Deep Learning

Współczesne systemy uczące się

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,30  149,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

104,30149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Deep learning to rodzaj systemu uczącego się, który pozwala komputerom na naukę na podstawie doświadczeń i zrozumienie świata w sennie hierarchii pojęć. Ponieważ komputer gromadzi wiedzę na podstawie doświadczeń, nie potrzebny jest nadzór człowieka w celu określenia całej wiedzy potrzebnej komputerowi. Hierarchia pojęć pozwala komputerowi uczyć się skomplikowanych pojęć rozbudowując je na podstawie prostszych elementów. Graf takich hierarchii będzie miał głębokość wielu warstw.
Książka wprowadza szeroki zakres tematów z zakresu deep learning.


Liczba stron900
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19583-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie    1
  1.1. Kto powinień przeczytać tę książkę?    9
  1.2. Historyczne trendy deep learningu    11
  
  I Podstawy matematyki stosowanej i systemów uczących się    27
  2. Algebra liniowa    29
  2.1. Skalary, wektory, macierze i tensory    29
  2.2. Mnożenie macierzy i wektorów    32
  2.3. Macierze jednostkowe i odwrotne    34
  2.4. Zależność liniowa i zakres    35
  2.5. Normy    37
  2.6. Macierze i wektory specjalne    38
  2.7. Rozkład na wartości własne    40
  2.8. Dekompozycja wartości osobliwej    42
  2.9. Uogólniona macierz odwrotna (Moore’a–Penrose’a)    43
  2.10. Operator śladowy    44
  2.11. Wyznacznik    45
  2.12. Przykład: analiza głównych składowych    45
  
  3. Prawdopodobieństwo i teoria informacji    51
  3.1. Dlaczego prawdopodobieństwo?    52
  3.2. Zmienne losowe    54
  3.3. Rozkłady prawdopodobieństwa    54
  3.4. Prawdopodobieństwo brzegowe    56
  3.5. Prawdopodobieństwo warunkowe    57
  3.6. Reguła łańcuchowa w prawdopodobieństwie warunkowym    57
  3.7. Niezależność oraz niezależność warunkowa    58
  3.8. Wartość oczekiwana, wariancja i kowariancja    58
  3.9. Znane rozkłady prawdopodobieństwa    60
  3.10. Użyteczne cechy elementarnych funkcji    65
  3.11. Prawo Bayesa    68
  3.12. Techniczne szczegóły zmiennych ciągłych    68
  3.13. Teoria informacji    70
  3.14. Strukturalne modele probabilistyczne    73
  
  4. Obliczenia numeryczne    77
  4.1. Nadmiar i niedomiar    77
  4.2. Złe uwarunkowania    79
  4.3. Optymalizacja gradientowa    79
  4.4. Optymalizacja z ograniczeniami    89
  4.5. Przykład: liniowa metoda najmniejszych kwadratów    92
  
  5. Podstawy systemów uczących się    95
  5.1. Algorytmy uczenia się    96
  5.2. Pojemność, nadmierne dopasowanie i niedopasowanie    108
  5.3. Hiperparametry i zbiory walidacyjne    118
  5.4. Estymatory, obciążenie i wariancja    120
  5.5. Metoda maksymalnej wiarygodności    129
  5.6. Statystyki Bayesa    133
  5.7. Algorytmy nadzorowanego uczenia się    138
  5.8. Algorytmy nienadzorowanego uczenia się    143
  5.9. Metoda gradientu stochastycznego    150
  5.10. Tworzenie algorytmu dla systemu uczącego się    152
  5.11. Wyzwania motywujące deep learning    153
  
  II Głębokie sieci: nowoczesne praktyki    163
  6. Głębokie sieci jednokierunkowe    165
  6.1. Przykład: uczenie się funkcji XOR    168
  6.2. Uczenie się oparte na gradiencie    173
  6.3. Jednostki ukryte    188
  6.4. Projekt architektury    195
  6.5. Propagacja wsteczna i inne algorytmy rózniczkowania    201
  6.6. Uwagi historyczne    221
  
  7. Regularyzacja w deep learningu    225
  7.1. Standardowe kary dla parametrów    227
  7.2. Standardowe kary jako optymalizacja z ograniczeniami    234
  7.3. Regularyzacja i problemy niedoograniczone    236
  7.4. Powiększanie zbioru danych    237
  7.5. Odporność na szum    239
  7.6. Uczenie się częściowo nadzorowane    241
  7.7. Uczenie się wielozadaniowe    242
  7.8. Wczesne zatrzymanie    243
  7.9. Wiązanie i współdzielenie parametrów    250
  7.10. Rzadko wypełnione reprezentacje    252
  7.11. Bagging i inne metody zespołowe    254
  7.12. Odrzucanie    256
  7.13. Szkolenie antagonistyczne    266
  7.14. Odległość styczna, propagacja stycznej oraz klasyfikator stycznej do rozmaitości    268
  
  8. Optymalizacja w celu szkolenia głębokich modeli    273
  8.1. Czym uczenie się różni się od czystej optymalizacji    274
  8.2. Wyzwania związane z optymalizacją sieci neuronowej    281
  8.3. Podstawowe algorytmy    293
  8.4. Strategie nadawania parametrom wartości początkowych    299
  8.5. Algorytmy z adaptacyjną szybkością uczenia się    306
  8.6. Aproksymacyjne metody drugiego rzędu    310
  8.7. Strategie optymalizacji i meta-algorytmy    317
  
  9. Sieci splotowe    331
  9.1. Splot jako działanie    332
  9.2. Uzasadnienie    334
  9.3. Redukcja    340
  9.4. Splot i redukcja jako nieskończenie silny rozkład aprioryczny    346
  9.5. Warianty podstawowej funkcji splotowej    347
  9.6. Strukturalne wyjścia    358
  9.7. Typy danych    359
  9.8. Efektywne algorytmy splotu    361
  9.9. Cechy losowe lub nienadzorowane    362
  9.10. Neuronaukowe podstawy sieci splotowych    364
  9.11. Sieci splotowe a historia deep learningu    371
  
  10. Modelowanie sekwencyjne: sieci rekurencyjne i rekursywne    373
  10.1. Rozwijanie grafów obliczeniowych    375
  10.2. Rekurencyjne sieci neuronowe    378
  10.3. Dwukierunkowe rekurencyjne sieci neuronowe    393
  10.4. Architektury koder-dekoder i sekwencja do sekwencji    394
  10.5. Głębokie sieci rekurencyjne    397
  10.6. Rekursywne sieci neuronowe    399
  10.7. Problem z zależnościami długoterminowymi    400
  10.8. Sieci stanu echa    403
  10.9. Nieszczelne jednostki i inne strategie dla wielu skali czasowych    406
  10.10. Długa pamięć krótkoterminowa i inne bramkowane sieci RNN    408
  10.11. Optymalizacja zależności długoterminowych    412
  10.12. Pamięć jawna    416
  
  11. Metodologia praktyczna    421
  11.1. Metryki wydajności    422
  11.2. Modele domyślnej linii bazowej    425
  11.3. Decyzja, czy zbierać więcej danych    426
  11.4. Wybór hiperparametrów    428
  11.5. Strategie debugowania    437
  11.6. Przykład: rozpoznawanie liczb wielocyfrowych    441
  
  12. Zastosowania    445
  12.1. Deep learning wielkoskalowy    445
  12.2. Rozpoznawanie obrazów    455
  12.3. Rozpoznawanie mowy    461
  12.4. Przetwarzanie języka naturalnego    464
  12.5. Inne zastosowania    482
  
  III Badania na polu deep learningu    491
  13. Liniowe modele czynnikowe    495
  13.1. Probabilistyczna analiza PCA i analiza czynnikowa    496
  13.2. Analiza składowych niezależnych (ICA    497
  13.3. Powolna analiza cech    500
  13.4. Rzadkie kodowanie    502
  13.5. Poznawanie rozmaitości w analizie PCA    506
  
  14. Autokodery    509
  14.1. Autokodery niekompletne    510
  14.2. Autokodery z regularyzacją    511
  14.3. Reprezentacyjna potęga, rozmiar warstwy i głębokość    515
  14.4. Stochastyczne kodery i dekodery    516
  14.5. Autokodery z odszumianiem    517
  14.6. Poznawanie rozmaitości z użyciem autokoderów    522
  14.7. Autokodery kurczliwe    527
  14.8. Predykcyjna rzadka dekompozycja    530
  14.9. Zastosowania autokoderów    531
  
  15. Poznawanie reprezentacji    533
  15.1. Zachłanne nienadzorowane szkolenie wstępne warstwa po warstwie    535
  15.2. Transfer poznawania i adaptacja dziedziny    544
  15.3. Częściowo nadzorowane oswabadzanie czynników przyczynowych    548
  15.4. Reprezentacja rozproszona    554
  15.5. Wykładnicze zyski z głębokości    560
  15.6. Wskazówki do wykrywania przyczyn podstawowych    562
  
  16. Strukturalne modele probabilistyczne deep learningu    567
  16.1. Trudności w modelowaniu niestrukturalnym    568
  16.2. Używanie grafów do opisu struktury modelu    572
  16.3. Próbkowanie z modeli graficznych    589
  16.4. Zalety modelowania strukturalnego    591
  16.5. Poznawanie zależności    591
  16.6. Wnioskowanie i wnioskowanie przybliżone    592
  16.7. Strukturalne modele probabilistyczne w ujęciu deep learningu    594
  
  17. Metody Monte Carlo    599
  17.1. Próbkowanie i metody Monte Carlo    599
  17.2. Próbkowanie istotnościowe    601
  17.3. Metody Monte Carlo z łańcuchem Markowa    604
  17.4. Próbkowanie Gibbsa    608
  17.5. Problem mieszania między odseparowanymi trybami    609
  
  18. Zmagania z funkcją podziału    615
  18.1. Gradient wiarygodności logarytmicznej    616
  18.2. Stochastyczna maksymalna wiarygodność i kontrastywna dywergencja    617
  18.3. Pseudowiarygodność    625
  18.4. Dopasowywanie oceny i stosunku    628
  18.5. Dopasowywanie ocen z odszumianiem    630
  18.6. Estymacja kontrastywna szumu    630
  18.7. Szacowanie funkcji podziału    633
  
  19. Wnioskowanie przybliżone    641
  19.1. Wnioskowanie jako optymalizacja    642
  19.2. Maksymalizacja oczekiwania    644
  19.3. Wnioskowanie MAP i rzadkie kodowanie    645
  19.4. Wariacyjne wnioskowanie i uczenie się    648
  19.5. Poznawanie wnioskowania przybliżonego    661
  
  20. Głębokie modele generatywne    665
  20.1. Maszyny Boltzmanna    665
  20.2. Ograniczone maszyny Boltzmanna    667
  20.3. Głębokie sieci przekonań    671
  20.4. Głębokie maszyny Boltzmanna    674
  20.5. Maszyny Boltzmanna dla danych rzeczywistych    688
  20.6. Splotowe maszyny Boltzmanna    695
  20.7. Maszyny Boltzmanna dla strukturalnych lub sekwencyjnych wartości wynikowych    697
  20.8. Inne maszyny Boltzmanna    698
  20.9. Propagacja wsteczna przez losowe działania    700
  20.10. Skierowane sieci generatywne    704
  20.11. Pobieranie próbek z autokoderów    724
  20.12. Generatywne sieci stochastyczne    727
  20.13. Inne schematy generowania    729
  20.14. Szacowanie modeli generatywnych    730
  20.15. Konkluzja    733
  
  Bibliografia    735
  
  Skorowidz    800
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia