Modernizacja kotłów energetycznych

-20%

Modernizacja kotłów energetycznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,6029,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN


W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące modernizacji kotłów energetycznych. Szczególny nacisk położono na działania związane z:
poprawą jakości kotła
obniżeniem emisji szkodliwych substancji
przystosowaniem kotłów do spalania innego paliwa
zmniejszeniem awaryjności i przedłużeniem czasu eksploatacji części ciśnieniowej kotła
zmianą wydajności oraz zwiększeniem zakresu dopuszczalnych zmian obciążeń


Liczba stron361
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19317-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń    9
  
  1. Wstęp    13
  
  2. Sprawność i straty cieplne kotła    16
  
  3. Modernizacja w celu zmniejszenia straty wylotowej    25
  3.1. Obniżenie temperatury spalin wylotowych    26
    3.1.1. Modernizacja konwekcyjnych powierzchni ciśnieniowych    27
    3.1.2. Modernizacja podgrzewacza powietrza    35
    3.1.3. Sposoby intensyfikacji wnikania ciepła wewnątrz rur    40
    3.1.4. Zwiększenie ilości ciepła przekazywanego w ROPP    41
    3.1.5. Zwiększenie radiacyjnego współczynnika wnikania ciepła wewnątrz rur    44
    3.1.6. Zastosowanie efektywnego systemu oczyszczania powierzchni ogrzewalnych z zanieczyszczeń popiołowych    44
      3.1.6.1. Rodzaje i własności osadów popiołowych    45
      3.1.6.2. Powstawanie osadów wysokotemperaturowych (WT)    51
      3.1.6.3. Powstawanie osadów średniotemperaturowych (ST)    56
      3.1.6.4. Urządzenia oczyszczające nadające się do zastosowania w kotłach    61
      3.1.6.5. Określenie możliwego do osiągnięcia stopnia usunięcia osadów    69
      3.1.6.6. Badania szybkości narastania osadów popiołowych i ocena stanu zanieczyszczeń w funkcji częstotliwości zdmuchiwania    71
      3.1.6.7. Dobór optymalnej częstotliwości uruchamiania zdmuchiwaczy na podstawie kryterium ekonomicznego    74
      3.1.6.8. Wpływ zanieczyszczeń na pracę regeneracyjnych obrotowych podgrzewaczy powietrza    83
    3.1.7. Zabudowa dodatkowego (nie włączonego w obieg czynnika w kotle) wymiennika ciepła    84
  3.2. Określenie zakresu bezpiecznego obniżania temperatury spalin wylotowych    84
    3.2.1. Punkt rosy spalin    84
    3.2.2. Metody określenia kwasowego punktu rosy    87
    3.2.3. Badania punktu rosy w kotłach    88
    3.2.4. Wnioski z pomiarów punktu rosy    91
    3.2.5. Praktyczne zależności do określania punktu rosy spalin    93
    3.2.6. Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych podgrzewaczy rurowych na dopuszczalną temperaturę spalin wylotowych    95
    3.2.7. Zakres obniżenia temperatur spalin w regeneracyjnych obrotowych podgrzewaczach powietrza    97
    3.2.8. Podgrzewacz powietrza z rur cieplnych    99
    3.2.9. Wstępne podgrzewanie powietrza parą    101
  3.3. Dobór optymalnej temperatury spalin wylotowych    103
    3.3.1. Funkcja celu    103
    3.3.2. Określenie przebiegu zmiany sprawności kotła w funkcji obciążenia    106
    3.3.3. Schemat blokowy doboru temperatury spalin wylotowych    107
    3.3.4. Rozkłady temperatur spalin na odcinku od kotła do wylotu komina    111
      3.3.4.1. Rozkłady temperatury w odpylaczach kotłowych    111
      3.3.4.2. Wentylatory ciągu    112
      3.3.4.3. Wpływ układu odsiarczania spalin na rozkład temperatur    112
      3.3.4.4. Komin    118
  3.4. Obniżenie stosunku nadmiaru powietrza w kotle    118
    3.4.1. Ograniczenie przyssań powietrza do komory paleniskowej i ciągu konwekcyjnego    119
    3.4.2. Ograniczenie przyssań powietrza w podgrzewaczach powietrza    121
    3.4.3. Prowadzenie spalania przy mniejszym stosunku nadmiaru powietrza w palenisku    130
  3.5. Technika kondensacyjna    132
  
  4. Zmniejszenie emisji tlenków azotu    137
  4.1. Procesy powstawania tlenków azotu    137
  4.2. Wpływ parametrów pracy paleniska na emisję tlenków azotu    142
  4.3. Sposoby zmniejszenia emisji tlenków azotu    144
  4.4. Ocena efektywności metod zmniejszania emisji tlenków azotu    163
    4.4.1. Własności kaloryczne części lotnych węgla kamiennego    164
    4.4.2. Wpływ parametrów pracy na efektywność redukcji NOx i własności eksploatacyjne kotła    168
  4.5. Wpływ szczelności komory paleniskowej na skuteczność pierwotnych metod denitracji spalin    172
  4.6. Ograniczenie emisji tlenków azotu w kotłach rusztowych    174
    4.6.1. Spalanie na ruszcie mechanicznym    174
    4.6.2. Ograniczenie emisji tlenków azotu    180
  4.7. Procesy korozji powierzchni ogrzewalnych komór paleniskowych w warunkach spalania niskoemisyjnego    184
    4.7.1. Wprowadzenie    184
    4.7.2. Podstawowe mechanizmy i warunki wystąpienia korozji ekranów    185
    4.7.3. Metody zapobiegania korozji ścian ekranowych    194
  4.8. Wpływ modernizacji układu paleniskowego na proces żużlowania    197
    4.8.1. Mechanizm procesu    197
    4.8.2. Wpływ własności paliwa    198
    4.8.3. Wpływ parametrów fizycznych procesu    200
    4.8.4. Wskaźniki określające skłonność węgla do żużlowania i zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych    203
  4.9. Przebudowa kotła pyłowego na fluidalny    208
    4.9.1. Przebudowa kotłów pyłowych na hybrydowe    208
    4.9.2. Przebudowa kotła pyłowego na fluidalny z warstwą pęcherzykową    211
    4.9.3. Przebudowa kotła pyłowego na fluidalny z warstwą cyrkulacyjną    212
  
  5. Modernizacja układu młynowego    215
  5.1. Jakość przemiału węgla do palenisk pyłowych    216
    5.1.1. Skład ziarnowy pyłu    216
    5.1.2. Wymagane granulacje pyłu do palenisk pyłowych    218
  5.2. Młyny stosowane do przemiału węgla i ich układy    224
  5.3. Modernizacje młynów wynikające z potrzeby zmniejszenia emisji tlenków azotu    228
    5.3.1. Poprawa jakości przemiału    229
    5.3.2. Zwiększenie wydajności układu mielącego    233
    5.3.3. Modernizacje w celu wyeliminowania osiadania pyłu w rurociągach    234
    5.3.4. Modernizacje młynów w celu uzyskania zróżnicowanej koncentracji pyłu w palnikach    236
    5.3.5. Poprawa rozdziału pyłu    238
    5.3.6. Poprawa dynamiki młyna    239
    5.3.7. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej    240
  5.4. Zastosowanie młynów węglowych do przemiału sorbentów mineralnych    242
  5.5. Mikronizacja węgla    243
  
  6. Modernizacja związana ze zmianą paliwa    245
  6.1. Wprowadzenie    245
  6.2. Zastąpienie węgla gazem ziemnym    247
  6.3. Zastąpienie węgla olejem opałowym    248
  6.4. Modernizacje w celu umożliwienia spalania różnych paliw w tym samym kotle    249
  6.5. Zjawiska wibracyjne w kotłach olejowych i gazowych    251
    6.5.1. Drgania generowane w komorze paleniskowej    251
    6.5.2. Drgania generowane w ciągu konwekcyjnym    256
    6.5.3. Metody pomiaru wibracji    261
    6.5.4. Sposoby przeciwdziałania drganiom    262
  6.6. Przystosowanie kotłów energetycznych do spalania biomasy    264
    6.6.1. Spalanie biomasy w osobnym palenisku    265
    6.6.2. Spalanie biomasy na ruszcie umieszczonym pod lejem żużlowym kotła    265
    6.6.3. Przemiał i pneumatyczne wprowadzanie biomasy do kotła    267
    6.6.4. Odgazowanie lub zgazowanie biomasy w urządzeniu zewnętrznym i dopalanie gazu w kotle    271
    6.6.5. Spalanie biomasy w zawiesinie wodnej przy użyciu palników olejowych    274
  
  7. Przedsięwzięcia służące zmniejszeniu erozji powierzchni ogrzewalnych kotłów    277
  7.1. Podstawy teoretyczne procesu erozji    278
  7.2. Eksploatacyjne sposoby zmniejszenia erozji pęczków konwekcyjnych    283
    7.2.1. Wpływ zmian obciążenia kotła na intensywność erozji    283
    7.2.2. Wpływ rodzaju paliwa na intensywność erozji    286
  7.3. Modernizacje w celu zmniejszenia erozji pęczków konwekcyjnych    288
  
  8. Modernizacja części ciśnieniowej w celu przedłużenia jej trwałości    294
  8.1. Zasady kompleksowej oceny stopnia zużycia elementów ciśnieniowych kotła    294
  8.2. Rozrzut temperatur pary w wężownicach przegrzewacza    298
  8.3. Wpływ schematu przepływowego przegrzewacza pary na rozkłady temperatur w komorach wylotowych stopni    308
  
  9. Zmiana wydajności i powiększenie zakresu dopuszczalnych zmian obciążeń kotła    312
  9.1. Przystosowanie kotła do pracy z wydajnością większą niż znamionowa    312
    9.1.1. Naturalny obieg wody w kotle    313
    9.1.2. Przegrzewacze pary    315
    9.1.3. Rozkład ciśnień pary w bloku    315
    9.1.4. Rozkład przyrostów entalpii w ekranach parownika i podgrzewaczu wody    316
    9.1.5. Układy młynowo-paleniskowe    318
    9.1.6. Część konwekcyjna kotła    318
  9.2. Powiększenie zakresu dopuszczalnych zmian obciążeń kotła    319
    9.2.1. Stabilność spalania    320
    9.2.2. Temperatury par pierwotnej i wtórnej    322
    9.2.3. Niedopuszczenie do wystąpienia rosienia spalin    323
  
  Załącznik    325
  Zależności do wyznaczania liczby Nusselta    325
  Stopień efektywności cieplnej Ψ    328
  Radiacyjny współczynnik wnikania ciepła αr    330
  Opory przepływu spalin i powietrza przy poprzecznym omywaniu pęczków rur    332
  Opory przepływu spalin w rurach gładkich i po zastosowaniu intensyfikacji wnikania ciepła    334
  Parametry fizyczne czynników stosowanych do wypełniania rur cieplnych    335
  Przeliczniki emisji    335
  
  Literatura    341
  
  Skorowidz    359
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia