Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa

-25%

Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,00  24,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,0024,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Sformułowane cele warunkowały także układ monografii i konwencję przeprowadzanych w niej wywodów. W związku z tym treści zawarte w opracowaniu zostały ujęte w sześć zasadniczych rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych zakończeniem. Omówienie genezy zarządzania relacjami w rozdziale pierwszym pozwala na zakotwiczenie wzorca badania w naukach o zarządzaniu. W rozdziale drugim przedstawiono i usystematyzowano kategorię sukcesu. Omówiono różne sposoby postrzegania sukcesu i wynikające z tego różne typy i jego determinanty. W rozdziale trzecim skoncentrowano uwagę wokół relacji. Rozdział czwarty koncentruje się na kategorii zaufania. W kolejnych punktach zdefiniowano zaufanie, zwracając uwagę na wielość pojęć stosowanych w tym zakresie. Rozdział piąty ma charakter koncepcyjny. Przeprowadzone studia literaturowe i wyprowadzone na ich podstawie wnioski posłużyły jako podstawa do opracowania teoretyczno-opisowego modelu dynamicznego zarządzania relacjami, co stanowiło cel główny niniejszej dysertacji. Treści przedstawione w poprzednich rozdziałach zawierały już rozpoznanie istoty relacji i uwarunkowań występujących na współczesnych rynkach, dlatego w rozdziale piątym podjęto próbę stworzenia koncepcji systemu dynamicznego zarządzania relacjami. Rozdział szósty prezentuje wyniki przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących identyfikacji roli relacji w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa i przejawów zarządzania relacjami.


Liczba stron240
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-425-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Rozdział    1
  WYŁANIANIE SIĘ TEORII ZARZĄDZANIA RELACJAMI    15
  1.1. Ewolucja metod zarządzania    15
  1.2. Relacje jako nowoczesny paradygmat zarządzania    18
  1.3. Zarządzanie relacjami a teoria chaosu    20
  Rozdział    2
  DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE A SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA    22
  2.1. Sukces współczesnych przedsiębiorstw    22
  2.1.1. Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa    23
  2.1.2. Czynniki sukcesu przedsiębiorstw    25
  2.2. Uwarunkowania sukcesu współczesnych przedsiębiorstw    36
  2.2.1. Dynamika otoczenia a przedsiębiorstwo    39
  2.2.2. Elastyczność jako cecha współczesnych przedsiębiorstw    47
  2.3. Podejście procesowe i dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi    51
  2.4. Zarządzanie dynamiczne    58
  2.5. Kultura elastycznej organizacji    67
  Rozdział    3
  RELACJE MIĘDZYORGANIZACYJNE W OTOCZENIU    77
  3.1. Istota relacji    77
  3.1.1. Relacje a współpraca międzyorganizacyjna    78
  3.1.2. Intencje nawiązywania relacji    88
  3.1.3. Zdolności relacyjne – kluczowe kompetencje    94
  3.1.4. Relacje a wartość przedsiębiorstwa    99
  3.2. Zarządzanie relacjami    105
  3.2.1. Metody zarządzania relacjami    108
  3.2.2. Mapowanie interesariuszy jako narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami    115
  Rozdział    4
  ZAUFANIE JAKO PODSTAWA TWORZENIA RELACJI    122
  4.1. Istota zaufania    122
  4.1.1. Determinanty zaufania    126
  4.1.2. Znaczenie zaufania    128
  4.2. Płaszczyzny kreowania zaufania    134
  4.2.1. Zaufanie wewnątrz przedsiębiorstwa    134
  4.2.2. Zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem    137
  4.2.3. Zaufanie pomiędzy organizacjami w otoczeniu    140
  4.3. Zaufanie w kontekście ryzyka    144
  4.4. Zarządzanie zaufaniem    146
  4.5. Kultura zaufania i jej determinanty    152
  Rozdział    5
  KONCEPCJA DYNAMICZNEGO ZARZĄDZANIA RELACJAMI    157
  5.1. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa    157
  5.2. Przygotowanie do wdrożenia nowego modelu zarządzania    159
  5.3. Koncepcja modelu dynamicznego zarządzania relacjami    162
  Rozdział    6
  DIAGNOZA ZARZĄDZANIA RELACJAMI W GRUPIE BADANYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW    173
  6.1. Metodyka badań empirycznych    173
  6.2. Operacjonalizacja pojęć    174
  6.3. Opracowanie narzędzia badawczego    175
  6.4. Charakterystyka próby badawczej    178
  6.5. Diagnoza stanu zarządzania relacjami w badanej grupie przedsiębiorstw – wyniki badań    180
  6.6. Podsumowanie wyników badań    198
  Zakończenie    201
  Bibliografia    207
  Spis rysunków    229
  Spis tabel    231
  Spis wykresów    233
  Załącznik    235
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia