Biotechnologia żywności

Biotechnologia żywności

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN
Biotechnologia jest jedną z najintensywniej rozwijających się dyscyplin naukowych.
Przewiduje się, że w XXI wieku będzie miała znaczący wpływ na wiele sfer naszego funkcjonowania, zwłaszcza na zdrowie, jakość i długość życia.
W drugim wydaniu książki w syntetyczny i kompletny sposób przedstawiono główne kierunki badań oraz najważniejsze osiągnięcia współczesnej biotechnologii żywności.
Podręcznik Biotechnologia żywności jest znakomitym źródłem wiedzy dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników związanych z przemysłem spożywczym.


Liczba stron498
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-011-9362-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna – zagadnienia wstępne    13
  1.1. Wprowadzenie    13
  1.2. Biotechnologia żywności – znaczenie gospodarcze i społeczne    13
  1.3. Produkty modyfikowane genetycznie    15
  1.4. Stosunek społeczeństwa do biotechnologii, inżynierii genetycznej i żywności transgenicznej    17
  1.4.1. Badania sondażowe    17
  1.4.2. Wyniki badań    17
  1.4.3. Podsumowanie wyników badań    18
  1.4.4. Ocena wiedzy społeczeństwa na temat inżynierii genetycznej    19
  1.4.5. Opinie społeczeństw krajów Unii Europejskiej i Ameryki Północnej    19
  1.5. Aspekty prawne ochrony własności intelektualnej i zasobów genowych oraz biobezpieczeństwa w Polsce    19
  1.6. Problemy biobezpieczeństwa    23
  1.7. Stan obecny oraz perspektywy biotechnologii i inżynierii genetycznej    26
  Literatura    29
  2. Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej i jej znaczenie w biotechnologii żywności    31
  2.1. Wprowadzenie    31
  2.2. Struktura komórki    31
  2.2.1. Budowa komórki    31
  2.2.2. Struktury komórkowe u Eucaryota i Procaryota oraz ich funkcje życiowe    33
  2.3. Funkcje komórki    39
  2.3.1. Specjalizacja w komórkach    39
  2.3.2. Transport przez błony komórkowe    39
  2.3.3. Przemiany energii i materii w komórce (metabolizm)    42
  2.3.4. Wzrost (proliferation) i zaprogramowana śmierć (apoptosis) komórki    43
  2.3.5. Cykl życiowy komórek    46
  2.3.6. Podział komórek    48
  2.4. Struktura molekularna materiału genetycznego    51
  2.4.1. Budowa kwasów nukleinowych (DNA i RNA)    51
  2.4.2. Replikacja – odtwarzanie DNA    57
  2.4.3. Struktura genów komórek prokariotycznych i eukariotycznych    58
  2.4.4. Pozajądrowa lokalizacja informacji genetycznej    61
  2.5. Ekspresja genów    66
  2.5.1. Transkrypcja    66
  2.5.2. Regulacja ekspresji genów    68
  2.5.3. Translacja – synteza białek    71
  2.5.4. Struktura białek    74
  2.5.5. Funkcje biologiczne białek    74
  2.6. Metody modyfikacji genetycznej organizmów    75
  2.6.1. Mutageneza i mutacje    75
  2.6.2. Reperacja DNA    78
  2.7. Metody rekombinacji genetycznej    78
  2.7.1. Wprowadzenie    78
  2.7.2. Rekombinacja DNA in vivo (procesy paraseksualne)    79
  2.7.3. Rekombinacja DNA in vitro i klonowanie genów    80
  2.7.4. Metoda PCR (Polymerase Chain Reaction)    85
  2.7.5. Regulacja ekspresji sklonowanych genów    88
  2.7.6. Metody selekcji nowych organizmów (hybryd)    89
  2.8. Inżynieria komórkowa    91
  2.8.1. Kultury komórkowe i tkankowe    91
  2.8.2. Fuzje protoplastów    92
  2.9. Kierunki wykorzystania inżynierii genetycznej i komórkowej wbiotechnologii żywności    96
  2.9.1. Program badawczy a wykorzystanie inżynierii genetycznej w biotechnologii żywności    96
  2.9.2. Sekrecja heterologicznych białek i innych składników w mikroorganizmach przemysłowych stosowanych w technologii żywności    97
  2.9.3. Biotechnologia roślin i zwierząt przemysłowych    98
  Literatura    99
  3. Surowce i materiały w biotechnologii    102
  3.1. Wprowadzenie    102
  3.2. Woda oraz jej znaczenie w procesach biotechnologicznych    102
  3.2.1. Woda jako podstawowy składnik komórek    102
  3.2.2. Woda w biotechnologii    103
  3.3. Rodzaje materiałów w biotechnologii    106
  3.3.1. Odżywcze składniki podłoży    106
  3.3.2. Materiały pomocnicze w procesach biotechnologicznych    123
  3.4. Rodzaje pożywek i optymalizacja ich składu    128
  Literatura    131
  4. Podstawowe operacje i procesy w biotechnologii    132
  4.1. Wprowadzenie    132
  4.2. Przebieg procesów biotechnologicznych    133
  4.2.1. Charakterystyka ogólna    133
  4.2.2. Podstawy biosyntezy mikrobiologicznej    136
  4.2.3. Metody hodowli drobnoustrojów (powierzchniowe, wgłębne)    138
  4.2.4. Procesy okresowe    140
  4.2.5. Procesy ciągłe    142
  4.2.6. Inne modyfikacje procesów mikrobiologicznych    146
  4.3. Rodzaje bioreaktorów    147
  4.3.1. Charakterystyka ogólna    147
  4.3.2. Bioreaktory do hodowli drobnoustrojów    147
  4.3.3. Bioreaktory procesów enzymatycznych    157
  4.4. Bioreaktory i osprzęt (przygotowanie oraz kontrola techniczna)    159
  4.5. Dobór drobnoustrojów oraz prowadzenie czystych kultur (stabilizacja technologicznych cech mikroorganizmów)    160
  4.6. Przygotowanie i wprowadzanie inokulum    162
  4.7. Procesy wyjaławiania w biotechnologii    163
  4.7.1. Charakterystyka ogólna    163
  4.7.2. Wyjaławianie pożywek, materiału pomocniczego i pomieszczeń    168
  4.7.3. Kontrola czystości mikrobiologicznej procesów biotechnologicznych    169
  4.7.4. Zaburzenia procesów biotechnologicznych    169
  4.8. Procesy inżynieryjne w biotechnologii    170
  4.8.1. Procesy termiczne (metody ogrzewania i chłodzenia)    170
  4.8.2. Mieszanie    171
  4.8.3. Napowietrzanie    176
  4.8.4. Łamanie piany    181
  4.8.5. Procesy wydzielania i oczyszczania (ang. downstream processing)    185
  4.8.6. Wydzielanie biomasy oraz bioproduktów z płynów pohodowlanych    186
  4.8.7. Dezintegracja    206
  4.8.8. Oczyszczanie bioproduktów    208
  4.8.9. Metody utrwalania bioproduktów    215
  4.8.10. Modyfikacja i standaryzacja cech użytkowych biopreparatów    218
  4.8.11. Optymalizacja bioprocesów oraz kontrola międzyoperacyjna    225
  4.8.12. Powiększanie skali procesów biotechnologicznych    230
  Literatura    231
  5. Biotechnologia pozyskiwania żywności    238
  5.1. Wprowadzenie    238
  5.2. Surowce roślinne    239
  5.2.1. Wiadomości ogólne    239
  5.2.2. Rośliny jako bioreaktory    241
  5.2.3. Rośliny transgeniczne    242
  5.2.4. Modyfikacja technologicznych cech roślin    244
  5.2.5. Doskonalenie kultury uprawy i produkcji biomasy roślin    246
  5.3. Surowce zwierzęce    250
  5.3.1. Wiadomości ogólne    250
  5.3.2. Zwierzęta transgeniczne    251
  5.3.3. Zwierzęta transgeniczne jako ,,żywe bioreaktory”    254
  5.3.4. Biologiczne regulowanie wzrostu zwierząt    257
  5.3.5. Biotechnologia w ochronie zdrowia i w żywieniu zwierząt    258
  Literatura    260
  6. Biotechnologia składników żywności    263
  6.1. Wprowadzenie    263
  6.2. Aminokwasy    264
  6.3. Antybiotyki    268
  6.4. Białka    271
  6.5. Lipidy    275
  6.6. Polisacharydy    279
  6.7. Probiotyki    284
  6.8. Witaminy    287
  6.9. Kultury starterowe    291
  6.9.1. Wprowadzenie    291
  6.9.2. Zakwasy stosowane w mleczarstwie    292
  6.9.3. Zakwasy piekarnicze    296
  6.9.4. Drożdże gorzelnicze    297
  6.9.5. Drożdże stosowane w piwowarstwie    298
  6.9.6. Drożdże winiarskie    299
  6.9.7. Metody utrwalania mikroorganizmów    301
  6.10. Preparaty enzymatyczne    303
  6.10.1. Charakterystyka ogólna    303
  6.10.2. Preparaty enzymów amylolitycznych    304
  6.10.3. Preparaty enzymów cytolitycznych    310
  6.10.4. Preparaty enzymów lipolitycznych    312
  6.10.5. Preparaty enzymów pektolitycznych    313
  6.10.6. Preparaty enzymów proteolitycznych    315
  6.10.7. Inne preparaty enzymatyczne    318
  6.11. Związki aromatyczne    319
  6.11.1. Wprowadzenie    319
  6.11.2. Estry    320
  6.11.3. Laktony    320
  6.11.4. Terpeny    321
  6.11.5. Związki karbonylowe    322
  6.11.6. Jonony    323
  6.11.7. Olejki musztardowe    323
  6.11.8. Pirazyny    323
  6.11.9. Wybrane komponenty smakowo-zapachowe roślin    324
  Literatura    325
  7. Technologie fermentacyjne    329
  7.1. Wprowadzenie    329
  7.2. Przetwarzanie surowców roślinnych    329
  7.2.1. Przemysł owocowo-warzywny    329
  7.2.2. Przemysł piekarski    332
  7.2.3. Przemysł piwowarski    335
  7.2.4. Przemysł winiarski    350
  7.2.5. Przemysł spirytusowy    366
  7.3. Przetwarzanie surowców zwierzęcych    373
  7.3.1. Przemysł mięsny    373
  7.3.2. Przemysł mleczarski    376
  7.4. Produkcja związków chemicznych    384
  Literatura    384
  8. Enzymatyczna modyfikacja składników żywności    387
  8.1. Wprowadzenie    387
  8.2. Białka    388
  8.2.1. Enzymatyczna modyfikacja składu i właściwości białek    388
  8.2.2. Enzymatyczna synteza peptydów    389
  8.2.3. Enzymatyczna modyfikacja hydrolizatów białkowych    391
  8.3. Sacharydy    393
  8.3.1. Modyfikacje składu i właściwości sacharydów    393
  8.3.2. Enzymatyczna hydroliza laktozy    393
  8.3.3. Enzymatyczna modyfikacja skrobi    395
  8.3.4. Otrzymywanie cyklodekstryn    397
  8.3.5. Modyfikacja sacharozy    397
  8.3.6. Inne pochodne sacharozy    398
  8.3.7. Hydroliza -glukanu z jęczmienia    398
  8.3.8. Enzymatyczna hydroliza celulozy    399
  8.3.9. Enzymatyczna hydroliza pektyn    399
  8.3.10. Enzymatyczna synteza oligosacharydów    400
  8.4. Lipidy    401
  8.4.1. Biotechnologiczne metody modyfikacji składu i właściwości lipidów    401
  8.4.2. Mikrobiologiczna modyfikacja lipidów    402
  8.4.3. Enzymatyczna modyfikacja lipidów    403
  Literatura    406
  9. Biotechnologiczne przetwarzanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego    408
  9.1. Wprowadzenie    408
  9.2. Tłuszcze odpadowe    408
  9.2.1. Charakterystyka lipidów    408
  9.2.2. Osiągnięcia i perspektywy biotechnologicznego przetwarzania lipidów    410
  9.3. Serwatka    411
  9.3.1. Osiągnięcia i perspektywy biotechnologicznego przetwarzania serwatki    411
  9.3.2. Podsumowanie    420
  9.4. Melasa    420
  9.4.1. Osiągnięcia i perspektywy biotechnologicznego przetwarzania melasy    420
  9.5. Odpady ligninocelulozowe    423
  9.5.1. Charakterystyka odpadów    423
  9.5.2. Biosynteza białka    430
  9.5.3. Otrzymywanie etanolu    431
  9.5.4. Biosynteza innych produktów    435
  9.5.5. Osiągnięcia i perspektywy biotechnologicznego przetwarzania odpadów ligninocelulozowych    436
  9.6. Inne produkty odpadowe    437
  9.6.1. Przetwarzanie odpadów przemysłu spożywczego    437
  9.7. Podsumowanie    443
  Literatura    444
  10. Biologiczne metody analizy żywności    446
  10.1. Wprowadzenie    446
  10.2. Biosensory    447
  10.2.1. Zasada działania    447
  10.2.2. Klasyfikacja    449
  10.2.3. Przykłady zastosowań biosensorów    457
  10.3. Metody immunoenzymatyczne    464
  10.3.1. Charakterystyka ogólna    464
  10.3.2. Kierunki stosowania metod immunoenzymatycznych    474
  Literatura    477
  Słowniczek wybranych terminów z dziedziny biotechnologii    480
  Wykaz symboli występujących na rysunkachw podrozdziale 10.3    489
  Skorowidz    490
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia