Aktualność myśli Roberta Michelsa

-20%

Aktualność myśli Roberta Michelsa

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,60  32,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

25,6032,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Roberta Michelsa nie należy łączyć jedynie z politologią, albowiem ze wszystkich trzech ojców założycieli elityzmu (tzw. święta trójca elityzmu: Mosca, Pareto, Michels), to właśnie on przedstawił podejście najbardziej socjologiczne. Wiele miejsca w naukowej działalności Michelsa zajmuje wypracowanie jednolitej ramy teoretycznej dla badań empirycznych nad elitami; jako badacz twórczo nawiązał do dorobku Moski, Pareto oraz Webera. Jego wkład w rozwój elityzmu polegał na dostarczeniu empirycznych przesłanek słuszności tego stanowiska, a żelazne prawo oligarchii partii politycznych przynależy do współczesnego kanonu nauk społecznych. W Polsce jak dotychczas nie ukazały się ani monografia poświęcona Robertowi Michelsowi, ani tłumaczenie jego największego dzieła Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens (1911), stąd prezentowana książka wypełnia istniejącą w tej problematyce lukę.


Myśl Michelsa jest przedmiotem badań zarówno historyków myśli socjologicznej, jak i socjologów polityki, politologów zajmujących się partiami politycznymi oraz specjalistów od organizacji i zarządzania. Autor wykazuje kompetencje badawcze we wszystkich tych dziedzinach. (…) Książka ta może być pomocna szczególnie dla studentów socjologii (powinna trafić do spisu lektur w ramach historii myśli socjologicznej), politologii (partie polityczne, elity) oraz na kierunku organizacja i zarządzania (tendencje oligarchiczne organizacji).


fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Romana Bäckera
Radomir Miński (Poznań 1974) – doktor nauk społecznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2005); obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie. Autor książki Stosunki pracy w sektorze MSP na przykładzie Kępińsko-Ostrzeszowskiego Zagłębia Meblowego (2007) oraz wielu artykułów naukowych poświęconych zróżnicowaniu społecznemu w teorii i empirii, elityzmowi, oraz stosunkom własności. Zajmuje się też badaniami ewaluacyjnymi instytucji działających w obszarze wykluczenia społecznego – autor raportów i diagnoz lokalnych. Zainteresowania badawcze: metodologia badań społecznych, praktyczne zastosowania socjologii, socjologia polityki, teoria elit, socjologia gospodarki, socjoekonomiczna teoria własności, zróżnicowanie społeczne, wykluczenie społeczne, powiązania edukacji z rynkiem pracy. Promotor licznych prac magisterskich i dyplomowych.


Liczba stron334
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-851-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     13
  Rozdział I
  Twórca „żelaznego prawa oligarchii” – życie i dzieło     18
  1. Biografia Roberta Michelsa     19
  2. Periodyzacja twórczości Roberta Michelsa     31
  3. Biograficzne implikacje w twórczości Roberta Michelsa     32
  3.1. Identyfikacja z proletariatem. Michels jako socjaldemokrata
  i liberalny krytyk wilhelmińskich Niemiec     34
  3.2. Aktywność polityczna Michelsa. Od rewolucyjnego idealizmu
  do syndykalizmu i krytyki socjaldemokracji     37
  3.3. Okres turyński. Od rozczarowania ruchem robotniczym do teorii elit     39
  3.4. Okres nacjonalistyczny. Michels jako rzecznik włoskiego
  ekspansjonizmu     41
  3.5. Okres filofaszystowski     43
  4. Podsumowanie. Próba określenia światopoglądu Roberta Michelsa     44
  Rozdział II
  Obszary zainteresowań badawczych Roberta Michelsa     46
  1. Przesłanki polihistoryzmu Roberta Michelsa     48
  1.1. Przegląd zainteresowań Roberta Michelsa     50
  1.1.1. Problematyka feministyczna     51
  1.1.2. Patriotyzm lokalny a obywatelstwo     56
  1.1.3. Socjologia polityki     59
  1.1.4. Historia współczesnych Włoch     63
  1.1.5. Biografie wielkich ludzi     67
  1.2. Podsumowanie. Michels jako prekursor badań jakościowych     67
  Rozdział III
  Oligarchiczne tendencje demokracji     71
  1. Kontekst historyczny powstania Soziologie des Parteiwesens     71
  2. Publikacje poprzedzające wydanie Soziologie des Parteiwesens     75
  3. Soziologie des Parteiwesens     78
  3.1. Problematyka rozprawy Michelsa     81
  3.2. „Żelazne prawo oligarchii” jako teza o anomii
  w partiach politycznych     86
  3.2.1. Etiologia oligarchii w partiach w demokracji parlamentarnej     87
  3.2.2. Socjaldemokracja niemiecka – między partią integracji
  społecznej a partią wyborczą (catch-all party)     92
  3.2.3. Biurokracja i organizacja     94
  3.2.4. Kontrola prasy przez zawodowych przywódców     98
  3.2.5. Stabilność przywództwa partyjnego     100
  3.2.6. Kooptacja opozycji jako strategia utrzymania władzy     103
  3.2.7. Zjawisko oderwania przywódców od mas a zburżuazyjnienie
  przywódców ruchu robotniczego     105
  3.2.8. Zróżnicowanie społeczne przywództwa ruchu robotniczego.
  Elementy burżuazyjne we władzach socjaldemokracji     109
  3.2.9. Przywódcy partyjni i związkowi a rola inteligencji w ruchu
  robotniczym     113
  3.2.10. Zjawisko dezaktywacji członków partii     119
  3.3. „Żelazne prawo oligarchii” a teza o zburżuazyjnieniu społeczeństwa     122
  3.3.1. Socjologiczna analiza władzy w państwie – rola walki klas
  w demokracji parlamentarnej     123
  3.3.2. Dyferencjacja klasy robotniczej. Przemiany stylu życia
  przywódców ruchu robotniczego     127
  3.4. Pedagogika społeczna jako antidotum na kryzys przywództwa
  politycznego     128
  3.5. Zjawisko przemieszczenia celów organizacji     131
  3.6. „Żelazne prawo oligarchii” jako manifest empirycznej socjologii
  partii politycznych     135
  3.7. Badania ruchliwości społecznej a stratyfikacyjna teoria
  elit Michelsa     137
  3.7.1. Mussolinizm. Charyzmatyczna dyktatura i faszystowska teoria
  konsensusu. Masy jako podmiot polityki     137
  3.7.2. Przemiany w klasach rządzących     144
  3.8. Fenomenologia władzy. Autorytet i konserwatyzm jako arcana imperii
  rządzącej mniejszości     149
  3.8.1. Autorytet jako zdolność do przejęcia władzy     153
  3.8.2. Dekonstrukcja pojęcia rewolucji i konserwatyzm jako zdolność
  utrzymania władzy     157
  3.9. Podsumowanie. „Żelazne prawo oligarchii” jako prawo rozwojowe
  partii politycznych     159
  Rozdział IV
  Robert Michels jako socjolog     163
  1. Wpływy szkół socjologicznych na myśl Michelsa     163
  1.1. Sprzeczność jako kategoria poznania naukowego.
  Dialektyka organizacji Michelsa     164
  1.2. Weber a Michels: relacja mistrz–uczeń czy asymetryczne
  partnerstwo     169
  1.3. Wpływ Moski i Pareta – socjologia jako nauka nomotetyczna     175
  1.4. Wpływ psychologii tłumu – masy a opinia publiczna     179
  2. Podsumowanie. Socjologia jako nauka w ujęciu Roberta Michelsa     181
  Rozdział V
  Recepcja myśli Roberta Michelsa     188
  1. Recepcja Soziologie des Parteiwesens przed II wojną światową     190
  1.1. Wczesna recepcja Soziologie des Parteiwesens     191
  1.2. Socjaldemokratyczna krytyka „żelaznego prawa oligarchii”     194
  1.3. Repliki autorów marksistowskich     197
  2. Recepcja Michelsa po II wojnie światowej     202
  2.1. Wpływ Michelsa na rozwój socjologii organizacji     203
  2.2. Wpływ Michelsa na rozwój socjologii polityki     212
  2.3. Teza oligarchiczna jako wyzwanie dla ustroju demokratycznego     219
  2.4. Neopozytywizm metodologiczny a status „żelaznego prawa
  oligarchii”     224
  2.5. Pierwsze podsumowania recepcji Political Parties     229
  3. Biograficzna iluzja hermeneutyki a odczytanie krytyki demokracji
  parlamentarnej Michelsa     238
  3.1. Michels jako makiaweliczny obrońca demokracji     239
  3.2. Michels jako rozgoryczony demokrata i wyalienowany socjolog     244
  3.3. Michels jako „akademicki ambasador faszyzmu”     248
  4. Renesans twórczości Michelsa     258
  4.1. Michels jako prekursor badań degeneracji ruchów społecznych     262
  4.2. Kontrowersje dyskursywne w teorii Roberta Michelsa     264
  5. Recepcja Michelsa w Polsce     268
  5.1. Pozytywna krytyka Zur Soziologie des Parteiwesens z pozycji
  materializmu historycznego     272
  5.2. Michels jako „ojciec założyciel” teorii elit     281
  6. Obiektywne przesłanki mylenia krytyki demokracji z jej odrzuceniem
  w twórczości Michelsa     284
  6.1. Niekonsekwencje translacyjne     285
  6.2. Rygoryzm pojęciowy Michelsa     288
  6.3. Pojęcie demokracji w myśli Roberta Michelsa     289
  7. Podsumowanie. Recepcja myśli Michelsa     293
  Rozdział VI
  Aktualność myśli Roberta Michelsa     297
  1. Robert Michels jako prekursor koncepcji demokracji
  współzawodniczącej     297
  2. Teza oligarchiczna jako paradygmat badań korporacji biznesowych     299
  3. Michels jako pionier badań ruchów społecznych     300
  Zakończenie     303
  Bibliografia     308
  Spis schematów     319
  Indeks nazwisk     320
  The Relevance of Robert Michels’s Thought (Summary)     327
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia