Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

19,64  23,10 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 13,86 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współcześnie coraz częściej znaczącym środowiskiem życia i funkcjonowania jednostki staje się przestrzeń internetowa. Intensywne korzystanie z nowych technologii, w tym zwłaszcza z mediów społecznościowych, sprawia, że stają się one jednym ze środowisk socjalizacyjnych, niemal równorzędnym ze środowiskiem rodziny czy szkoły. Z tego względu zwraca się uwagę na konieczność wdrożenia szerokiego programu edukacji do mediów, którego celem nie byłoby ograniczenie kontaktu człowiek – nowe technologie, lecz nauka takiego z nich korzystania, aby służyły one dobru człowieka. Takie stanowisko było punktem wyjścia do napisania niniejszej monografii, która w założeniu miała stanowić teoretyczną i empiryczną bazę dla podejmowania różnego typu inicjatyw edukacyjnych. Publikacja w założeniu przeznaczona jest nie tylko dla teoretyków pedagogiki i nauk pokrewnych, ale też dla praktyków zajmujących się szeroko rozumianą działalnością profilaktyczną i edukacją medialną.


Rok wydania2017
Liczba stron212
KategoriaSocjologia edukacji
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3195-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp (Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy) /    9
  
  Rozdział 1 Przestrzeń wirtualna jako nowe środowisko socjalizacyjne
  Karina Leksy
  1.1. Kultura popularna — ustalenia definicyjne /    17
  1.2. Dyskusja wokół kultury popularnej /    21
  1.3. Socjalizacja w popkulturze /    27
  1.4. Nowe media /    29
  1.5. Media społecznościowe /    35
  1.6. Autoprezentacja i tendencje narcystyczne użytkowników portali społecznościowych jako przejaw społecznego ekshibicjonizmu /    40
  
  Rozdział 2 Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu
  Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
  2.1. Uzależnienie od Internetu /    51
  2.2. Cyberbullying /    53
  2.3. Grooming — pedofilia w Internecie /    57
  2.4. Seksting i cyberpornografia /    59
  2.5. Budowanie sieciowej tożsamości a wirtualne znajomości /    63
  
  Rozdział 3 Adolescencja — między dzieciństwem a dorosłością
  Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
  3.1. Prawidłowości rozwojowe w okresie adolescencji — wybrane zagadnienia /    71
  3.2. Kryzys adolescencyjny /    76
  3.3. Młodzież w świecie ponowoczesnym /    79
  
  Rozdział 4 Metodologiczne podstawy badań własnych
  Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy
  4.1. Problematyka badawcza /    85
  4.2. Metoda, technika i narzędzie badawcze /    90
  4.3. Procedura badawcza /    91
  4.4. Dobór próby badawczej /    92
  
  Rozdział 5 Diagnoza aktywności młodzieży gimnazjalnej w przestrzeni wirtualnej
  Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy
  5.1. Znaczenie Internetu w życiu badanej młodzieży /    97
  5.2. Zachowania podejmowane przez badaną młodzież w świecie wirtualnym /    105
  5.3. Sposoby autoprezentacji badanej młodzieży w Internecie /    109
  5.4. Psychospołeczne funkcjonowanie badanej młodzieży a podejmowana przez nią aktywność w Internecie /    113
  5.5. Dostrzegane przez gimnazjalistów zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu /123
  5.6. Zachowania mające wpływ na bezpieczeństwo podejmowane przez badaną młodzież w przestrzeni wirtualnej /    135
  5.7. Problemy w funkcjonowaniu biopsychospołecznym doświadczane przez gimnazjalistów w aspekcie użytkowania Internetu /    138
  5.8. Rola rodziców w zakresie korzystania przez badanych z Internetu /    147
  Rozdział 6 Korzystanie z Internetu przez młodzież gimnazjalną w kontekście zagrożeń z nim związanych — weryfikacja hipotez
  Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy
  6.1. Postrzeganie zagrożeń w Internecie a płeć respondentów /    155
  6.2. Czas spędzany na korzystaniu z Internetu a postrzeganie przez młodzież zagrożeń z nim związanych /    156
  6.3. Ekshibicjonizm społeczny w Internecie a płeć badanych oraz czas spędzany w sieci /    157
  6.4. Osiągnięcia szkolne badanych a czas spędzany w Internecie /    158
  6.5. Występowanie problemów zdrowotnych oraz aktywność fizyczna respondentów a czas spędzany na korzystaniu z Internetu /    160
  6.6. Kontrola rodzicielska aktywności respondentów w sieci a wykształcenie rodziców /    161
  6.7. Sposób korzystania z Internetu a miejsce zamieszkania respondentów /    163
  
  Podsumowanie (Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy) /    165
  Aneks 1 /    171
  Aneks 2 /    185
  Bibliografia /    199
  Summary /    209
  Zusammenfassung /    209
RozwińZwiń