Chemiczne metody analizy ilościowej

-20%

Chemiczne metody analizy ilościowej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,6044,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN


W książce omówiono zagadnienia ogólnoanalityczne dotyczące metod chemicznych i instrumentalnych, teorię i praktykę analizy wagowej i miareczkowej oraz metody zagęszczania i rozdzielania, w tym ekstrakcję i wymianę jonową.


W każdym rozdziale zamieszczono podstawy teoretyczne metody, opisy wykonania najczęściej stosowanych ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczenia rachunkowe przeznaczone do samodzielnego rozwiązywania oraz pytania kontrolne. Na końcu książki podano wyniki ćwiczeń rachunkowych.


W nowym wydaniu rozszerzono rozdziały omawiające analizę procesową, rodzaje próbek pobieranych do analizy chemicznej, ekstrakcyjne metody rozdzielania substancji, a także dodano rozdział, w którym przedstawiono kierunki rozwojowe współczesnej chemii analitycznej ze wskazaniem na metody analizy śladowej, specjację i analizę specjacyjną oraz analizę środowiska.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów chemii, farmacji i medycyny. Mogą z niego korzystać uczniowie szkół technicznych o profilu chemicznym.


Liczba stron594
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19439-0
Numer wydania7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do siódmego wydania    13
  
  1. Zagadnienia ogólnoanalityczne    15
  1.1. Zadania i rola chemii analitycznej    15
  1.2. Podział analizy chemicznej    18
    1.2.1. Analiza jakościowa i ilościowa    18
    1.2.2. Analiza klasyczna i instrumentalna    19
    1.2.3. Analiza nieorganiczna i organiczna    19
    1.2.4. Przemysłowa analiza chemiczna    20
  1.3. Analityka i jej podział    22
    1.3.1. Wprowadzenie    22
    1.3.2. Analityka składu    23
    1.3.3. Analityka procesowa    25
    1.3.4. Analityka rozmieszczenia, analityka powierzchni    27
    1.3.5. Analityka strukturalna    29
  1.4. Próbka    29
    1.4.1. Partia produktu    29
    1.4.2. Rodzaje próbek    30
    1.4.3. Reprezentatywność próbki analitycznej    31
    1.4.4. Zasady pobierania próbek    33
    1.4.5. Przeprowadzanie próbki do roztworu    37
    1.4.6. Składniki próbki    42
  1.5. Podział metod analitycznych na chemiczne i instrumentalne    43
    1.5.1. Kryterium podziału    43
    1.5.2. Zasada i podział metod chemicznych    43
    1.5.3. Analiza wagowa    44
    1.5.4. Analiza miareczkowa    45
    1.5.5. Charakterystyka metod chemicznych    47
    1.5.6. Charakterystyka metod instrumentalnych    48
  1.6. Podział metod analitycznych w zależności od wielkości próbki analitycznej    50
  1.7. Błędy analizy ilościowej    53
    1.7.1. Błąd bezwzględny i względny    53
    1.7.2. Błędy przypadkowe, systematyczne i grube    54
  1.8. Statystyczne sposoby interpretacji wyników    57
    1.8.1. Zbiorowość generalna i próbna    57
    1.8.2. Parametry charakteryzujące zbiorowość generalną i próbną    58
    1.8.3. Rozkład Gaussa (rozkład normalny)    65
    1.8.4. Przedział ufności    66
    1.8.5. Przykład statystycznej oceny metody    69
    1.8.6. Przedstawianie wyników analizy    70
  1.9. Podstawowe pojęcia w obliczeniach analitycznych    72
    1.9.1. Definicja mola i masy molowej    72
    1.9.2. Określanie objętości roztworu    73
    1.9.3. Sposoby wyrażania stężeń roztworów    73
  1.10. Wybór, sprawdzenie, certyfikacja i walidacja metody analitycznej    77
    1.10.1. Rola metody analitycznej i sygnału analitycznego    77
    1.10.2. Czułość metody    79
    1.10.3. Zakres pomiarowy stężeń, granica wykrywalności i granica oznaczalności    80
    1.10.4. Dokładność i precyzja metod analitycznych    82
    1.10.5. Selektywność, specyficzność i uniwersalność metody    84
    1.10.6. Parametry ekonomiczne    86
    1.10.7. Kryteria wyboru metody analitycznej    88
    1.10.8. Sprawdzenie metody analitycznej    89
    1.10.9. Materiały odniesienia certyfikowane i niecertyfikowane    91
    1.10.10. Proces walidacji    93
    1.10.11. Kryterium niepewności pomiaru    95
    1.10.12. Akredytacja laboratorium    96
  1.11. Rodzaje równowag w chemii analitycznej    97
    1.11.1. Reakcje odwracalne, prawo działania mas    97
    1.11.2. Stałe dysocjacji słabych kwasów i zasad    101
    1.11.3. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody    104
    1.11.4. Stała równowagi reakcji redoks    105
    1.11.5. Stale trwałości (tworzenia) kompleksów    106
    1.11.6. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność    108
    1.11.7. Zestawienie rodzajów stałych równowagi    109
  1.12. Ćwiczenia rachunkowe    111
  1.13. Pytania kontrolne    112
  
  2. Podstawowe czynności pomiarowe w analizie ilościowej    114
  2.1. Wagi i ważenie    114
    2.1.1. Wielkości charakteryzujące wagi    114
    2.1.2. Podział wag w zależności od ich nośności i precyzji ważenia    117
    2.1.3. Podział wag ze względu na zasadę działania    117
    2.1.4. Podział wag analitycznych dźwigniowych    118
    2.1.5. Sposoby ważenia    119
    2.1.6. Ważenie na wagach o różnych konstrukcjach    120
    2.1.7. Wagi periodyczne    121
    2.1.8. Wagi aperiodyczne dwuszalkowe    121
    2.1.9. Wagi aperiodyczne jednoszalkowe    123
    2.1.10. Nowoczesne wagi analityczne    126
    2.1.11. Wagi elektroniczne    127
    2.1.12. Wagi mikroanalityczne i ultramikroanalityczne    130
    2.1.13. Przygotowanie odważek    131
  2.2. Naczynia miarowe    132
    2.2.1. Rodzaje naczyń    132
    2.2.2. Sprawdzenie pojemności i kalibrowanie naczyń miarowych    140
    2.2.3. Pomiar objętości roztworów mianowanych podczas miareczkowania (miareczkowanie objętościowe)    149
    2.2.4. Pomiar masy roztworów mianowanych podczas miareczkowania (miareczkowanie wagowe, grawimetryczne)    151
    2.2.5. Mycie naczyń    152
  2.3. Rola ćwiczeń laboratoryjnych z analizy ilościowej w wykształceniu chemika    154
  2.4. Ćwiczenia rachunkowe    154
  2.5. Pytania kontrolne    155
  
  3. Analiza wagowa    157
  3.1. Zagadnienia teoretyczne analizy wagowej    157
    3.1.1. Mechanizm powstawania osadu    157
    3.1.2. Proces współstrącania    164
    3.1.3. Wytrącanie osadów z roztworów jednorodnych    171
    3.1.4. Mechanizm rozpuszczania osadów    177
    3.1.5. Określanie rozpuszczalności na podstawie iloczynu rozpuszczalności    179
    3.1.6. Czynniki wpływające na rozpuszczalność osadu    183
  3.2. Technika pracy w analizie wagowej    189
    3.2.1. Oddzielanie osadu od roztworu    189
  3.3. Przykłady oznaczeń wagowych    200
    3.3.1. Oznaczanie wody    200
    3.3.2. Oznaczanie baru lub siarczanów(VI) w postaci siarczanu(VI) baru    204
    3.3.3. Oznaczanie żelaza(III) i niklu(II)    208
    3.3.4. Oznaczanie glinu w postaci oksychinolinianu glinu    213
    3.3.5. Odczynniki organiczne stosowane do wytrącania osadów    214
  3.4. Obliczenia w analizie wagowej    216
    3.4.1. Wprowadzenie układu SI w obliczeniach z analizy wagowej    216
    3.4.2. Przykłady obliczeń w analizie wagowej    216
  3.5. Ćwiczenia rachunkowe z analizy wagowej    223
  3.6. Pytania kontrolne    225
  
  4. Analiza miareczkowa    227
  4.1. Wiadomości ogólne    227
    4.1.1. Klasyfikacja metod miareczkowych    227
    4.1.2. Substancje i roztwory wzorcowe, przygotowanie roztworów mianowanych    231
    4.1.3. Błędy w analizie miareczkowej    232
  4.2. Obliczenia w analizie miareczkowej    234
    4.2.1. Obliczenia metodą stechiometryczną    235
    4.2.2. Obliczenia metodą współczynników równoważności    244
    4.2.3. Obliczenia metodą stężeń normalnych    256
  4.3. Alkacymetria    265
    4.3.1. Reakcja kwas–zasada    265
    4.3.2. Charakterystyka hydrolizy odwracalnej    270
    4.3.3. Zastosowanie hydrolizy nieodwracalnej    274
    4.3.4. Wskaźniki kwasowo–zasadowe    279
    4.3.5. Krzywe miareczkowania    286
    4.3.6. Roztwory buforowe    303
    4.3.7. Substancje wzorcowe i roztwory mianowane    306
    4.3.8. Przykłady oznaczeń alkacymetrycznych    311
    4.3.9. Miareczkowanie alkacymetryczne w środowisku niewodnym    317
    4.3.10. Ćwiczenia rachunkowe z alkacymetrii    325
    4.3.11. Pytania kontrolne    326
  4.4. Redoksymetria    327
    4.4.1. Reakcje utleniania i redukcji    327
    4.4.2. Charakterystyka aktywności układów redoks    328
    4.4.3. Zmiana potencjału redoks w czasie reakcji utleniania i redukcji    335
    4.4.4. Wpływ pH na przebieg reakcji redoks    336
    4.4.5. Wpływ reakcji kompleksowania i wytrącania osadów na potencjał redoks    338
    4.4.6. Wskaźniki redoks    339
    4.4.7. Krzywa miareczkowania redoks    340
    4.4.8. Manganometria    345
    4.4.9. Jodometria    355
    4.4.10. Zasady innych metod redoksymetrycznych    368
    4.4.11. Ćwiczenia rachunkowe z redoksymetrii    372
    4.4.12. Pytania kontrolne    373
  4.5. Miareczkowe metody wytrąceniowe. Argentometria    374
    4.5.1. Ogólna charakterystyka miareczkowych metod wytrąceniowych    374
    4.5.2. Mianowany roztwór AgNO3    374
    4.5.3. Oznaczanie chlorków metodą Mohra    375
    4.5.4. Oznaczanie chlorków metodą Volharda    376
    4.5.5. Oznaczanie tiocyjanianów metodą Volharda    378
    4.5.6. Oznaczanie chlorowców w obecności wskaźników adsorpcyjnych metodą Fajansa i Hassela    379
    4.5.7. Krzywa miareczkowania wytrąceniowego    379
    4.5.8. Ćwiczenia rachunkowe z argentometrii    382
    4.5.9. Pytania kontrolne    383
  4.6. Kompleksometria    383
    4.6.1. Podział i rozwój kompleksometrii    383
    4.6.2. Podstawy teoretyczne kompleksometrii    386
    4.6.3. Kompleksy chelatowe    388
    4.6.4. Określanie trwałości kompleksów jedno- i wielofunkcyjnych    392
    4.6.5. Trwałość kompleksów metali z EDTA    400
    4.6.6. Kompleksony    402
    4.6.7. Krzywa miareczkowania kompleksometrycznego    404
    4.6.8. Wskaźniki kompleksometryczne    410
    4.6.9. Sposoby miareczkowania roztworem EDTA    414
    4.6.10. Mianowany roztwór EDTA    415
    4.6.11. Przykłady oznaczeń kompleksometrycznych    416
    4.6.12. Ćwiczenia rachunkowe    420
    4.6.13. Pytania kontrolne    420
  
  5. Metody rozdzielania i zatężania    422
  5.1. Charakterystyka i podział metod rozdzielania i zatężania    422
  5.2. Metody wytrąceniowe i wykorzystujące lotność substancji    424
    5.2.1. Selektywne wytrącanie    424
    5.2.2. Współstrącanie z nośnikiem    427
    5.2.3. Prawa podziału    429
    5.2.4. Przykłady wydzielania śladów z nośnikiem    433
    5.2.5. Maskowanie substancji    434
    5.2.6. Metody wykorzystujące lotność związków    438
    5.2.7. Obliczenia    440
    5.2.8. Ćwiczenia rachunkowe    445
      5.2.9. Pytania kontrolne    446
  5.3. Ekstrakcja    447
    5.3.1. Wiadomości wstępne    447
    5.3.2. Wielkości charakteryzujące proces ekstrakcji    448
    5.3.3. Klasyfikacja układów ekstrakcyjnych metali    456
    5.3.4. Ekstrakcja kompleksów jonowo-asocjacyjnych    457
    5.3.5. Ekstrakcja chelatów wewnętrznych    459
    5.3.6. Równowaga procesu ekstrakcji chelatów wewnętrznych    461
    5.3.7. Współczynniki reakcji ubocznych w ekstrakcji chelatów wewnętrznych    464
    5.3.8. Rodzaje ekstrakcji    466
    5.3.9. Ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz    467
    5.3.10. Ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe    469
    5.3.11. Ekstrakcja do fazy stałej    471
    5.3.12. Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej    472
    5.3.13. Ekstrakcja cieczami w stanie nadkrytycznym    473
    5.3.14. Przykłady rozdzielania ekstrakcyjnego    475
    5.3.15. Obliczenia    480
    5.3.16. Ćwiczenia rachunkowe    486
    5.3.17. Pytania kontrolne    487
  5.4. Wymiana jonowa    488
    5.4.1. Zasada wymiany jonowej i chromatografii jonowymiennej    488
    5.4.2. Rodzaje i właściwości grup funkcyjnych (jonogennych)    490
    5.4.3. Podział jonitów ze względu na rodzaj związków i strukturę    493
    5.4.4. Otrzymywanie syntetycznych jonitów organicznych    495
    5.4.5. Współczynniki selektywności, podziału i rozdzielenia    497
    5.4.6. Zastosowanie współczynnika podziału do obliczenia objętości retencji    502
    5.4.7. Graficzne przedstawienie równowagi wymiany jonowej    505
    5.4.8. Technika procesu wymiany jonowej w kolumnie    508
    5.4.9. Przykłady metod rozdzielania    517
    5.4.10. Obliczenia    520
    5.4.11. Ćwiczenia rachunkowe    524
    5.4.12. Pytania kontrolne    525
  
  6. Kierunki rozwojowe współczesnej chemii analitycznej    527
  6.1. Analiza śladowa    527
    6.1.1. Przedmiot analizy śladowej    527
    6.1.2. Rozwój analizy śladowej    527
    6.1.3. Podział analizy śladowej    528
    6.1.4. Jednostki stężeń w analizie śladowej    530
    6.1.5. Zastosowanie analizy śladowej    531
    6.1.6. Oznaczalność i ślepa próba w analizie śladowej    533
    6.1.7. Specyfika wykonania analizy śladowej    534
    6.1.8. Biologiczna rola pierwiastków śladowych    536
  6.2. Specjacja i analiza specjacyjna    537
    6.2.1. Znaczenie formy chemicznej występowania pierwiastków    537
    6.2.2. Rola analizy specjacyjnej    538
    6.2.3. Rodzaje specjacji    538
    6.2.4. Specjacja stopni utlenienia    539
    6.2.5. Specjacja różnych form występowania    540
    6.2.6. Specjacja selenu i jego działanie przeciwutleniające    541
    6.2.7. Specjacja pierwiastków toksycznych    542
    6.2.8. Cykl przemian biogeochemicznych    547
    6.2.9. Problematyka analizy specjacyjnej    548
  6.3. Analiza środowiska    549
    6.3.1. Pojęcia podstawowe ochrony środowiska i ekologii    549
    6.3.2. Rodzaje zanieczyszczeń środowiska    550
    6.3.3. Skażenie środowiska związkami nieorganicznymi    551
    6.3.4. Skażenie środowiska związkami organicznymi    552
    6.3.5. Analityka zanieczyszczeń środowiska    554
    6.3.6. Monitoring zanieczyszczeń środowiska    556
    6.3.7. Zanieczyszczenie powietrza w środowisku pracy i zamkniętych pomieszczeniach    559
    6.3.8. Zielona chemia analityczna    562
  6.4. Obliczenia    565
  6.5. Ćwiczenia rachunkowe    568
  6.6. Pytania kontrolne    568
  
  Literatura    571
  
  Wyniki ćwiczeń rachunkowych    577
  
  Względne masy atomowe pierwiastków (2001 r.)    581
  
  Skorowidz    583
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia