Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne

-25%

Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne

Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

45,00  60,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

45,0060,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmian zachodzących w poszczególnych społeczeństwach, w tym również w Polsce, pytanie o to – czy i na ile pojawienie się w ostatnich latach w naszym kraju coraz większej liczby cudzoziemców może wpływać na zwiększenie ich udziału w zjawisku przestępczości – jest słuszne i usprawiedliwione. […] Opracowania zawarte w tej monografii bazowały w dużej mierze na wynikach badań empirycznych, które przeprowadzone zostały zgodnie z regułami poprawności metodologicznej. Wykorzystano w nich zróżnicowane techniki badawcze, dzięki czemu uzyskano bardzo ciekawe dane. Otrzymane wyniki, co należy wyraźnie podkreślić, nie tylko wzbogacają wiedzę naukową o zjawisku przestępczości cudzoziemców w Polsce, lecz także obalają wiele stereotypów na jego temat.
z recenzji prof. dr hab. Janiny Błachut


Publikacja […] stanowi pierwsze po 1989 roku monograficzne opracowanie kompleksowo poświęcone przestępczości cudzoziemców w Polsce. […] Istotne jest, że z kryminologicznego punktu widzenia podjęto zarówno zagadnienia fenomenu przestępczości cudzoziemców i jej uwarunkowań, ale co ważniejsze, sporą część poświęcono także często pomijanym zagadnieniom przeciwdziałania przestępczości cudzoziemców, bazującego m.in. na systemowych rozwiązaniach międzynarodowych i europejskich. […] Warto podkreślić, że zaprezentowane w monografii wyniki rozległych, wielopłaszczyznowych badań nad przestępczością cudzoziemców mają w skali kraju charakter unikatowy.
z recenzji prof. dr. hab. Emila Walentego Pływaczewskiego


W tomie publikują:


Konrad Buczkowski, Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski, Paweł Golonka, Katarzyna Gracz, Katarzyna Laskowska, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Witold Klaus, Katarzyna Laskowska, Zbigniew Lasocik, Małgorzata Makarska, Agnieszka Martynowicz, Magdalena Perkowska, Katarzyna Płończyk, Irena Rzeplińska, Monika Szulecka, Justyna Włodarczyk-Madejska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Mieczysława Zdanowicz, Agnieszka Zogata-Kusz.


Rok wydania2017
Liczba stron640
KategoriaPrawo karne
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-855-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Słowo wstępne    15
  CZĘŚĆ I
  OBRAZ PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
  1. Przestępczość cudzoziemców w Polsce – na podstawie policyjnych
  statystyk przestępczości (Irena Rzeplińska, Justyna Włodarczyk-Madejska)     19
  Wprowadzenie     19
  1.1. Rozmiary, dynamika i struktura przestępczości cudzoziemców
  w Polsce     20
  1.2. Struktura przestępczości a obywatelstwo podejrzanych
  cudzoziemców     25
  1.3. Podejrzani cudzoziemcy a płeć     28
  1.4. Podejrzani cudzoziemcy według województw     30
  Podsumowanie    36
  2. Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  (Dagmara Woźniakowska-Fajst)     38
  Wprowadzenie     38
  2.1. Metodologia badań     41
  2.2. Cudzoziemcy jako sprawcy zabójstw     43
  2.2.1. Przestępstwo zabójstwa w świetle statystyki     43
  2.2.2. Sylwetka sprawcy zabójstwa     46
  2.2.3. Sylwetka osoby pokrzywdzonej przestępstwem zabójstwa     51
  2.3. Cudzoziemcy jako sprawcy spowodowania ciężkiego uszczerbku
  na zdrowiu     53
  2.3.1. Przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
  w świetle statystyki     53
  2.3.2. Sylwetka sprawcy przestępstwa spowodowania ciężkiego
  uszczerbku na zdrowiu     55
  2.3.3. Sylwetka osoby pokrzywdzonej przestępstwem spowodowania
  ciężkiego uszczerbku na zdrowiu     58
  2.4. Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu     60
  2.4.1. Udział w bójce lub pobiciu w świetle statystyki     60
  2.4.2. Sylwetka sprawcy przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu     61
  2.4.3. Sylwetka osoby pokrzywdzonej przestępstwem udziału w bójce
  lub pobiciu     64
  2.5. Cudzoziemcy jako sprawcy rozbojów, kradzieży rozbójniczej i wymuszenia
  rozbójniczego     65
  2.5.1. Przestępstwa rozbójnicze w świetle statystyki     65
  2.5.2. Sylwetka sprawcy przestępstw rozbójniczych     67
  2.5.3. Sylwetka osoby pokrzywdzonej przestępstwem rozbójniczym     73
  2.6. Sprawcy najpoważniejszych przestępstw w kontekście
  ich narodowości     74
  2.6.1. Osoby poszukujące ochrony międzynarodowej     83
  Podsumowanie     84
  3. Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw gospodarczych –
  wyniki badań aktowych (Konrad Buczkowski)     86
  Wprowadzenie     86
  3.1. Przestępczość gospodarcza cudzoziemców w latach 2004–2014
  w świetle danych statystycznych     90
  3.1.1. Uwagi wstępne     90
  3.1.2. Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstwa
  gospodarczego     91
  3.1.3. Cudzoziemcy skazani za popełnienie przestępstwa
  gospodarczego     93
  3.2. Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw gospodarczych
  na podstawie wyników badań aktowych     97
  3.2.1. Uwagi wstępne     97
  3.2.2. Obywatelstwo     100
  3.2.3. Wiek i płeć sprawców     101
  3.2.4. Wykształcenie i zawód sprawców     102
  3.2.5. Cel przyjazdu do Polski, główne zajęcie sprawcy w Polsce     104
  3.2.6. Charakter i czas pobytu w Polsce     105
  3.2.7. Motyw działania sprawcy, modus operandi, współsprawstwo     106
  3.2.8. Karalność     109
  3.2.9. Działalność zorganizowanych grup przestępczych     110
  3.2.10. Pokrzywdzeni przestępstwami gospodarczymi popełnionymi
  przez cudzoziemców     112
  Podsumowanie     113
  CZĘŚĆ II
  PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNA Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCÓW
  4. Dynamika i struktura przestępczości granicznej cudzoziemców
  w Polsce na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Straży
  Granicznej (Magdalena Perkowska)     117
  Wprowadzenie     117
  4.1. Obraz przestępczości granicznej cudzoziemców na polskich odcinkach
  granicy zewnętrznej i wewnętrznej Unii Europejskiej     120
  4.2. Charakterystyka cudzoziemców – sprawców przestępstw granicznych     140
  Podsumowanie     162
  5. Dynamika i struktura przestępczości granicznej cudzoziemców
  w Polsce na podstawie danych statystycznych Służby Celnej
  (Ministerstwa Finansów) (Magdalena Perkowska)     166
  Wprowadzenie     166
  5.1. Dynamika i struktura przestępczości przemytniczej cudzoziemców     168
  Podsumowanie     177
  6. Polityka karna wobec cudzoziemców – sprawców przestępstw
  granicznych w Polsce (Magdalena Perkowska)     178
  Wprowadzenie     178
  6.1. Dynamika i struktura osądzonej przestępczości granicznej cudzoziemców
  w Polsce w latach 2004–2013     180
  6.2. Karalność cudzoziemców – sprawców przestępstw granicznych     184
  Podsumowanie     195
  7. Charakterystyka przestępczości granicznej cudzoziemców
  w Polsce na podstawie wyników badań akt spraw karnych
  (Magdalena Perkowska)     197
  Wprowadzenie     197
  7.1. Charakterystyka sprawców     201
  7.2. Charakterystyka przestępstw i okoliczności ich popełnienia     206
  7.3. Karalność sprawców przestępstw     222
  Aneks     235
  CZĘŚĆ III
  PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA
  Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCÓW
  8. Metodologia badań empirycznych zorganizowanych grup przestępczych
  z udziałem cudzoziemców w Polsce (Katarzyna Laskowska)     241
  8.1. Zagadnienia metodologiczne badań     241
  8.1.1. Przedmiot i cel badań     241
  8.1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze     243
  8.1.3. Problemy i hipotezy badawcze     243
  8.1.4. Teren i przebieg badań     244
  8.2. Charakterystyka próby badawczej – skazanych członków zorganizowanych
  grup przestępczych z udziałem cudzoziemców     246
  9. Funkcjonowanie zorganizowanych grup przestępczych
  (międzynarodowych, cudzoziemców i rosyjskojęzycznych)
  w świetle wyników badań akt spraw karnych (Katarzyna Laskowska)     259
  9.1. Organizacja działalności zorganizowanych grup przestępczych     259
  9.2. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa grup     263
  9.3. Współpraca grupy z innymi strukturami przestępczymi     267
  10. Budowa zorganizowanych grup przestępczych (międzynarodowych,
  cudzoziemców i rosyjskojęzycznych) w świetle wyników badań
  akt spraw karnych (Katarzyna Laskowska)     272
  10.1. Proces powstawania zorganizowanych grup przestępczych     273
  10.2. Struktura zorganizowanych grup przestępczych     276
  11. Granica państwa jako miejsce popełniania przestępstw
  przez zorganizowane grupy przestępcze z udziałem cudzoziemców
  (Katarzyna Laskowska)     285
  11.1. Przejawy współczesnej działalności zorganizowanych
  grup przestępczych z udziałem cudzoziemców na granicy polskiej     285
  11.1.1. Nielegalne przekroczenie granicy     285
  11.1.2. Przemyt towarów     289
  11.1.3. Inne przestępstwa     290
  11.2. Kierunki ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa polskich granic państwowych
  ze strony zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców
  po wejściu Polski do Unii Europejskiej     291
  12. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa
  międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej (Mieczysława Zdanowicz)     294
  12.1. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa
  międzynarodowego     294
  12.2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa
  Unii Europejskiej    298
  Podsumowanie     303
  CZĘŚĆ IV
  HANDEL LUDŹMI I NIELEGALNA MIGRACJA
  13. Sprawcy przestępstwa handlu ludźmi
  (Barbara Namysłowska-Gabrysiak)     307
  Wprowadzenie     307
  13.1. Uwagi metodologiczne do badań     308
  13.2. Opis skazań i kwalifikacji prawnych     310
  13.3. Wymiar kary     318
  13.4. Profil sprawcy     324
  13.5. Sposób działania sprawców handlu ludźmi     331
  13.6. Czynniki etiologiczne przestępczości handlu ludźmi     337
  Podsumowanie     344
  14. Ofiary przestępstwa handlu ludźmi
  (Barbara Namysłowska-Gabrysiak)     347
  Wprowadzenie     347
  14.1. Profil ofiary     348
  14.2. Reakcja instytucji wymiaru sprawiedliwości na pokrzywdzenie ofiar     358
  Podsumowanie     371
  15. Doświadczenia pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi
  w kontakcie z organami ścigania (Witold Klaus)     373
  15.1. Metodologia przeprowadzonych badań     373
  15.2. Identyfikacja przestępstwa i osoby pokrzywdzonej     376
  15.3. Przesłuchiwanie pokrzywdzonych     380
  15.4. Ocena zachowania funkcjonariuszy     385
  15.5. Komunikacja z cudzoziemcami i świadomość uprawnień     388
  15.6. Odczucia badanych w trakcie postępowania     393
  15.7. Potrzeby pokrzywdzonych odnośnie do ich traktowania
  i dalszych losów     396
  Podsumowanie    401
  16. Reakcja polityczna i prawna wobec handlu ludźmi w Polsce
  oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej (Zbigniew Lasocik)     403
  16.1. Holandia     403
  16.1.1. Uwagi ogólne     403
  16.1.2. Reakcja polityczna i instytucjonalna     404
  16.1.3. Regulacje prawne     406
  16.1.4. Pomoc dla ofiar     407
  16.2. Finlandia     408
  16.2.1. Uwagi wstępne     408
  16.2.2. Reakcja polityczna i instytucjonalna     408
  16.2.3. Regulacje prawne     409
  16.2.4. Pomoc dla ofiar     411
  16.3. Słowacja     412
  16.3.1. Uwagi wstępne     412
  16.3.2. Reakcja polityczna i infrastruktura instytucjonalna     412
  16.3.3. Regulacje prawne     414
  16.3.4. Pomoc dla ofiar     415
  16.4. Włochy     416
  16.4.1. Uwagi wstępne     416
  16.4.2. Reakcja polityczna i instytucjonalna     417
  16.4.3. Regulacje prawne     418
  16.4.4. Pomoc dla ofiar     419
  16.5. Polska     420
  16.5.1. Uwagi wstępne     420
  16.5.2. Reakcja polityczna i infrastruktura instytucjonalna     421
  16.5.3. Regulacje prawne     423
  16.5.4. Pomoc dla ofiar     425
  17. Migracje jako źródło wybranych zagrożeń porządku prawnego
  i publicznego. Wnioski z badań jakościowych (Monika Szulecka)     427
  17.1. Wyzwania w zakresie identyfikacji zagrożeń płynących z procesów
  migracyjnych     427
  17.2. Przestępstwa okołomigracyjne     431
  17.3. Wykorzystywanie w pracy, praca przymusowa, handel ludźmi     437
  17.4. Inne rodzaje zagrożeń przestępczością     447
  Podsumowanie     450
  CZĘŚĆ V
  ZAGADNIENIA ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
  CUDZOZIEMCÓW – DOŚWIADCZENIA WYBRANYCH PAŃSTW
  18. Zwalczanie wybranych typów przestępstw granicznych
  w świetle prawa międzynarodowego i prawa europejskiego
  (Mieczysława Zdanowicz)     455
  18.1. Zwalczanie wybranych typów przestępstw granicznych w świetle prawa
  międzynarodowego     455
  18.2. Zwalczanie wybranych typów przestępstw granicznych w pracach
  Rady Europy     462
  18.3. Zwalczanie wybranych typów przestępstw granicznych w prawie
  Unii Europejskiej     463
  Podsumowanie     468
  19. Przestępczość cudzoziemców we Włoszech. Opis zjawiska i analiza
  środków zapobiegawczych (Katarzyna Gracz)     469
  Wprowadzenie     469
  19.1. Początek masowych migracji na Półwysep Apeniński     470
  19.2. Stopniowa kryminalizacja zjawiska migracji. Zmiany w prawie i opinii
  publicznej     470
  19.3. Cudzoziemcy we Włoszech – zestawienie statystyczne     475
  19.4. Zjawisko przestępczości wśród cudzoziemców przebywających
  na terytorium Włoch     477
  19.5. Typologia działalności przestępczej cudzoziemców na terytorium
  Włoch     478
  19.5.1. Przestępczość zorganizowana cudzoziemców we Włoszech     479
  19.5.2. Przestępczość cudzoziemców a małoletni migranci we Włoszech     483
  19.5.3. Wpływ statusu prawnego na przestępczość wśród cudzoziemców     486
  19.5.4. Obraz przestępczości cudzoziemców na terytorium Włoch
  Podsumowanie     487
  19.6. Zapobieganie przestępczości cudzoziemców na terytorium Włoch.
  Analiza stosowanych praktyk     487
  19.6.1. Zapobieganie nielegalnym migracjom     487
  19.6.2. Zapobieganie nielegalnym migracjom w krajach pochodzenia
  cudzoziemców     488
  19.6.3. Zapobieganie nielegalnym migracjom na granicy włoskiej     491
  19.6.4. Walka z nielegalną migracją na terytorium Włoch     491
  19.7. Przeciwdziałanie marginalizacji migrantów     493
  19.7.1. Programy integracyjne     494
  19.7.2. Pomoc o charakterze integracyjno-resocjalizacyjnym
  dla nieletnich migrantów będących w konflikcie z prawem     495
  Podsumowanie     497
  20. Francuski system zwalczania i przeciwdziałania przestępczości
  cudzoziemców (Magdalena Perkowska)     498
  Wprowadzenie     498
  20.1. Ogólny obraz przestępczości cudzoziemców we Francji     500
  20.2. Środki administracyjne – kodeks wjazdu i pobytu cudzoziemców
  oraz prawa do azylu     502
  20.3. Środki prawnokarne zwalczania nielegalnej migracji – kodeks wjazdu
  i pobytu cudzoziemców oraz prawa do azylu     507
  21. Zapobieganie przestępczości cudzoziemców
  w Republice Czeskiej (Agnieszka Zogata-Kusz)     512
  21.1. Cudzoziemcy w Republice Czeskiej     512
  21.2. Przestępczość cudzoziemców     516
  21.3. Cudzoziemcy a prewencja kryminalna     521
  21.3.1. Polityka integracyjna     521
  21.3.2. Praca policji z mniejszościami etnicznymi     524
  21.3.3. Zapobieganie przestępczości pospolitej     530
  21.3.4. Zapobieganie przestępczości zorganizowanej     539
  Podsumowanie     550
  22. Cudzoziemcy w Republice Irlandii, ich kontrola
  oraz przestępczość (Agnieszka Martynowicz)     552
  Wprowadzenie     552
  22.1. Cudzoziemcy w Republice Irlandii w liczbach     552
  22.1.1. Liczba cudzoziemców mieszkających w Irlandii     552
  22.1.2. Uchodźcy w Irlandii     554
  22.1.3. Imigranci nieudokumentowani     556
  22.2. Kontrola granic     556
  22.3. Detencja w Irlandii     558
  22.3.1. Instytucje     558
  22.3.2. Podstawy prawne detencji     559
  22.4. Przestępczość cudzoziemców w Irlandii     565
  22.4.1. Dostępne statystyki     565
  Podsumowanie     573
  23. Udział cudzoziemców w przestępczości w Rosji
  (w tym zorganizowanej) – aspekty kryminologiczne i karnoprawne
  (Katarzyna Laskowska)     574
  23.1. Problemy związane z oceną stanu przestępczości cudzoziemców,
  w tym zorganizowanej     574
  23.2. Charakterystyka przestępczości cudzoziemców w Rosji     575
  23.2.1. Statystyczny obraz przestępczości cudzoziemców w Rosji     576
  23.2.2. Struktura przestępczości cudzoziemców     577
  23.2.3. Przyczyny powstania i rozwoju przestępczości cudzoziemców     578
  23.3. Kraje pochodzenia cudzoziemców – sprawców przestępstw     578
  23.4. Koncentrowanie się przestępczości cudzoziemców
  wokół diaspor narodowościowych     580
  23.5. Zorganizowana przestępczość cudzoziemców w Rosji     581
  23.5.1. Odpowiedzialność karna cudzoziemców za przestępstwa
  popełnione na terytorium Rosji, w tym w zorganizowanych
  grupach przestępczych     584
  CZĘŚĆ VI
  DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ŚCIGANIA
  PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW
  24. Charakterystyka strategicznej analizy kryminalnej – wybrane aspekty
  teoretyczne i praktyczne (Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski)     591
  Wprowadzenie     591
  24.2. Typologia strategicznej analizy kryminalnej     595
  24.3. Cykl analityczny oraz dane stosowane w strategicznej analizie
  kryminalnej     596
  24.4. Zastosowania strategicznej analizy kryminalnej na podstawie belgijskiej
  praktyki policyjnej i administracyjnej     599
  24.4.1. Wprowadzenie     599
  24.4.2. Projekt „Argo”     599
  24.4.3. Operacja PHOENIX     601
  25. Dobre praktyki w prowadzeniu postępowań przygotowawczych
  przez Straż Graniczną (Małgorzata Makarska)     604
  25.1. Zatrzymanie     605
  25.2. Przesłuchanie podejrzanego     606
  25.3. Konfrontacja     608
  25.4. Udział tłumacza     609
  25.5. Czynności mające na celu zebranie materiału dowodowego     610
  25.6. Zabezpieczenie majątkowe     611
  25.7. Dokumentowanie czynności procesowych     612
  25.8. Konsensualne sposoby zakończenia
  postępowania przygotowawczego     615
  Podsumowanie     616
  26. Dobre praktyki w prowadzeniu działań operacyjno-śledczych
  oraz w przygotowywaniu materiału procesowego w sprawach karnych
  z udziałem cudzoziemców (Katarzyna Płończyk)    617
  Wprowadzenie     617
  26.1. Znamiona czynu zabronionego jako podstawowy punkt odniesienia     617
  26.2. Osobowe źródła dowodowe – zasada uczciwości procesowej     618
  26.3. Tłumacz – ważny uczestnik postępowania     621
  26.4. Inne czynności dowodowe     624
  Podsumowanie     625
  27. Prowadzenie działań operacyjno-śledczych oraz przygotowywanie
  materiału procesowego w zakresie spraw przeciwko cudzoziemcom,
  w tym sprawcom handlu ludźmi. Dobre praktyki (Paweł Golonka)     626
  Wprowadzenie     626
  27.1. Sposoby wykrywania przestępstw     626
  27.1.1. Od informacji do sprawcy     627
  27.1.2. Od zdarzenia do sprawcy. Dobre praktyki w postępowaniu
  ze świadkami     628
  27.2. Razem można więcej. Współpraca SG z innymi służbami     632
  27.3. Nowe narzędzia kluczem do sukcesu     633
  Podsumowanie     634
  Biogramy     635
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia