Wykładniki instrumentalno-sposobowe w strukturze semantycznej zdania. Polsko-francuska perspektywa porównawcza

Wykładniki instrumentalno-sposobowe w strukturze semantycznej zdania. Polsko-francuska perspektywa porównawcza

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka semantyczno-składniowa wyrażeń nazywających sposób wykonywania czynności. Prowadzona analiza ma charakter kontrastywny i dotyczy podobieństw oraz różnic w zakresie funkcjonowania wykładników instrumentalno-sposobowych w języku polskim i francuskim, tak w warstwie formalno-powierzchniowej, jak i z punktu widzenia roli pełnionej przez tego typu wyrażenia w strukturze semantycznej zdania. Opierając swoją analizę na przykładach korpusowych, autorka poddaje weryfikacji hipotezę zakładającą, że wyrażenia, które tradycyjnie traktuje się jako uzupełnienie treści predykatu głównego, mogą w wielu przypadkach pełnić rolę predykatów centralnych, zaś czasowniki, które w tego typu strukturach im towarzyszą, mają funkcję podporową.


Liczba stron254
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3330-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA    15
  1. Co to jest przysłówek?    15
    1.1. Przysłówek jako wyraz nieodmienny    15
    1.2. Stopniowanie przysłówków    17
    1.3. Przysłówek jako forma fleksyjna przymiotnika    18
    1.4. Rozszerzona koncepcja przysłówka w ujęciu lexique-grammaire    21
  2. Przysłówek w strukturze semantycznej i składniowej zdania    23
    2.1. Miejsce przysłówków pośród kategorii Arystotelesowych    23
    2.2. Przysłówki i sposobniki w badaniach językoznawczych    25
      2.2.1. Rola czasownika w zdaniu    25
      2.2.2. Poboczniki, określniki, adiunkty – przegląd koncepcji i terminów    28
        2.2.2.1. Okoliczniki a predykaty drugiego stopnia    28
        2.2.2.2. Ujęcie lexique-grammaire    34
        2.2.2.3. Miejsce sposobników w koncepcji ról semantycznych    39
    2.3. Spór o status wykładników sposobu w logice    42
  3. Przysłówki sposobu – treść i zakres pojęcia    43
    3.1. Klasyfikacja semantyczno-składniowa Moliniera i Levrier    44
    3.2. Klasyfikacje semantyczne Grzegorczykowej i Nowakowskiej    49
    3.3. Środek czynności a sposób jej wykonywania    50
  II. CZĘŚĆ MATERIAŁOWA 55
  1. Założenia wstępne    55
    1.1. Zakres analizowanego materiału    55
    1.2. Metody pozyskiwania danych językowych    57
      1.2.1. Korpusy i narzędzia wyszukiwania     57
      1.2.2. Specyfika automatycznej ekstrakcji wykładników instrumentalno- -sposobowych    59
  2. Budowa morfologiczno-syntaktyczna pozyskanych wyrażeń    62
    2.1. Postać Prep X    63
      2.1.1. Sposobniki typu Prep X w języku francuskim    63
      2.1.2. Sposobniki typu Prep X w polszczyźnie    69
      2.1.3. Produktywność przyimków w utrwalonych frazach przysłówkowych     75
    2.2. Postaci bezprzyimkowe wykładników instrumentalno-sposobowych    77
      2.2.1. Sposobniki typu Instr w języku polskim    77
      2.2.2. Narzędnik w języku francuskim    80
      2.2.3. Inne utrwalone bezprzyimkowe wykładniki sposobu     86
  3. Semantyczne i formalno-powierzchniowe uwarunkowania struktur ze sposobnikami    86
    3.1. Sposobnik pod rękę jako predykat pierwszego stopnia i jako predykat drugiego stopnia    87
    3.2. Struktury ze sposobnikami typu recyprokalnego    94
    3.3. Struktury ze sposobnikami typu collectiva    109
    3.4. Funkcja rodzajowo-aspektowa w strukturach ze sposobnikami    114
    3.5. Narzędzia semantycznej klasyfikacji sposobników    132
      3.5.1. Wykładniki sposobów przemieszczania się    138
      3.5.2. Sposobniki percepcji wzrokowej i słuchowej    151
      3.5.3. Identyfikacja instrumentalno-sposobowa predykatów mowy    157
      3.5.4. Postać utrwalona czasownika podporowego    161
      3.5.5. Problemy polisemii    165
        3.5.5.1. Polisemia czasownika a kryteria semantycznej klasyfikacji sposobników    165
        3.5.5.2. Polisemia wykładników instrumentalno-sposobowych    172
    3.6. Interpretacja semantyczno-składniowa struktur typu być Prep X    178
    3.7. Wykładniki instrumentalno-sposobowe przy czasowniku robić    185
    3.8. Wykładniki instrumentalno-sposobowe w językach specjalistycznych    188
      3.8.1. Przegląd zgromadzonych sposobników o charakterze socjolektalnym    188
      3.8.2. Klasyfikacja semantyczna wykładników sposobów połowu ryb    200
  Wnioski    211
  Alfabetyczna lista wykładników instrumentalno-sposobowych    215
  Bibliografia    239
  Les adverbes et prédicats de manière par rapport à la structure sémantique de la phrase. Perspective contrastive: franco-polonaise. Résumé    253
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia