Metodologiczne vademecum badacza pedagoga

Metodologiczne vademecum badacza pedagoga

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca jest przewodnikiem przeznaczonym dla osób podejmujących i prowadzących badania pedagogiczne bądź jako licencjaci, magistranci, doktoranci, a nawet habilitanci, bądź też jako badacze mający ambicję uprawiania pedagogiki według reguł obowiązujących w tej dyscyplinie jako nauce społecznej. Początkowa część pracy wprowadza czytelnika w pedagogikę jako naukę, zasady i reguły jej budowania oraz uprawiania. W kolejnych jej częściach autor stara się systematycznie prowadzić czytelnika przez wszystkie czynności składające się na proces badawczy w pedagogice, poczynając od wyboru tematu badań, przez kolejne etapy postępowania badawczego, takie jak: ustalenie celów badań, formułowanie problemów i hipotez badawczych, przygotowanie narzędzi do badań, ich planowanie i realizacja, opracowywanie zebranego materiału badawczego i analizowanie wyników badań, wreszcie kończąc na redagowaniu raportu z nich, a więc rozprawy naukowej zamykającej cały proces badawczy. Książka nie jest jeszcze jednym podręcznikiem metodologii pedagogiki, lecz zbiorem rad i wskazówek, jak krok po kroku, mentalnie i praktycznie realizować poszczególne etapy procesu badawczego w pedagogice. Założeniem przyświecającym pracy jest nieuleganie żadnym jednostronnym kierunkom lub tendencjom w metodologii pedagogiki, a zarazem uwzględnianie tych koncepcji, które są w niej uznawane i stosowane, jak na przykład koncepcje badań ilościowych i jakościowych.


Liczba stron388
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3289-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Do Czytelnika    9
  
  Podziękowania    13
  
  Rozdział 1 O PEDAGOGICE I BADANIACH PEDAGOGICZNYCH    15
  Uwagi wstępne    15
  1.1 Co to znaczy uprawiać naukę?    16
  1.2 Sens badań naukowych     18
  1.3 Miejsce pedagogiki w systemie nauk    20
  1.4. Wkroczenie na grunt pedagogiki    25
  1.5 Narzędzia myślenia badacza pedagoga    32
  1.6 Poziomy budowania wiedzy naukowej    52
  Zakończenie    54
  Wskazówki bibliograficzne     55
  
  Rozdział 2 TEMAT BADAŃ, JEGO WYBÓR I FORMUŁOWANIE    56
  Uwagi wstępne    56
  2.1 Czym jest temat badań?     56
  2.2 Znaczenie wyboru tematu    58
  2.3 Zasady trafnego wyboru tematu badań    59
  2.4 Dokonywanie wyboru tematu badań. Formułowanie tytułu rozprawy    59
  Zakończenie    69
  Wskazówki bibliograficzne    69
  
  Rozdział 3 OKREŚLANIE CELÓW BADAŃ    71
  Uwagi wstępne    71
  3.1 Miejsce celów w racjonalnym myśleniu i działaniu    71
  3.2 Co to są cele badań?    73
  3.3 Miejsce i rola celów w koncepcji badań    76
  3.4 Badanie bez celów? O badaniach jakościowych    79
  3.5 Sposoby i zasady formułowania celów badań    82
  3.6 Procedura określania i formułowania celów badań w pedagogice    85
  Zakończenie    96
  Wskazówki bibliograficzne    97
  
  Rozdział 4 FORMUŁOWANIE PROBLEMÓW I HIPOTEZ BADAWCZYCH    98
  Uwagi wstępne    98
  4.1 Miejsce problemów i hipotez w koncepcji badań    98
  4.2 Czym są problemy i hipotezy w badaniach pedagogicznych?    100
  4.3 Rola problemów i hipotez badawczych w myśleniu heurystycznym    104
  4.4 Procedura formułowania problemów i hipotez badawczych    109
  Zakończenie    123
  Wskazówki bibliograficzne    124
  
  Rozdział 5 WYŁANIANIE ZMIENNYCH I DOBÓR WSKAŹNIKÓW    125
  Uwagi wstępne    125
  5.1 Znaczenie konkretyzacji w badaniach empirycznych    126
  5.2 Zmienne i ich ogólna charakterystyka    127
  5.3 Zmienne i ich rola w badaniach pedagogicznych    135
  5.4 Procedura wyłaniania zmiennych    142
  5.5 Wskaźniki i ich zastosowanie    146
  5.6 Operacyjna klasyfikacja wskaźników w badaniach pedagogicznych    148
  5.7 Procedura doboru wskaźników do zmiennych    150
  5.8 Karty celów i ich sporządzanie    154
  Zakończenie    161
  Wskazówki bibliograficzne    161
  
  Rozdział 6 PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI DO BADAŃ    162
  Uwagi wstępne    162
  6.1 Co to jest narzędzie do badań?    163
  6.2 O projektowaniu narzędzia badawczego    166
  6.3 Narzędzia do badań i ich dobór    173
  6.4 Od techniki i metody do narzędzia badawczego    176
    6.4.1 Technika obserwacyjna    178
    6.4.2 Technika indagacyjna    180
    6.4.3 Technika zadaniowa    182
    6.4.4 Technika projekcyjna    183
    6.4.5 Technika analityczna    185
  6.5 Sporządzanie (opracowywanie) narzędzia do badań    189
  Zakończenie    194
  Wskazówki bibliograficzne    194
  
  Rozdział 7 PLANOWANIE I ORGANIZACJA BADAŃ    195
  Uwagi wstępne    195
  7.1 Rodzaje badań pedagogicznych i zasady ich wyboru    197
  7.2 Planowanie i organizacja różnych rodzajów badań pedagogicznych    201
    7.2.1 Planowanie i organizacja badań opisowych    201
    7.2.2 Planowanie i organizacja badań zależnościowych    207
    7.2.3 Planowanie i organizacja badań opisowo-zależnościowych    211
    7.2.4 Planowanie i organizacja badań praktycznych    213
    7.2.5 Planowanie i organizacja badań jakościowych    221
  Zakończenie    222
  Wskazówki bibliograficzne    223
  
  Rozdział 8 PROWADZENIE BADAŃ (GROMADZENIE DANYCH)    224
  Uwagi wstępne    224
  8.1. Ogólne zasady prowadzenia badań pedagogicznych    225
  8.2. Rodzaje czynności badawczych i ich realizacja    228
    8.2.1. Prowadzenie obserwacji    229
    8.2.2 Prowadzenie badań indagacyjnych    231
    8.2.3 Prowadzenie badań z zastosowaniem techniki zadaniowej    239
    8.2.4 Prowadzenie badań z zastosowaniem techniki projekcyjnej    242
    8.2.5 Prowadzenie badań z zastosowaniem techniki analitycznej    244
    8.2.6 Analizowanie materiału w badaniach jakościowych    246
    8.2.7 Analizowanie materiału w badaniach ilościowych    252
  Zakończenie    257
  Wskazówki bibliograficzne    257
  
  Rozdział 9 OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ    258
  Uwagi wstępne    258
  9.1 Znaczenie opracowania wyników badań    258
  9.2 Na czym polega opracowanie wyników badań?    262
  9.3 Procedura ilościowego opracowywania materiału badawczego    266
  9.4 Opracowanie wyników badań jakościowych    286
  Zakończenie    288
  Wskazówki bibliograficzne    288
  
  Rozdział 10 ANALIZOWANIE WYNIKÓW BADAŃ    289
  Uwagi wstępne    289
  10.1 Na czym polega analiza wyników badań?    289
  10.2 Wnioski, do jakich może prowadzić analiza wyników badań    293
  10.3 Analiza ilościowa materiału badawczego. Poszukiwanie zależności między zmiennymi    299
  Zakończenie    310
  Wskazówki bibliograficzne    311
  
  Rozdział 11 PROJEKTOWANIE STRUKTURY ROZPRAWY / RAPORTU Z BADAŃ    312
  Uwagi wstępne    312
  11.1 Czym jest i jaką funkcję spełnia konspekt rozprawy/raportu z badań?    314
  11.2 Ogólny schemat struktury rozprawy/raportu z badań    316
  11.3 Stopień dokładności w projektowaniu struktury rozprawy/raportu z badań    320
  11.4 Na czym polega sporządzanie konspektu rozprawy/raportu z badań?    322
  11.5 Projektowanie rozdziałów poszczególnych części rozprawy/raportu z badań    325
    11.5.1 Projektowanie rozdziałów wprowadzających w literaturę przedmiotu    326
    11.5.2 Projektowanie rozdziałów wprowadzających w tematykę badań    327
    11.5.3 Projektowanie struktury rozdziału wprowadzającego w warsztat badawczy    339
    11.5.4 Projektowanie rozdziałów przedstawiających wyniki badań własnych    341
  Zakończenie    349
  
  Rozdział 12 PRACA REDAKCYJNA NAD TEKSTEM ROZPRAWY (RAPORTU Z BADAŃ)    350
  Uwagi wstępne    350
  12.1 Ogólne zasady pisarstwa naukowego    352
    12.1.1 Zasady poprawnego formułowania treści. Wywód i jego stosowanie    352
    12.1.2 Zasady formalne pisarstwa naukowego    358
  12.2 Przygotowanie się do pracy redakcyjnej nad tekstem    364
  12.3 Redagowanie tekstu rozprawy    367
    12.3.1 Redagowanie tekstu otwierającego rozprawę    368
    12.3.2 Redagowanie rozdziałów wprowadzających w literaturę przedmiotu rozprawy    369
    12.3.3 Redagowanie części rozprawy wprowadzającej w metodologię badań własnych    374
    12.3.4 Redagowanie poszczególnych podrozdziałów przedstawiających metodologię badań własnych    376
    12.3.5 Redagowanie rozdziałów przedstawiających wyniki badań    380
    12.3.6 Redagowanie tekstów zamykających rozprawę    387
  
  Zakończenie    388
  
  Wskazówki bibliograficzne    388
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia