Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego

Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN


W podręczniku w sposób kompleksowy przedstawiono zarówno podstawy wytrzymałości materiałów, jak i zastosowanie metod komputerowych do rozwiązywania zagadnień z tej dziedziny.Omówiono modele jednowymiarowe (pręty), dwuwymiarowe (tarcze, płyty, powłoki) i trójwymiarowe (ciała przestrzenne) rzeczywistych obiektów mechanicznych. Zaprezentowano teorię sprężystości i plastyczności oraz obecne poglądy na temat pękania i zmęczenia materiałów.
Przedstawiono zagadnienia odkształcalności i wytrzymałości polimerów i kompozytów. Wiele z rozważanych problemów wytrzymałościowych rozwiązano zarówno metodą klasyczną, jak i metodą elementów skończonych (MES).


Uzupełnieniem podręcznika są programy MES, które są dostępne dla każdego w Internecie, oraz zamieszczone na końcu książki, w postaci kolorowych fotogramów, przykłady zastosowania MES do numerycznej analizy wytrzymałościowej.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych politechnik oraz dla inżynierów, którzy w pracy zawodowej posługują się nowoczesnymi metodami analizy i projektowania wytrzymałościowego konstrukcji.


Liczba stron599
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19496-3
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    15
  
  1 - Modelowanie w wytrzymałości materiałów    17
  1.1. Charakterystyka modeli i problematyka wytrzymałości materiałów    17
  1.2. Momenty bezwładności i zboczenia przekroju pręta    22
  1.3. Siły wewnętrzne i naprężenia w pręcie    33
  
  2 - Wytrzymałość prętów    49
  2.1. Rodzaje elementarnych przypadków wytrzymałości pręta    49
  2.2. Pręt rozciągany lub ściskany    50
  2.3. Pręt skręcany o przekroju kołowym    54
  2.4. Zginanie proste równomierne belki    60
    2.4.1. Rozkład naprężeń w przekroju belki    60
    2.4.2. Równania osi ugiętej belki    67
  2.5. Pręt ścinany    79
  2.6. Kryteria wytrzymałości i sztywności pręta    83
  
  3 - Metoda elementów skończonych dla pręta    105
  3.1. Wstęp    105
  3.2. Metoda elementów skończonych dla pręta rozciąganego i skręcanego    106
    3.2.1. Dyskretyzacja pręta    106
    3.2.2. Równania opisujące typowy element skończony pręta    108
    3.2.3. Agregacja elementów skończonych pręta    115
    3.2.4. Uwzględnienie warunków brzegowych i rozwiązanie układu równań algebraicznych    118
    3.2.5. Obliczanie odkształceń, sił normalnych i naprężeń    120
  3.3. Metoda elementów skończonych dla prętów zginanych (belek)    122
    3.3.1. Dyskretyzacja obszaru belki    122
    3.3.2. Równania opisujące typowy element skończony belki    123
    3.3.3. Agregacja elementów skończonych belki    128
    3.3.4. Uwzględnienie warunków brzegowych i rozwiązanie równań algebraicznych    131
    3.3.5. Obliczanie ugięć, momentów gnących i naprężeń w belce    134
  
  4 - Badania wytrzymałościowe tworzyw    137
  4.1. Pomiar odkształceń    137
  4.2. Rodzaje tworzyw konstrukcyjnych    138
  4.3. Wykresy rozciągania stopów metali    139
  4.4. Pętla histerezy sprężystej, efekt Bauschingera    144
  4.5. Rzeczywisty wykres rozciągania    145
  4.6. Modele uproszczone wykresu rozciągania    146
  4.7. Fizyczne aspekty odkształcalności i wytrzymałości ciał polikrystalicznych    147
  
  5 - Stateczność pręta    151
  5.1. Wyboczenie pręta    151
  5.2. Metoda energetyczna wyznaczania siły krytycznej dla wyboczenia sprężystego    159
  5.3. Stateczność belki zginanej o wąskim przekroju prostokątnym    163
  
  6 - Stan naprężenia i odkształcenia    167
  6.1. Teoria stanu naprężenia    167
    6.1.1. Definicja stanu naprężenia    167
    6.1.2. Tensor stanu naprężenia    171
    6.1.3. Równania wewnętrznej równowagi lokalnej    174
  6.2. Teoria stanu odkształcenia    179
    6.2.1. Wektor przemieszczenia    179
    6.2.2. Stan odkształcenia. Związki geometryczne    180
    6.2.3. Odkształcenia skończone    188
  6.3. Transformacja i rodzaje stanu naprężenia i odkształcenia    192
    6.3.1. Prawa transformacji tensora stanu naprężenia i odkształcenia    192
    6.3.2. Naprężenia i odkształcenia główne    196
    6.3.3. Aksjator i dewiator stanu naprężenia i odkształcenia    200
    6.3.4. Płaski i jednoosiowy stan naprężenia i odkształcenia    202
    6.3.5. Maksymalne naprężenie styczne i odkształcenie poprzeczne    210
    6.3.6. Oznaczenia inżynierskie naprężeń, odkształceń i przemieszczeń    211
  
  7 - Sprężystość liniowa    213
  7.1. Układ liniowosprężysty Clapeyrona    213
  7.2. Energia sprężysta układu Clapeyrona    215
  7.3. Uogólnione prawo Hooke’a dla ciała izotropowego    217
  7.4. Uogólnione prawo Hooke’a dla ciała anizotropowego    224
  7.5. Energia sprężysta właściwa    226
  
  8 - Wytężenie oraz złożone przypadki wytrzymałości pręta    229
  8.1. Hipotezy wytężenia    229
  8.2. Złożone przypadki wytrzymałości pręta prostego    239
    8.2.1. Superpozycja elementarnych przypadków wytrzymałości pręta    239
    8.2.2. Zginanie wraz z rozciąganiem lub ściskaniem pręta    239
    8.2.3. Zginanie ukośne pręta    249
    8.2.4. Skręcanie wraz ze zginaniem i rozciąganiem lub ściskaniem pręta o przekroju kołowym    250
  8.3. Pręt krzywy płaski zginany i rozciągany lub ściskany    256
  
  9 - Wytrzymałość układów prętowych    263
  9.1. Klasyfikacja liniowosprężystych układów prętowych    263
  9.2. Energia sprężysta układu prętowego    263
  9.3. Metody energetyczne wyznaczania przemieszczeń    271
    9.3.1. Twierdzenie Castigliana    271
    9.3.2. Metoda Maxwella-Mohra    279
  9.4. Statycznie niewyznaczalne układy prętowe    286
    9.4.1. Elementarne sposoby rozwiązywania zadań statycznie niewyznaczalnych    286
    9.4.2. Metoda sił    290
    9.4.3. Zasada minimum energii sprężystej Menabrei-Castigliana    307
  9.5. Metoda elementów skończonych dla układów prętowych    310
    9.5.1. Metoda elementów skończonych dla kratownic    310
    9.5.2. Metoda elementów skończonych dla ram    316
  
  10 - Podstawy liniowej teorii sprężystości    325
  10.1. Przestrzenne zadanie brzegowe teorii sprężystości    325
  10.2. Metody rozwiązywania zadań brzegowych teorii sprężystości    330
  10.3. Rozwiązanie płaskiego zadania brzegowego teorii sprężystości w naprężeniach    334
  10.4. Rozwiązanie płaskiego osiowosymetrycznego zadania brzegowego teorii sprężystości w przemieszczeniach    342
  10.5. Naprężenia kontaktowe    351
  
  11 Metoda elementów skończonych dla zagadnień brzegowych teorii sprężystości    357
  11.1. Zagadnienia dwuwymiarowe    357
    11.1.1. Sformułowanie zagadnienia brzegowego dla zagadnień dwuwymiarowych    357
    11.1.2. Sformułowanie słabe dla zagadnienia brzegowego teorii sprężystości    360
    11.1.3. Równania metody elementów skończonych    365
    11.1.4. Funkcje interpolacyjne    369
    11.1.5. Macierzowa postać równań MES    374
    11.1.6. Agregacja elementów skończonych    376
  11.2. Metoda elementów skończonych dla zagadnień przestrzennych    378
  
  12 - Skręcanie swobodne prętów o dowolnym przekroju    383
  12.1. Podstawy teorii de Saint-Venanta skręcania swobodnego pręta    383
  12.2. Analogia błonowa Prandtla    387
  12.3. Przykłady skręcania swobodnego pręta    390
    12.3.1. Pręt o przekroju eliptycznym    390
    12.3.2. Pręt o przekroju prostokątnym    392
    12.3.3. Pręty cienkościenne o przekroju otwartym lub zamkniętym    393
  12.4. Metoda elementów skończonych dla skręcania swobodnego pręta    401
  
  13 - Płyty i powłoki    407
  13.1. Założenia teorii zginania płyt cienkich    407
  13.2. Siły wewnętrzne i naprężenia w płycie    408
  13.3. Równania równowagi elementu płyty    412
  13.4. Równanie różniczkowe powierzchni ugiętej płyty    414
  13.5. Zagadnienia brzegowe dla płyt    415
  13.6. Płyty kołowe cienkie osiowosymetryczne    422
  13.7. Błonowa teoria powłok osiowosymetrycznych    429
  13.8. Zgięciowa teoria cienkiej powłoki walcowej    433
  13.9. Metoda elementów skończonych dla płyt i powłok    439
    13.9.1. Metoda elementów skończonych dla płyt    439
    13.9.2. Metoda elementów skończonych dla powłok    445
  
  14 - Pręty cienkościenne    449
  14.1. Uwagi wstępne o modelu pręta cienkościennego    449
  14.2. Zginanie nierównomierne pręta cienkościennego o przekroju otwartym    451
  14.3. Skręcanie nieswobodne pręta cienkościennego o przekroju otwartym    458
  14.4. Przypadek ogólny obciążenia pręta cienkościennego o przekroju otwartym    462
  
  15 - Drgania prętów liniowosprężystych    465
  15.1. Wytrzymałościowe aspekty drgań pręta nieważkiego    465
  15.2. Rodzaje drgań sprężystych pręta o masie rozłożonej ciągle    468
  15.3. Równanie drgań podłużnych pręta    470
  15.4. Równanie drgań skrętnych pręta    472
  15.5. Równanie drgań giętnych pręta    474
  15.6. Metoda elementów skończonych w analizie drgań pręta    476
  
  16 - Pękanie i zmęczenie materiału    485
  16.1. Elementy mechaniki pękania    485
  16.2. Zmęczenie materiału    492
    16.2.1. Podstawowe pojęcia i badania fenomenologiczne zmęczenia materiału    492
    16.2.2. Niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa    500
    16.2.3. Klasyczne kryteria wysokocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej    502
    16.2.4. Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych    511
    16.2.5. Prawdopodobieństwo zniszczenia zmęczeniowego    512
    16.2.6. Prędkość rozwoju pęknięcia zmęczeniowego    514
  
  17 - Plastyczność i pełzanie    517
  17.1. Rodzaje zagadnień nieliniowych w mechanice ciała odkształcalnego    517
  17.2. Podstawy teorii płynięcia plastycznego    519
    17.2.1. Dwie koncepcje teorii plastyczności    519
    17.2.2. Intensywność naprężenia i odkształcenia    519
    17.2.3. Powierzchnie plastyczności    521
    17.2.4. Postulat Druckera    526
    17.2.5. Stowarzyszone prawo płynięcia    528
    17.2.6. Równania konstytutywne przyrostowej teorii plastyczności    531
  17.3. Pręty sprężysto-plastyczne    533
    17.3.1. Zginanie proste belki sprężysto-plastycznej    533
    17.3.2. Skręcanie pręta sprężysto-plastycznego o przekroju kołowym    536
    17.3.3. Nośność (udźwig) pręta sprężysto-plastycznego    537
  17.4. Elementarne zagadnienia reologii    545
  17.5. Uwagi o odkształcalności i wytrzymałości tworzyw sztucznych    550
  17.6. Uwagi o odkształcalności i wytrzymałości kompozytów    554
  
  18 - Metoda elementów skończonych w zagadnieniach nieliniowych    559
  18.1. Metody rozwiązywania dyskretnych układów nieliniowych    559
    18.1.1. Metoda iteracji bezpośredniej    559
    18.1.2. Metoda Newtona-Raphsona    561
    18.1.3. Metody przyrostowe    562
  18.2. Metoda początkowych naprężeń i odkształceń dla nieliniowej sprężystości    565
  18.3. Metoda elementów skończonych w zagadnieniach teorii plastyczności    568
  
  Literatura    573
  
  Zestawienie programów komputerowych metody elementów skończonych dostępnych pod adresem http://www.mes.polsl.gliwice.pl    575
  
  Przykłady komputerowej analizy wytrzymałościowej za pomocą metody elementów skończonych    576
  
  Skorowidz    577
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia