Akustyka w budownictwie

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Akustyka jako dyscyplina naukowa zajmuje się dźwiękiem, jego powstawaniem, propagacją i percepcją, a także wszystkimi efektami związanymi z występowaniem i oddziaływaniem dźwięku. Zakres zagadnień rozpatrywanych w obszarze akustyki jest bardzo rozległy, można wyliczyć kilkadziesiąt specjalistycznych działów poświęconych różnorakiej problematyce. Podstawy teoretyczne nakreśla akustyka fizyczna, która ma wiele odniesień i zastosowań praktycznych w różnych dziedzinach wiedzy i techniki, również w architekturze i budownictwie.
Akustyka w odniesieniu do budownictwa najczęściej kojarzy się z salami koncertowymi, wnętrzami przeznaczonymi do słuchania muzyki. Zakres zagadnień akustycznych występujących w budownictwie jest jednak znacznie szerszy. Jednym z istotnych aspektów jest ochrona przed hałasem w budynku i w środowisku zewnętrznym, ocena jego dokuczliwości i szkodliwości oraz stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Uwzględniany jest hałas od urządzeń i instalacji technicznych, środków komunikacji, a także hałas bytowy powodowany obecnością i aktywnością użytkowników budynku. Wiąże się z tym problem izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, powstawania i przenoszenia dźwięków powietrznych i materiałowych, transmisji energii akustycznej w strukturze budynku, oraz skutecznych metod jej ograniczania. Użytkowanie obiektów budowlanych powoduje także emisję hałasu do środowiska zewnętrznego. Dotyczy to przede wszystkim obiektów przemysłowych i komunikacyjnych, ale także realizowanych w ramach budownictwa ogólnego, urządzenia należące do ich wyposażenia technicznego mogą być szczególnie dokuczliwe w środowisku zurbanizowanym, w gęstej zabudowie miejskiej.
Niniejsza publikacja jest poświęcona zagadnieniom akustycznym, jakie występują w budownictwie. Koncentruje się głównie na budownictwie mieszkaniowym, ale omawiane są również wybrane problemy dotyczące budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych oraz inżynierskich stanowiących źródło hałasu.
W Polsce jest obecnie nowelizowana seria podstawowych norm określających wymagania akustyczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rewidowane są normy europejskie określające zasady badań akustycznych elementów budowlanych i budynku, a także normy projektowe pozwalające na określenie jego właściwości akustycznych na podstawie właściwości elementów składowych. Gotowa jest także końcowa wersja normy odnoszącej się do hałasu środowiskowego. W publikacji zostały uwzględnione uwarunkowania wynikające z tych działań.
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się budownictwem: projektantów, inwestorów, deweloperów, ale także planistów, urbanistów, lokalnych władz podejmujących decyzje w zakresie budownictwa. Zawiera kompletną wiedzę w zakresie akustyki budowlanej i niezbędny warsztat dla projektanta. Będzie również przydatna studentom oraz wykładowcom budownictwa, akustyki oraz inżynierii dźwięku.


Liczba stron338
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19796-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń    9
  
  Wprowadzenie    17
  
  1. Warunki akustyczne w środowisku    21
  1.1. Powstawanie i rozchodzenie się dźwięku w polu swobodnym    22
    1.1.1. Emisja i imisja dźwięku    22
    1.1.2. Parametry pola akustycznego    24
    1.1.3. Warunki propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej    30
  1.2. Jednoliczbowe wskaźniki oceny hałasu    36
  1.3. Parametry akustyczne źródła dźwięku    40
    1.3.1. Moc akustyczna    40
    1.3.2. Poziom mocy akustycznej a poziom ciśnienia akustycznego    42
    1.3.3. Metody określania parametrów akustycznych źródeł hałasu    44
  1.4. Charakterystyka głównych źródeł hałasu środowiskowego    45
    1.4.1. Komunikacja drogowa    45
    1.4.2. Hałas lotniczy    51
    1.4.3. Hałas kolejowy    53
    1.4.4. Obiekty i instalacje przemysłowe    54
    1.4.5. Działalność usługowa, gastronomia, rozrywka i rekreacja    55
    1.4.6. Roboty budowlane    59
  1.5. Środowiskowe uwarunkowania budownictwa    61
    1.5.1. Zarządzanie hałasem środowiskowym    61
    1.5.2. Ocena środowiskowa inwestycji budowlanych    63
    1.5.3. Planowanie akustyczne w gospodarce przestrzennej    66
  1.6. Racjonalne stosowanie drogowych ekranów akustycznych    70
  1.7. Mapa hałasu, narzędzie planisty i architekta    77
  1.8. Ocena jakości akustycznej terenów zabudowy mieszkaniowej    83
  
  2. Kształtowanie właściwości akustycznych budynku    91
  2.1. Wprowadzenie do akustyki architektonicznej    92
  2.2. Rozprzestrzenianie się dźwięku w budynku    94
    2.2.1. Zjawisko pochłaniania i odbicia dźwięku    94
    2.2.2. Podstawowe parametry akustyczne wnętrza i budynku    96
  2.3. Parametry określające właściwości izolacyjne wyrobów budowlanych    103
    2.3.1. Podstawy teoretyczne    103
    2.3.2. Izolacyjność akustyczna właściwa    107
    2.3.3. Właściwości akustyczne małych elementów budowlanych    113
    2.3.4. Szczeliny i uszczelnienia    117
    2.3.5. Poprawa izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych    118
    2.3.6. Poziom uderzeniowy znormalizowany    120
    2.3.7. Poprawa izolacyjności od dźwięków uderzeniowych    123
    2.3.8. Sztywność dynamiczna    125
    2.3.9. Oporność przepływu powietrza:    127
  2.4. Właściwości dźwiękochłonne    127
  2.5. Model transmisji dźwięku w budynku    129
    2.5.1. Ogólne założenia i ograniczenia modelu    129
    2.5.2. Transmisja dźwięków powietrznych    131
    2.5.3. Dźwięki uderzeniowe    137
    2.5.4. Przegrody zewnętrzne    139
  2.6. Parametry akustyczne budynku wyznaczone na podstawie badań terenowych    141
    2.6.1. Izolacyjność od dźwięków powietrznych    141
    2.6.2. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych    142
    2.6.3. Izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej    143
  2.7. Pomiarowa analiza dróg transmisji dźwięku    146
  
  3. Charakterystyka akustyczna elementów i wyrobów budowlanych    153
  3.1. Ściany masywne    154
    3.1.1. Pojedyncze ściany jednorodne    154
    3.1.2. Ściany z pustaków ceramicznych    156
    3.1.3. Ściany betonowe w szalunku z elementów styropianowych    159
    3.1.4. Ściany podwójne    161
  3.2. Lekkie konstrukcje szkieletowe    162
    3.2.1. Płyty gipsowo-kartonowe    162
    3.2.2. Ściany szkieletowe    164
  3.3. Drzwi    170
  3.4. Dodatkowe ustroje izolacyjne    172
    3.4.1. Okładziny ścian wewnętrznych    172
    3.4.2. Lekkie ocieplenia ściany zewnętrznej    176
  3.5. Elementy ściany zewnętrznej    181
    3.5.1. Część pełna ściany    181
    3.5.2. Część przezierna    181
    3.5.3. Nawiewniki powietrza    190
    3.5.4. Okno z nawiewnikiem powietrza    192
    3.5.5. Okiennice    195
  3.6. Stropy    197
  3.7. Podłogi    199
  3.8. Ochrona przed hałasem uderzeniowym z obszaru komunikacji ogólnej    205
  3.9. Materiały, wyroby i ustroje dźwiękochłonne    208
  3.10. Izolacyjność akustyczna a właściwości termiczne przegród    210
    3.10.1. Jednorodne przegrody masywne    210
    3.10.2. Ceramika drążona    213
    3.10.3. Lekkie płyty warstwowe    214
    3.10.4. Okna, szyby i oszklenia    216
    3.10.5. Przegrody wewnętrzne    217
  
  4. Uwarunkowania formalne ochrony akustycznej budynku    219
  4.1. Rozporządzenie CPR    220
  4.2. Przepisy prawa budowlanego    221
  4.3. Normy    224
  
  5. Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym    227
  5.1. Specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego    228
  5.2. Źródła hałasu w budynku mieszkalnym    231
    5.2.1. Hałas dobiegający z zewnątrz    231
    5.2.2. Wyposażenie techniczne budynku    234
    5.2.3. Hałas bytowy    239
  5.3. Wymagania akustyczne    247
    5.3.1. Izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych    247
    5.3.2. Dopuszczalny poziom hałasu instalacyjnego    252
    5.3.3. Ocena hałasu niskoczęstotliwościowego    254
    5.3.4. Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych    255
    5.3.5. Parametry akustyczne stropów    257
    5.3.6. Ochrona przed drganiami    259
    5.3.7. Emisja hałasu do środowiska    262
  5.4. Estetyka i komfort akustyczny    263
  5.5. Budynki mieszkalne o podwyższonym standardzie akustycznym    266
    5.5.1. Ocena wartości użytkowej mieszkania    266
    5.5.2. Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych    268
  5.6. Modernizacja budynków mieszkalnych    270
  
  6. Wybrane zagadnienia akustyczne w budynkach użyteczności publicznej    275
  6.1. Zakres i specyfika zagadnień akustycznych wynikająca z funkcji budynku    276
  6.2. Przegrody zewnętrzne    279
  6.3. Podział przestrzeni wewnątrz budynku    282
    6.3.1. System suchej zabudowy    282
    6.3.2. Inne lekkie przegrody wewnętrzne    289
    6.3.3. Sufity podwieszane    291
    6.3.4. Podłogi podniesione    298
    6.3.5. Pomieszczenia typu open space    300
  6.4. Wentylacja mechaniczna w budynku    304
  6.5. Warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy    310
    6.5.1. Komunikacja werbalna i ocena zrozumiałości    310
    6.5.2. Warunki akustyczne w szkołach    312
    6.5.3. Inne obiekty użyteczności publicznej    316
  6.6. Wnętrza przeznaczone do prezentacji słownych i słuchania muzyki    317
    6.6.1. Wprowadzenie    317
    6.6.2. Dźwięki odbite i pogłos    319
    6.6.3. Siła dźwięku    321
    6.6.4. Wczesne odbicia, iloraz energii wczesnej do późnej    322
  
  Bibliografia    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia