Technologie i procesy ochrony powietrza

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,10  63,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,1063,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Publikacja ujmuje całościowo problemy ochrony powietrza, począwszy od:
- powstawania zanieczyszczeń
- technologie ograniczania ich emisji
- projektowanie i modelowanie urządzeń ograniczających emisję
- modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu


Liczba stron498
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20030-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp    11
  2. Atmosfera ziemska    15
  3. Podstawowe pojęcia i definicje    25
  4. Źródła zanieczyszczenia powietrza    33
    4.1. Ditlenek siarki (SO2)    34
    4.2. Tlenki azotu (NOx)    38
    4.3. Pył    42
    4.4. Lotne związki organiczne (LZO)    43
    4.5. Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO)    48
    4.6. Metale ciężkie    51
    4.7. Gazy cieplarniane    53
    4.8. Amoniak (NH3)    55
    4.9. Podsumowanie    56
  5. Skutki zanieczyszczenia powietrza    57
    5.1. Smog    57
    5.2. Kwaśne deszcze    61
    5.3. „Dziura ozonowa”    63
    5.4. Globalne ocieplenie    72
  6. Regulacje prawne    87
    6.1. Wprowadzenie    87
    6.2. Standardy emisyjne    91
    6.3. Standardy jakości powietrza    106
    6.4. Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenia emisji    109
    6.5. Pomiary emisji    111
    6.6. Opłaty za korzystanie ze środowiska    113
    6.7. Odpowiedzialność karna    117
  7. Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania    119
    7.1. Zmienność składu paliw    119
    7.2. Ciepło spalania a wartość opałowa    121
    7.3. Nadmiar powietrza    122
    7.4. Objętość spalin    124
    7.5. Autotermiczność procesu spalania    125
    7.6. Chemizm spalania    126
    7.7. Spalanie całkowite i niecałkowite    128
    7.8. Powstawanie ditlenku siarki (SO2)    130
    7.9. Powstawanie tlenków azotu (NOx)    133
    7.10. Emisja pyłów    137
    7.11. Emisja metali    138
    7.12. Emisja chlorowodoru, fluorowodoru i bromowodoru    140
    7.13. Produkty niepełnego spalania    142
    7.14. Powstawanie PCDD/Fs, PCBs, PCNs oraz PAHs    143
    7.15. Pierwotne metody ograniczania emisji    148
  8. Procesy ograniczania emisji pyłów    153
    8.1. Wstęp    153
    8.2. Rozkład granulometryczny cząstek    158
    8.3. Opadanie cząstek    163
    8.4. Metody mechaniczne suche    165
    8.5. Metody mechaniczne mokre    178
    8.6. Metody elektrostatyczne    182
    8.7. Metody filtracyjne    187
    8.8. Wybór odpylacza    190
  9. Absorpcja i absorbery    193
    9.1. Wprowadzenie    193
    9.2. Podstawowe typy absorberów    196
    9.3. Równowaga absorpcyjna    200
    9.4. Kinetyka procesu absorpcji fizycznej    202
    9.5. Bilansowanie absorberów    204
      9.5.1. Bilanse masy absorberów o działaniu przeciwprądowym    204
      9.5.2. Bilanse masy absorberów współprądowych    207
    9.5.3. Bilans masy dla różniczkowej objętości kolumny z przeciwprądowym przepływem faz    209
    9.6. Kolumny półkowe – półka teoretyczna    211
    9.7. Bilanse masy w aparatach półprzepływowych    212
    9.8. Desorpcja (odpędzanie) gazów    214
    9.9. Absorpcja z reakcją chemiczną    216
      9.9.1 Uwagi ogólne    216
      9.9.2. Kinetyka absorpcji z reakcją chemiczną    217
      9.9.3. Bilanse masy dla różniczkowej objętości absorbera, w którym zachodzi reakcja chemiczna    222
      9.9.4. Absorpcja gazu z równoczesnym rozpuszczaniem się ciała stałego B    224
  10. Adsorpcja i adsorbery    227
    10.1. Wprowadzenie    227
    10.2. Równowaga adsorpcyjna    230
    10.3. Kinetyka procesu adsorpcji    236
    10.4. Bilansowanie adsorberów    237
      10.4.1. Adsorber półprzepływowy (półokresowy)    238
      10.4.2. Adsorber przepływowy z przeciwprądowym przepływem faz    243
    10.5. Procesy desorpcji    245
  11. Procesy membranowe    247
  12. Wykraplanie (wymrażanie) par    255
    12.1. Wprowadzenie    255
    12.2. Równowaga fazowa    256
    12.3. Wykraplanie par w procesach odwracalnych    257
    12.4. Proces chłodzenia nieodwracalnego    258
  13. Procesy z reakcją chemiczną    261
    13.1. Wprowadzenie    261
    13.2. Podstawy kinetyki reakcji homogenicznych    267
      13.2.1. Zapis bilansowy reakcji chemicznych    267
      13.2.2. Szybkość homogenicznej reakcji chemicznej    270
      13.2.3. Równania kinetyki reakcji homogenicznych    271
    13.3. Bilanse podstawowych typów reaktorów homogenicznych    278
    13.4. Podstawy kinetyki reakcji heterofazowych    281
      13.4.1. Wprowadzenie    281
      13.4.2. Reakcje niekatalityczne gaz-ciało stałe    282
      13.4.3. Kinetyka procesów kontaktowych    287
      13.4.4. Bilanse reaktorów kontaktowych o złożu stałym    294
  14. Technologie ograniczania emisji ditlenku siarki oraz innych gazów kwaśnych    297
    14.1. Wprowadzenie    297
    14.2. Metoda sucha    300
    14.3. Metoda półsucha    307
    14.4. Metoda mokra    308
    14.5. Inne metody    313
    14.6. Podsumowanie    317
  15. Technologie ograniczania emisji tlenków azotu    321
    15.1. Wprowadzenie    321
    15.2. Metody pierwotne    322
    15.3. Zastosowanie metod SNCR i SCR    324
    15.4. Metody absorpcyjne    334
    15.5. Podsumowanie    337
  16. Technologie ograniczania emisji lotnych związków organicznych    339
    16.1. Wprowadzenie    339
    16.2. Metody regeneracyjne    340
    16.3. Metody nieregeneracyjne    344
    16.4. Metody kombinowane    351
    16.5. Odory    354
    16.6. Dobór technologii    357
  17. Technologie ograniczania emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych    359
    17.1. Wprowadzenie    359
    17.2. Metody pierwotne    360
    17.3. Metody wtórne    362
  18. Ograniczanie emisji rtęci    367
  19. Wychwytywanie ditlenku węgla    375
  20. Ogólne zasady wyboru technologii    387
  21. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze    395
    21.1. Czynniki meteorologiczne    397
      21.1.1. Turbulencja atmosfery    397
      21.1.2. Pionowy gradient temperatury    398
      21.1.3. Działanie wiatru    410
      21.1.4. Suche pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże    415
      21.1.5. Wymywanie zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne    417
      21.1.6. Przemiany gazowe w powietrzu atmosferycznym    418
      21.1.7. Skręt wiatru z wysokością    423
      21.1.8. Krzywoliniowy ruch mas powietrza    424
      21.1.9. Przenoszenia zanieczyszczeń przez chmury    424
    21.2. Topografia terenu    425
    21.3. Czynniki technologiczne    430
    21.4. Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze    434
    21.5. Równanie dyfuzji atmosferycznej    437
    21.6. Współczynniki dyfuzji atmosferycznej    444
    21.7. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń ze źródeł liniowych i powierzchniowych    447
    21.8. Rozprzestrzenianie się pyłu w atmosferze    448
  22. Monitoring i zarządzanie jakością powietrza    451
  Literatura    465
  Załączniki    469
  Załącznik 1. Wykaz dotychczas opracowanych dokumentów referencyjnych najlepszych dostępnych technik (BREF BAT) w języku polskim i angielskim oraz wykaz wydanych i obowiązujących konkluzji BAT    469
  Załącznik 2. Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (instalacje wymagające pozwolenia integrowanego)    472
  Załącznik 3. Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia    476
  Załącznik 4. Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymaga zgłoszenia    478
  Załącznik 5. Rodzaje instalacji, dla których pozwolenie na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza wydaje Marszałek Województwa    479
  Załącznik 6. Przydatne akty prawne (stan na lipiec 2017 roku)    483
  Skróty używane w tekście    485
  Oznaczenia – symbole polskie i greckie, indeksy    487
  Źródła rysunków i tabel    491
  Skorowidz    493
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia