Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,30

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

48,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia pt. „Ludowa kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Śląskiego. Folklor pieśniowy Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki – źródła repertuarowe a ich transformacje” jest podsumowaniem wieloletnich obserwacji i badań na terenie Śląska Cieszyńskiego (w tym Beskidu Śląskiego) pod kątem szeroko rozumianego folkloru muzycznego i jego przekształceń. Folklor i folklor muzyczny omawianego obszaru został przedstawiony w kontekście historycznym i kulturowym, a wcześniejsze badania Zaolzia posłużyły do analizy komparatystycznej. Praca ma charakter interdyscyplinarny i jest próbą ukazania przemian repertuarowych w obrębie pieśniowym na linii folklor-folkloryzm-folk (zawiera analizę muzykologiczną zebranego materiału pieśniowego w kontekście zbiorów zastanych – śpiewników aż do czasów współczesnych – przekształcenia w obrębie działań tzw. folkowych). Skierowana jest do osób zainteresowanych folklorem muzycznym w szerokim rozumieniu tj. folklorystów, muzykologów, antropologów, kulturoznawców, animatorów.


Liczba stron364
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3126-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    9
  Rozdział 1. Specyfika badań własnych /    15
  1.1. Przedmiot, cel i zakres badań /    15
  1.2. Przegląd badań i literatury. Folklorystyka polska i czeska /    17
  1.2.1. Folklorystyka polska /    17
  1.2.2. Folklorystyka czeska i morawska /    19
  1.3. Dobór materiałów źródłowych wydanych /    21
  1.4. Uwagi metodologiczne /    22
  1.5. Terminologia. Folklor, folkloryzm, folk /    26
  
  Rozdział 2. Śląsk Cieszyński na tle Polski – uwarunkowania historyczne, geograficzne i kulturowe /    37
  2.1. Regiony etnograficzne w Polsce /    37
  2.1.1. Polska muzyka ludowa, badania, programy, zbiory /    40
  2.1.2. Specyfika polskiej muzyki ludowej /    44
  2.2. Śląsk a Śląsk Cieszyński – zawirowania historyczne /    55
  2.2.1. Nazewnictwo /    55
  2.2.2. Początki Śląska. Pierwsze granice /    56
  2.2.3. Piastowie i Habsburgowie /    57
  2.2.4. Zmiany społeczne /    59
  2.2.5. Warstwy społeczne – specyfika /    60
  2.2.6. Pod władzą austriacką /    63
  2.2.7. Problemy społeczno‑ekonomiczne /    64
  2.3. Położenie Śląska Cieszyńskiego /    66
  2.3.1. Cieszyn jako centralny ośrodek kulturowy. Początki /    66
  2.3.2. Mieszczaństwo /    69
  2.4. Polskie życie kulturalne i polityczne na Śląsku Cieszyńskim od 1848 do 1920 roku /    71
  2.5. Rok 1920 /    74
  2.6. Okres II wojny światowej /    75
  2.7. Lata powojenne (do 1989 roku) /    77
  2.8. Trójwieś (Istebna, Koniaków, Jaworzynka) – położenie i specyfika regionalna w kontekście Beskidu Śląskiego /    78
  2.9. Elementy beskidzkiej kultury materialnej i duchowej /    83
  2.9.1. Strój ludowy (przeszłość – teraźniejszość) / /84
  2.9.2. Język. Gwara /    85
  2.9.3. Instrumentarium ludowe /    87
  2.9.4. Tańce /    91
  2.10. Zespoły, imprezy, organizacje /    95
  
  Rozdział 3. Rozwój folklorystyki muzycznej na Śląsku Cieszyńskim – historia i źródła /    99
  3.1. Cieszyńskie zbiory pieśniowe oraz materiały prasowe. Działacze folkloryści /    99
  3.2. Czeskie i morawskie pieśni ludowe – badania /    110
  
  Rozdział 4. Specyfika cieszyńskiej pieśni ludowej. Przegląd materiałów zastanych. Charakterystyka
  zebranego zbioru pieśni /    115
  4.1. Pieśń ludowa. Przegląd wybranych systematyk /    115
  4.1.1. Systematyka funkcjonalno‑treściowa /    115
  4.1.2. Systematyka hasłowa /    117
  4.1.3. Systematyka wariantowa /    117
  4.1.4. Systematyka według kryteriów muzycznych /    118
  4.2. Specyfika pieśni cieszyńskiej – cechy /    120
  4.3. Materiał badawczy – systematyka i charakterystyka /    123
  4.3.1. Systematyka pieśni według funkcji i treści /    124
  4.3.2. Materiał własny a materiały źródłowe /    129
  4.3.3. Konkluzja /    155
  4.4. Analiza zbioru – kryteria muzyczne /    157
  4.4.1. Tonalność /    157
  4.4.2. Linia melodyczna /    161
  4.4.3. Zwroty inicjalne i zwroty kadencyjne oraz interwały najczęściej w nich występujące /    162
  4.4.4. Metrorytmika /    165
  4.4.5. Forma /    167
  4.5. Podsumowanie /    169
  
  Rozdział 5. Przekształcenia repertuaru źródłowego we współczesności. Drugi byt folkloru – kapele ludowe i zespoły folkowe. Opinie /    173
  5.1. Zmiany endogenne i egzogenne a problem pogranicza /    173
  5.2. Kapele ludowe /    186
  5.2.1. Specyfika regionalna w Polsce /    187
  5.2.2. Wybitni muzykanci związani z Beskidem Śląskim /    189
  5.2.3. Kapele działające współcześnie – drugi byt folkloru /    190
  5.3. Kapele folkowe – Beskid /    192
  5.4. Hybrydy /    194
  5.5. Podsumowanie /    197
  
  Rozdział 6. Przekaz międzypokoleniowy a koncepcje wychowania muzycznego oparte na folklorze /    199
  6.1. Przekaz międzypokoleniowy /    199
  6.2. Przegląd wybranych koncepcji muzycznych opartych na folklorze /    200
  6.3. Koncepcje polskie – geneza i wpływy /    204
  6.4. Koncepcje wychowania muzycznego – Śląsk Cieszyński /    208
  
  Rozdział 7. Znajomość pieśniowego repertuaru ludowego wśród dzieci i młodzieży Śląska Cieszyńskiego. Metody i wyniki przeprowadzonych badań własnych /    213
  7.1. Podstawy metodologiczne badań własnych /    213
  7.2. Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań własnych /    217
  7.3. Weryfikacja hipotez. Uogólnienia i wnioski z przeprowadzonych badań własnych /    238
  
  Wnioski końcowe /    241
  Aneksy /    245
  Aneks 1. Materiały źródłowe – śpiewniki /    245
  Aneks 2. Materiały źródłowe – badania terenowe /    277
  Aneks 3. Fotografie /    319
  
  Bibliografia /    333
  Indeks nazwisk /    351
  Spis rycin, tabel i wykresów /    357
  Summary /    359
  Shrnuti /    361
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia