Systemy informatyczne zarządzania Microsoft Business Solutions Navision

Systemy informatyczne zarządzania Microsoft Business Solutions Navision

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Dudek

Format:

ibuk

Książka niniejsza jest podręcznikiem do przedmiotu informatyka w zarządzaniu prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Książka jest podzielona na dwie części. Część pierwsza, zawierająca pierwsze cztery rozdziały tego podręcznika, prezentuje zagadnienia teoretyczne związane z systemami informatycznymi zarządzania w formie odpowiadającej zawartości wykładu.
Pierwszy rozdział przedstawia najważniejsze pojęcia związane z systemami informatycznymi zarządzania, ewolucję tych systemów oraz opisuje standardy MRP I, MRP II, ERP, ERP II, CRM i SCM.
Rozdział drugi koncentruje się na procesie wdrażania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie: od opisu metod modelowania danych przez wybór strategii informatyzacji, systemu i jego dostawcy po odpowiednią organizację prac wdrożeniowych i czynniki krytyczne dla procesu wdrożenia.
Rozdział trzeci charakteryzuje środowisko funkcjonowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie w sieci Internet: opisuje standardy techniczne sieci, protokoły służące do elektronicznej wymiany danych oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych w Internecie.
Rozdział czwarty opisuje najważniejsze technologie związane z bazami danych wykorzystywane w systemach klasy ERP: opisuje relacyjny model danych, hurtownie danych, algorytmy data mining oraz protokół OLAP.
Rozdziały od piątego do dziesiątego, stanowiące drugą część podręcznika, opisują jeden z systemów informatycznych zarządzania klasy ERP – Microsoft Business Solutions Navision. Jest to system, którego zasad obsługi, dzięki uprzejmości firmy Microsoft i programowi Microsoft Dynamics NAV Academic Alliance, studenci uczą się na zajęciach laboratoryjnych.
Rozdział piąty zawiera opis interfejsu programu i najważniejsze zasady związane z jego obsługą. Pozostałe rozdziały opisują zastosowanie systemu Microsoft Business Solutions Navision do zarządzania finansami, gospodarką materiałową, zakupami i sprzedażą, produkcją i serwisem. Każdy z nich zawiera wprowadzenie opisujące najważniejsze pojęcia i zasady obowiązujące w pracy z danym modułem, krótki opis funkcjonalności modułu, część praktyczną zawierającą ćwiczenia do wykonania na stanowiskach laboratoryjnych, a zakończony jest zadaniami sprawdzającymi, przeznaczonymi do samodzielnego wykonania przez czytelnika.
Rozdziały od piątego do dziesiątego mogą być traktowane jako kurs obsługi programu na poziomie podstawowym. Książka zawiera jeden załącznik opisujący konwencję „Litera-2-Litera”, często wykorzystywany do opisu systemów informatycznych e-biznesu.
Andrzej Dudek


Liczba stron234
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-769-5015-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania    11
  1. Systemy informatyczne zarządzania    13
  1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania    13
  1.2. Ewolucja systemów informatycznych zarządzania     15
  1.2.1. Systemy klasy IC    15
  1.2.2. Systemy klasy MRP I    16
  1.2.3. Systemy klasy MRP II    18
  1.2.4. Systemy klasy ERP    20
  1.2.5. Systemy klasy ERP II    21
  1.2.6. Systemy CRM    21
  1.2.7. Systemy SCM    22
  
  2. Cele i strategie informatyzacji przedsiębiorstw    24
  2.1. Wprowadzenie do modelowania danych i modelowania biznesowego    24
  2.1.1. Diagram FHD    26
  2.1.2. Diagram DFD    26
  2.1.3. Diagram ERD    29
  2.1.4. Język UML    29
  2.2. Cele informatyzacji    30
  2.3. Wybór strategii informatyzacji    31
  2.4. Wybór dostawcy oprogramowania i firmy wdrożeniowej    32
  2.5. Metody szacowania złożoności projektów informatycznych    35
  2.6. Najwięksi producenci systemów informatycznych zarządzania    36
  2.7. Organizacja prac wdrożeniowych systemów informatycznych zarządzania    39
  2.8. Czynniki krytyczne wdrożenia systemu informatycznego    40
  
  3. Charakterystyka środowiska funkcjonowania systemów informatycznych zarządzania – sieć Internet    42
  3.1. Internet, intranet, ekstranet    42
  3.2. Standardy wymiany danych    45
  3.2.1. XML    45
  3.2.2. EDI    47
  3.3. Bezpieczeństwo systemów sieciowych – wprowadzenie    49
  3.3.1. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji    50
  3.3.2. Zapora sieciowa    50
  3.3.3. Zastosowanie kryptografii    53
  4. Charakterystyka środowiska funkcjonowania systemów informatycznych zarządzania – wprowadzenie do budowy systemów analitycznych    56
  4.1. Model relacyjny baz danych    56
  4.2. Relacyjne bazy danych – normalizacja    58
  4.3. Narzędzia RAD    60
  4.4. Hurtownia danych    63
  4.5. Data mining.    65
  4.6. Technologia OLAP    66
  
  Część II. Microsoft Business Solutions Navision    71
  Wprowadzenie do części II    73
  5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision    75
  5.1. Instalacja programu    75
  5.2. Okno główne programu    81
  5.3. Praca z formularzami    83
  5.4. Ułatwienia przy wprowadzaniu/wyszukiwaniu danych    92
  5.5. Zadania    96
  
  6. Zarządzanie finansami    98
  6.1. Wprowadzenie    98
  6.2. Funkcjonalność modułu Zarządzanie finansami    99
  6.3. Analiza finansowa w programie MBS Navision    100
  6.3.1. Analiza kont Księgi głównej    100
  6.3.2. Arkusze kont    102
  6.3.3. Arkusze analityczne.    111
  6.3.4. Przykłady zastosowań analizy wielowymiarowej    115
  6.4. Zadania    119
  
  7. Zarządzanie magazynem    120
  7.1. Wprowadzenie    120
  7.1.1. Przebieg procesu magazynowania    121
  7.1.2. Materiały    124
  7.2. Funkcjonalność modułu Magazyn    126
  7.3. Zarządzanie magazynem w programie Microsoft Business Solutions Navision    126
  7.3.1 Ustawienia zarządzania magazynem    129
  7.3.2. Dokumenty źródłowe    131
  7.3.3. Przyjmowanie zapasów    139
  7.3.4. Odkładanie zapasów.    140
  7.3.5. Odkładanie zapasów przy użyciu funkcji Odłożenie magazynowe    140
  7.3.6. Wydania    141
  7.4. Zadania    149
  
  8. Zakupy, sprzedaż, elementy marketingu    150
  8.1. Wprowadzenie    150
  8.2. Funkcjonalność modułów Zakupy oraz Sprzedaż i marketing    153
  8.3. Praca z modułami Zakupy oraz Sprzedaż i marketing w programie Microsoft Business Solutions Navision    155
  8.3.1. Dostawcy    155
  8.3.2. Kartoteka zapasów    156
  8.3.3. Zamawianie za pomocą arkuszy zapotrzebowania    161
  8.3.4. Zamawianie „ręczne”    166
  8.3.5. Wpisy księgi dostawcy    170
  8.3.6. Nabywca    172
  8.3.7. Wydania połączone    173
  8.3.8. Rozliczenie faktur    174
  8.3.9. Funkcje CRM    174
  8.4. Zadania    175
  
  9. Zarządzanie produkcją    177
  9.1. Wprowadzenie    177
  9.2. Funkcjonalność modułu Produkcja    179
  9.3. Praca z modułem Produkcja w programie Microsoft Business Solutions Navision    180
  9.3.1. Główne okna modułu Produkcja    181
  9.3.2. Przykłady zadań produkcyjnych    184
  9.4. Zadania    208
  
  10. Zarządzanie serwisem    209
  10.1. Wprowadzenie    209
  10.2. Funkcjonalność modułu Serwis    210
  10.3. Praca z modułem Serwis w programie Microsoft Business Solutions Navision    211
  10.3.1. Ustawienia zarządzania serwisem    211
  10.3.2. Pozostałe ustawienia serwisu    214
  10.3.3. Kartoteka przedmiotu serwisowego    214
  10.3.4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych    216
  10.3.5. Dodawanie zlecenia serwisowego    217
  10.3.6. Tworzenie umowy serwisowej oraz tworzenie oferty umowy serwisowej    220
  10.3.7. Planowanie i alokacja zadań    224
  10.4. Zadania    227
  
  Załącznik. Konwencja „Litera-2-Litera”    228
  Literatura    229
  Spis rysunków    231
  Spis tabel    232
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia