Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,50  55,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

38,5055,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka wypełnia lukę w polskiej literaturze ekonomicznej na temat istoty, roli i znaczenia przedsiębiorstw państwowych w gospodarce. Publikacja zawiera analizę stanu, celów i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych w kilkunastu wybranych, reprezentatywnych krajach świata (m.in. wielkie i znaczące w skali globalnej gospodarki – Chiny, Rosja, Indie, Brazylia; mniejsze, szybko rozwijające się gospodarki – Indonezja, RPA; gospodarki krajów wysokorozwiniętych – Niemcy, Włochy, Norwegia, Stany Zjednoczone). Oddzielny rozdział został poświęcony przedsiębiorstwom państwowym w Polsce – ich roli gospodarczej, zasadom funkcjonowania oraz sposobom wypełniania przez państwo praw własności. Co istotne, w książce zidentyfikowane zostały tendencje rozwojowe dotyczące zakresu i roli przedsiębiorstw państwowych we współczesnej, globalnej gospodarce.
Publikacja jest cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji państwowej i analityków. Może być również wykorzystywana jako literatura uzupełniająca na wydziałach ekonomicznych w ramach przedmiotów takich jak: polityka gospodarcza, sektor publiczny w gospodarce, rola państwa w gospodarce.


Liczba stron344
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19893-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  1. Przedsiębiorstwa państwowe – aspekty historyczne i teoretyczne    15
  1.1. Państwo a działalność gospodarcza – rys historyczny    17
  1.2. Państwo-przedsiębiorca i państwo-właściciel w myśli ekonomiczno-społecznej    22
    1.2.1. Daleka historia    22
    1.2.2. Od wczesnych utopii społecznych do fizjokratów    24
    1.2.3. Ekonomia klasyczna    26
    1.2.4. Socjalizm utopijny i ekonomia marksistowska    27
    1.2.5. Ekonomia neoklasyczna i liberalna    29
    1.2.6. Keynesizm    31
    1.2.7. Teoria praw własności    32
  1.3. Współczesne ujęcia roli państwa w gospodarce a funkcja właścicielska    34
    1.3.1. Ujęcie Freda Blocka    34
    1.3.2. Inne wybrane ujęcia    36
    1.3.3. Podsumowanie. Problem optymalnego udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce    38
  1.4. Efektywność przedsiębiorstw państwowych    40
    1.4.1. Wprowadzenie    40
    1.4.2. Problemy metodologiczne    41
    1.4.3. Efektywność przedsiębiorstw państwowych w ujęciu teoretycznym    42
      1.4.3.1. Wielość i różnorodność celów    43
      1.4.3.2. Ograniczona samodzielność decyzyjna    44
      1.4.3.3. Miękkie ograniczenia budżetowe    45
    1.4.4. Prezentacja i analiza badań empirycznych    47
      1.4.4.1. Badania potwierdzające tezę o niższej efektywności przedsiębiorstw państwowych    48
      1.4.4.2. Badania kwestionujące tezę o niższej efektywności przedsiębiorstw państwowych    50
      1.4.4.3. Analizy przeglądowe badań empirycznych    51
    1.4.5. Podsumowanie    53
  
  2. Przedsiębiorstwa państwowe jako przedmiot badań ekonomicznych – ramy analityczne    55
  2.1. Terminologia i definicje przedsiębiorstw państwowych    57
    2.1.1. Zróżnicowanie nazw podmiotów państwowych    58
    2.1.2. Przegląd definicji przedsiębiorstw państwowych    61
  2.2. Wyodrębnienie i zdefiniowanie przedsiębiorstw państwowych    63
    2.2.1. Wprowadzenie    63
    2.2.2. Kryterium kontroli korporacyjnej państwa    65
    2.2.3. Przedsiębiorstwa państwowe a inne podmioty państwowe    68
    2.2.4. Podsumowanie. Definicje stosowane w niniejszej książce    70
  2.3. Kryteria podziału przedsiębiorstw państwowych    71
  2.4. Modele nadzoru właścicielskiego państwa    75
  2.5. Źródła danych do badań nad przedsiębiorstwami państwowymi    78
    2.5.1. Statystyki publiczne poszczególnych krajów    79
    2.5.2. Listy rankingowe największych przedsiębiorstw    80
    2.5.3. Komercyjne bazy przedsiębiorstw    81
    2.5.4. Raporty OECD    82
  2.6. Miary syntetyczne odnoszące się do sektora przedsiębiorstw państwowych    82
    2.6.1. Wskaźnik PMR-PO    83
    2.6.2. Wskaźnik CSS    84
    2.6.3. Wskaźnik IPE    85
  2.7. Wprowadzenie metodyczne do rozdziałów empirycznych (3–6)    85
  
  3. Sektor przedsiębiorstw państwowych w krajach wysoko rozwiniętych    89
  3.1. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Niemczech    91
    3.1.1. Geneza i ewolucja    91
    3.1.2. Dane liczbowe i ich analiza    94
    3.1.3. Państwo jako właściciel    97
    3.1.4. Podsumowanie    99
  3.2. Sektor przedsiębiorstw państwowych we Francji    100
    3.2.1. Geneza i ewolucja    100
    3.2.2. Dane liczbowe i ich analiza    102
    3.2.3. Państwo jako właściciel    105
    3.2.4. Podsumowanie    107
  3.3. Sektor przedsiębiorstw państwowych we Włoszech    108
    3.3.1. Geneza i ewolucja    108
    3.3.2. Dane liczbowe i ich analiza    111
    3.3.3. Państwo jako właściciel    113
    3.3.4. Podsumowanie    115
  3.4. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Norwegii    116
    3.4.1. Geneza i ewolucja    116
    3.4.2. Dane liczbowe i ich analiza    118
    3.4.3. Państwo jako właściciel    121
    3.4.4. Podsumowanie    124
  3.5. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Stanach Zjednoczonych    125
    3.5.1. Geneza i ewolucja    125
    3.5.2. Dane liczbowe i ich analiza    127
    3.5.3. Państwo jako właściciel    129
    3.5.4. Podsumowanie    133
  
  4. Sektor przedsiębiorstw państwowych w krajach postsocjalistycznych    135
  4.1. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Rosji    137
    4.1.1. Geneza i ewolucja    137
    4.1.2. Dane liczbowe i ich analiza    140
    4.1.3. Państwo jako właściciel    144
    4.1.4. Podsumowanie    147
  4.2. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Chinach    148
    4.2.1. Geneza i ewolucja    148
    4.2.2. Dane liczbowe i ich analiza    151
    4.2.3. Państwo jako właściciel    154
    4.2.4. Podsumowanie    158
  4.3. Sektor przedsiębiorstw państwowych na Węgrzech    159
    4.3.1. Geneza i ewolucja    159
    4.3.2. Dane liczbowe i ich analiza    160
    4.3.3. Państwo jako właściciel    163
    4.3.4. Podsumowanie    165
  
  5. Sektor przedsiębiorstw państwowych w krajach rozwijających się    167
  5.1. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Indiach    169
    5.1.1. Geneza i ewolucja    169
    5.1.2. Dane liczbowe i ich analiza    172
    5.1.3. Państwo jako właściciel    173
    5.1.4. Podsumowanie    176
  5.2. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Brazylii    177
    5.2.1. Geneza i ewolucja    177
    5.2.2. Dane liczbowe i ich analiza    179
    5.2.3. Państwo jako właściciel    181
    5.2.4. Podsumowanie    183
  5.3. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Indonezji    184
    5.3.1. Geneza i ewolucja    184
    5.3.2. Dane liczbowe i ich analiza    187
    5.3.3. Państwo jako właściciel    189
    5.3.4. Podsumowanie    191
  5.4. Sektor przedsiębiorstw państwowych w Republice Południowej Afryki    192
    5.4.1. Geneza i ewolucja    192
    5.4.2. Dane liczbowe i ich analiza    194
    5.4.3. Państwo jako właściciel    196
    5.4.4. Podsumowanie    198
  
  6. Przedsiębiorstwa państwowe w Polsce    201
  6.1. Rys historyczny – okres II Rzeczpospolitej    203
    6.1.1. Własność państwowa w II Rzeczpospolitej – krótki przegląd    203
    6.1.2. Dane liczbowe    206
    6.1.3. Relacje państwo–przedsiębiorstwa państwowe oraz efektywność przedsiębiorstw państwowych    210
  6.2. Rys historyczny – okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej    211
    6.2.1. Geneza i szczególne cechy socjalistycznych przedsiębiorstw państwowych    211
    6.2.2. Dane liczbowe    214
    6.2.3. Relacje państwo–przedsiębiorstwa państwowe    216
  6.3. Przedsiębiorstwa państwowe w okresie transformacji    219
    6.3.1. Początkowy okres przemian transformacyjnych    219
    6.3.2. Nadzór właścicielski państwa w latach 1996–2007    220
    6.3.3. Nadzór właścicielski państwa w latach 2008–2017    223
    6.3.4. Podsumowanie    226
  6.4. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych w Polsce    228
    6.4.1. Przedsiębiorstwa państwowe podlegające kontroli właścicielskiej    228
    6.4.2. Przedsiębiorstwa państwowe podlegające kontroli pozawłaścicielskiej    231
  6.5. Dane liczbowe dotyczące przedsiębiorstw państwowych w Polsce    233
    6.5.1. Dane zbiorcze dotyczące udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce    233
    6.5.2. Dane dotyczące największych polskich przedsiębiorstw    235
    6.5.3. Dane dotyczące spółek notowanych na GPW w Warszawie    236
    6.5.4. Dane wskaźnikowe    238
  6.6. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym    239
    6.6.1. Ogólna charakterystyka    239
    6.6.2. Zdefiniowanie szczególnych grup przedsiębiorstw państwowych    240
    6.6.3. Nadzór właścicielski państwa    242
    6.6.4. Podsumowanie i rekomendacje    245
  
  7. Zakres, znaczenie i kierunki przemian sektora przedsiębiorstw państwowych we współczesnych gospodarkach    249
  7.1. Zakres i znaczenie sektora przedsiębiorstw państwowych    251
    7.1.1. Wprowadzenie    251
    7.1.2. Raporty OECD    252
      7.1.2.1. Raporty z lat 2011 oraz 2014    252
      7.1.2.2. Raport z 2013 r.    257
    7.1.3. Badania własne na podstawie listy Fortune Global 500    260
    7.1.4. Inne opracowania    264
    7.1.5. Analiza wskaźników syntetycznych    266
      7.1.5.1. Wskaźnik PMR-PO    266
      7.1.5.2. Wskaźnik CSS    270
      7.1.5.3. Wskaźnik IPE    272
      7.1.5.4. Analiza porównawcza i podsumowanie    274
  7.2. Czynniki wpływające na zmianę roli sektora przedsiębiorstw państwowych we współczesnych gospodarkach    276
    7.2.1. Ewolucja układu sił w gospodarce światowej    276
    7.2.2. Wzrastająca rola państw narodowych po kryzysie finansowym    281
    7.2.3. Kwestia surowców energetycznych    284
    7.2.4. Zmiany w sferze zarządzania oraz w nadzorze właścicielskim państwa    286
      7.2.4.1. Zmiany w zarządzaniu    286
      7.2.4.2. Zmiany w nadzorze właścicielskim    287
  
  8. Próba modelowego ujęcia funkcjonowania sektorów przedsiębiorstw państwowych    291
  8.1. Czynniki różnicujące miejsce, znaczenie i zasady funkcjonowania sektora przedsiębiorstw państwowych w gospodarce    293
    8.1.1. Geneza przedsiębiorstw państwowych    293
    8.1.2. Wielkość (udział) sektora przedsiębiorstw państwowych    295
    8.1.3. Funkcje sektora przedsiębiorstw państwowych w gospodarce    296
    8.1.4. Zasady nadzoru właścicielskiego państwa    298
    8.1.5. Uwagi końcowe    299
  8.2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych – kraje rozwinięte    300
    8.2.1. Model anglosaski    300
    8.2.2. Model kontynentalny    302
    8.2.3. Model skandynawski    303
  8.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych – kraje postsocjalistyczne    304
    8.3.1. Model środkowoeuropejski    304
    8.3.2. Model rosyjski    305
    8.3.3. Model chiński    307
  8.4. Funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych – kraje rozwijające się    308
    8.4.1. Model większościowy    308
    8.4.2. Model mniejszościowy    309
  8.5. Podsumowanie    310
  
  Zakończenie    313
  
  Spis treści w języku angielskim    319
  
  Bibliografia    325
  
  Indeks    337
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia