Drodzy Klienci! Ze względu na pracę zdalną naszego Działu Obsługi Klienta, związaną z obecną sytuacją w kraju, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu mailowego. Gwarantujemy odpowiedź w ciągu 24h.


Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,70  31,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

21,7031,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka wyjaśnia podstawowe prawa statystyki na przykładach przyrodniczych, w sposób zrozumiały dla biologa, szczególnie ekologa, a także rolnika czy lekarza. Może także ułatwić adeptom leśnictwa, psychologii i socjologii zrozumienie zasad statystyki. Autor założył, że czytelnik słabo zna matematykę i nie lubi jej, ale równocześnie chce wiedzieć, o co w statystyce chodzi, aby jej metod nie stosować błędnie. Jest to ważne szczególnie obecnie, gdy dostępność i prostota stosowania różnych programów komputerowych może łatwo prowadzić do wyboru metod statystycznych nie odpowiadających posiadanemu zbiorowi danych empirycznych i nie pasujących do rozważanego problemu.


Publikacja ta, pomyślana jako podręcznik akademicki dla studentów biologii, może także służyć do samodzielnego studiowania. Z tego względu uzupełniono ją ćwiczeniami, do których wykonania wystarczy prosty kalkulator, a których poprawne rozwiązanie upewnia czytelnika, że zrozumiał dany rozdział. W tym także celu w książce podano rozwiązania ćwiczeń i uzupełniono ją podstawowymi tablicami statystycznymi.


W podręczniku podstawy teorii wyłożono w sposób możliwie najprostszy i opisano najczęściej stosowane metody statystyczne, z podaniem ich możliwości i ograniczeń, tak aby czytelnik zdobył umiejętność dobrania odpowiedniego testu statystycznego do danych, którymi dysponuje, i problemu, który chce rozwiązać. Omówiono też pokrótce podstawy doświadczalnictwa rolniczego. Książka powinna zachęcić czytelnika do studiowania bardziej zaawansowanych podręczników statystyki i studiowanie to ułatwić.


Liczba stron282
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17948-9
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp    9
  1.1. Do czego jest potrzebna statystyka?    9
  1.2. Próba i populacja generalna, statystyka elementarna i statystyka matematyczna    14
  1.3. Po co jeszcze jeden podręcznik statystyki?    16
  
  2. Statystyka elementarna: pomiary w biologii    20
  2.1. Skala nominalna, porządkowa i interwałowa    20
  2.2. Procenty, proporcje, stosunki    22
  2.3. Dokładność pomiarów i zaokrąglanie liczb    23
  2.4. Graficzne przedstawienie danych i rozkłady frekwencji    26
  2.5. Kodowanie i transformacja danych    30
  Ćwiczenia    31
  
  3. Statystyka elementarna: miary tendencji centralnej i rozproszenia    33
  3.1. Średnia arytmetyczna, ważona, geometryczna i harmoniczna    33
  3.2. Mediana i wartość modalna    38
  3.3. Wariancja i odchylenie standardowe    40
  3.4. Estymatory obciążone i nieobciążone    43
  3.5. Współczynnik zmienności    46
  Ćwiczenia    47
  
  4. Wprowadzenie do statystyki matematycznej: rachunek prawdopodobieństwa i testowanie hipotez    49
  4.1. Rachunek prawdopodobieństwa, dodawanie prawdopodobieństw zdarzeń wykluczających się    49
  4.2. Mnożenie prawdopodobieństw zdarzeń niezależnych    51
  4.3. Rozkład dwumianowy    57
  4.4. Testowanie hipotez    60
  4.5. Test znaków    68
  Ćwiczenia    70
  
  5. Rozkład normalny i test dla proporcji    72
  5.1. Średnia i wariancja dla proporcji    72
  5.2. Rozkład normalny    76
  5.3. Standaryzacja pomiarów    79
  5.4. Praktyczne posługiwanie się rozkładem normalnym    80
  5.5. Test dla proporcji    84
  5.6. Analiza mocy testu statystycznego    88
  Ćwiczenia    89
  
  6. Rozkład średnich z prób i przedziały ufności    92
  6.1. Rozkład średnich z prób i błąd standardowy    92
  6.2. Przedziały ufności dla średniej z dużej próby    96
  6.3. Rozkład t    97
  6.4. Przedziały ufności dla średniej    99
  Ćwiczenia    102
  
  7. Różnice między średnimi    104
  7.1. Planowanie doświadczeń: zabieg i jego kontrola    104
  7.2. Test różnicy między średnimi dla par wiązanych    108
  7.3. Test różnic między średnimi    110
  7.4. Różnice w mocy testów statystycznych    116
  Ćwiczenia    117
  
  8. Zastosowanie liczb losowych i wybór próby na powierzchni    118
  8.1. Liczby losowe    118
  8.2. Losowanie prób na powierzchni    120
  8.3. Próby systematyczne    124
  Ćwiczenia    126
  
  9. Testy nieparametryczne dla różnic między dwoma próbami    128
  9.1. Wstęp    128
  9.2. Test Wilcoxona dla par wiązanych    129
  9.3. Test serii Walda–Wolfowitza    132
  9.4. Test U (Manna–Whitneya)    134
  9.5. Test Kołmogorowa–Smirnowa    137
  Ćwiczenia    139
  
  10. Analiza wariancji: wprowadzenie    141
  10.1. Wariancja wewnątrz grup i między grupami    142
  10.2. Rozkład F    146
  10.3. Sumy kwadratów odchyleń    149
  10.4. Dwa modele    151
  10.5. Założenia analizy wariancji    153
  Ćwiczenia    155
  
  11. Analiza wariancji: klasyfikacja prosta i dwukierunkowa    156
  11.1. Klasyfikacja prosta    156
  11.2. Porównania zaplanowane: kontrasty    161
  11.3. Test a posteriori    163
  11.4. Nieparametryczna alternatywa klasyfikacji prostej    166
  11.5. Klasyfikacja dwukierunkowa    169
  11.6. Interakcja i zagadnienia z nią związane    177
  11.7. Ortogonalność i jej brak: niejednakowe liczebności w grupach i brak niektórych grup    179
  11.8. Określenie składnika błędu w analizie wariancji przy klasyfikacji dwukierunkowej z powtórzeniami    180
  11.9. Klasyfikacja dwukierunkowa bez powtórzeń    183
  11.10. Hierarchiczna analiza wariancji    185
  Ćwiczenia    189
  
  12. Doświadczalnictwo rolnicze    192
  12.1. Proste doświadczenie systematyczne    192
  12.2. Proste doświadczenie losowe    194
  12.3. Bloki losowe    195
  12.4. Inne plany eksperymentów    197
  Ćwiczenia    197
  
  13. Analiza frekwencji    198
  13.1. Test zgodności    199
  13.2. Założenia i ograniczenia testu chi kwadrat    201
  13.3. Porównanie szeregu rozdzielczego z rozkładem normalnym    202
  13.4. Zastosowanie testu chi kwadrat do badania związku między dwoma skalami nominalnymi    205
  Ćwiczenia    210
  
  14. Korelacja i regresja    212
  14.1. Szereg dwucechowy    212
  14.2. Dwa modele szeregu dwucechowego    214
  14.3. Dopasowanie linii prostej do danych empirycznych: regresja i oś główna zredukowana    217
  14.4. Obliczenia współczynników regresji, osi głównej zredukowanej i korelacji    220
  14.5. Statystyczna istotność regresji i korelacji    223
  14.6. Opracowanie statystyczne szeregu dwucechowego w dwóch różnych modelach    227
  14.7. Nieliniowość związku i transformacje szeregu dwucechowego    229
  14.8. Nieparametryczna alternatywa współczynnika korelacji    233
  14.9. Inne techniki statystyczne związane z analizą szeregów wielocechowych    235
  Ćwiczenia    239
  
  15. Analiza kowariancji    240
  15.1. Wstępne uwagi i obliczenia    243
  15.2. Analiza zmienności między grupami    247
  15.3. Test jednorodności nachyleń prostych regresji między grupami    249
  
  16. Wielokrotne porównania i ich testy    252
  
  Piśmiennictwo zalecane i wspomniane w tekście    256
  
  Rozwiązanie ćwiczeń    257
  
  Tablice statystyczne    265
  
  Skorowidz    279
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia