Interpretacja EKG. Kurs podstawowy

9 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,75  109,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

81,75109,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza po wielu latach publikacja, która zawiera całościowe omówienie interpretacji EKG na poziomie podstawowym wraz z licznymi ilustracjami. Położono nacisk na praktyczne aspekty interpretacji EKG, wykorzystanie go do rozpoznawania schorzeń kardiologicznych i ustalania toku dalszego postępowania z chorym. Wykorzystano rzeczywiste zapisy badań z codziennej praktyki lekarskiej. Książka przeznaczona jest dla osób szkolących się z EKG zarówno przeddyplomowo jak i podyplomowo w dziedzinach internistycznych.


Liczba stron232
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5528-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. ZJAWISKA ELEKTRYCZNE ZACHODZĄCE W SERCU – Krzysztof Szydło    1
  Podstawowe informacje z anatomii układu bodźcotwórczo-przewodzącego    1
  Czynność elektryczna komórki – podstawy elektrofizjologii    2
  Prawidłowy automatyzm i przewodzenie    7
  Mechanizmy arytmogenezy    7
  Piśmiennictwo    10
  
  2. ZASADY WYKONYWANIA ELEKTROKARDIOGRAMU – Krzysztof Szydło    11
  Podstawowe informacje o samej rejestracji    12
  Podstawowe informacje o samym zapisie EKG    15
  Podstawowe informacje o odprowadzeniach    17
  Niestandardowe odprowadzenia EKG    21
  U kogo należy wykonać EKG?    23
  Piśmiennictwo    23
  
  3. PODSTAWY OCENY PRAWIDŁOWEGO ZAPISU EKG – Małgorzata Kurpesa    25
  Składowe prawidłowego EKG    26
  Oś elektryczna serca    29
  Rytm serca    30
  
  4. NADKOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA, CZĘSTOSKURCZE NADKOMOROWE, MIGOTANIE I TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW – Beata Średniawa, Stanisław Morawski    33
  Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca    33
    Przedwczesne pobudzenia nadkomorowe    33
    Wsteczna aktywacja przedsionków    38
    Wędrowanie rozrusznika    39
  Częstoskurcze nadkomorowe    40
    Częstoskurcz zatokowo-przedsionkowy    42
    Jednokształtny częstoskurcz przedsionkowy    42
    Wielokształtny częstoskurcz przedsionkowy    45
    Częstoskurcz nawrotny z łącza przedsionkowo-komorowego(częstoskurcz węzłowy nawrotny) (AVNRT)    46
    Częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy (AVRT)    48
  Migotanie przedsionków    50
  Trzepotanie przedsionków    53
  Piśmiennictwo    55
  
  5. KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU – Marek Jastrzębski    57
  Przedwczesne pobudzenia komorowe    57
  Częstoskurcz komorowy, trzepotanie i migotanie komór    63
  Wstęp do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS    66
  Piśmiennictwo    72
  
  6. ZABURZENIA PRZEWODZENIA – Iwona Cygankiewicz, Rafał Baranowski    73
  Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia    73
  Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego    82
    Blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa    83
    Blok tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa    84
    Niezupełny blok prawej odnogi pęczka Hisa    86
    Blok prawej odnogi pęczka Hisa    87
    Niezupełny blok lewej odnogi pęczka Hisa    88
    Blok lewej odnogi pęczka Hisa    90
    Niespecyficzne zaburzenia przewodzenia śródkomorowego    92
    Bloki mieszane – współistnienie bloku prawej odnogi z blokiem przedniej lub tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa    94
  
  7. ZESPOŁY PREEKSCYTACJI – Paweł Ptaszyński    97
  Cechy elektrokardiograficzne    98
  Obraz kliniczny    101
  Sytuacje szczególne    101
  
  8. NIEDOKRWIENIE I ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO – Romuald Ochotny, Bartosz Szafran    103
  Wstęp    103
  Elektrokardiograficzna diagnostyka choroby niedokrwiennej serca    103
    Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa    104
    Ambulatoryjne monitorowanie EKG    107
  Zmiany EKG związane z niedokrwieniem i martwicą mięśnia sercowego    109
  Lokalizacja obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego na podstawie EKG    111
  Ostre zespoły wieńcowe    118
  Ewolucja ostrych zespołów wieńcowych w zapisie EKG    120
  Zmiany w EKG świadczące o niedokrwieniu przy współistnieniu innych patologii    122
  Diagnostyka różnicowa zmian w EKG o charakterze niedokrwienia    124
  Piśmiennictwo    125
  
  9. PRZEROST MIĘŚNIA SERCOWEGO – Dariusz Kozłowski    127
  Wprowadzenie    127
  Przerost przedsionków    128
  Przerost komór    133
  Piśmiennictwo    141
  
  10. EKG PACJENTA ZE STYMULA TOREM, STYMULATOREM RESYNCHRONIZUJĄCYM I KARDIOWERTEREM-DEFIBRYLATOREM – Jerzy Krzysztof Wranicz, Przemysław Mitkowski, Michał Kałowski, Agnieszka Katarzyńska-Szymańska    143
  Stymulacja w zapisie elektrokardiogramu    143
    Zasady działania kardiostymulatorów, tryby stymulacji    144
    Stymulacja jedno- i dwujamowa    149
    Pobudzenia zsumowane i pseudozsumowane    151
    Zaburzenia stymulacji i wyczuwania    151
    Kardiowertery-defibrylatory    153
  Stymulacja resynchronizująca    155
    Rola EKG w kwalifikacji pacjentów do stymulacji resynchronizującej    155
    Rejestracja zapisu EKG    157
    Ocena skuteczności stymulacji resynchronizującej    157
  Piśmiennictwo    162
  
  11. KANAŁOPATIE I ZABURZENIA REPOLARYZACJI – Elżbieta Katarzyna Biernacka, Piotr Kukla    163
  Mechanizm komórkowy kanałopatii    163
  Obraz kliniczny i rozpoznanie    165
  Pomiar odstępu QT i QTc    165
  Zespół wydłużonego QT    167
  Zespół krótkiego QT    180
  Zespół Brugadów    181
  Zespół wczesnej repolaryzacji     185
  Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin    188
  Piśmiennictwo    190
  
  12. PRAWIDŁOWY ZAPIS EKG U DZIECI – Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht    191
  Zmiany zależne od wieku    192
  Zapis EKG w 1. miesiącu życia    192
  Zapis EKG po okresie noworodkowym    195
    Zmniejszanie częstotliwości rytmu serca    195
    Zmiany czasu trwania odstępu PQ, QRS i QT     195
    Oś zespołów QRS    197
    Amplituda załamka R i S    197
    Zmiany wektora załamka T w V1 i V2    203
  Piśmiennictwo    204
  
  Quiz EKG – Małgorzata Kurpesa, Bartosz Szafran    205
  Skorowidz    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia