Biochemia Harpera

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

124,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to tłumaczenie 30 wydania nalężącego do najlepszych na świecie i najnowocześniejszych podręczników biochemii dla studentów medycyny, farmacji, biologii i kierunków pokrewnych. W zwięzłej, przystępnej i interesującej formie przedstawiono w nim podstawy biochemii. Ogromnym atutem publikacji jest doskonały materiał ilustracyjny. Na koniec każdej części zamieszczono pytania sprawdzające.
Obecne wydanie kontynuuje ideę szybkiego, zintegrowanego aktualizowania wiedzy, z dużym naciskiem na związek podstaw biochemicznych z rozwojem chorób genetycznych, klinicznymi objawami zaburzeń i ich leczeniem. Zamieszczono nowe kolorowe ilustracje i tabele oraz opis licznych przykładów klinicznych, które stanowią jasne i całościowe podsumowanie najważniejszych zagadnień. Zrozumienie tych tematów jest kluczowe, aby student mógł z powodzeniem kontynuować naukę na uczelni medycznej.
Poza zaktualizowaniem wiedzy w bieżącym wydaniu w znacznym stopniu zmieniono kolejność prezentowanych zagadnień. 58 rozdziałów podzielono na jedenaście części, a w poszczególnych rozdziałach szczególny nacisk położono na korelację informacji dotyczących biochemicznego podłoża chorób z praktyką kliniczną.
Tematyka publikacji:
Część I - zawiera krótką historię biochemii oraz informacje dotyczące związków biochemii i medycyny; omówiono zagadnienia związane z wodą i pH oraz grupy białek o rożnych strukturach.
Część II - zaczyna się od rozdziału o hemoglobinie, a kolejne trzy rozdziały dotyczą kinetyki, mechanizmów działania i metabolicznej regulacji enzymów. W rozdziale
„Bioinformatyka i biologia obliczeniowa” zwrócono uwagę na stale rosnącą rolę tych zagadnień w nowoczesnej biochemii, biologii i medycynie.
Części III - poruszono tematy z zakresu bioenergetyki oraz omówiono rolę fosforanów wysokoenergetycznych w magazynowaniu i przekazywaniu energii, reakcje oksydacji i redukcji zaangażowane w oksydację biologiczną, a także metaboliczne aspekty magazynowania
energii w łańcuchu oddechowym i na drodze fosforylacji oksydacyjnej.
Część IV - dotyczy metabolizmu węglowodanów na drodze glikolizy, cyklu kwasu cytrynowego, szlaku pentozofosforanowego, metabolizmu glikogenu, glukoneogenezy i kontroli poziomu glikemii we krwi.
Części V - omówiono naturę lipidów prostych i złożonych oraz zagadnienia związane z transportem
i przechowywaniem tłuszczów, biosyntezą i degradacją kwasów tłuszczowych oraz bardziej złożonych lipidów, a także reakcje i metaboliczne regulacje występujące podczas syntezy i transportu cholesterolu w organizmie człowieka.
Część VI - przedstawiono zagadnienia dotyczące katabolizmu białek i aminokwasów oraz syntezy mocznika, kładąc szczególny nacisk na medyczne znaczenie zaburzeń tych przemian. Ostatni rozdział poświęcono biochemii porfiryn i barwników żółciowych.
Część VII - rozpoczyna się od wyjaśnienia struktury i funkcji nukleotydów oraz kwasów nukleinowych.
W kolejnych rozdziałach szczegółowo omówiono problematykę replikacji i naprawy DNA, syntezy i modyfikacji RNA oraz syntezy białek, a także główne reguły rekombinacji DNA i regulacji ekspresji genów.
Części VIII - omówiono kwestie komunikacji wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej. Dotyczą one struktury i funkcji błony komórkowej, podstaw molekularnych działania hormonów.
Części IX - uwzględniono takie zagadnienia, jak: procesy odżywiania, trawienia i wchłaniania, mikroelementy (w tym witaminy), wolne rodniki, przeciwutleniacze i glikoproteiny, a także metabolizm ksenobiotyków i biochemia kliniczna.
Część X - dotyczy wewnątrzkomórkowego transportu białek i ich segregacji, macierzy zewnątrzkomórkowej, mięśni i cytoszkieletu, białek osoczowych i immunoglobulin,
a także biochemii czerwonych i białych. krwinek.
Części XI - poświęcona została procesom krzepnięcia oraz najważniejszym zagadnieniom z zakresu chorób nowotworowych i biochemii starzenia się.


Liczba stron1026
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
TłumaczenieRyszard T. Smoleński
ISBN-13978-83-200-5410-1
Numer wydania7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego IX
  Przedmowa X
  
  CZĘŚĆ I    1
  STRUKTURY ORAZ FUNKCJE BIAŁEK I ENZYMÓW    1
  1. Biochemia a medycyna    1
  2. Woda i pH    7
  3. Aminokwasy i peptydy    17
  4. Białka: określanie struktury pierwszorzędowej    29
  5. Białka: struktura wyższych rzędów    42
  
  CZĘŚĆ II    61
  ENZYMY, KINETYKA, MECHANIZMY REGULACJI I BIOINFORMATYKA    61
  6. Białka: mioglobina i hemoglobina    61
  7. Enzymy: mechanizm działania    72
  8. Enzymy: kinetyka    89
  9. Enzymy: regulacja aktywności    106
  10. Bioinformatyka i biologia obliczeniowa    119
  
  CZĘŚĆ III    141
  BIOENERGETYKA    141
  11. Bioenergetyka: rola ATP    141
  12. Utlenianie biologiczne    149
  13. Łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna    157
  
  CZĘŚĆ IV    175
  METABOLIZM WĘGLOWODANÓW    175
  14. Przemiany metaboliczne i zaopatrzenie w „paliwo” metaboliczne    175
  15. Węglowodany o znaczeniu fi zjologicznym    191
  16. Cykl kwasu cytrynowego: główny szlak metabolizmu węglowodanów, lipidów i aminokwasów    202
  17. Glikoliza i utlenianie pirogronianu    211
  18. Metabolizm glikogenu    221
  19. Glukoneogeneza i kontrola stężenia glukozy we krwi    232
  20. Szlak pentozofosforanowy oraz inne szlaki przemiany heksoz    245
  
  CZĘŚĆ V    263
  METABOLIZM LIPIDÓW    263
  21. Lipidy o znaczeniu fi zjologicznym    263
  22. Utlenianie kwasów tłuszczowych: ketogeneza    278
  23. Biosynteza kwasów tłuszczowych i eikozanoidów    291
  24. Metabolizm acylogliceroli i sfi ngolipidów    307
  25. Transport i magazynowanie lipidów    317
  26. Synteza, transport i wydalanie cholesterolu    334
  
  CZĘŚĆ VI    355
  METABOLIZM BIAŁEK I AMINOKWASÓW    355
  27. Biosynteza aminokwasów, które nie muszą być dostarczone w pożywieniu    355
  28. Katabolizm białek i azotu aminokwasów    363
  29. Katabolizm szkieletów węglowych aminokwasów    376
  30. Przemiana aminokwasów w wyspecjalizowane produkty    396
  31. Porfiryny i barwniki żółciowe    408
  
  CZĘŚĆ VII    429
  BUDOWA, FUNKCJE I REPLIKACJA MAKROCZĄSTECZEK INFORMACYJNYCH    429
  32. Nukleotydy    429
  33. Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych    438
  34. Struktura i funkcja kwasów nukleinowych    452
  35. Organizacja, replikacja i naprawa DNA    466
  36. Synteza, przekształcanie i metabolizm RNA    495
  37. Synteza białek i kod genetyczny    519
  38. Regulacja ekspresji genu    538
  39. Techniki: rekombinacji DNA, molekularno-genetyczne oraz genomiczne    567
  
  CZĘŚĆ VIII    603
  BIOCHEMIA KOMUNIKACJI ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ I WEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ    603
  40. Błony: struktura i funkcja    603
  41. Różnorodność układu wewnątrzwydzielniczego    630
  42. Działanie hormonów i transdukcja sygnałów    657
  
  CZĘŚĆ IX    681
  WYBRANE ZAGADNIENIA (A)    681
  43. Żywienie, trawienie i wchłanianie    681
  44. Mikroskładniki: witaminy i składniki mineralne    693
  45. Wolne rodniki i przeciwutleniacze występujące w żywności    717
  46. Glikoproteiny    723
  47. Metabolizm ksenobiotyków    742
  48. Biochemia kliniczna    751
  
  CZĘŚĆ X    775
  WYBRANE ZAGADNIENIA (B)    775
  49. Wewnątrzkomórkowy transport i sortowanie białek    775
  50. Substancja pozakomórkowa    800
  51. Mięsień i szkielet komórkowy (cytoszkielet)    825
  52. Białka osocza i immunoglobuliny    852
  53. Krwinki czerwone    878
  54. Krwinki białe    892
  
  CZĘŚĆ XI    909
  WYBRANE ZAGADNIENIA (C)    909
  55. Proces hemostazy i powstawania zakrzepu    909
  56. Nowotwory: podstawowe informacje    924
  57. Opisy przypadków biochemicznych    957
  58. Biochemia starzenia się    968
  
  DODATEK    988
  ODPOWIEDZI NA PYTANIA SPRAWDZAJĄCE    988
  
  SKOROWIDZ    996
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia