Przewodnik do ćwiczeń z geologii

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,90  47,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,9047,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik Przewodnik do ćwiczeń z geologii obejmuje podstawowe zagadnienia geologii, zwłaszcza dynamicznej, historycznej i kartografii geologicznej, wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania.
W trzecim wydaniu rozszerzeniu uległy rozdziały związane z masowym używaniem nowych metod w kartografii geologicznej. W całym podręczniku wprowadzono zmiany wynikające z postępu wiedzy w geologii, dzięki czemu jest on nowoczesny, dostosowany do obecnego stanu wiedzy i poziomu dydaktyki. Ważne zmiany systematyczne nastąpiły w rozdziałach poświęconym gąbkom i koralowcom.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów nauk przyrodniczych i wykładowców na tych wydziałach, dla uczniów i nauczycieli techników geologicznych i wiertniczych, a także dla praktyków, zatrudnionych w terenie, którzy mają do czynienia z odsłonięciami geologicznymi. Będzie przydatna również wszystkim, którzy niezależnie od zakresu studiów chcą poszerzyć swą wiedzę o historii, budowie i nieustannych procesach zachodzących wewnątrz naszej planety.


Liczba stron320
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19985-2
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania trzeciego    11
  Wstęp    13
  1 Budowa, postać i skład chemiczny minerałów (Piotr Czubla)    15
    PYTANIA KONTROLNE    25
    ĆWICZENIE    26
  2 Właściwości fizyczne minerałów (Piotr Czubla)    27
    PYTANIA KONTROLNE    33
    ĆWICZENIA    34
  3 Makroskopowe oznaczanie minerałów (Piotr Czubla)    35
    3.1. Kwarc i inne postacie krzemionki    36
      3.1.1. Rozpoznawanie    38
      3.1.2. Występowanie    39
    3.2. Skalenie    40
      3.2.1. Rozpoznawanie    40
      3.2.2. Występowanie    42
    3.3. Skaleniowce (skalenoidy lub foidy)    43
    3.4. Miki (łyszczyki)    43
      3.4.1. Rozpoznawanie    44
    3.5. Amfibole i pirokseny    45
      3.5.1. Rozpoznawanie    46
    3.6. Oliwiny    47
      3.6.1. Rozpoznawanie    48
    3.7. Granaty    48
    3.8. Turmaliny    49
    3.9. Inne krzemiany i glinokrzemiany    49
    3.10. Tlenki i wodorotlenki    52
    3.11. Siarczki    54
    3.12. Fosforany    56
    3.13. Węglany    56
    3.14. Siarczany    58
    3.15. Halogenki    59
    3.16. Pierwiastki rodzime    60
    PYTANIA KONTROLNE    60
    ĆWICZENIA    61
  4 Skały – podział i cechy rozpoznawcze (Piotr Czubla)    62
    4.1. Klasyfikacja skał    62
    4.2. Rozpoznawanie skał    65
    4.3. Cechy rozpoznawcze skał    65
  5 Skały magmowe (Piotr Czubla)    68
    5.1. Geotektoniczna pozycja skał magmowych    69
    5.2. Skład mineralny skał magmowych    70
    5.3. Budowa wewnętrzna skał magmowych    72
    5.4. Facje skał magmowych    78
    5.5. Klasyfikacja skał magmowych    80
      5.5.1. Plutoniczne i wulkaniczne skały kwaśne    82
      5.5.2. Plutoniczne i wulkaniczne skały obojętne (pośrednie)    83
      5.5.3. Skały żyłowe    85
      5.5.4. Skały piroklastyczne    86
    5.6. Przegląd skał magmowych i miejsca ich występowania w Polsce    87
      5.6.1. Skały kwaśne    87
      5.6.2. Skały obojętne    89
      5.6.3. Skały zasadowe    90
      5.6.4. Skały ultrazasadowe    90
    5.7. Makroskopowy opis skał magmowych    91
    PYTANIA KONTROLNE    94
    ĆWICZENIA    95
  6 Skały osadowe (Piotr Czubla)    96
    6.1. Skład skał osadowych    96
    6.2. Skały okruchowe (terygeniczne, detrytyczne lub klastyczne) i rezydualne (wietrzeniowe)    99
      6.2.1. Budowa wewnętrzna skał okruchowych    100
      6.2.2. Przegląd skał okruchowych i rezydualnych    107
        6.2.2.1. Psefity    107
        6.2.2.2. Psamity    108
        6.2.2.3. Aleuryty    111
        6.2.2.4. Pelity i właściwe skały ilaste    112
      6.2.3. Makroskopowy opis skał klastycznych    114
      6.2.4. Skały rezydualne    114
    6.3. Skały organogeniczne i chemogeniczne (chemiczne)    115
      6.3.1. Skały węglanowe    115
        6.3.1.1. Wapienie    115
          6.3.1.1.1. Ważniejsze rodzaje wapieni    117
        6.3.1.2. Dolomity    120
        6.3.1.3. Syderyty    121
      6.3.2. Skały krzemionkowe niedetrytyczne    122
      6.3.3. Skały fosforanowe    123
      6.3.4. Skały siarczanowe i solne (ewaporaty)    124
      6.3.5. Kaustobiolity (organogeniczne skały palne)    125
    PYTANIA KONTROLNE    128
    ĆWICZENIA    128
  7 Skały metamorficzne (Piotr Czubla)    129
    7.1. Warunki metamorfizmu    130
    7.2. Rodzaje metamorfizmu    130
    7.3. Facje metamorfizmu    133
    7.4. Minerały skałotwórcze skał metamorficznych    135
    7.5. Budowa wewnętrzna    136
    7.6. Klasyfikacja skał metamorficznych    139
    7.7. Przegląd ważniejszych skał metamorficznych    140
      7.7.1. Skały facji zeolitowej, subzieleńcowej i zieleńcowej (metamorfizm niskiego stopnia)    140
      7.7.2. Skały facji epidotowo-amfibolitowej, amfibolitowej i łupków glaukofanowych (metamorfizm średniego stopnia)    142
      7.7.3. Skały facji granulitowej i eklogitowej (metamorfizm wysokiego stopnia)    144
      7.7.4. Skały facji hornfelsowej i sanidynowej (kontaktowo-metamorficzne)    144
      7.7.5. Skały metamorfizmu dyslokacyjnego (dynamometamorfizmu)    146
      7.7.6. Skały ultrametamorficzne    147
    7.8. Skały górnego płaszcza    147
    7.9. Makroskopowy opis skał metamorficznych    148
    PYTANIA KONTROLNE    148
    ĆWICZENIA    149
  8 Stratygrafia (Włodzimierz Mizerski, Ewa Świerczewska-Gładysz)    150
    8.1. Względny wiek skał i procesów geologicznych    150
      8.1.1. Biostratygrafia    150
        8.1.1.1. Powstawanie skamieniałości    151
        8.1.1.2. Znaczenie skamieniałości    153
        8.1.1.3. Jednostki biostratygraficzne    156
        8.1.1.4. Systematyka i nomenklatura paleontologiczna    158
      8.1.2. Litostratygrafia    159
        8.1.2.1. Jednostki litostratygraficzne    161
      8.1.3. Metody diastroficzne ustalania względnego wieku skał i procesów geologicznych    161
      8.1.4. Inne metody ustalania względnego wieku skał    164
    8.2. Bezwzględny wiek skał    164
    ĆWICZENIA    166
  9 Przegląd systematyczny skamieniałości – bezkręgowce (Ewa Świerczewska-Gładysz)    170
    9.1. Typ: gąbki (Porifera)    170
      9.1.1. Archeocjaty (Archaeocyatha)    171
      9.1.2. Gąbki wapienne (Calcispongea)    171
      9.1.3. Gąbki szklistoszkieletowe (Hyalospongea)    172
      9.1.4. Gąbki zmiennoszkieletowe (Demospongiaea)    173
      9.1.5. Stromatoporoidy (Stromatoporoidea)    174
    9.2. Typ: parzydełkowce (Cnidaria)    175
      9.2.1. Gromada: koralowce (Anthozoa)    176
        9.2.1.1. Denkowce (Tabulata)    177
        9.2.1.2. Koralowce czteropromienne (Rugosa)    178
        9.2.1.3. Koralowce sześciopromienne, madreporowe (Scleractinia)    179
    9.3. Typ: ramienionogi (Brachiopoda)    180
    9.4. Typ: mszywioły (Bryozoa)    185
    9.5. Typ: pierścienice (Annellida)    186
    9.6. Typ: stawonogi (Arthropoda)    187
      9.6.1. Gromada: trylobity (Trilobita)    187
    PYTANIA KONTROLNE    190
    ĆWICZENIE    190
    9.7. Typ: mięczaki (Mollusca)    191
      9.7.1. Gromada: małże (Bivalvia)    192
      9.7.2. Gromada: ślimaki (Gastropoda)    195
      9.7.3. Gromada: głowonogi (Cephalopoda)    197
        9.7.3.1. Podgromada: łodzikowate (Nautiloidea)    198
        9.7.3.2. Podgromada: amonitowate (Ammonoidea)    200
        9.7.3.3. Podgromada: pochewkowce (Coleoidea)    206
          9.7.3.3.1. Rząd: belemnity (Belemnitida)    206
    9.8. Typ: półstrunowce (Hemichordata)    208
      9.8.1. Gromada: graptolity (Graptolithina)    208
    9.9. Typ: szkarłupnie (Echinodermata)    210
      9.9.1. Gromada: jeżowce (Echinoidea)    211
      9.9.2. Gromada: liliowce (Crinoidea)    213
    PYTANIA KONTROLNE    215
    ĆWICZENIE    216
  10 Mikroskamieniałości (Ewa Świerczewska-Gładysz)    217
    10.1. Królestwo: protisty (Protista)    217
      10.1.1. Typ: korzenionóżki (Rhizopoda)    218
        10.1.1.1. Gromada: otwornice (Foraminifera)    218
      10.1.2. Typ: promienionóżki (Actinopoda)    220
        10.1.2.1. Gromada: radiolarie, promienice (Radiolaria)    220
      10.1.3. Typ: orzęski (Ciliata)    220
        10.1.3.1. Nadrodzina: kalpionellidy (Calpionellidae)    220
      10.1.4. Typ: złocienice (Chrysophyta)    221
        10.1.4.1. Gromada: okrzemki (Bacillariophyceae, Diatomeae)    221
        10.1.4.2. Gromada: kokolitowce (Coccolithophorales)    222
    10.2. Królestwo: zwierzęta (Animalia)    223
      10.2.1. Typ: stawonogi (Arthropoda)    223
        10.2.1.1. Gromada: małżoraczki (Ostracoda)    223
        10.2.1.2. Gromada: skrzelonogi, liścionogi (Branchiopoda)    224
      10.2.2. Typ: strunowce (Chordata)    225
        10.2.2.1. Gromada: konodonty (Conodonta)    225
    10.3. Królestwo: rośliny (Plantae)    227
      10.3.1. Pyłki i zarodniki    227
    PYTANIA KONTROLNE    230
    ĆWICZENIE    230
  11 Skamieniałości roślinne (Ewa Świerczewska-Gładysz)    231
    11.1. Królestwo: rośliny (Plantae)    231
      11.1.1. Glony (Algae)    232
      11.1.2. Gromada: rośliny telomowe, osiowe (Embryophyta)    233
        11.1.2.1. Najstarsze rośliny lądowe    233
        11.1.2.2. Paprotniki (Pteridophyta)    234
          11.1.2.2.1. Podgromada: widłakowe (Lycophytina)    234
          11.1.2.2.2. Podgromada: skrzypowe (Sphenophytina)    236
          11.1.2.2.3. Podgromada: paprociowe (Pterophytina)    238
        11.1.2.3. Rośliny nasienne (Spermatophyta)    239
          11.1.2.3.1. Podgromada: nagozalążkowe wielkolistne (Cycadophytina)    240
            11.1.2.3.1.1. Klasa: paprocie nasienne (Pteridospermopsida)    240
            11.1.2.3.1.2. Klasa: sagowce (Cycadopsida)    242
            11.1.2.3.1.3. Klasa: benetyty (Bennettitopsida)    242
          11.1.2.3.2. Podgromada: nagozalążkowe drobnolistne (Pinophytina)    243
            11.1.2.3.2.1. Klasa: kordaity (Cordaitopsida)    243
            11.1.2.3.2.2. Klasa: szpilkowe, iglaste (Coniferophyta)    244
            11.1.2.3.2.3. Klasa: miłorzębowe (Ginkgopsida)    245
          11.1.2.3.3. Pogromada: okrytozalążkowe, okrytonasienne (Angiospermae)    246
    PYTANIA KONTROLNE    248
    ĆWICZENIE    249
  12 Planisekcja (Włodzimierz Mizerski)    250
    12.1. Bieg i upad granic (powierzchni) geologicznych    250
    12.2. Struktury geologiczne na mapach planisekcyjnych    251
    ĆWICZENIA    257
  13 Intersekcja (Włodzimierz Mizerski)    260
    13.1. Zależność przebiegu linii intersekcyjnych od ukształtowania terenu    260
      13.1.1. Intersekcja w obszarze urzeźbionym o budowie płytowej    261
      13.1.2. Intersekcja w obszarze urzeźbionym o warstwach (powierzchniach) nachylonych    262
    13.2. Wyznaczanie linii intersekcyjnej na mapie    263
    13.3. Wyznaczanie biegu i upadu powierzchni na podstawie linii intersekcyjnej    267
    ĆWICZENIA    268
  14 Profile i przekroje geologiczne (Piotr Czubla)    270
    14.1. Przykłady interpretacji profili geologicznych    276
    14.2. Zasady interpretacji przekrojów geologicznych    279
    PYTANIA KONTROLNE    284
    ĆWICZENIA    285
  15 Kompas geologiczny (Włodzimierz Mizerski)    286
    15.1. Budowa kompasu    286
    15.2. Pomiar parametrów zalegania powierzchni    287
    15.3. Pomiar orientacji prostej    289
    15.4. Pomiar wysokości względnych    290
  16 Dokumentacja odsłonięć (Włodzimierz Mizerski)    292
    16.1. Obserwacje litologiczne    292
    16.2. Obserwacje stratygraficzne i paleontologiczne    293
    16.3. Obserwacje i pomiary tektoniczne    294
    16.4. Obserwacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie    294
    16.5. Obserwacje współczesnych procesów geodynamicznych    295
    16.6. Dokumentacja odsłonięcia    295
  Literatura uzupełniająca    297
  Tabela stratygraficzna    300
  Indeks rzeczowy    302
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia