Ekonometria 1(55) 2017

Ekonometria 1(55) 2017

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

W pięćdziesiątym piątym numerze czasopisma „Ekonometria” zamieszczono dzie¬więć artykułów naukowych. Jerzy Witold Wiśniewski prezentuje procedurę predyk¬cji z układu równań współzależnych, opartą na formie strukturalnej, którą można nazwać zredukowano-łańcuchową. Prosty dowód twierdzenia o czterech barwach zawiera praca Antoniego Smoluka. W kolejnym z opracowań Joanna Krupowicz podjęła próbę ustalenie tempa zmian w czasie, koniecznego, aby kraje wspólnoty osiągnęły – zgodnie ze strategią Europa 2020 – wartości wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata na poziomie co najmniej 75%. Jerzy Zemke przedstawił wyniki badań nad opracowaniem instrumentów, które umożliwią odwzorowanie zbioru cech jakościowych zmiennych w zbiory liczbowe – w celu prognozowania jakościowych uwarunkowań decyzji gospodarczych. Maciej Oesterreich z kolei prezentuje wyniki symulacyjnego badania wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych. Kolejny autor, Mariusz Łapczyński, wskazuje możliwości wykorzystania rotacyjnego lasu w ba¬daniach rynkowych i marketingowych. Problemem badawczym opisywanym przez Ewę Kulińską i Annę Koziarską jest ustalenie znaczenia i skutków outsourcingu procesów logistycznych oraz identyfikacja źródeł, rodzajów, przyczyn i skutków ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie wykorzystującym outsourcing procesów logistycznych. Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu go¬spodarczego są tematem pracy przygotowanej przez Agnieszkę Przybylską-Mazur. Celem prac badawczych prowadzonych przez Tomasza Brzęczka była ocena dywer¬syfikacji portfela produktowego w świetle pojęć i metod teorii prognozowania.
Józef Dziechciarz


Liczba stron124
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Jerzy Witold Wiśniewski: Predykcja z układu równań współzależnych / Prediction from an interdependent system of equations    9
  
  Antoni Smoluk: Prosty dowód twierdzenia o czterech barwach / A simple proof of the four-colors theorem    21
  
  Joanna Krupowicz: Prognozy wskaźnika zatrudnienia i ich weryfikacja w krajach Unii Europejskiej w świetle strategii „Europa 2020” / Employment rate forecasts and their verification in the European Union member states in the light of the Europe 2020 strategy    25
  
  Jerzy Zemke: Prognozy jakościowych uwarunkowań decyzji gospodarczych/ Forecasts of qualitative determinants of business decisions    43
  
  Maciej Oesterreich: Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych / The simulation analysis of impact of number and distribution of gaps on accuracy of forecasts in daily time series    57
  
  Mariusz Łapczyński: O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych / The possibility of use of rotation forest in marketing surveys    69
  
  Ewa Kulińska, Anna Koziarska: Znaczenie i skutki outsourcingu procesów logistycznych – case study / Significance and impact of outsourcing of logistics processes − case study    82
  
  Agnieszka Przybylska-Mazur: Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego / Optimal taxes in the aspect of creation of economic growth    99
  
  Tomasz Brzęczek: Ocena efektów dywersyfikacji portfela produktowego w zakresie ryzyka sprzedaży całkowitej i trafności jej prognoz / Assessment of diversification of product portfolio in terms of total sales risk and its forecast accuracy    112
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia