X

  WPROWADZENIE 7
  I. INTEGRACJA TRANSPORTU MIEJSKIEGO – IDENTYFIKACJA I MIERZENIE PROCESU 13
    1. Pojęcie i rodzaje procesów integracyjnych 13
    2. Podstawowe pojęcia z zakresu integracji transportu miejskiego oraz przewozów intermodalnych 17
    3. Badania integracji transportu miejskiego 23
      3.1. Badania prowadzone w kraju 23
      3.2. Badania prowadzone poza granicami kraju 33
    4. Zakres oraz czynniki integracji transportu miejskiego 42
    5. Pomiar integracji transportu 49
    6. Ocena finansowa oraz ekonomiczna przedsięwzięć integracji transportu zbiorowego 55
      6.1. Metodologiczne podstawy ocen przedsięwzięć inwestycyjnych 55
      6.2. Identyfikacja kosztów i korzyści integracji transportu 59
  II. WPŁYW MAKROOTOCZENIA NA INTEGRACJĘ TRANSPORTU MIEJSKIEGO 74
    1. Ewolucja polityki transportowej w miastach 74
    2. Zakres ingerencji publicznej w miejskim transporcie zbiorowym 83
    3. Polityka zagospodarowania przestrzennego miast 92
    4. Infrastruktura punktowa transportu miejskiego 101
      4.1. Lokalizacja i funkcje węzłów integracyjnych 101
      4.2. Finansowanie infrastruktury transportu zbiorowego 107
    5. Innowacje w transporcie miejskim 112
      5.1. Transport miejski jako obszar innowacyjności 112
      5.2. Systemy informatycznego zarządzania miejskim transportem zbiorowym 120
      5.3. Środki i technologie przewozowe 126
  III. WPŁYW OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO NA INTEGRACJĘ TRANSPORTU MIEJSKIEGO 133
    1. Liberalizacja i konkurencja na rynkach transportu zbiorowego 133
    2. Rynek i sektor miejskiego transportu zbiorowego 140
    3. Zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców 150
    4. Ekspansja motoryzacji indywidualnej 155
    5. Zmiany w sektorze ponadlokalnych usług transportu zbiorowego 158
  IV. NARZĘDZIA INTEGRACJI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 169
    1. Regulacje prawne transportu zbiorowego 169
    2. Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego 173
    3. Organizacja rynku miejskiego transportu zbiorowego 186
      3.1. Zarządy transportu zbiorowego 186
      3.2. Kooperacja i koncentracja podmiotów transportu zbiorowego 194
      3.3. Porozumienia taryfowe 199
      3.4. Porozumienia dotyczące oferty przewozowej 204
    4. Organizacja świadczenia usług – koordynacja rozkładów jazdy 206
  V. PRAKTYKA INTEGRACJI TRANSPORTU MIEJSKIEGO 211
    1. Integracja taryfowa transportu w wybranych miastach Europy 211
    2. Finansowanie zintegrowanego transportu zbiorowego organizowanego przez związki międzygminne 220
    3. Praktyka funkcjonowania porozumień taryfowych podmiotów sektora transportu zbiorowego 227
      3.1. Wybrane przedsięwzięcia integracji taryfowej w miastach w Polsce 227
      3.2. Przedsięwzięcia integracji taryfowej realizowane przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach 231
    4. Projektowane zasady rozliczeń w ramach porozumień taryfowych 241
    5. Informatyczne wspomaganie rozliczeń podmiotów miejskiego transportu zbiorowego 248
    6. Adaptacja taryf dla warunków integracji 253
  PODSUMOWANIE 259
  ZAŁĄCZNIKI 265
  LITERATURA 275
  SPIS RYSUNKÓW 300
  SPIS TABLIC 302
Integracja transportu miejskiego

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

304

Kategoria

Transport i logistyka

ISBN-13

978-83-7246-452-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

W publikacji skoncentrowano się na integracji transportu miejskiego, przy czym uwzględniono również zagadnienia integracji tego transportu z systemami przewozowymi charakteryzującymi się większym zasięgiem – transportem regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Część wyników pracy można zastosować do systemów przewozu osób o globalnym zasięgu, działających na krajowych i międzynarodowych rynkach transportowych, gdzie równie istotne jak w miastach staje się znaczenie integracji transportu.


Celem pracy jest kompleksowe przedstawienie problematyki integracji transportu miejskiego oraz możliwości wdrożeń rozwiązań integracyjnych w warunkach liberalizacji rynków transportowych. W wyniku badań zostały zebrane, uporządkowane i przedstawione zagadnienia metodologicznych podstaw integracji, czynniki, koszty oraz korzyści integracji czy regulacyjne uwarunkowania integracji usług transportu miejskiego; przedstawiono również organizacyjne ramy działań integracyjnych, a także opisano zasady rozliczeń pomiędzy uczestnikami rozwiązań integracyjnych. Badania uwzględniają regulacje prawne Unii Europejskiej oraz te obowiązujące w Polsce, tak aby wyniki mogły mieć zastosowanie w miastach i na obszarach metropolitalnych w Polsce. Wyniki badań mają zastosowanie praktyczne – mogą zostać wykorzystane przez podmioty odpowiedzialne za transport zbiorowy do przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć integracyjnych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!