Taryfy i systemy poboru opłat w miejskim transporcie zbiorowym

-5%

Taryfy i systemy poboru opłat w miejskim transporcie zbiorowym

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,95  21,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,9521,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie problematyki zarządzania cenami transportu miejskiego w kontekście zróżnicowanych czynników wpływających na te ceny, a także scharakteryzowanie nowoczesnych systemów pobierania opłat w miejskim transporcie zbiorowym, w tym też przez pryzmat stwarzanych przez nie możliwości. Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym oraz drugim przedstawiono teoretyczne podstawy zarządzania cenami miejskiego transportu zbiorowego, wzbogacając je praktycznymi przykładami z miast europejskich, a także analizą prawnych podstaw stanowienia taryf w miejskim transporcie zbiorowym. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań dotyczące mikro- i makroekonomicznych
czynników wpływających na zmiany cen usług miejskiego transportu zbiorowego, przedstawiono również wyniki badań porównawczych cen w dużych miastach w Polsce. W rozdziale czwartym omówiono funkcjonalność elektronicznych systemów poboru opłat oraz scharakteryzowano rozwiązania stosowane w największych polskich miastach i aglomeracjach. Rozdział piąty poświęcony został możliwości wykorzystania wielkich zbiorów danych w procesie zarządzania miejskim transportem zbiorowym. W rozdziale szóstym omówiono problematykę integracji taryfowej w miejskim transporcie zbiorowym oraz przepływów środków pomiędzy podmiotami w procesach integracji. Prezentowana monografia przeznaczona jest dla przedstawicieli wielu środowisk zainteresowanych zagadnieniami zarządzania cenami miejskiego transportu zbiorowego.


Liczba stron216
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-441-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  I. EKONOMICZNA SPECYFIKA USŁUG MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO    11
  1. Elastyczność cenowa popytu    11
  2. Kalkulacja wysokości ceny    12
  3. Kształtowanie cen publicznego transportu zbiorowego w miastach    19
  4. Bezpłatny transport miejski    22
  II. ZARZĄDZANIE CENAMI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO    29
  1. Praktyka różnicowania cen w miejskim transporcie zbiorowym    29
  1.1. Pionowe różnicowanie cen    29
  1.2. Poziome różnicowanie cen    33
  2. Podstawy prawne zarządzania cenami w transporcie miejskim    37
  2.1. Prawo gminy do stanowienia taryf w transporcie miejskim    37
  2.2. Regulacje w zakresie przejazdów ulgowych i bezpłatnych    44
  2.3. Problematyka poszerzania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów    49
  3. Procedura zmiany taryfy transportu miejskiego    59
  III. BADANIA CEN MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO    64
  1. Makro- i mikroekonomiczne determinanty zmian cen w miejskim transporcie zbiorowym    64
  1.1. Makroekonomiczne czynniki zmian cen miejskiego transportu zbiorowego w Polsce    64
  1.2. Wpływ czynników mikroekonomicznych na zmiany cen usług miejskiego transportu zbiorowego    71
  2. Badania porównawcze cen w dużych miastach w Polsce    76
  3. Polityka KZK GOP w zakresie cen miejskiego transportu zbiorowego    85
  IV. ELEKTRONICZNE SYSTEMY POBORU OPŁAT ZA USŁUGI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO    94
  1. Nośniki wykorzystywane przy sprzedaży usług transportu zbiorowego    94
  2. Pobór opłat z wykorzystaniem kart elektronicznych    98
  2.1. Rozwój płatności bezgotówkowych kartami płatniczymi w Polsce    98
  2.2. Karty inteligentne w miejskim transporcie zbiorowym    101
  3. Efektywność systemów płatności za usługi miejskiego transportu zbiorowego    105
  3.1. Zasady oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych    105
  3.2. Ocena funkcjonowania systemu biletów papierowych    109
  3.3. Ocena systemu biletów elektronicznych    111
  4. Płatności elektroniczne z udziałem telefonów komórkowych i smartfonów (urządzeń mobilnych)    124
  4.1. Systemy płatności mobilnych funkcjonujące w latach 2010-2016 w KZK GOP    124
  4.2. Rynek usług płatności mobilnych w Polsce    127
  4.3. Procedura wyboru podmiotów prowadzących sprzedaż biletów mobilnych na przykładzie KZK GOP    132
  V. WIELKIE ZBIORY DANYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA W MIEJSKIM TRANSPORCIE ZBIOROWYM    137
  1. Big data w miejskim transporcie zbiorowym    137
  1.1. Źródła i wykorzystanie big data w przedsiębiorstwach    137
  1.2. Big data w procesie zarządzania transportem zbiorowym w miastach    141
  2. Polityka kształtowania cen po wdrożeniu systemów elektronicznego poboru opłat w miejskim transporcie zbiorowym    147
  3. Bezpieczeństwo danych osobowych i ochrona prywatności – studium przypadku Śląskiej Karty Usług Publicznych    153
  VI. INTEGRACJA TARYFOWA W MIEJSKIM TRANSPORCIE ZBIOROWYM    158
  1. Adaptacja taryf do warunków integracji    158
  2. Przepływy środków finansowych pomiędzy podmiotami w procesach integracji transportu    162
  3. Przykłady integracji biletowej transportu kolejowego oraz transportu miejskiego w Polsce    166
  4. Przedsięwzięcia integracji taryfowej realizowane przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach    179
  4.1. Porozumienie KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry    179
  4.2. Wspólne przedsięwzięcia KZK GOP i MZK Tychy    183
  5. Przykłady wspólnych biletów KZK GOP i przewoźników kolejowych    186
  5.1. Bilet autobus-tramwaj-pociąg (ATP) jako przykład współdziałania KZK GOP i województwa śląskiego    186
  5.2. Bilet metropolitalny jako przykład współdziałania KZK GOP i Przewozów Regionalnych sp. z o.o.    188
  5.3. Wspólne bilety KZK GOP i Kolei Śląskich sp. z o.o.    189
  Zakończenie    193
  Aneks    195
  Bibliografia    201
  Spis rysunków    211
  Spis tabel    212
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia