Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym

-20%

Kolorowy świat w odbiorze Polaków i Niemców w szerszym kontekście językowo-kulturowym

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,52  29,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

23,5229,40

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obiektem badawczym pracy są wyrażenia z komponentem kolorystycznym. Podstawową kwestią dociekań jest ich charakterystyka wraz z utrwalonym w nich językowym ujęciem rzeczywistości pozajęzykowej ukazanym w planie konfrontacji międzyjęzykowej. W książce język traktuje się jako narzędzie opisu i ujęcia elementów rzeczywistości oraz instrument pośredniczący w próbach dotarcia człowieka do świata, który go otacza i który jest w nim.
Praca składa się z dwóch części. Części pierwszej – teoretycznej – obejmującej dwa rozdziały, w pełni świadomie nadano charakter przeglądowy. Dlatego rozdział pierwszy zawiera ogólne informacje o barwie jako zjawisku fizycznym (pochodnej rozszczepienia światła), wrażeniach i spostrzeżeniach barwnych. Omawia się w nim także fizjologiczne podstawy widzenia kolorów, przedstawia symbolikę barw w szerokim kontekście kulturowym oraz dokonuje przeglądu stanu badań nad nazwami barw w różnych językach. Rozdział zamykają wybrane zagadnienia z zakresu semantyki barw. W rozdziale drugim zostaje sprecyzowana podstawa teoretyczna dla analizy przedstawionej w części empirycznej pracy.
W części drugiej zostają szczegółowo omówione założenia metodologiczne pracy: cele, materiał badawczy i metoda opisu korpusu językowego. Zasadnicza część pracy – materiałowa – poświęcona jest odtworzeniu wycinka językowo-kulturowego obrazu świata w języku polskim i w języku niemieckim. Analiza obejmuje semantyczno-kulturową charakterystykę połączeń nazw barw z klasami różnych obiektów, także w znaczeniu metaforycznym, z uwzględnieniem referencji prototypowych w rzeczywistości pozajęzykowej, co może przyczynić się do lepszego poznania kolorów, zrozumienia ich symboliki i uświadomienia sobie łączonych z nimi konotacji i konceptualizacji w obydwu językach. Całość rozprawy dopełniają podsumowanie całościowego obrazu kolorowego świata Polaków i Niemców, zakończenie, w którym ujęto najbardziej reprezentatywne wnioski wypływające z analiz szczegółowych, literatura źródłowa, źródła internetowe, literatura przedmiotu oraz streszczenie w języku niemieckim i angielskim.


Rok wydania2018
Liczba stron268
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ISBN-13978-83-8018-167-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA    13
  
  1. Barwa jako przedmiot badań naukowych    13
  
  1.1. Barwa jako zjawisko fizyczne    13
  1.2. Wrażenia i spostrzeżenia barwne    19
  1.3. Fizjologiczne podstawy widzenia barw    24
  1.4. Symbolika barw    28
  1.5. Barwa w badaniach lingwistycznych    32
  1.6. Semantyka barw w języku    36
  
  2. Język jako narzędzie interpretacji otaczającego świata    45
  
  2.1. Kulturowy charakter języka    45
  2.2. Relatywizm językowy    49
  2.3. Koncepcja językowego obrazu świata    54
  2.4. Wybrane założenia opisu semantyczno-kognitywnego    64
  
  CZĘŚĆ EMPIRYCZNA    69
  
  3. Cele, materiał badawczy i metoda opisu    69
  
  3.1. Cele    69
  3.2. Materiał badawczy    70
  3.3. Metoda opisu    73
  
  4. Nazwy barw w językowym obrazie świata Polaków i Niemców    85
  
  4.1. Kolor: biały/weiß    85
  4.2. Kolor: żółty/gelb    117
  4.3. Kolor: czerwony/rot    137
  4.4. Kolor: niebieski/blau    162
  4.5. Kolor: zielony/grün    184
  4.6. Kolor: czarny/schwarz    206
  
  Zakończenie    233
  
  Podsumowanie    236
  
  Literatura źródłowa    241
  
  Źródła internetowe    242
  
  Literatura przedmiotu    243
  
  Spis tabel i rysunków    258
  
  Zusammenfassung    262
  
  Summary    265
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia