„Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3: Zwierzęta/Zagłada

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,35  35,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

30,3535,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dominantą tematyczną nowego numeru „Narracji o Zagładzie” jest kwestia relacji studiów nad Zagładą ze studiami nad zwierzętami – tym zagadnieniom poświęcony został zbiór artykułów: Barbary Czarneckiej, Katarzyny Ebigg, Magdaleny Kokoszki, Bartłomieja Krupy, Mirosława Loby, Darii Nowickiej, Kingi Piotrowiak-Junkiert, Beaty Przymuszały, Lucyny Sadzikowskiej, Patryka Szaja, Marty Tomczok, Moniki Żółkoś. Autorzy i autorki wieloaspektowo odnoszą się do możliwości, jakie stwarza przyjęcie perspektywy nieantropocentrycznej w badaniach humanistycznych, podejmują między innymi problem kontrowersyjnego porównania sytuacji zwierząt w hodowlach przemysłowych do obozów Zagłady i na powrót niuansują sens tej zleksykalizowanej analogii; dalej szeroko analizują charakterystyczne dla antroponormatywnego języka przemocy pejoratywnie nacechowane animalizacje, rozmaicie reinterpretowane w narracjach literackich; wreszcie wydobywają różnorakie strategie przedstawiania zwierzęcych bohaterów uwikłanych w opowieści o losach Żydów lub przeżywających własną wojenną historię.
Ważnym kontekstem dla tych rozpoznań są opublikowane na naszych łamach, ukazujące się po raz pierwszy po polsku fragmenty prekursorskiej rozprawy Edgara Kupfer-Koberwitza Bracia zwierzęta. Rozważania o etycznym życiu (w przekładzie i z komentarzem Katarzyny Kończal), napisanej w czasie uwięzienia autora w obozie w Dachau. Ponadto Czytelnik może zapoznać się z nieznanym wcześniej w Polsce opowiadaniem Primo Leviego pt. Mnemagogia (1946) (w tłumaczeniu Pawła Wolskiego) i przełożonym przez Monikę Żółkoś artykułem amerykańskiej badaczki Kitty Millet Cezura, ciągłość i mit. Implikacje łączenia Holokaustu z historią niemieckiego kolonializmu. Bieżący numer „Narracji o Zagładzie” przynosi również przekrojowe studium Andrzeja Juchniewicza poświęcone przekształceniom formy kołysanki w utworach poetyckich powstałych w czasie Zagłady oraz szkice Karoliny Koprowskiej o konceptualizacjach zemsty w wierszu Wej dir Jicchoka Kacenelsona i Anity Jasińskiej o dzienniku Rutki Laskier, który autorka bada, uwzględniając materialność zapisków. Szczególną dokumentalną wartość mają dwa artykuły: Hanny Gosk – o jej kwerendzie w domowym archiwum Leo Lipskiego, której efektem jest edycja tomu Paryż ze złota…; z kolei Michał Wachuła pisze o podobozie pracy przymusowej mieszczącym się przy krakowskiej Fabryce Kabli.


Liczba stron466
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

„Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3: Zwierzęta/Zagłada

 1. 01 „Słowo »Żyd« było niewymawialne”. O mikrologii roślin i zwierząt jako perspektywie dla badań Zagłady. Z Aleksandrem Nawareckim rozmawiają Marta Tomczok i Beata Mytych‑Forajter »
 2. 02 Zagłada, ofiara i zwierzęta w myśli Elisabeth de Fontenay »
 3. 03 Insektosemityzm »
 4. 04 „Inwentarz nędzy ludzkiej”. Wszy w narracjach lagrowych »
 5. 05 Gzy żelazne i ludzkie owady. „Entomologia” wojenna Marii Pawlikowskiej‑ Jasnorzewskiej »
 6. 06 Czajka (nad)zwyczajna. Perspektywa ekokrytyczna w narracjach o Zagładzie Izabeli Czajki Stachowicz »
 7. 07 Niepokoje. Tadeusz Różewicz wobec tzw. zwierząt hodowlanych »
 8. 08 Relacja człowiek – pies w opowiadaniach Idy Fink »
 9. 09 Monolog psa zaplątanego w dzieje. O nie‑ludzkich narracjach wojennych »
 10. 10 „Zwrot ku zwierzętom” w prozie Gustawa Morcinka. Rekonesans »
 11. 11 O nieludzkim „ludzkim” i „niezwierzęcym” zwierzęcym zachowaniu: z lektury wiersza Ludzie i hieny Frydzi Kiwatz  »
 12. 12 Zwierzęce idylle. O Razglednicach Miklósa Radnótiego »
 13. 13 Zasypia ryba. Autobiograficzne i zwierzęce niepokojenia w malarstwie Andrzeja Wróblewskiego »
 14. 14 Bracia zwierzęta. Rozważania o etycznym życiu (wybrane fragmenty) (wybór i tłumaczenie Katarzyna Kończal) »
 15. 15 Cezura, ciągłość i mit. Implikacje łączenia Holokaustu z historią niemieckiego kolonializmu (tłumaczenie Monika Żółkoś)  »
 16. 16 Mnemagogia (1946) (tłumaczenie Paweł Wolski)  »
 17. 17 „Spieszczenie monstrualności”? Kołysanka w cieniu Zagłady »
 18. 18 Biada ci, narodzie‑morderco! Zemsta w wierszu Wej dir Jicchoka Kacenelsona  »
 19. 19 Nieporadne jeszcze dźwięki. O materialności dziennika Rutki Laskier  »
 20. 20 Walizka z bibułkami. Edycja Paryża ze złota… Leo Lipskiego  »
 21. 21 Refleksja o statusie miejsca‑po‑obozie na przykładzie krakowskiej Fabryki Kabli w perspektywie relacji Joanny Ringel  »
 22. 22 „Rutka jest niebezpieczna”. O nowo powstającej powieści inspirowanej losami będzińskiej Żydówki z Profesorem Zbigniewem Białasem rozmawia Anita Jasińska »
 23. 23 „Oni szli do lasu, po prostu do lasu…”. Zagłada Żydów w KL Auschwitz‑Birkenau we wspomnieniach Aliny Dąbrowskiej (opracowała Lucyna Sadzikowska) »
 24. 24 recenzja Anny Barcz »
 25. 25 recenzja Piotra Krupińskiego »
 26. 26 recenzja Anny Staroniewskiej‑Wątróbskiej »
 27. 27 recenzja Agnieszki Czyżak »
 28. 28 recenzja Katarzyny Kuczyńskiej‑Koschany »
 29. 29 recenzja Agaty Jankowskiej »
 30. 30 recenzja Marcina Różańskiego »
 31. 31 recenzja Andrzeja Juchniewicza »
 32. 32 sprawozdanie Zuzanny Pawlak i Jana Lodzińskiego z z międzynarodowego sympozjum Cosmopolitism, Modernism i Judaism »

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Poza imaginarium. O miejscu zwierząt w narracjach o Zagładzie i Zagłady w narracjach o zwierzętach (Anita Jarzyna) /    7
  
  Zwierzęta/Zagłada
  „Słowo »Żyd« było niewymawialne”. O mikrologii roślin i zwierząt jako perspektywie dla badań Zagłady. Z Aleksandrem Nawareckim rozmawiają Marta Tomczok i Beata Mytych‑Forajter /    21
  Mirosław Loba: Zagłada, ofiara i zwierzęta w myśli Elisabeth de Fontenay /    42
  Monika Żółkoś: Insektosemityzm /    51
  Barbara Czarnecka: „Inwentarz nędzy ludzkiej”. Wszy w narracjach lagrowych /    66
  Magdalena Kokoszka: Gzy żelazne i ludzkie owady. „Entomologia” wojenna Marii Pawlikowskiej‑
  Jasnorzewskiej /    87
  Marta Tomczok: Czajka (nad)zwyczajna. Perspektywa ekokrytyczna w narracjach o Zagładzie Izabeli
  Czajki Stachowicz /    103
  Patryk Szaj: Niepokoje. Tadeusz Różewicz wobec tzw. zwierząt hodowlanych /    121
  Bartłomiej Krupa: Relacja człowiek – pies w opowiadaniach Idy Fink /    139
  Katarzyna Ebbig: Monolog psa zaplątanego w dzieje. O nie‑ludzkich narracjach wojennych /    161
  Lucyna Sadzikowska: „Zwrot ku zwierzętom” w prozie Gustawa Morcinka. Rekonesans /    172
  Beata Przymuszała: O nieludzkim „ludzkim” i „niezwierzęcym” zwierzęcym zachowaniu: z lektury wiersza Ludzie i hieny Frydzi Kiwatz /    189
  Kinga Piotrowiak‑Junkiert: Zwierzęce idylle. O Razglednicach Miklósa Radnótiego /    200
  Daria Nowicka: Zasypia ryba. Autobiograficzne i zwierzęce niepokojenia w malarstwie Andrzeja Wróblewskiego /    217
  
  Przekłady
  Edgar Kupfer‑Koberwitz: Bracia zwierzęta. Rozważania o etycznym życiu (wybrane fragmenty) (wybór i tłumaczenie Katarzyna Kończal) /    235
  Kitty Millet: Cezura, ciągłość i mit. Implikacje łączenia Holokaustu z historią niemieckiego kolonializmu (tłumaczenie Monika Żółkoś) /    243
  Primo Levi: Mnemagogia (1946) (tłumaczenie Paweł Wolski) /    262
  
  Artykuły i rozprawy
  Andrzej Juchniewicz: „Spieszczenie monstrualności”? Kołysanka w cieniu Zagłady /    271
  Karolina Koprowska: Biada ci, narodzie‑morderco! Zemsta w wierszu Wej dir Jicchoka Kacenelsona /    298
  Anita Jasińska: Nieporadne jeszcze dźwięki. O materialności dziennika Rutki Laskier /    311
  
  Dokumenty
  Hanna Gosk: Walizka z bibułkami. Edycja Paryża ze złota… Leo Lipskiego /    337
  Michał Wachuła: Refleksja o statusie miejsca‑po‑obozie na przykładzie krakowskiej Fabryki Kabli w perspektywie relacji Joanny Ringel /    345
  „Rutka jest niebezpieczna”. O nowo powstającej powieści inspirowanej losami będzińskiej Żydówki z Profesorem Zbigniewem Białasem rozmawia Anita Jasińska /    361
  „Oni szli do lasu, po prostu do lasu…”. Zagłada Żydów w KL Auschwitz‑Birkenau we wspomnieniach Aliny Dąbrowskiej (opracowała Lucyna Sadzikowska) /    366
  
  Przeglądy i omówienia
  Anna Barcz: Zwierzę figuratywne, figuralne czy retoryczne? Piotr Krupiński: „Dlaczego gęsi krzyczały?”. Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016, ss. 356 /    377
  Piotr Krupiński: Zoosynteza, czyli mocny słaby podmiot. Anna Barcz: Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej. Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2016, ss. 365 /    386
  Anna Staroniewska‑Wątróbska: Zagłada ogrodu – ogród Zagłady? Antony Lishak: Stars: A Story of Friendship, Courage and Small, Precious Victories. [no place], Acorn Digital Press, 2014, pp. 279 /    393
  Agnieszka Czyżak: Emocje i konwencje – rzecz o narracjach ofiar Zagłady i ich dzieci. Beata Przymuszała: Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci. Poznań,
  Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, ss. 369 /    404
  Katarzyna Kuczyńska‑Koschany: Ściegi i fastrygi. Mirosław Tryczyk: Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów. Warszawa, Wydawnictwo RM, 2015, ss. 499 /    408
  Agata Jankowska: Kolonie terroru. Wolfgang Sofsky: Ustrój terroru: obóz koncentracyjny. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016, ss. 383 /    416
  Marcin Różański: Tu mówi lager… Przeżywcy mają głos. Agnieszka Dauksza: Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców. Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2016, ss. 380 /    422
  Andrzej Juchniewicz: „Próba całości”. Sławomir Buryła: Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holokaustu. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016,
  ss. 365 /    431
  Varia
  Zuzanna Pawlak, Jan Lodziński: Pomiędzy otwartymi a zamkniętymi drzwiami. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Cosmopolitism, Modernism & Judaism” z udziałem Zygmunta Baumana, Sztokholm, 15 maja 2016 roku /    447
  
  Noty o Autorach /    453
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia