X

  Wstęp 9
  1. Ogólne problemy zarządzania finansami firmy 13
    1.1. Cel i przedmiot zarządzania finansami firmy 13
    1.2. Kryterium maksymalizacji wartości firmy 16
    1.3. Kryteria wyboru stosowane przez inwestorów 20
  2. Teoretyczne podstawy decyzji finansowych firmy 24
    Wprowadzenie 24
    2.1. Wartość i czas 24
      2.1.1. Wartość teraźniejsza 25
      2.1.2. Wartość przyszła 32
    2.2. Oczekiwana stopa dochodu i ryzyko 34
    2.3. Teoria portfolio 37
    2.4. Współczynniki beta jako miary ryzyka 43
    2.5. Stopa procentowa 53
      2.5.1. Ogólne problemy stopy procentowej 53
      2.5.2. Czynniki wpływające na poziom stopy procentowej 55
  3. Kształtowanie i finansowanie programu rozwojowego firmy 62
    Wprowadzenie 62
    3.1. Szacowanie strumieni przepływów finansowych 63
    3.2. Metody oceny projektów inwestycyjnych 67
      3.2.1. Przykład zastosowania metod oceny projektów inwestycyjnych 75
    3.3. Koszt kapitału 79
      3.3.1. Średni ważony koszt kapitału 80
      3.3.2. Krańcowy koszt kapitału 82
    3.4. Wybór optymalnego programu inwestycyjnego 85
    3.5. Struktura kapitału a wartość firmy 90
      3.5.1. Podstawy teorii 90
      3.5.2. Tradycyjny pogląd na strukturę kapitału 91
      3.5.3. Twierdzenia Modiglianiego i Millera 93
      3.5.4. Koszty bankructwa 102
      3.5.5. Podział zysku a struktura kapitału 103
      3.5.6. Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitału 106
    3.6. Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych 108
      3.6.1. Ryzyko projektu inwestycyjnego 110
      3.6.2. Wpływ projektów inwestycyjnych na ryzyko firmy i ryzyko rynku 113
  4. Zarządzanie kapitałem obrotowym 116
    Wprowadzenie 116
    4.1. Ogólne problemy gospodarowania kapitałem obrotowym 117
      4.1.1. Pojęcie kapitału obrotowego 117
      4.1.2. Struktura kapitału obrotowego 118
      4.1.3. Istota i cele zarządzania kapitałem obrotowym 123
      4.1.4. Krążenie kapitału obrotowego 126
      4.1.5. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 132
    4.2. Kształtowanie wielkości i struktury aktywów obrotowych 133
      4.2.1. Zapasy 133
      4.2.2. Należności 145
      4.2.3. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe 154
    4.3. Źródła finansowania aktywów obrotowych 158
      4.3.1. Strategie finansowania aktywów obrotowych 158
      4.3.2. Krótkoterminowe źródła finansowania 162
    4.4. Upadłość przedsiębiorstwa 170
  5. Emisja papierów wartościowych 174
    Wprowadzenie 174
    5.1. Pojęcie i struktura rynku finansowego 174
    5.2. Publiczny obrót papierami wartościowymi 178
      5.2.1. Przesłanki wejścia do obrotu publicznego 178
      5.2.2. Zasady publicznego obrotu papierami wartościowymi w Polsce 179
    5.3. Emisja akcji 181
    5.4. Emisja obligacji 184
    5.5. Plasowanie papierów wartościowych na rynku 190
  6. Leasing 192
    Wprowadzenie 192
    6.1. Istota i rodzaje leasingu 192
    6.2. Rachunek efektywności leasingu 195
      6.2.1. Ocena z punktu widzenia leasingobiorcy 195
      6.2.2. Ocena z punktu widzenia leasingodawcy 200
    6.3. Czynniki skłaniające do zawierania transakcji leasingowych 201
  7. Analiza finansowa i planowanie finansowe 204
    Wprowadzenie 204
    7.1. Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych 205
    7.2. Analiza sprawozdań finansowych 210
      7.2.1. Wskaźniki analizy finansowej 210
      7.2.2. Analiza metodą Du Ponta 221
    7.3. Rola i zakres planowania finansowego 223
      7.3.1. Planowanie zysku 225
      7.3.2. Dźwignia operacyjna, finansowa i łączna 228
      7.3.3. Rachunek wyników pro forma 232
      7.3.4. Plan kasowy 233
      7.3.5. Plan zapotrzebowania na kapitał 235
  8. Łączenie przedsiębiorstw 243
    Wprowadzenie 243
    8.1. Formy łączenia przedsiębiorstw 244
    8.2. Motywy łączenia przedsiębiorstw 247
    8.3. Rachunek efektywności łączenia przedsiębiorstw 249
      8.3.1. Szacowanie parametrów rachunku 249
      8.3.2. Zasady przeprowadzania rachunku 250
    8.4. Wybrane praktyczne problemy łączenia przedsiębiorstw 253
      8.4.1. Lewarowany wykup firm 254
      8.4.2. Metody obrony przed wrogimi przejęciami 255
  9. Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy 258
    Wprowadzenie 258
    9.1. Relacje pomiędzy kursami walut, stopami inflacji i stopami procentowymi 259
      9.1.1. Stopy procentowe a kursy walut 259
      9.1.2. Kursy walut i inflacja 261
      9.1.3. Stopy procentowe i inflacja 262
    9.2. Inwestycje zagraniczne 264
      9.2.1. Szacowanie strumieni dochodów pieniężnych netto z inwestycji zagranicznych 264
      9.2.2. Ryzyko inwestycji zagranicznych 267
  10. Elementy inżynierii finansowej 270
    Wprowadzenie 270
    10.1. Pojęcie, cele i zakres inżynierii finansowej 271
    10.2. Narzędzia inżynierii finansowej 272
    10.3. Ryzyko cenowe i metody jego ograniczania 285
    10.4. Pozostałe zastosowania inżynierii finansowej 293
  Literatura uzupełniająca 296
  Indeks 297
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

300

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-14992-5

Numer wydania

3

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Jan Czekaj, Zbigniew Dresler
5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Prezentujemy trzecie, uaktualnione w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej, wydanie podręcznika, który zyskał już uznanie wykładowców i studentów!


Autorzy – wybitni specjaliści w tej dziedzinie – koncentrują się głównie na teoretycznych aspektach zarządzania finansami firm. W poszczególnych rozdziałach omawiają:ogólne problemy związane z zarządzaniem finansami firmy,
zagadnienia teoretyczne, dostarczające praktycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji w tym zakresie,
zagadnienia związane z wyborem programu inwestycyjnego firmy, kształtowaniem struktury kapitału niezbędnego do sfinansowania tego programu, w tym poprzez emisję i sprzedaż papierów wartościowych oraz leasing,
sposoby analizy osiąganych rezultatów gospodarowania oraz rolę i zakres planowania finansowego,
motywy i rachunek efektywności działań polegających na przejmowaniu jednych przedsiębiorstw przez inne lub dobrowolnego ich łączenia się,
pojęcie inżynierii finansowej i jej zadania,
międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy.

W obliczu wzrostu znaczenia mikroekonomicznej wiedzy finansowej w wykształceniu współczesnego ekonomisty podręcznik polecany jest studentom wszystkich kierunków studiów ekonomicznych oraz zarządzania.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!