Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,57  20,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,5720,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka dotyczy oceny znaczenia potencjału społecznego w różnicowaniu poziomu rozwoju miast poprzemysłowych funkcjonujących w odmiennych uwarunkowaniach kulturowych, ale pełniących w przeszłości podobne funkcje. Wzięto pod uwagę pięć ośrodków: Łódź (Polska), lwanowo (Rosja), Miskolc (Węgry), Poniewież (Litwa), Adapazari (Turcja). Przedstawione analizy oparto na wypracowanej przez autora koncepcji „społecznego potencjału rozwoju zbiorowości terytorialnych” uwzględniającej takie elementy, jak: podmiotowość, kapitał ludzki, sieciowy komponent kapitału społecznego, komponent normatywny, zaufanie społeczne oraz formy mobilizacji i przywództwa lokalnego. Poziom rozwoju badanych miast scharakteryzowano zarówno w kategoriach subiektywnej oceny jakości życia prywatnego oraz satysfakcji z funkcjonowania określonych sfer instytucjonalnych miasta, jak i w kategoriach zbiorczych wskaźników standardu życia w mieście na podstawie uogólnionych danych statystycznych.
Publikacja skierowana jest do środowisk akademickich (kierunki: socjologia, ekonomia, zarządzanie) zainteresowanych tematyką przeobrażeń społeczności lokalnych, w tym zwłaszcza miast poprzemysłowych dotkniętych niekorzystnymi zmianami zachodzącymi pod wpływem globalizacji. Krąg odbiorców może być poszerzony o rozmaite ruchy społeczne skoncentrowane na problematyce miejskiej.


Liczba stron368
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-304-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  
  Rozdział 1. Miasta poprzemysłowe w dobie globalizacji    13
  1.1. Globalizacja i kierunek zmian w sferze urbanizacji    13
  1.2. Kryzys miast poprzemysłowych    18
  1.3. W kierunku odrodzenia miast poprzemysłowych    22
  1.4. Problematyka książki    31
  
  Rozdział 2. Społeczny potencjał odrodzenia zbiorowości lokalnych    37
  2.1. Wstęp    37
  2.2. Społeczne zasady rozwoju lokalnego    38
  2.3. Teoretyczne inspiracje koncepcji społecznego potencjału odrodzenia    46
  2.4. Konceptualny model społecznego potencjału odrodzenia miast    54
  2.5. Podsumowanie    63
  
  Rozdział 3. Jakość życia mieszkańców miast poprzemysłowych (wspólnie z Agnieszką Michalską-Żyłą)    65
  3.1. Wstęp    65
  3.2. Prywatny wymiar jakości życia mieszkańców    70
  3.3. Instytucjonalny wymiar jakości życia w mieście    76
  3.4. Strukturalny wymiar jakości życia    81
  3.5. Jakość życia w badanych miastach – ujęcie syntetyczne    84
  3.6. Podsumowanie    88
  
  Rozdział 4. Poczucie podmiotowości mieszkańców miast poprzemysłowych    91
  4.1. Wstęp    91
  4.2. Rola podmiotowości w rozwoju lokalnym    93
  4.3. Zainteresowanie mieszkańców sferą publiczną    95
  4.4. Lokalna alienacja polityczna    102
  4.5. Lokalna partycypacja publiczna    105
  4.6. Poczucie wpływu na funkcjonowanie lokalnych władz    110
  4.7. Samoocena kompetencji publicznych    111
  4.8. Poczucie podmiotowości a jakość życia w miastach poprzemysłowych    113
  4.9. Podsumowanie    118
  
  Rozdział 5. Kapitał ludzki w miastach poprzemysłowych    121
  5.1. Wstęp    121
  5.2. Pojęcie i funkcje kapitału ludzkiego    123
  5.3. Problem, przedmiot badania i hipotezy    128
  5.4. Wykształcenie    129
  5.5. Dodatkowe kwalifikacje    133
  5.6. Zdrowie    136
  5.7. Mobilność przestrzenna    138
  5.8. Poziom i struktura kapitału ludzkiego    140
  5.9. Kapitał ludzki a jakość życia w miastach poprzemysłowych    142
  5.10. Podsumowanie    147
  
  Rozdział 6. Sieciowy komponent kapitału społecznego w miastach poprzemysłowych    149
  6.1. Wstęp    149
  6.2. Sieci społeczne jako element kapitału społecznego     150
  6.3. Problem, operacjonalizacja zmiennych i hipotezy    153
  6.4. Wielkość sieci kontaktów społecznych    156
  6.5. Wzory sieciowej struktury kapitału społecznego    165
  6.6. Kapitał sieciowy a jakość życia w miastach poprzemysłowych    168
  6.7. Podsumowanie    173
  
  Rozdział 7. Kapitał normatywny w miastach poprzemysłowych    175
  7.1. Wstęp    175
  7.2. Pojęcie norm społecznych    176
  7.3. Normy a rozwój społeczno-ekonomiczny    179
  7.4. Problem, operacjonalizacja zmiennych i hipotezy    182
  7.5. Podzielanie i reakcja na łamanie norm społecznych    184
  7.6. Zakres aprobaty porządku aksjonormatywnego a jakość życia w miastach poprzemysłowych     191
  7.7. Podsumowanie    196
  
  Rozdział 8. Zaufanie społeczne w miastach poprzemysłowych    201
  8.1. Wstęp    201
  8.2. Pojęcie zaufania    202
  8.3. Formy zaufania    203
  8.4. Kapitał społeczny a zaufanie    206
  8.5. Przedmiot, problem i hipotezy    208
  8.6. Zakres i spójność form zaufania społecznego    210
  8.7. Koincydencje form zaufania a potencjały rozwoju lokalnego    215
  8.8. Zaufanie a jakość życia w miastach poprzemysłowych    220
  8.9. Podsumowanie    223
  
  Rozdział 9. Mobilizacja społeczna w świadomości mieszkańców miast poprzemysłowych    225
  9.1. Wstęp    225
  9.2. Mobilizacja jako proces społeczny    226
  9.3. Problem, operacjonalizacja zmiennych i hipotezy    232
  9.4. Zakres mobilizacji wyborczej i pozawyborczej    234
  9.5. Wzory oddziaływań mobilizacyjnych    240
  9.6. Syntetyczny poziom mobilizacji społecznej a jakość życia w miastach poprzemyslowych     243
  9.7. Podsumowanie    247
  
  Rozdział 10. Przywództwo lokalne w świadomości mieszkańców miast poprzemysłowych    251
  10.1. Wstęp    251
  10.2. Pojęcie i formy przywództwa    253
  10.3. Problem, przedmiot badania i hipotezy    257
  10.4. Podstawy legitymizacji władzy lokalnej    258
  10.5. Społeczne kręgi wpływu w świadomości mieszkańców.    262
  10.6. Wzory sprawowania władzy lokalnej w świadomości mieszkańców    269
  10.7. Przywództwo lokalne a jakość życia w miastach poprzemysłowych    270
  10.8. Podsumowanie    276
  
  Rozdział 11. Struktura społecznego potencjału odrodzenia oraz jego wpływ na różnicowanie jakości życia miast poprzemysłowych    279
  11.1. Wstęp    279
  11.2. Syntetyczny poziom zasobów społecznego potencjału odrodzenia miast poprzemysłowych     280
  11.3. Struktura relacji pomiędzy komponentami społecznego potencjału odrodzenia miast poprzemysłowych    284
  11.4. Społeczny potencjał odrodzenia a perspektywy rozwoju miast poprzemysłowych    289
  11.5. Podsumowanie    300
  
  Zakończenie    303
  Bibliografia    313
  Spis rysunków    331
  Spis tabel    333
  Aneks 1. Kwestionariusz wywiadu zestandaryzowanego     339
  Aneks 2. Charakterystyka badanej próby    359
  Aneks 3. Charakterystyka równań szacowanych podwójną metodą najmniejszych kwadratów (2MNK) dla komponentów społecznego potencjału odrodzenia miast poprzemysłowych    363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia