Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych

-20%

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,6029,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN


Autorzy książki uczą, jak w codziennej praktyce laboratoryjnej zapewnić rzetelność badań analitycznych poprzez:
- dbałość o reprezentatywność pobranych próbek w stosunku do badanego materiału
- zagwarantowanie stabilności składu próbki od momentu jej pobrania do oznaczeń końcowych
- sprawdzenie charakterystyki analitycznej, czyli przeprowadzenie walidacji poszczególnych etapów oraz całości procedury analitycznej
- określenie budżetu niepewności


Liczba stron346
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19444-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  
  1. Wstęp    11
  Literatura    16
  
  2. Podstawowe pojęcia statystyki    17
  2.1. Wprowadzenie    17
  2.2. Rozkłady zmiennych losowych    17
    2.2.1. Charakterystyka rozkładów    17
    2.2.2. Rozkład normalny    18
    2.2.3. Rozkład jednostajny    18
    2.2.4. Rozkład trójkątny    19
  2.3. Miary położenia    19
  2.4. Miary rozproszenia    22
  2.5. Miary asymetrii    24
  2.6. Miary skupienia    25
  2.7. Weryfikacja hipotez statystycznych    25
  2.8. Testy statystyczne    27
    2.8.1. Test Q-Dixona    27
    2.8.2. Test chi-kwadrat    28
    2.8.3. Test F-Snedecora    29
    2.8.4. Test Hartleya    29
    2.8.5. Test Bartletta    30
    2.8.6. Test Morgana    31
    2.8.7. Test t-Studenta    32
    2.8.8. Test Cochrana–Coxa    34
    2.8.9. Test Aspina–Welcha    35
    2.8.10. Test Kołmogorowa–Smirnowa    35
    2.8.11. Test Cochrana    36
    2.8.12. Test Grubbsa    37
    2.8.13. Test Hampela    37
    2.8.14. Wskaźnik Z    38
    2.8.15. Wskaźnik E n    39
    2.8.16. Test Mandela    39
  2.9. Karty kontrolne    41
    2.9.1. Karty Shewharta    41
    2.9.2. Sposób przygotowania karty Shewharta    50
  2.10. Regresja liniowa    52
  2.11. Cyfry znaczące. Reguły zaokrąglania liczb    54
  Literatura    56
  
  3. Jakość wyników analitycznych    57
  3.1. Wprowadzenie    57
  3.2. Podstawy teoretyczne metody IDMS    60
  3.3. System zapewnienia jakości    65
  3.4. Podsumowanie    69
  Literatura    70
  
  4. Spójność pomiarowa    73
  4.1. Wprowadzenie    73
  4.2. Krótka historia pomiarów    75
  4.3. Struktura metrologiczna    76
  4.4. Wymagania normatywne w zakresie spójności pomiarowej    80
  Literatura    89
  
  5. Niepewność    91
  5.1. Wprowadzenie    91
  5.2. Sposób postępowania przy szacowaniu niepewności pomiaru    93
  5.3. Niepewność a przedział ufności    96
  5.4. Niepewność etapu kalibracji    97
  5.5. Przykłady szacowania niepewności    100
    5.5.1. Sporządzanie roztworu wzorcowego przez rozcieńczenie roztworu podstawowego    100
    5.5.2. Nastawianie miana kwasu solnego na bezwodny węglan sodu    102
    5.5.3. Oznaczanie zawartości analitów z grupy PCB w próbkach osadu dennego    108
    5.5.4. Wyznaczenie wartości niepewności związanej z etapem kalibracji    114
  Literatura    115
  
  6. Materiały odniesienia    117
  6.1. Wprowadzenie    117
  6.2. Wiadomości ogólne    119
  6.3. Parametry charakteryzujące materiał odniesienia    126
    6.3.1. Informacje ogólne    126
    6.3.2. Podobieństwo do próbek rzeczywistych    126
    6.3.3. Jednorodność    127
    6.3.4. Trwałość    128
    6.3.5. Certyfikacja materiałów odniesienia    131
  6.4. Kalibracja    132
    6.4.1. Informacje wstępne    132
    6.4.2. Klasyfikacja technik kalibracyjnych    133
  6.5. Przykłady materiałów odniesienia    140
    6.5.1. Matryce gazowe    140
    6.5.2. Matryce wodne    173
    6.5.3. Matryce stałe    176
  6.6. Podsumowanie    178
  Literatura    178
  
  7. Badania międzylaboratoryjne    185
  7.1. Wprowadzenie    185
  7.2. Klasyfikacja badań międzylaboratoryjnych    186
  7.3. Wykorzystanie badań biegłości oraz porównań międzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów    192
  7.4. Charakterystyka i organizacja badań międzylaboratoryjnych    195
  7.5. Analiza statystyczna w badaniach międzylaboratoryjnych    198
  7.6. Przykłady obliczeń przy opracowywaniu wyników badań międzylaboratoryjnych    204
    7.6.1. Przykład opracowania statystycznego wyników pochodzących z badań normalizacyjnych    204
    7.6.2. Zastosowanie testu Hampela    205
    7.6.3. Obliczenie wartości parametru Z    208
    7.6.4. Badanie biegłości laboratoriów w zakresie oznaczania zawartości analitów z grupy PCB w próbkach osadu rzecznego – WCH PG PCB1    209
    7.6.5. Przykład opracowania zbiorów wyników z wykorzystaniem testów statystycznych
  Mandela typu h i k    217
  7.7. Podsumowanie    222
  Literatura    223
  
  8. Walidacja procedur analitycznych    225
  8.1. Wiadomości ogólne    225
  8.2. Precyzja, powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność    228
    8.2.1. Charakterystyka    228
    8.2.2. Przykłady obliczania precyzji    230
  8.3. Dokładność i poprawność    232
    8.3.1. Charakterystyka    232
    8.3.2. Błędy pomiarowe. Przykłady    233
    8.3.3. Porównanie wartości wyników pomiarów. Przykłady    256
  8.4. Liniowość, zakres pomiarowy, czułość    262
    8.4.1. Charakterystyka    262
    8.4.2. Przykłady wyznaczania liniowości    264
    8.4.3. Przykład zastosowania metody regresji liniowej    268
  8.5. Granica wykrywalności i granica oznaczalności    269
    8.5.1. Charakterystyka    269
    8.5.2. Przykłady obliczania granicy wykrywalności    280
  8.6. Odporność (niewrażliwość) i tolerancyjność (elastyczność)    289
  8.7. Niepewność    289
  8.8. Przykład walidacji procedury analitycznej    290
  8.9. Podsumowanie    298
  Literatura    299
  9. Definicje    301
  Literatura    318
  
  10. Załączniki    321
  10.1. Tablice rozkładów statystycznych    321
  10.2. Spis stosowanych symboli    332
  10.3. Spis akronimów    334
  10.4. Użyteczne adresy stron internetowych    338
  
  Skorowidz    341
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia