Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,10  63,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,1063,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik stanowi nowatorskie podejście wprowadzające do rachunkowości. Uwzględnia podstawę prawną MSR/MSSF, podczas gdy podobnego typu opracowania są podporządkowane tylko regulacjom Ustawy o rachunkowości.
Publikacja omawia specyfikę MSR/MSSF już na etapie identyfikacji i klasyfikacji składników majątku, kapitałów, elementów wyniku finansowego oraz jego zakresu, polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont i tym podobnych zagadnień. Co istotne autorzy uwzględnili w niej wszystkie najnowsze zmiany w prawie bilansowym.
Warto zwrócić uwagę, że książka jest dostosowana do struktury cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika „Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF” pod redakcją naukową Józefa Pfaffa, stanowiąc razem z nim spójną i logiczną całość z punktu widzenia procesu dydaktycznego.
Jest to praktyczne i przydatne źródło wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych i finansowych, szczególnie w zakresie przedmiotów: podstawy rachunkowości i wprowadzenie do rachunkowości, uczestników kursów i szkoleń, kandydatów na biegłych rewidentów oraz pracowników służb finansowo-księgowych.


Liczba stron330
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20003-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Wykaz aktów prawnych    11
  Wykaz skrótów    13
  1. Rola rachunkowości we współczesnej gospodarce
  (Józef Pfaff, Marzena Strojek-Filus)    15
  1.1. Istota, zakres i funkcje rachunkowości    17
  1.2. Sfera regulacyjna rachunkowości    23
  1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
  – specyfika generowanych informacji     25
  1.4. Zasady rachunkowości w świetle uor i MSSF    28
  1.5. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i ich obowiązki
  ewidencyjne    31
  Pytania problemowe    35
  2. Majątek i kapitały jednostki gospodarczej w świetle uor i MSSF
  (Marzena Strojek-Filus, Ewelina Papaj-Wlisłocka )    37
  2.1. Zasoby jednostki    39
  2.2. Kapitały jednostki    47
  2.3. Znaczenie równowagi bilansowej    53
  2.4. Bilans jako podstawa oceny sytuacji finansowej jednostki
  gospodarczej    56
  2.5. Wpływ operacji gospodarczych na pozycje bilansowe    64
  Pytania problemowe    67
  3. Konta księgowe i zasady ich funkcjonowania (Katarzyna Tkocz-Wolny, Aneta Wszelaki)     69
  3.1. Pojęcie i cechy konta    71
  3.2. Klasyfikacja kont    79
  3.3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych    80
  3.4. Zasady funkcjonowania kont wynikowych    87
  3.5. Specyfika kont pozabilansowych    90
  3.6. Dzielenie i łączenie kont    91
  Pytania problemowe    101
  4. Zasady i wymogi formalnoprawne prowadzenia ksiąg rachunkowych (Aleksandra Ferens, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz)    103
  4.1. Organizacja rachunkowości w jednostce     105
  4.2. Dowody księgowe    109
  4.3. Księgi rachunkowe    116
  4.4. Zakładowy plan kont    123
  4.5. Metody poprawiania błędów księgowych    125
  4.6. Procesy kontrolne w rachunkowości    132
  Pytania problemowe    135
  5. Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów (Aleksandra Sulik-Górecka)    137
  5.1. Koszty w rachunkowości finansowej i zarządczej    139
  5.2. Formy klasyfikacji kosztów w rachunkowości finansowej    142
  5.3. Ogólne zasady ewidencji kosztów    149
  5.4. Zasady rozliczeń międzyokresowych kosztów    156
  5.5. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu    161
  Pytania problemowe    172
  6. Elementy obrotu materiałowego i towarowego (Magdalena Głębocka)    173
  6.1. Klasyfikacja składników zapasów jednostki    175
  6.2. Ceny ewidencyjne materiałów i towarów     179
  6.3. Ewidencja księgowa operacji obrotu materiałowego i towarowego    186
  6.4. Rozliczanie kosztów zakupu materiałów i towarów    206
  6.5. Wycena bieżąca i bilansowa materiałów i towarów w ujęciu uor i MSSF    210
  Pytania problemowe    213
  7. Proces sprzedaży produktów gotowych, składników aktywów trwałych oraz aktywów finansowych jednostki (Andrzej Piosik)    215
  7.1. Wycena i ewidencja sprzedaży produktów    217
  7.2. Wycena i ewidencja sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych    226
  7.3. Wycena i ewidencja sprzedaży składników aktywów finansowych    231
  7.4. Definicja przychodów według MSSF     234
  Pytania problemowe    238
  8. Ustalanie wyniku finansowego oraz innych dokonań finansowych jednostki (Katarzyna Tkocz-Wolny, Aneta Wszelaki)    239
  8.1. Elementy i zakres dokonań finansowych jednostki gospodarczej według uor i MSSF    241
  8.2. Metody ustalania wyniku finansowego    255
  8.3. Warianty ustalania wyniku finansowego    257
  8.4. Pozostałe całkowite dochody jednostki    273
  8.5. Obciążenia podatkowe jako element wyniku finansowego    275
  Pytania problemowe    279
  9. Sprawozdawczość finansowa jednostki (Józef Pfaff, Marzena Strojek-Filus)    281
  9.1. Pojęcie i zakres polityki rachunkowości – różnice w podejściu uor i MSSF    283
  9.2. Parametry i metody wyceny bilansowej    287
  9.3. Inwentaryzacja jako procedura weryfikacji danych ewidencyjnych    292
  9.4. Istota sprawozdania finansowego    298
  9.5. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego w świetle ZK MSSF    300
  9.6. Zakres sprawozdania finansowego według uor    303
  9.7. Zakres sprawozdania finansowego według MSSF    309
  9.8. Sprawozdanie finansowe jednostek małych i mikro    311
  Pytania problemowe    314
  Bibliografia    315
  Załączniki    319
  Indeks    323
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia