Pogranicze w mediach

Pogranicze w mediach

Media na pograniczu

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pogranicze jest pojęciem, które stanowi przedmiot intensywnych badań wielu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych od początku lat dziewięćdziesiątych. W konsekwencji skłania także medioznawców do zajmowania się problemami funkcjonowania mediów na pograniczach oraz do badania pogranicza w różnych mediach.


Prezentowana monografia jest zaproszeniem do zapoznania się z powyższymi problemami w ujęciu interdyscyplinarnym. Składa się więc z dwóch części: Pogra¬nicze w mediach i Media na pograniczu. Taki podział uwarunkowany jest szerokim spektrum eksploracji rozumienia pogranicza, które postrzegane jest tradycyjnie jako obszar geograficzno-przestrzenny, bądź też symbolicznie, gdzie traktowane jest bądź jako kontakt społeczno-kulturowy między dwoma lub więcej narodami, albo grupami etnicznymi, bądź też jako miejsce kształtowania się nowego człowieka i jego kultury.


Na opracowanie składa się dwadzieścia jeden artykułów, których autorzy za bazę swych rozważań obrali różne rozumienie pojęcia pogranicza. Każdy z nich starał się wskazać pewien istotny aspekt medialnego procesu społecznego komunikowa¬nia. Wychodzimy bowiem z założenia, że media stanowią nie tylko istotny kanał komunikacji, ale i podmiot kształtujący obrazy różnych państw, narodów, kultur. Środki masowego przekazu utrwalają lub obalają stereotypy, przyczyniając się do procesów homogenizacji i heterogenizacji globalnej kultury. W procesach tych biorą udział zróżnicowane media globalne, krajowe, regionalne i lokalne. W tomie zaprezentowane są więc rozważania dotyczące mediów mających stanowić punkt odniesienia w sytuacji zróżnicowania
i wielości definiowania pograniczy.


Ze wstępu


Liczba stron341
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-149-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redaktorek    9
  
  Część I - Pogranicze w mediach    15
  Natasza Doiczman - Stereotyp „eurosieroty”. Medialny wizerunek młodzieży pochodzącej z rodzin rozłącznych przestrzennie The stereotype of the “Euro-orphan”. The media picture of teenagers from migrant families    17
  
  Sebastian Fikus - Społeczność, która przestała być mniejszością A community that has ceased to be a minority    29
  
  Sławomir Iwasiów - Tożsamość lokalna a konstruktywizm. Zarys badań medioznawczych Local identity and constructivism. A sketch of media research    48
  
  Beata Kędzia-Klebeko - O interkulturowości w perspektywie mediologii Régisa Debraya On interculturality from the perspective of Régis Debray’s mediology    59
  
  Lesław Krzyżak - Duchowni w mediach nurtu prawicowego i liberalnego Clerics in the mainstream of right-wing and liberal media    69
  
  Urszula Kuźnik - „Pogranicza” w fotografii dziennikarskiej i dokumentalnej – analiza wybranych przykładów “Pogranicza” in journalistic and documentary photography – an analysis of selected examples    83
  
  Katarzyna Lewandowska - Media bez odbiorcy? Język kaszubski wobec wyzwań polityki językowej – na przykładzie gminy Parchowo (powiat bytowski) The media without the audience? The Kashubian language facing the challenge of language policy – based on the case study of Parchowo commune (Bytów county)    96
  
  Agata Malecha, Justyna Kuświk - Mieszkańcy Szczecina w analizach psychologiczno-socjologicznych – przegląd badań Inhabitants of Szczecin in psychological and sociological analyses – a research overview    112
  
  Lidia Pokrzycka - Media na pograniczu kultur. Działalność „Iceland News Polska” w Islandii Media on the border of cultures. The activities of “Iceland News Polska” in Iceland    125
  
  Angelo Sollano - Adaptacja formatów telewizyjnych: zamykanie się w terytorialnych granicach kultury narodowej czy otwarcie na glokalny świat? The adaptation of international TV formats: defending the borders of national culture or opening to the glocal world?    138
  
  Magdalena Steciąg - Krajobraz kulturowo-językowy zachodniego pogranicza w reportażu gonzo Ziemowita Szczerka The linguistic and cultural landscape of Polish Western borderland in Ziemowit Szczerk’s gonzo journalism    149
  
  Część II - Media na pograniczu    161
  
  Ilona Biernacka-Ligięza - Globalne konteksty lokalnej sfery publicznej Global contexts of the local public sphere    163
  
  Irena Climova - Rola polskojęzycznych mediów w zachowaniu kulturowej tożsamości Polaków na Litwie na przykładzie dziennika „Kurier Wileński” („Czerwony Sztandar”) The role of Polish-language media in maintaining the cultural identity of Poles in Lithuania. Based on the daily “Kurier Wileński” (“Czerwony Sztandar”)    179
  
  Dagmara Głuszek-Szafraniec - Nadawcy publiczni regionów autonomicznych w Hiszpanii Public broadcasters in the autonomous regions in Spain    189
  
  Janusz Gołota - „Gość Puszczański” – tygodnik poświęcony sprawom kurpiowskim, mazurskim i innym dotyczącym pogranicza “Gość Puszczański” – a weekly focused on the matters of Kurpie, Masuria, and other borderland issues    202
  
  Wojciech Kajtoch, Mateusz Flont - „Chaos” na pograniczu – polskojęzyczny artzin w Wilnie “Chaos” at the borderland – a Polish-language artzine in Vilnius    221
  
  Paweł Kuca - Pogranicze i jego wymiary w wybranych mediach województwa podkarpackiego The Borderland and its dimensions in selected media of Podkarpackie voivodship    235
  
  Paulina Olechowska - Media transgraniczne polsko-czeskiego pogranicza na przykładzie audycji telewizyjnej „Hranice doko*rán – Rozmówki polsko-czeskie” The transnational media of the Polish-Czech borderland based on the case study of the television programe “Hranice doko*rán – Rozmówki polsko-czeskie”    246
  
  Ewa Pajewska - Charakterystyka komunikacyjna polskojęzycznego serwisu informacyjnego „Wydarzenia” w Ceském Rozhlase Ostrava / Czeskim Radiu Ostrawa. Polacy po obu stronach Olzy The characteristics of the communication in the Polish-language newscast “Wydarzenia” in the Czech Radio Ostrava. Poles on both sides of the Olza river    284
  
  Agnieszka Szlachta - Leksykalno-pragmatyczna specyfika audycji radiowych (na przykładzie wybranych audycji poświęconych pograniczu polsko-niemieckiemu w Radiu Szczecin) Lexical-pragmatic specificity of radio programes (a case study of selected programes dedicated to the Polish-German borderland in Radio Szczecin)    303
  
  Magdalena Żmijkowska - Problematyka pogranicza na łamach „Gazety Olsztyńskiej” w latach 1989–2004 Borderland issues in the pages of “Gazeta Olsztyńska” in the years 1989–2004    317
  
  Podsumowanie    331
  
  Noty o autorach    335
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia