Podstawy biochemii

Podstawy biochemii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN


Podręcznik zawiera podstawową wiedzę o:
- składzie i funkcjach komórek
- energetyce i katalizie przemian biochemicznych
- koenzymach, witaminach i związkach pokrewnych
- budowie, przemianach i funkcjach kwasów nukleinowych
- etapach i regulacji utleniania biochemicznego
- funkcjach i metabolizmie aminokwasów i białek sacharydów i lipidów


Liczba stron466
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19286-0
Numer wydania15
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania czternastego    13
  Częściej stosowane skróty    15
  1. Wiadomości wstępne    19
  1.1. Rys historyczny i pojęcia podstawowe    19
  1.2. Znaczenie biochemii w naukach rolniczych    22
  2. Skład chemiczny i funkcje komórki    24
  2.1. Budowa i skład chemiczny komórki    24
  2.1.1. Frakcjonowanie komórki    24
  2.1.2. Komórki prokariotyczne i eukariotyczne    25
  2.2. Skład chemiczny    26
  2.2.1. Woda i jej funkcje    26
  2.2.2. Funkcje soli mineralnych    28
  2.2.3. Funkcje składników organicznych    30
  2.3. Budowa i funkcje struktur podkomórkowych    32
  2.3.1. Wprowadzenie    32
  2.3.2. Jądro komórkowe    33
  2.3.3. Plastydy (chloroplasty i leukoplasty)    34
  2.3.4. Mitochondria    34
  2.3.5. Lizosomy i sferosomy    35
  2.3.6. Pozostałe nadczasteczkowe struktury komórki    35
  2.3.7. Cytosol i wakuole    36
  2.4. Struktura błon biologicznych i ścian komórkowych    37
  2.4.1. Wprowadzenie    37
  2.4.2. Struktura błon biologicznych    37
  2.4.3. Struktura ściany komórkowej    39
  2.4.4. Wirusy i bakteriofagi    41
  Literatura    42
  3. Energetyka reakcji biochemicznych    44
  3.1. Wstęp    44
  3.2. Energia i jej formy    44
  3.3. Energia swobodna reakcji odwracalnych    46
  3.4. Związki makroergiczne    48
  3.4.1. Wprowadzenie    48
  3.4.2. Związki fosforanowo-fosforanowe    49
  3.4.3. Związki karboksylo-fosforanowe    52
  3.4.4. Związki guanidyno-fosforanowe    53
  3.4.5. Związki tioestrowe (acylomerkaptany)    54
  3.4.6. Inne związki makroergiczne    54
  Literatura    55
  4. Aminokwasy, peptydy i białka    56
  4.1. Wstęp    56
  4.2. Aminokwasy    56
  4.2.1. Budowa i właściwości aminokwasów    56
  4.2.2. Klasyfikacja aminokwasów    58
  4.2.3. Przegląd ważniejszych aminokwasów    62
  4.2.4. Niektóre pochodne aminokwasów    64
  4.3. Peptydy    65
  4.3.1. Wiązania peptydowe    65
  4.3.2. Peptydy naturalne    66
  4.4. Białka    68
  4.4.1. Wprowadzenie    68
  4.4.2. Struktura wtórna białek    69
  4.4.3. Ogólne właściwości białek    73
  4.4.4. Klasyfikacja białek    77
  4.4.5. Struktura a funkcje białek    81
  4.4.6. Przegląd wazniejszych białek    82
  4.4.7. Białka elastomeryczne    88
  Literatura    88
  5. Enzymy    90
  5.1. Wstęp    90
  5.2. Ogólne właściwości enzymów    90
  5.2.1. Energia aktywacji i mechanizm katalizy    90
  5.2.2. Architektura enzymów    92
  5.2.3. Centrum aktywne (katalityczne)    93
  5.3. Kinetyka reakcji enzymatycznych    94
  5.3.1. Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji – teoria Michaelisa–Menten    94
  5.3.2. Jednostki aktywności enzymów    97
  5.3.3. Warunki przebiegu reakcji enzymatycznych    97
  5.3.4. Hamowanie reakcji enzymatycznych    98
  5.3.5. Wpływ temperatury    104
  5.3.6. Wpływ pH    104
  5.3.7. Aktywacja enzymów    105
  5.3.8. Izoenzymy    106
  5.4. Specyficzność działania enzymów    107
  5.4.1. Swoistość kierunku działania    107
  5.4.2. Specyficzność substratowa    108
  5.5. Mechanizm działania enzymów    110
  5.6. Regulacja działania enzymów    114
  5.7. Klasyfikacja enzymów    121
  5.8. Techniczne zastosowania enzymów    124
  Literatura    127
  6. Koenzymy i witaminy    129
  6.1. Wstęp    129
  6.2. Mechanizm działania koenzymów    130
  6.3. Klasyfikacja koenzymów i pokrewne witaminy rozpuszczalne w wodzie    131
  6.3.1. Wprowadzenie    131
  6.3.2. Koenzymy oksydoreduktaz    132
  6.3.3. Koenzymy transferaz o charakterze trifosforanów    138
  6.3.4. Pozostałe koenzymy transferaz    140
  6.3.5. Koenzymy liaz, izomeraz i ligaz    148
  6.4. Witaminy rozpuszczalne w wodzie o niesprecyzowanej funkcji koenzymatycznej    151
  6.5. Witaminy rozpuszczalne w lipidach i związki pokrewne    153
  6.5.1. Biosynteza aktywnego izopentenolu    153
  6.5.2. Terpeny proste – olejki eteryczne    155
  6.5.3. Grupa witamin D – związki sterydowe    156
  6.5.4. Karotenowce – grupa witamin A    160
  6.5.5. Chinony izopentenolowe – witaminy grup E (tokoferole) i K (filochinony)    164
  6.5.6. Hormony roślinne – fitohormony    167
  6.6. Biotechnologia witamin i związkó w pokrewnych    170
  Literatura    171
  7. Kwasy nukleinowe i ich funkcje    173
  7.1. Budowa, właściwości i biosynteza    173
  7.1.1. Budowa i właściwości nukleotydów    173
  7.1.2. Biosynteza nukleotydów    176
  7.1.3. Budowa kwasów nukleinowych    178
  7.1.4. Biosynteza kwasów nukleinowych    185
  7.2. Funkcje kwasów nukleinowych    196
  7.2.1. Funkcje RNA    196
  7.2.2. DNA jako struktury dziedziczenia    201
  7.2.3. Kod genetyczny    202
  7.3. Mechanizm biosyntezy białka – translacja    205
  7.4. Modyfikacje potranslacyjne cząsteczek białka    211
  Literatura    212
  8. Regulacja procesów genetycznych i rekombinacyjna technologia DNA    215
  8.1. Wstęp    215
  8.2. Regulacja procesu replikacji    216
  8.3. Regulacja na poziomie transkrypcji    217
  8.3.1. Wprowadzenie    217
  8.3.2. Regulacja transkrypcji z udziałem genów regulacyjnych    217
  8.4. Regulacja potranskrypcyjna    222
  8.5. Regulacja na poziomie translacji    222
  8.6. Kierowanie białek    223
  8.7. Elementy inżynierii genetycznej i jej znaczenie w biotechnologii    225
  8.7.1. Wprowadzenie    225
  8.7.2. Enzymy restrykcyjne    227
  8.7.3. Otrzymywanie cDNA – odwrotna transkrypcja    228
  8.7.4. Metody wprowadzania DNA do komórki – wektory    229
  8.7.5. Sekwencjonowanie i synteza DNA    232
  Literatura    234
  9. Niespecyficzna faza utleniania biologicznego    236
  9.1. Wstęp    236
  9.2. Organizacja mitochondriów    237
  9.3. Cykl kwasów trikarboksylowych    238
  9.3.1. Znaczenie cyklu kwasów trikarboksylowych    238
  9.3.2. Mechanizm i enzymy cyklu kwasów trikarboksylowych    240
  9.3.3. Modyfikacje cyklu kwasów trikarboksylowych    248
  9.4. Łańcuch oddechowy    250
  9.4.1. Potencjał oksydoredukcyjny    250
  9.4.2. Energia swobodna procesów oksydoredukcyjnych    252
  9.4.3. Konstrukcja i mechanizm działania łańcucha oddechowego    254
  9.5. Łańcuch oddechowy jako źródło energii – fosforylacja oksydacyjna    258
  9.6. Inne oksydazy i enzymy przenoszące tlen    261
  9.6.1. Oksydazy    261
  9.6.2. Oksygenazy    264
  9.6.3. Enzymy rozkładające nadtlenek wodoru    266
  Literatura    268
  10. Monosacharydy i ich przemiany    270
  10.1. Wstęp    270
  10.2. Budowa i właściwości monosacharydó w    271
  10.2.1. Budowa    271
  10.2.2. Właściwości chemiczne    273
  10.2.3. Ważniejsze monosacharydy    275
  10.3. Przemiany ogólne monosacharydów    276
  10.3.1. Wprowadzenie    276
  10.3.2. Izomeryzacje    277
  10.3.3. Wzajemne przemiany monosacharydów    278
  10.3.4. Procesy kataboliczne    279
  10.4. Cykl fosforanów pentoz    280
  10.4.1. Bezpośrednie utlenianie fosforanu glukozy    280
  10.4.2. Regeneracja heksozy    281
  10.4.3. Bilans przemiany    282
  10.4.4. Regulacja cyklu fosforanów pentoz    283
  10.5. Rozpad sacharydów w drodze glikolizy    284
  10.5.1. Wprowadzenie    284
  10.5.2. Mechanizm procesu glikolizy    284
  10.5.3. Energetyka glikolizy i fermentacji    292
  10.5.4. Regulacja szybkości glikolizy    294
  10.5.5. Fermentacje przemysłowe    296
  10.6. Odwrócenie procesu glikolizy – glukoneogeneza    298
  Literatura    301
  11. Sacharydy złożone – oligo- i polisacharydy    302
  11.1. Oligosacharydy    302
  11.2. Polisacharydy właściwe    303
  11.3. Polisacharydy kwaśne    306
  11.4. Enzymy uczestniczące w przemianach sacharydów złożonych    308
  11.4.1. Enzymy katabolizmu sacharydów    308
  11.4.2. Zastosowania przemysłowe enzymó w katabolizmu sacharydów    315
  11.4.3. Anabolizm sacharydów – synteza wiązań glikozydowych    316
  11.5. Glikozydy    322
  11.5.1. Wprowadzenie    322
  11.5.2. Pochodne fenylopropenu    322
  11.5.3. Glikozydy cyjanogenne    324
  11.5.4. Glukozynolany    324
  11.5.5. Lektyny    325
  Literatura    327
  12. Fotosynteza    330
  12.1. Mechanizm wykorzystania energii świetlnej    330
  12.2. Chemizm fotosyntezy    334
  12.2.1. Fosforylacje fotosyntetyczne    334
  12.2.2. Wiązanie CO2    339
  12.2.3. Regeneracja akceptora CO2    342
  12.2.4. Fotosynteza typu C4    344
  12.2.5. Fotooddychanie    345
  12.2.6. Regulacja przemian fotosyntezy    346
  12.3. Fotosynteza techniczna    347
  Literatura    348
  13. Przemiany związków azotowych    350
  13.1. Wstęp    350
  13.2. Przyswajanie azotu – cykl azotowy    351
  13.2.1. Wprowadzenie    351
  13.2.2. Wiązanie azotu atmosferycznego    352
  13.2.3. Przemiany związków azotowych w glebie    354
  13.2.4. Redukcja azotanów(V) w roślinach    355
  13.3. Asymilacja amoniaku    356
  13.3.1. Wprowadzenie    356
  13.3.2. Redukcyjna aminacja 2-oksokwasów    357
  13.3.3. Synteza amidów – cykl syntetazy glutaminowejysyntazy glutaminianowej    358
  13.4. Enzymy proteolityczne    359
  13.4.1. Wprowadzenie    359
  13.4.2. Mechanizm działania    360
  13.4.3. Ważniejsze grupy peptydaz    361
  13.5. Ogólne przemiany aminokwasów    364
  13.5.1. Wprowadzenie    364
  13.5.2. Reakcje deaminacji    365
  13.5.3. Transaminacja    367
  13.5.4. Dekarboksylacja aminokwasów    369
  13.6. Biosynteza aminokwasó w egzogennych    371
  13.6.1. Synteza aminokwasów aromatycznych    371
  13.6.2. Aminokwasy o łańcuchach rozgałęzionych    372
  13.6.3. Lizyna, metionina i treonina    372
  13.7. Cykl mocznikowy – cykl ornitynowy    374
  13.8. Fermentacje aminokwasowe    379
  13.9. Porfiryny i ich pochodne    381
  13.9.1. Budowa i biosynteza porfiryn    381
  13.9.2. Ważniejsze porfiryny    385
  Literatura    386
  14. Metabolizm lipidów    389
  14.1. Wstęp    389
  14.2. Lipidy właściwe    390
  14.2.1. Kwasy tłuszczowe    390
  14.3. Woski    392
  14.4. Lipidy złożone    392
  14.5. Przemiany lipidów    395
  14.5.1. Rozkład lipidów    395
  14.5.2. Biosynteza kwasów tłuszczowych    402
  14.5.3. Biosynteza triacylogliceroli i glicerofosfolipidów    407
  14.6. Lipoproteiny    408
  Literatura    410
  15. Integracja procesów metabolicznych    411
  15.1. Wprowadzenie    411
  15.2. Transport przez błony    412
  15.2.1. Białka błonowe    412
  15.2.2. Mechanizmy transportu    413
  15.3. Sygnały i ich przekazywanie    417
  15.3.1. Wprowadzenie    417
  15.3.2. Substancje sygnałowe (hormony)    418
  15.3.3. Inne substancje sygnałowe    418
  15.3.4 Receptory występujące na powierzchni komórki    419
  15.3.5. Wtórne cząsteczki sygnałowe    420
  15.4. Mechanizmy obronne    421
  15.4.1. Wprowadzenie    421
  15.4.2. Układ odpornościowy kręgowców – przeciwciała    421
  15.4.3. Roślinne systemy obronne (czynne i bierne)    424
  Literatura    426
  Literatura uzupełniająca    427
  Skorowidz    429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia