Zakażenia szpitalne w onkologii

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,30  159,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

111,30159,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja porusza najważniejsza zagadnienia związane z zakażeniami szpitalnymi w onkologii. Przestawia patogeny odpowiedzialne za powstawanie zakażeń, zasady pobierania materiałów do badań mikrobiologicznych, stosowanie racjonalnej antybiotykoterapii i opis stanów nagłych w chorobach nowotworowych. Określa również zadania zespołu kontroli oraz prawne aspekty odnoszące się do opieki nad chorymi. Na dodatkową uwagę zasługuje rozdział poświęcony powierzchniom o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, a konkretnie roli miedzi. Może to stanowić wytyczną do zastosowania tego metalu do pokrycia nim sprzętu stanowiącego wyposażenie szpitala , szczególnie w bloku operacyjnym. Publikacja dostarczy praktycznych informacji uzupełniających wiedzę na temat zakażeń szpitalnych lekarzom specjalistom, zespołom kontroli zakażeń. Po książkę powinni także sięgnąć zarządzający szpitalami.


Liczba stron296
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5553-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Znaczenie kliniczne zakażeń szpitalnych w onkologii – Andrzej W. Szawłowski, Beata Janas    1
    1.1. Wstęp    1
    1.2. Znaczenie kliniczne zakażeń w onkologii    2
    Ryzyko zakażeń w onkologii    3
    Czynniki ryzyka zakażeń w onkologii    7
    Diagnostyka zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową    14
    Kliniczne zasady leczenia zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową    15
    1.3. Podsumowanie    16
    Piśmiennictwo    17
  2. Patogeny bakteryjne odpowiedzialne za zakażenia szpitalne w onkologii – Hanna Połowniak-Pracka    19
    2.1. Wstęp    19
    2.2. Zakażenia u chorych na chłoniaki    20
    Zakażenia w łożysku naczyniowym    21
    Zapalenie płuc    23
    Zakażenia skóry i tkanek miękkich    24
    Zakażenia układu moczowego    24
    Zakażenia układu pokarmowego    25
    Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego    26
    2.3. Zakażenia u chorych na nowotwory lite    26
    Zakażenia u chorych na nowotwór narządów w obszarze głowy i szyi    27
    Zakażenia u chorych na nowotwór układu pokarmowego    30
    Zakażenia u chorych na nowotwory płuca i klatki piersiowej    31
    Zakażenia u chorych na nowotwór układu moczowego    33
    Zakażenia u kobiet chorych na nowotwór narządów płciowych    35
    Zakażenia tkanek miękkich i kości    37
    Zakażenia u chorych na nowotwór ośrodkowego układu nerwowego    38
    Zakażenia u chorych na nowotwór piersi    39
    Zakażenia na oddziałach intensywnej terapii (OIT)    40
    2.4. Podsumowanie    41
    Piśmiennictwo    42
  3. Patogeny grzybicze odpowiedzialne za zakażenia szpitalne w onkologii – Urszula Nawrot    47
    3.1. Wstęp    47
    3.2. Rodzaj Candida    51
    Candida albicans    52
    Candida glabrata    58
    Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis    61
    Candida auris    66
    3.3. Rodzaj Cryptococcus    68
    3.4. Rzadkie drożdżaki    72
    3.5. Rodzaj Aspergillus    77
    Aspergillus fumigatus    82
    Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus    87
    3.6. Hyalohyphomycetes    90
    3.7. Mucormycetes    95
    3.8. Inwazyjna choroba grzybicza – znaczenie definicji    99
    Czynniki gospodarza predysponujące do wystąpienia IFD    99
    Kryteria kliniczne wskazujące na możliwość występowania IFD    100
    Badania mikrobiologiczne potwierdzające/wskazujące na możliwość występowania IFD    101
    Piśmiennictwo    103
  4. Patogeny wirusowe odpowiedzialne za zakażenia szpitalne w onkologii – Tomasz Dzieciątkowski, Anna Waszczuk-Gajda    111
    4.1. Wstęp    111
    4.2. Wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego    111
    Rotawirusy    112
    Norowirusy    114
    Adenowirusy    115
    Astrowirusy    116
    Pikornawirusy    116
    4.3. Wirusowe zakażenia dróg oddechowych    117
    Wirus grypy    117
    Syncytialny wirus oddechowy    119
    Wirusy parainfluenzy    120
    Metapneumowirus    120
    4.4. Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi i produktów krwiopochodnych    122
    Wirus zapalenia wątroby typu B    123
    Wirus zapalenia wątroby typu C    123
    Ludzki wirus nabytego niedoboru odporności (HIV)    124
    Piśmiennictwo    124
  5. Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych – Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Jadwiga Wójkowska-Mach    127
    5.1. Ogólne zasady dotyczące pobierania materiałów    128
    5.2. Szczegółowe zasady dotyczące pobierania materiałów    135
    Materiały do badań molekularnych: PCR i RT-PCR    135
    Materiały do badań mikroskopowych, hodowlanych i serologicznych    137
    Wydanie wyniku    141
    Piśmiennictwo    142
  6. Interpretacja wyników badań mikrobiologicznych – Hanna Połowniak-Pracka    145
    6.1. Cel badania mikrobiologicznego    145
    6.2. Identyfikacja drobnoustroju    146
    6.3. Interpretacja wyników oznaczenia lekowrażliwości    147
    6.4. Informacje dodatkowe    149
    6.5. Podsumowanie    150
    Piśmiennictwo    151
  7. Antybiotykoterapia zakażeń wewnątrzszpitalnych – Alicja Pawińska    153
    7.1. Wprowadzenie    153
    7.2. Narastanie oporności na antybiotyki u drobnoustrojów    154
    7.3. Ogólne zasady wyboru antybiotyku    158
    7.4. Czas trwania antybiotykoterapii    159
    7.5. Terapia eskalacyjna i deeskalacyjna    161
    7.6. Wybór antybiotyku w leczeniu różnych postaci zakażeń    162
    Stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń układu moczowego    162
    Stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń miejsca operowanego    164
    Stosowanie antybiotyków w leczeniu zapalenia płuc    166
    Stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego o etiologii C. difficile    168
    Stosowanie antybiotyków w leczeniu gorączki neutropenicznej    170
    Stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń wywołanych przez wielooporne pałeczki Gram-ujemne    173
    Piśmiennictwo    176
  8. Stany nagłe związane z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi: występowanie, diagnostyka, leczenie – Małgorzata Misiak    179
    8.1. Wstęp    179
    8.2. Szpitalne zapalenie płuc    180
    Epidemiologia, patogeneza    180
    Rozpoznanie    181
    Zapobieganie    182
    Leczenie    183
    8.3. Ostra niewydolność oddechowa    183
    Rozpoznanie    183
    Leczenie    185
    8.4. Posocznica (sepsa) i wstrząs septyczny    187
    Definicja    187
    Epidemiologia, patogeneza    187
    Rozpoznanie    191
    Leczenie    193
    8.5. Zakażenia związane z cewnikiem centralnym    198
    Definicja    198
    Występowanie i etiologia    198
    Patogeneza    198
    Rozpoznanie    200
    Zapobieganie    201
    Leczenie    202
    Piśmiennictwo    203
  9. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii – Monika Wanke-Rytt    207
    9.1. Wstęp    207
    9.2. Rodzaje oporności    208
    Oporność naturalna    208
    Oporność nabyta    210
    9.3. Zasady leczenia przeciwdrobnoustrojowego    212
    Określenie źródła zakażenia i rozpoczęcie leczenia    212
    Droga podania antybiotyku    214
    Długość terapii    214
    Bakteriobójcze i bakteriostatyczne działanie antybiotyków    215
    Działania niepożądane antybiotyków    215
    Niepowodzenie terapii    216
    Farmakokinetyka i farmakodynamika    217
    Rola badań mikrobiologicznych w leczeniu przeciwdrobnoustrojowym    218
    Polityka antybiotykowa w szpitalu    218
    9.4. Podsumowanie    221
    Piśmiennictwo    222
  10. Higiena rąk i typy izolacji jako profilaktyka zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach    225
    10.1. Higiena rąk    225
    10.2. Zastosowanie rękawiczek ochronnych    230
    10.3. Izolacja    231
    Piśmiennictwo    234
  11. Powierzchnie o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych – Anna Różańska, Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Małgorzata Bulanda    235
    Piśmiennictwo    242
  12. Monitorowanie i zapobieganie zakażeniom szpitalnym – Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska    243
    12.1. Wprowadzenie. Ważniejsze dane epidemiologiczne    243
    12.2. Podstawowe definicje    244
    12.3. Czynniki wpływające na powstawanie zakażeń szpitalnych    246
    12.4. Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych    248
    Bakterie – komensale i patogeny    248
    Wirusy    249
    Grzyby i parazyty    249
    12.5. Mykobakterie    249
    Zakażenia szpitalne wywołane prątkami gruźlicy    250
    Zakażenie kropelkowe    251
    Inne możliwe drogi zakażenia prątkami gruźlicy    252
    Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na ekspozycję prątków gruźlicy    255
    12.6. Lokalizacja zakażenia szpitalnego    257
    Zakażenia dróg moczowych    257
    Zakażenie miejsca operowanego    257
    Szpitalne zapalenie płuc    257
    Szpitalna bakteriemia    259
    Inne zakażenia szpitalne    259
    12.7. Zapobieganie transmisji patogenów w środowisku szpitalnym    260
    Standardowe środki ostrożności    261
    Szczególne środki ostrożności w przypadku chorych zakażonych patogenami lekoopornymi    261
    Oczyszczanie powietrza – obszary wysokiego ryzyka    262
    12.8. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym u chorych na raka    263
    Piśmiennictwo    265
  13. Organizacja i zadania zespołu kontroli zakażeń szpitalnych – Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska    269
    13.1. Wstęp    269
    13.2. Komitet kontroli zakażeń szpitalnych    269
    13.3. Zespół kontroli zakażeń szpitalnych    270
    13.4. Monitorowanie zakażeń szpitalnych    271
    13.5. Zgłaszanie chorób zakaźnych i zakażeń    272
    13.6. System rejestracji zakażeń szpitalnych    275
    13.7. Metody monitorowania zakażeń szpitalnych    276
    Piśmiennictwo    277
  14. Aspekty prawne związane z zakażeniami szpitalnymi – Paweł Ratajczyk    279
    Piśmiennictwo    291
  Skorowidz    293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia