Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, państw UE

1 opinia

Wydawca:

ODDK

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

133,88  178,50

Format: pdf

133,88178,50

cena zawiera podatek VAT

Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wielu warunków. Nie chodzi tylko o obowiązek uzyskania przez podmiot zatrudniający dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca, ale przede wszystkim o zalegalizowanie pobytu pracownika, co w praktyce oznacza konieczność jednoczesnego dokonywania wielu czynności oraz uczestniczenia w różnych postępowaniach, a tym samym potrzebę koordynacji tych działań.


W książce omówiono krok po kroku wszystkie etapy prawidłowej procedury zatrudnienia cudzoziemca zgodnie z najnowszymi przepisami obowiązującymi od 2018 r., w tym m.in. następujące zagadnienia i instytucje prawne:


- zezwolenie na pobyt stały
- status uchodźcy
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
zgodę na pobyt tolerowany
- status obywateli UE, EOG i innych państw, korzystających ze swobody przepływu osób
- Kartę Polaka
- zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
- legalizację pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w procedurze uproszczonej
- zezwolenie na pracę w podmiocie polskim
- zezwolenie na pracę sezonową
- obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
- legalizację pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
- ruch bezwizowy
- procedurę ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca
- legalizację pracy cudzoziemców dla celów podatkowych (PIT) oraz składek ubezpieczeniowych (ZUS i NFZ)
- rezydencję podatkową cudzoziemca w Polsce
- odrębności w zakresie umów i dokumentacji przy zatrudnianiu cudzoziemca.


Dodatkowo w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.


Zawartość e-suplementu:


Wzory wniosków
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wzór zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego
Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
Wzór załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył
Podklasy działalności wg PKD
Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców
Lista urzędów
Lista urzędów, w których należy składać wnioski o wydanie zezwolenia na pracę
Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach
Rozporządzenie nr 5/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 136, poz. 1497)
Rozporządzenie nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. Woj. Lubels. Nr 2, poz. 15)
Rozporządzenie nr 0151/P/2/10 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Opols. Nr 24, poz. 371)
Zarządzenie nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniop. Nr 30, poz. 594 ze zm.)
Rozporządzenie nr 1/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 maja 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Podkarp. poz. 1741)
Rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Dolnośl. poz. 6061)
Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Mazow. poz. 865)
Zarządzenie nr 119 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1782)
Rozporządzenie nr 1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Wielkop. poz. 4579 ze zm.)
Zarządzenie nr 264/16 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Śląsk. poz. 4165)
Rozporządzenie nr 1/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Świętokrz. poz. 281)
Rozporządzenie nr 1/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Łódz. poz. 397)
Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Lubus. poz. 269)
Zarządzenie nr 158/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2576)
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Pomorsk. poz. 3359)
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Małop. poz. 8884)


Liczba stron192
WydawcaODDK
ISBN-13978-83-7804-525-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia