Ekonometria (58) 2017

Ekonometria (58) 2017

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

W pięćdziesiątym ósmym numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano 6 arty¬kułów. Małgorzata Rószkiewicz podjęła się oceny wpływu tematyki badania oraz or¬ganizacji procesu badawczego na poziom wskaźnika braku odpowiedzi. W kolejnym artykule Łukasz Skowron zaprezentował wyniki badań nad wpływem cech socjode¬mograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności klientów. Fryderyk Mirota i Natalia Nehrebecka przedstawili możliwości wykorzystania dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności. Następny artykuł, autorstwa Ewy Genge, dotyczy zastosowania modeli IRT oraz LC-IRT dla zmiennych politomicz¬nych (o kategoriach uporządkowanych). Radosław Mącik dokonał oceny form i zakresu informacji o metodyce badawczej w polskich czasopismach naukowych dotyczących marketingu i konsumpcji. W ostatnim artykule Bogna Kaźmierska-Jóźwiak zaprezen¬towała zmiany w zakresie dywidend wobec zmian rentowności spółek notowanych na GPW w Warszawie.
W niniejszym numerze zamieszczono również wspomnienie Antoniego Smoluka o profesor Ilonie Kopocińskiej.
Agnieszka Stanimir


Liczba stron118
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp/Introduction    7
  Małgorzata Rószkiewicz: Ocena wpływu tematyki badania oraz organizacji procesu badawczego na poziom wskaźnika braku odpowiedzi – porównanie podejść analitycznych / Assessing the impact of research topics and research process organization on the level of nonresponse rate – comparison of analytical approach    9
  Łukasz Skowron: Wpływ cech socjodemograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności klientów / Influence of the socio-demographic factors on the results of the path relation models in the areas of customer satisfaction and loyalty    22
  Fryderyk Mirota, Natalia Nehrebecka: Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności / Dynamic panel data models in corporate finance research on the example of cash holdings    37
  Ewa Genge: IRT and LC-IRT models for items with ordinal polytomous responses / Modele IRT oraz LC-IRT dla zmiennych politomicznych (o kategoriach uprządkowanych)    62
  Radosław Mącik: Ocena form i zakresu informacji o metodyce badawczej w polskich czasopismach naukowych dotyczących marketingu i konsumpcji / Forms and scope of research methodology information in Polish scientific journals for marketing and consumption    77
  Bogna Kaźmierska-Jóźwiak: Dividend changes and future profitability changes – evidence from Polish listed companies / Zmiany w zakresie dywidend a zmiany rentowności spółek notowanych na GPW w Warszawie    95
  Antoni Smoluk: Profesor Ilona Kopocińska (1938-2016)    105
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia