Próchnica wczesnodziecięca

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,44  79,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

55,4479,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W Polsce choroba próchnicowa u dzieci to niestety wciąż poważny problem społeczny i epidemiologiczny mający konsekwencje zdrowotne w kolejnych etapach życia. Czynników ryzyka próchnicy zębów mlecznych jest wiele. Mogą to być zachowania dietetyczne, czas wprowadzenia i częstość wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej dziecka. Nie bez znaczenia są też choroby i przyjmowane w czasie ciąży leki, palenie tytoniu, obecność ognisk próchnicy u przyszłych rodziców dziecka, niski poziom świadomości prozdrowotnej, a także status socjoekonomiczny rodziny.


Próchnica może być przyczyną bólu, przedwczesnej utraty uzębienia mlecznego, zaburzeń rozwojowych narządu żucia, co może prowadzić do utrudnień w rozwoju mowy i zaburzeń intelektualnych i emocjonalnych dziecka.


Niekorzystny wpływ na stan ogólny malucha może mieć także postępowanie terapeutyczne. Szczególnie negatywne działanie na dziecko ma stres związany z leczeniem stomatologicznym. Problem ten może być także czynnikiem sprzyjającym rozwojowi poważnych chorób ogólnoustrojowych. Wiadomo, że choroba próchnicowa odgrywa często rolę w etiologii infekcji górnych dróg oddechowych czy infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Ten wieloaspektowy problem zdrowotny można jednak pokonać dzięki wcześnie rozpoczętej profilaktyce.


Z tą myślą powstała ta monografia, która skierowana jest przede wszystkim do stomatologów, asystentek i higienistek stomatologicznych, a także lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych, którym przypada szczególna rola w zapobieganiu próchnicy u dzieci przez prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zdrowia jamy ustnej, udzielanie porad dietetycznych i higienicznych, zalecanie stosowania środków profilaktycznych i w odpowiednim momencie kierowanie dziecka do leczenia specjalistycznego.


Próchnica wczesnego dzieciństwa, będąca najczęściej diagnozowanym u dzieci do 3 roku życia schorzeniem przewlekłym, traktowana jest obecnie jako choroba społeczna uwarunkowana środowiskowo. W pracy przedstawiono liczne zależności obserwowane w przebiegu ciąży, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju choroby próchnicowej. Określenie nowego obszaru poszukiwań związków przyczynowo skutkowych promujących wzrost podatności tkanek zębów na demineralizację, stanowi interesujące podejście o charakterze interdyscyplinarnym. Analiza stanu zdrowia dziecka w korelacji z zachowaniami zdrowotnymi rodziców/opiekunów jest podejmowana już od wielu lat. W prezentowanej pracy nowatorsko zidentyfikowano predyktory mogące modyfikować rozwój i dojrzewanie tkanek zębów podczas odontogenezy. W efekcie prowadzonych badań stwierdzono, iż predyktorami taki mogą być czynniki zaburzające przebieg ciąży. Tak ujęta analiza prognostyczna może stanowić cenne narzędzie indywidualnej oceny ryzyka rozwoju choroby próchnicowej u dziecka.
Prof. dr hab. Katarzyna Emerich,


Liczba stron224
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5623-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. WSTĘP    11
  Epidemiologia próchnicy wczesnego dzieciństwa    12
  
  Rozdział 2. ZDROWIE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA INTERDYSCYPLINARNEGO    17
  Ewolucja poglądów dotyczących zdrowia i choroby    18
  Teoretyczne koncepcje zdrowia    21
    Definicje zdrowia    21
    Model i koncepcja nowoczesnej salutogenezy    23
    Zdrowie publiczne    24
  Medycyna prospektywna    25
    Zadania promocji zdrowia    27
    Strategia dla zdrowia dzieci i młodzieży    28
    Edukacja zdrowotna    30
  
  Rozdział 3. ROZWÓJ NARZĄDU ŻUCIA I UZĘBIENIA W KONTEKŚCIE ROZWOJU DZIECKA    33
  Rozwój narządu żucia    33
    Rozwój układu stomatognatycznego    36
    Funkcje układu stomatognatycznego    37
  Rozwój uzębienia (odontogeneza)    40
    Faza wewnątrzłonowa rozwoju uzębienia    41
    Faza pozałonowa rozwoju uzębienia    42
    Rozwój zębów    43
  
  Rozdział 4. ETIOLOGIA PRÓCHNICY WCZESNODZIECIĘCEJ    47
  Czynnik bakteryjny    48
  Substrat pokarmowy    50
  Czynnik gospodarza    50
  Czas działania czynników próchnicotwórczych – istotny czynnik ryzyka próchnicy wczesnodziecięcej    50
    Rola śliny w ekosystemie jamy ustnej    52
    Funkcje śliny    53
    Ślina jako materiał diagnostyczny    54
  
  Rozdział 5. PROMOCJA ZDROWIA JAMY USTNEJ W ASPEKCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ    55
  Populacja dzieci 3-letnich w badaniach skriningowych    55
    Wpływ zachowań zdrowotnych matki na stan zdrowia jamy ustnej dziecka w wieku do 3. roku życia    58
    Populacja dzieci do 3. roku życia    59
  Edukacja prekoncepcyjna    59
    Opieka perinatalna    61
  Promocja zdrowia jamy ustnej    68
    Karta Praw Kobiety Rodzącej    69
  Zachowania ryzykowne w okresie ciąży    70
    Zapalenie przyzębia jako czynnik ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego    71
    Nikotynizm czynny i bierny    72
    Alkohol a ciąża    73
    Substancje psychoaktywne inne niż alkohol a ciąża    74
    Ciąża a leki stosowane bez ordynacji lekarskiej    74
  Obowiązki rodzica wobec dziecka    75
    Prawa dziecka    77
    Konwencja o prawach dziecka    77
    Prawa konstytucyjne dziecka – wybrane artykuły Konstytucji RP    78
    Aspekty prawne władzy rodzicielskiej    79
    Aspekty formalno-prawne pracy lekarza dentysty z pacjentem nieletnim    80
  Działania profilaktyczne na rzecz poprawy zdrowia jamy ustnej    81
    Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży    83
    Programy profilaktyczne w zakresie poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci realizowane w Polsce    86
    Świadczenia stomatologiczne z zakresu profilaktyki profesjonalnej dla badanego przedziału wiekowego    88
  
  Rozdział 6. ZACHOWANIA ZDROWOTNE MATKI MAJĄCE WPŁYW NA ZDROWIE JAMY USTNEJ DZIECKA    91
  Wpływ przebiegu ciąży na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    92
  Wpływ terminu i sposobu rozwiązania ciąży na występowanie próchnicy
  wczesnego dzieciństwa    92
  Wpływ wieku matki na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    96
  Wpływ kolejności ciąż na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    98
  Wpływ czynników zaburzających fizjologiczny przebieg ciąży na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    100
    Wpływ długotrwałych wymiotów na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    101
    Wpływ zaburzeń metabolicznych w ciąży: cukrzycy ciężarnych i gestozy, na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    103
    Wpływ leków stosowanych w prowadzeniu ciąży zagrożonej na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    110
  
  Rozdział 7. WPŁYW INNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM OKRESU PERINATALNEGO NA WYSTĘPOWANIE PRÓCHNICY WCZESNODZIECIĘCEJ    117
  Wpływ przebiegu okresu okołoporodowego na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    117
    Wpływ sposobu rozwiązania ciąży na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    118
    Wpływ masy urodzeniowej dziecka na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    120
    Wpływ stanu noworodka w chwili urodzenia według wskazania skali Apgar na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    121
    Wpływ schorzeń infekcyjnych i antybiotykoterapii stosowanej w 1. roku życia na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    126
    Wpływ zachowań ryzykownych w ciąży na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    127
  Wpływ wiedzy zdrowotnej matek na stan zdrowia jamy ustnej dziecka    139
    Wpływ wiedzy matek dotyczącej okresu perinatalnego na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    140
    Wpływ wiedzy matek dotyczącej czynników kariogennych na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    142
    Wpływ wiedzy matek dotyczącej wybranych aktów prawnych związanych z działalnością ochrony zdrowia na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    146
  Wpływ innych czynników sprzyjających występowaniu próchnicy wczesnodziecięcej    149
    Wpływ czasu karmienia piersią na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    149
    Wpływ słodyczy w diecie dziecka na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    154
    Wpływ warunków środowiskowych na występowanie próchnicy wczesnodziecięcej    157
  Wpływ źródeł wiedzy, z których korzysta matka w kształtowaniu kompetencji dla zdrowia jamy ustnej, na poziom wiedzy zdrowotnej    163
  
  Rozdział 8. POSTĘPOWANIE KLINICZNE    171
  Diagnostyka choroby próchnicowej    171
    Metody diagnostyki choroby próchnicowej    172
    Powikłania choroby próchnicowej    173
  Techniki opracowywania ubytków w zębach mlecznych    175
  Materiały stosowane do odbudowy zębów mlecznych    176
  Profilaktyka choroby próchnicowej    176
  
  Rozdział 9. ROLA ŻYWIENIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W PROFILAKTYCE OSOBNICZEJ    179
  Programowanie żywieniowe    179
  Programowanie mikrobiotyczne    181
  
  Rozdział 10. OCENA AKTYWNOŚCI ZDROWOTNEJ MATEK DZIECI WOLNYCH OD PRÓCHNICY WCZESNODZIECIĘCEJ    185
  
  Rozdział 11. MODEL PROGNOSTYCZNY WYSTĘPOWANIA PRÓCHNICY WCZESNODZIECIĘCEJ W POPULACJI DZIECI DO 3. ROKU ŻYCIA    197
  
  Rozdział 12. PODSUMOWANIE    201
  
  Rozdział 13. POSTULATY DOTYCZĄCE POPRAWY OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD POPULACJĄ W WIEKU ROZWOJOWYM    203
  
  PIŚMIENNICTWO    205
  SKOROWIDZ    221
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia