Droga do pracy. Proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,21  27,30

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,2127,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Większa skuteczność działań zorientowanych na znalezienie pracy prowadzi do ponownego zatrudnienia. Jednak miarą sukcesu w tym zakresie nie powinno być jedynie podpisanie umowy o pracę ale przede wszystkim dłuższe utrzymanie przyjętej posady. Dlatego też proces adaptacji nowych pracowników do miejsca zatrudnienia staje się niezwykle ważny. Adaptacja do nowego miejsca pracy może być szczególnie trudna dla osób podejmujących pracę po okresie bezrobocia. Brak pracy bowiem najczęściej powoduje negatywne zmiany w psychofizycznym i społecznym funkcjonowaniu człowieka. W podjętych badaniach uwaga koncentruje się w szczególności na zrozumieniu procesu radzenia sobie w trakcie procesu reintegracji zawodowej przez osoby powtórnie zatrudnione (posiadające status osoby bezrobotnej przed podjęciem obecnej pracy). Pojawia się tu pytanie, jaki rodzaj aktywności zaradczej będzie najbardziej skuteczny w procesie szukania ponownego zatrudnienia (reemployment) oraz adaptacji do nowego miejsca pracy. W niniejszej monografii analizie empirycznej poddana została zaproponowana odpowiedź: proaktywne radzenie sobie. Ujęcie proaktywności w ramy kontekstualne oznacza, że osoby, które nie przejawiają orientacji proaktywnej w radzeniu sobie z trudnościami mogą wypracować zdolność do proaktywnego radzenia sobie poprzez odpowiedni trening. W przeprowadzonym badaniu użyta została autorska interwencja dotycząca wzmacniania proaktywnego radzenia sobie.


Liczba stron260
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3191-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  
  CZĘŚĆ I PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE A SZUKANIE ZATRUDNIENIA I ADAPTACJA DO NOWEGO MIEJSCA PRACY
  Bezrobocie – istotny problem społeczny /    19
  Od bezrobocia do zatrudnienia /    23
  Aspekty ponownego zatrudnienia /    26
  
  Teoria proaktywnego radzenia sobie z sytuacją trudną /    31
  Proaktywność vs proaktywne radzenie sobie /    32
  Osobowość proaktywna a osobista inicjatywa /    33
  Zachowania proaktywne /    36
  Proaktywne radzenie sobie w sytuacji szukania pracy i adaptacji do nowego miejsca zatrudnienia – ramy konceptualne /    42
  Proaktywne radzenie sobie na tle koncepcji radzenia sobie ze stresem /    46
  Wymiary radzenia sobie ze stresem /    50
  Proaktywne radzenie sobie /    53
  Predyktory podejmowania zachowań proaktywnych /    58
  Przekonanie o własnej skuteczności /    60
  Wsparcie społeczne /    63
  
  Proaktywne radzenie sobie w okresie braku pracy i ponownego zatrudnienia – przyczyny i skutki /    67
  Zachowania ukierunkowane na znalezienie pracy /    69
  Spełnione vs niespełnione oczekiwania /    73
  Adaptacja do nowego miejsca pracy /    74
  Efekty działań adaptacyjnych /    79
  Satysfakcja z pracy /    80
  Klaryfikacja roli /    82
  CZĘŚĆ II PROAKTYWNE RADZENIE SOBIE W OKRESIE SZUKANIA ZATRUDNIENIA I ADAPTACJI DO NOWEGO MIEJSCA PRACY – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
  Proaktywne radzenie sobie a zachowania ukierunkowane na poszukiwanie pracy /    89
  Metoda badawcza /    95
  Procedura i organizacja badania /    95
  Osoby badane /    95
  Operacjonalizacja zmiennych /    96
  Strategia statystycznej analizy danych /    99
  Wyniki /    99
  Predyktory proaktywnego radzenia sobie /    102
  Proaktywne radzenie sobie a aktywne poszukiwanie pracy /    104
  Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie proaktywnego radzenia sobie na poszukiwanie pracy /    105
  Intencja poszukiwania pracy i stres /    107
  Efekt moderujący czasu pozostawania bez pracy /     108
  Podsumowanie wyników badania /    110
  
  Proaktywne radzenie sobie a adaptacja do nowego miejsca pracy w sytuacji ponownego zatrudnienia /113
  Metoda badawcza /    122
  Procedura i organizacja badania /    122
  Interwencja Bądź PRO /    124
  Osoby badane /    127
  Operacjonalizacja zmiennych /    127
  Strategia statystycznej analizy danych /    131
  Wyniki /    133
  Predyktory proaktywnego radzenia sobie /     136
  Podnoszenie poziomu proaktywnego radzenia sobie – rola treningu /    139
  Proaktywne radzenie sobie a wyniki adaptacji do pracy /    141
  Efekt pośredniczący proaktywnego radzenia sobie w osiąganiu wyników adaptacyjnych /    149
  Podsumowanie wyników badania /     152
  Podsumowanie wyników i dyskusja /     156
  Podsumowanie wyników badań /    157
  Proaktywne radzenie sobie a zachowania ukierunkowane na poszukiwanie pracy – podsumowanie i wnioski z badania /    157
  Ponowne zatrudnienie a proaktywne radzenie sobie w nowym miejscu pracy – podsumowanie i wnioski z badania /    163
  Dyskusja wyników /    171
  Ograniczenia i perspektywy badawcze /    174
  Implikacje praktyczne /    175
  ANEKSY
  Aneks 1 /    181
  Aneks 2 /     187
  Bibliografia /    221
  Wykaz tabel i rysunków /    239
  Summary /    243
  Zusammenfassung /    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia