Technologie energetyczne

Technologie energetyczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka zawiera podstawowe informacje o wszystkich stosowanych obecnie technologiach produkcji elektryczności i ciepła. Są w niej omówione nie tylko technologie konwencjonalne, lecz także technologie źródeł odnawialnych oraz technologie nowe, które dopiero wchodzą do użycia. Podano podstawy teoretyczne technologii, metodologię oceny ich potencjału termodynamicznego i ekologicznego oraz aktualny stan i tendencje rozwojowe. Omówiono też wiele konkretnych rozwiązań układów energetycznych.
Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków: energetyka, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria środowiska i ochrona środowiska wyższych uczelni technicznych; inżynierów pracujących w elektrowniach, biurach projektowych energetyki i konstrukcji maszyn oraz urządzeń energetycznych. Powinni z niej skorzystać również studenci studiów podyplomowych z zakresu nowych technologii energetycznych.


Liczba stron564
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19593-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    13
  
  SPIS PODSTAWOWYCH OZNACZEŃ    17
  
  1. ZASOBY PALIW I ENERGII    21
  1.1. Rodzaje i postacie energii    21
  1.2. Zasoby paliw    22
  1.2.1. Węgiel kamienny i brunatny    23
  1.2.2. Gaz ziemny i ropa naftowa    24
  1.2.3. Paliwa rozszczepialne    25
  1.2.4. Paliwa energii syntezy    26
  1.2.5. Zasoby energii rzek    27
  1.2.6. Inne zasoby wód    27
  1.2.7. Energia promieniowania elektromagnetycznego Słońca    28
  1.2.8. Ogólna charakterystyka światowych i polskich zasobów biomasy energetycznej    31
  1.2.9. Energia geotermalna    40
  1.2.10. Energia wiatru    41
  1.3. Struktura zużycia pierwotnych źródeł energii    42
  1.4. Tempo wyczerpywania się zasobów    45
  Literatura    46
  
  2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PALIW    48
  2.1. Wprowadzenie    48
  2.2. Węgiel    48
  2.3. Biomasa    52
  2.4. Paliwa ciekłe i gazowe    58
  Literatura    64
  
  3. ENERGETYKA A ŚRODOWISKO    65
  3.1. System energetyczny    65
  3.2. Podsystem elektroenergetyczny    66
  3.3. Oddziaływanie technologii energetycznych na środowisko. Rodzaje i miary emisji 71 Literatura    77
  
  4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW KONWERSJI ENERGII    78
  4.1. Wprowadzenie    78
  4.2. Obieg termodynamiczny. Pojęcia sprawności    80
  4.3. Zespół maszyn (urządzeń) przepływowych pracujących w układzie otwartym    85
  4.4. Rodzaje obiegów silników turbinowych    88
  Literatura    93
  
  5. BILANSE SUBSTANCJI I ENERGII    94
  5.1. Bilans substancji    94
  5.2. Równanie zachowania energii    95
  Literatura    100
  
  6. SIŁOWNIE KONDENSACYJNE    101
  6.1. Analiza parametryczna układów siłowni    101
  6.1.1. Prosta siłownia kondensacyjna. Definicje sprawności obiegu porównawczego    101
  6.1.2. Entalpowa analiza obiegów siłowni parowych    103
  6.1.3. Entropowa analiza obiegów siłowni parowej    107
  6.1.4. Ewolucja obiegów siłowni parowych    109
  6.2. Struktury technologiczne siłowni z paleniskami pyłowymi    143
  6.2.1. Układ nawęglania    144
  6.2.2. Elementy układu zasilania paliwem i układu odprowadzenia spalin (układ paliwo–powietrze–spaliny)    147
  6.2.3. Urządzenia i elementy układu cieplnego    153
  6.2.3.1. Kotły pyłowe    153
  6.2.3.2. Turbiny parowe    158
  6.2.3.3. Skraplacze i układy chłodzenia    171
  6.3. Kotły z paleniskami fluidalnymi    180
  6.3.1. Klasyfikacja palenisk fluidalnych    180
  6.3.2. Cyrkulacyjne kotły fluidalne    183
  6.4. Ograniczenie emisji gazów z technologii energetycznych    185
  6.4.1. Generacja tlenków azotu w procesie spalania    185
  6.4.2. Ograniczenie emisji tlenków azotu z instalacji spalania    187
  6.4.3. Ograniczenie emisji związków siarki    191
  6.5. Modelowanie układów siłowni kondensacyjnych    195
  6.6. Kierunki rozwoju siłowni kondensacyjnych    204
  Literatura    211
  
  7. STACJONARNE INSTALACJE TURBIN GAZOWYCH    213
  7.1. Wprowadzenie    213
  7.2. Klasyfikacja instalacji turbin gazowych    214
  7.3. Prosta instalacja turbiny gazowej    215
  7.3.1. Metoda entalpowa    215
  7.3.2. Metoda entropowa    223
  7.3.3. Analiza obiegów standardowych turbin gazowych    225
  7.4. Złożone układy turbin gazowych    233
  7.4.1. Instalacja z chłodzeniem w procesie sprężania z podwójną komorą spalania    233
  7.4.2. Układ turbiny gazowej z regeneracją    236
  7.4.3. Instalacje turbin gazowych z wtryskiem wody i pary    238
  7.5. Maszyny i urządzenia tworzące układ turbiny gazowej    239
  7.5.1. Sprężarki    242
  7.5.2. Komory spalania    244
  7.5.3. Turbiny    250
  7.5.4. Układy pomocnicze. Inne moduły składowe    254
  7.6. Podstawowe charakterystyki układów turbin gazowych    262
  7.7. Turbiny gazowe małej mocy    263
  Literatura    266
  
  8. HIERARCHICZNE UKŁADY ENERGETYCZNE    267
  8.1. Układy gazowo-parowe    267
  8.1.1. Podstawowe definicje i klasyfikacja    267
  8.1.2. Sprawność energetyczna układu gazowo-parowego    269
  8.1.3. Struktury technologiczne podstawowych układów gazowo-parowych    273
  8.1.4. Modelowanie układów gazowo-parowych    278
  8.1.5. Wybrane zagadnienia eksploatacyjne    284
  8.1.6. Układ Chenga    295
  8.2. Układy gazowo-parowe z kotłami fluidalnymi    297
  8.3. Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla i odpadów    304
  8.3.1. Technologie zgazowania    304
  8.3.2. Ogólna charakterystyka procesów oczyszczania gazu    310
  8.3.3. Analiza parametryczna układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla    313
  8.3.4. Przykłady instalacji    316
  8.3.5. Kierunki rozwoju technologii    318
  8.4. Układy wielopaliwowe    321
  8.4.1. Klasyfikacja    321
  8.4.2. Modelowanie równoległych układów dwupaliwowych    325
  Literatura    329
  
  9. SKOJARZONA PRODUKCJA CIEPŁA I ELEKTRYCZNOŚCI    331
  9.1. Elektrociepłownie parowe    331
  9.1.1. Układy technologiczne    331
  9.1.2. Bilanse energetyczne i sprawności    333
  9.1.3. Wpływ liczby wymienników na efektywność elektrociepłowni    338
  9.2. Elektrociepłownie z turbiną gazową    340
  9.2.1. Układy technologiczne i pojęcia sprawności    340
  9.2.2. Wpływ dopalania na efektywności elektrociepłowni gazowej    344
  9.3. Elektrociepłownie gazowo-parowe    346
  9.3.1. Bilanse energetyczne i sprawności    346
  9.3.2. Stosunek mocy turbin i wskaźnik skojarzenia    351
  9.4. Oszczędność energii chemicznej paliwa    353
  9.5. Modelowanie elektrociepłowni gazowych i gazowo-parowych    357
  Literatura    361
  
  10. ENERGETYKA ATOMOWA    362
  10.1. Podstawy fizyki reaktorów jądrowych    362
  10.1.1. Atomy i nukleony    362
  10.1.2. Defekt masy i energia wiązania    363
  10.1.3. Reakcje jądrowe    365
  10.1.4. Stopień rozpadu radioaktywnego    368
  10.1.5. Reakcje neutronów z jądrami atomowymi    369
  10.1.6. Cykl neutronowy. Reaktor krytyczny    374
  10.2. Moc termiczna reaktora    378
  10.3. Reaktory i siłownie energetyczne    382
  10.3.1. Klasyfikacja reaktorów energetycznych    382
  10.3.2. Układy jednokonturowe oraz reaktory kanałowe    384
  10.3.3. Układy dwukonturowe    387
  10.3.4. Układy trójkonturowe    391
  10.3.5. Siłownie z reaktorami wysokotemperaturowymi    394
  10.3.6. Sprawność energetyczna siłowni jądrowych    395
  10.3.7. Parametry początkowe i końcowe w konturze turbinowym    397
  10.3.8. Separacja wody i przegrzew międzystopniowy    399
  10.3.9. Reaktory ciepłownicze    399
  10.4. Współczesne tendencje konstrukcyjne w budowie reaktorów    403
  10.5. Odpady z elektrowni jądrowych    404
  Literatura    407
  
  11. SIŁOWNIE WIATROWE    408
  11.1. Wprowadzenie    408
  11.2. Charakterystyki kinematyczne i energetyczne wiatru    409
  11.3. Istota działania turbin wiatrowych    414
  11.3.1. Maksymalna moc turbiny wiatrowej    414
  11.3.2. Związek między mocą turbiny a charakterystykami aerodynamicznymi płatów wirnika    417
  11.4. Charakterystyki turbin wiatrowych    424
  11.5. Konwersja energii mechanicznej w elektryczną. Układy elektryczne    430
  11.6. Ogólna charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych. Charakterystyki ekologiczne    432
  Literatura    436
  
  12. ENERGETYKA SŁONECZNA    437
  12.1. Analityczny opis charakterystyk promieniowania    437
  12.1.1. Kąty ustalające położenie Słońca. Czas słoneczny    438
  12.1.2. Korelacje między składowymi promieniowania słonecznego    439
  12.1.3. Promieniowanie padające na pochyloną płaszczyznę w stosunku do powierzchni Ziemi    441
  12.2. Bezpośrednia konwersja promieniowania elektromagnetycznego Słońca w ciepło    445
  12.2.1. Rodzaje kolektorów słonecznych    445
  12.2.2. Bilans energii i sprawność kolektora    447
  12.2.3. Kolektory słoneczne w instalacjach produkcji ciepła    450
  12.2.4. Elektrownie słoneczne    452
  12.3. Ogniwa fotowoltaiczne    455
  12.3.1. Wprowadzenie    455
  12.3.2. Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego    457
  12.3.3. Ogólny opis konstrukcji ogniw    461
  12.3.4. Charakterystyki ogniw fotowoltaicznych    463
  12.3.5. Sprawność ogniwa fotowoltaicznego    467
  12.3.6. Systemy (moduły) ogniw słonecznych    467
  12.3.7. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych    469
  Literatura    472
  
  13. ENERGETYKA WODNA    473
  13.1. Rodzaj elektrowni wodnych    473
  13.2. Moc i energia generowana w elektrowni wodnej    475
  13.3. Turbiny wodne    475
  13.4. Funkcje elektrowni wodnych w podsystemie elektroenergetycznym i ich wpływ na środowisko naturalne    479
  13.5. Energetyka wodna w Polsce    479
  Literatura    481
  
  14. OGNIWA PALIWOWE    482
  14.1. Ogólna klasyfikacja ogniw paliwowych    482
  14.2. Istota działania ogniwa paliwowego. Bilans energetyczny    483
  14.3. Potencjał standardowy ogniwa    485
  14.4. Zależność potencjału ogniwa od ciśnienia i temperatury    490
  14.5. Model przemian elektrochemicznych    491
  14.5.1. Straty potencjału w rzeczywistym ogniwie    491
  14.5.2. Równanie Butlera–Volmera    492
  14.6. Sprawność ogniwa paliwowego    493
  14.7. Bilanse substancji i energii dla ogniwa paliwowego    496
  14.8. Ogólna charakterystyka technologiczna stosowanych ogniw (instalacji) paliwowych    504
  14.9. Przygotowanie paliwa dla ogniw paliwowych    512
  14.10. Energetyczne zastosowanie ogniw    515
  Literatura    519
  
  15. GEOENERGETYKA    520
  15.1. Wykorzystanie energii gruntu do celów ogrzewania i przygotowania wody użytkowej    521
  15.2. Układy pozyskiwania ciepła z wód geotermalnych    521
  15.3. Układy kombinowane i elektrownie geotermalne    524
  15.4. Wykorzystanie źródeł geotermalnych w Polsce    525
  Literatura    526
  
  16. TECHNOLOGIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOMASY    527
  16.1. Ogólna klasyfikacja technologii    527
  16.2. Układy proste ze spalaniem biomasy    529
  16.3. Współspalanie biomasy z innymi paliwami    535
  16.4. Jedno- i wielopaliwowe układy ze spalaniem zewnętrznym biomasy    538
  16.4.1. Jednopaliwowe układy turbin gazowych ze spalaniem zewnętrznym biomasy    538
  16.4.2. Układy wielopaliwowe ze spalaniem zewnętrznym biomasy    539
  16.4.3. Inne układy dwupaliwowe ze spalaniem biomasy    543
  16.5. Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem biomasy    545
  16.5.1. Ogólna charakterystyka technologii zgazowania biomasy    545
  16.5.2. Generacja ciepła i elektryczności z silnikiem tłokowym    548
  16.5.3. Instalacje turbiny gazowej z biomasą jako paliwem    549
  16.6. Aspekty ekonomiczne    555
  Literatura    556
  
  SKOROWIDZ    559
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia