - refleksje retrospektywne
  
  13.2. Ocena poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych
  
  13.3. Nowe uwarunkowania konsumpcji
  
  13.4. Konsumpcja w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
  
  13.5. Nowe trendy w konsumpcji
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Józefa Kramer
  
  14. Konwergencja realna a nowe trendy konsumpcji
  
  14.1. Konwergencja jako zapomniany warunek integracji Unii Europejskiej i zmiany struktury konsumpcji
  
  14.2. Megatrendy rozwoju cywilizacyjnego i trendy rozwoju konsumpcji w kontekście konwergencji realnej
  
  14.3. Szczegółowe trendy konsumenckie
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło
  
  15. Konsumpcja w trzech odsłonach
  
  15.1. Konsumpcja nadmiaru
  
  15.2. Konsumpcja umiaru
  
  15.3. Konsumpcja wirtualna
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  Bogdan Mróz
  
  16. Między hedonizmem a minimalizmem - poszukiwania konsumentów XXI w.
  
  16.1. W sidłach konsumpcjonizmu
  
  16.2. Dekonsumpcja i minimalizm konsumencki
  
  16.3. Paradoks - dekonsumpcja na pokaz?
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Grażyna Światowy
  
  17. Interdyscyplinarność w badaniach nad zachowaniem konsumentów - ujęcie terminologiczne
  
  17.1. Zachowania ludzi jako obiekt badań naukowych
  
  17.2. Dylematy badawcze w interpretowaniu pojęcia ?zachowanie"
  
  17.3. Próba interdyscyplinarnego wyjaśnienia terminu ?zachowanie"
  
  17.4. Zachowanie indywidualne w kontekście komunikacji społecznej
  
  17.5. Identyfikacja problemów w badaniu zachowania konsumentów
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Tomasz Zalega
  
  18. Świadoma konsumpcja w zachowaniach konsumenckich polskich seniorów w świetle wyników badań własnych
  
  18.1. Przegląd literatury przedmiotu
  
  18.1.1. Świadoma konsumpcja jako trend konsumencki - ujęcie teoretyczne
  
  18.1.2. Pojęcie i cechy świadomego konsumenta
  
  18.1.3. Świadoma konsumpcja a idea Fair Trade
  
  18.2. Metodologia badań
  
  18.2.1. Konceptualizacja badań
  
  18.2.2. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka
  
  18.3. Wyniki i dyskusja
  
  18.3.1. Zachowania konsumenckie badanych osób w wieku 65+
  
  18.3.2. Badani seniorzy jako świadomi konsumenci
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Krystyna Gutkowska
  
  19. Zachowania żywieniowe konsumentów a założenia zrównoważonego
  
  rozwoju, zrównoważonej diety i jakości życia
  
  19.1. Zachowania konsumentów wobec żywności, zrównoważony rozwój i zrównoważona dieta oraz jakość i godność życia w ujęciu teoretycznym i w kontekście wyników badań
  
  19.2. Jakość żywności jako kryterium wyboru w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz idei zrównoważonego rozwoju
  
  19.3. Zachowania konsumentów wobec mięsa w kontekście idei zrównoważonego rozwoju
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Małgorzata Pawłowska
  
  20. Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej
  
  20.1. Rozwój rynku kredytu bankowego dla gospodarstw domowych w UE
  
  20.2. Działania regulacyjne po kryzysie finansowym
  
  20.3. Rozwój rynku kredytu bankowego dla gospodarstw domowych w Polsce
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Małgorzata Bombol
  
  21. Kobiecy świat finansów - o specyfice decyzji finansowych kobiet
  
  21.1. Rola pieniędzy w życiu człowieka
  
  21.2. Różnice płci a podejście do pieniędzy
  
  21.3. Badania empiryczne zachowań finansowych Polek aktywnych zawodowo
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Grzegorz Maciejewski
  
  22. Infrastruktura domowa jako czynnik wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych
  
  22.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji
  
  22.2. Infrastruktura konsumpcyjna polskich gospodarstw domowych
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia .
  
  
  
  
  
  
  Krystyna Świetlik
  
  23. Dochodowo-cenowe uwarunkowania konsumpcji żywności w Polsce w latach 2000-2015
  
  23.1. Produkt krajowy brutto
  
  23.2. Dochody sektora gospodarstw domowych
  
  23.3. Dochody rozporządzalne gospodarstw domowych (według badań budżetów gospodarstw domowych)
  
  23.4. Ceny żywności i koszty utrzymania rodzin
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  Józef Sala
  
  24. Rozwój turystycznej bazy noclegowej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
  
  24.1. Rola turystycznej bazy noclegowej na rynku oraz czynniki jej rozwoju
  
  24.2. Uwarunkowania i paradygmaty rozwoju turystycznej bazy noclegowej w krajach Unii Europejskiej
  
  24.3. Wielkość i tendencje rozwoju bazy noclegowej w Polsce
  
  24.4. Jakość usług turystycznej bazy noclegowej w Polsce w świetle badań Pracowni Analiz Społecznych Ipsylon
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Irena Ozimek
  
  25. Ochrona konsumentów w Polsce jako element poziomu warunków życia
  
  25.1. Cele unijnej polityki konsumenckiej
  
  25.2. Instytucjonalna ochrona konsumentów w Polsce
  
  25.3. Przegląd wybranych regulacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów
  
  w Polsce i Unii Europejskiej
  
  Podsumowanie
  
  Bibliografia
  
  
  
  
  
  
  Osiągnięcia naukowo-badawcze prof. zw. dr hab. Teresy Słaby
  
  
  
  
  
  
  Fotografie
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia