Miasto Przestrzeń Tożsamość

-18%

Miasto Przestrzeń Tożsamość

Studium trzech miast Gdańsk, Gliwice, Wrocław

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,16  38,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 38,00 zł (-18%)

Najniższa cena z 30 dni: 31,16 zł  


31,16

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematykę książki wyznaczają relacje między trzema pojęciami i – co za tym idzie – koncepcjami teoretycznymi: tożsamością miasta, tożsamością mieszkańców oraz przestrzenią publiczną. W publikacji podjęto próbę uchwycenia elementów należących do specyficznych i dystynkcyjnych zasobów wiedzy, form ekspresji oraz znaczeń, które wpływają w rozmaity sposób na kształtowanie się współczesnych tożsamości ludzi i miejsc. Trzy wybrane do analiz empirycznych miasta: Gdańsk, Gliwice i Wrocław, stanowią interesujący obszar badań ze względu na kształtowanie się tam nowych tożsamości w kontekście ich historii oraz transformacji przestrzeni publicznych. Podejmując badania, autorzy założyli, że struktury tożsamościowe nie są czymś ponadczasowym i niezmiennym, a o ich specyfice decyduje szczególny zestaw czynników warunkujących ich formowanie. Cechuje je dynamika przekształceń o charakterze symbolicznym i przestrzennym.
Nie sposób w krótkiej recenzji uwydatnić wszystkich wątków tego opracowania. Niemniej aspekt miast zakotwiczonych z jednej strony w przestrzeni historii i teraźniejszości, a z drugiej w globalnej przestrzeni oraz w świadomości, postawach czy emocjach mieszkańców wydaje się w znaczący sposób rozszerzać perspektywę ujmowania społecznej kategorii przestrzeni. W tym ujęciu nie oznacza to zwykłego, przestrzennego wymiaru społecznych relacji, ale zmianę relacji między przestrzenią i społeczeństwem na podbudowie historii miast, ich aktualnej kondycji i perspektyw. Rolę łącznika między tymi aspektami (chciałoby się powiedzieć w języku klasycznej socjologii: „płaszczyzny więziotwórczej”) powierza się tu przestrzeniom publicznym, jakie mają wspomagać procesualne i dynamiczne przebiegi kształtowania się tożsamości badanych miast i ich mieszkańców.
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Majera, prof. Uniwersytetu Łódzkiego


Rok wydania2017
Liczba stron396
KategoriaSocjologia miasta i wsi
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-891-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wprowadzenie (Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka,
  Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki)     9
  I. Tożsamość i przestrzeń – refleksje teoretyczne    15
  1. Tożsamości miejskie (Małgorzata Dymnicka)     15
  1.1. Wprowadzenie     15
  1.2. Społeczne wytwarzanie tożsamości     19
  1.3. Społeczno-kulturowe ramy pamięci     29
  1.4. Rola dziedzictwa w konstruowaniu tożsamości
  i narracji miejskich     32
  1.5. Konstrukcje mitotwórcze     34
  1.6. Genius loci jako strażnik pamięci     37
  1.7. Narracje historyczne a globalne klisze tożsamościowe     39
  1.8. Tożsamość architektury     42
  2. Przestrzeń publiczna a tożsamość miejsca, miasta
  i mieszkańców (Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki)     49
  2.1. Przestrzeń publiczna     49
  2.2. Przestrzeń publiczna a tożsamość miasta     59
  2.3. Przestrzeń publiczna a tożsamość miejsca     65
  2.4. Przestrzeń publiczna a tożsamość mieszkańców     71
  2.5. Koncepcja tożsamości przestrzennej – próba integracji różnych
  poziomów tożsamości miejskich     77
  II. Biografie miast     81
  1. Gdańsk (Małgorzata Dymnicka)     81
  1.1. Pierwsze ślady     81
  1.1.1. Osadnictwo     83
  1.1.2. Kultura i dziedzictwo     86
  1.1.3. Ludzie i miasto     90
  1.2. Gdańsk przedwojenny     93
  1.2.1. Złote czasy     93
  1.2.2. Gdańsk przełomu XIX i XX wieku     95
  1.3. Gdańsk po II wojnie światowej: przybysze i „miejscowi”     96
  1.3.1. (Od)budowa miasta     98
  1.3.2. Od tygla do amalgamatu – wokół współczesnych narracji     99
  2. Gliwice (Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki)     102
  2.1. Początki miasta     102
  2.2. Industrializacja jako impuls rozwojowy Gliwic     104
  2.3. Międzywojenne Gliwice: Karl Schabik i lądowanie
  Grafa Zeppelina     106
  2.4. Prowokacja gliwicka i lata wojenne     108
  2.5. Nowa rzeczywistość: Gliwice po 1945 roku     109
  2.6. Krajobraz postindustrialny: na skrzyżowaniu autostrad     113
  3. Wrocław (Katarzyna Kajdanek)     117
  3.1. Pierwsze ślady     117
  3.2. Osadnictwo, rozwój miasta i kontakt międzykulturowy
  do końca XIX wieku     118
  3.3. Kultura i dziedzictwo zakodowane w przestrzeni     120
  3.4. Rozwój do II wojny światowej     122
  3.4.1. Złote lata     122
  3.4.2. Epoka przemysłu – nowe impulsy     123
  3.4.3. Zmierzch miasta     123
  3.5. Wrocław po II wojnie światowej     124
  3.5.1. Przybysze i miejscowi     124
  3.5.2. Odbudowa i rekonstrukcje     126
  3.5.3. Przyszłość – wokół współczesnych narracji     128
  III. Tożsamość i przestrzeń w badaniach     133
  1. Wokół tożsamości miast (Katarzyna Kajdanek)     133
  1.1. Specyfika tożsamości miast     134
  1.1.1. Gdańsk     134
  1.1.2. Gliwice     135
  1.1.3. Wrocław     138
  1.2. Cechy określające miasto i mieszkańców     140
  1.3. Mieszkańcy – podmiot i przedmiot tworzenia tożsamości miasta     148
  1.4. Kto ma wpływ na miasto?     150
  1.5. Podróż w kierunku „zmiana”     153
  2. Narracje i sfery dyskusji o mieście (Katarzyna Kajdanek)     155
  2.1. Oficjalna narracja tożsamościowa     156
  2.1.1. Historia do 1945 roku     157
  2.1.2. Historia po 1945 roku     157
  2.1.3. Sposoby rozumienia oraz identyfikacja najważniejszych
  przestrzeni publicznych     158
  2.1.4. Funkcje przestrzeni publicznych     159
  2.1.5. Tożsamość mieszkańców     160
  2.1.6. Tożsamość miasta i jej elementy     161
  2.2. Dyskurs oficjalny i dyskursy alternatywne –
  perspektywa liderów opinii     162
  2.2.1. Czy toczy się dyskusja o mieście i jego tożsamości?     162
  2.2.1.1. Gdańsk     162
  2.2.1.2. Gliwice     163
  2.2.1.3. Wrocław     164
  2.2.2. Kto dyskutuje o mieście?     165
  2.2.2.1. Gdańsk     165
  2.2.2.2. Gliwice     166
  2.2.2.3. Wrocław     167
  2.2.3. Wątki mobilizujące do dyskusji o mieście     168
  2.2.3.1. Gdańsk     168
  2.2.3.2. Gliwice     169
  2.2.3.3. Wrocław     171
  2.3. Mieszkańcy miast o debacie o mieście.
  Czyja i jaka jest miejska agora?     172
  2.4. Przyszłość dyskusji o mieście w kontekście zmiany instytucjonalnej
  w sferze publicznej     179
  3. Gry wizerunkowe (Katarzyna Kajdanek)     182
  3.1. Gdańsk     184
  3.1.1. Komercjalizacja wizerunku Gdańska     186
  3.2. Gliwice     187
  3.2.1. Komercjalizacja wizerunku Gliwic     191
  3.3. Wrocław     192
  3.3.1. Komercjalizacja wizerunku Wrocławia     196
  3.4. Ocena miast     197
  4. Przeszłość a tożsamość miast
  (Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki)     201
  4.1. Historia sprzed 1945 roku i przestrzenne do niej odniesienia     201
  4.1.1. Gdańsk     201
  4.1.2. Gliwice     203
  4.1.3. Wrocław     206
  4.2. Historia po 1945 roku i sposoby jej ukazywania w miastach    209
  4.2.1. Gdańsk     209
  4.2.2. Gliwice     211
  4.2.3. Wrocław     212
  4.3. Tożsamość mieszkańców a historia     215
  4.3.1. Słynne postaci w historii miejscowości     216
  4.3.2. Najważniejsze wydarzenia w historii miejscowości     220
  4.4. Przeszłość a teraźniejszość miasta     224
  4.5. Wspólnoty pamięci?     226
  5. Mity wielokulturowości (Katarzyna Kajdanek)     228
  5.1. Rozumienia wielokulturowości     228
  5.2. Treść i funkcje mitów wielokulturowości
  w badanych miastach     231
  5.2.1. Gdańsk     231
  5.2.2. Gliwice     233
  5.2.3. Wrocław     234
  5.3. Inne kultury jako czynnik współtworzący dzisiejszy Gdańsk,
  Gliwice i Wrocław     236
  5.3.1. Gdańsk     236
  5.3.2. Gliwice     238
  5.3.3. Wrocław     241
  5.4. Znaczenie innych kultur w badanych miastach
  w opiniach mieszkańców     243
  5.5. Co z tą wielokulturowością?     250
  6. Społeczna identyfikacja z miastem
  (Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki)     253
  6.1. Identyfikacja mieszkańców z miastem     254
  6.2. Kryteria miejskiej tożsamości     268
  7. Przestrzenie publiczne a tożsamość miasta
  (Małgorzata Dymnicka)     274
  7.1. Przestrzeń publiczna
  jako element krajobrazu kulturowego     274
  7.1.1. Przestrzeń publiczna – w poszukiwaniu natury i kultury     276
  7.1.2. Katalizatory życia publicznego: rynki, place, ulice     281
  7.1.3. Miejsca historyczne – wizualizacje tożsamości     287
  7.1.4. Przestrzenie lokalne     289
  7.1.5. Rola przestrzeni publicznej w procesie identyfikacji
  z miastem     291
  7.2. Miejskie kody DNA     297
  7.3. W poszukiwaniu przestrzeni wspólnych     300
  7.4. Oglądać i być widzianym     304
  7.4.1. Funkcja autoprezentacji     307
  7.4.2. Atrakcyjność centrum handlowego na tle całego miasta     308
  7.4.3. Atrakcyjność centrum handlowego jako miejsca
  aktywności     308
  7.4.4. Centra handlowe jako najlepsze miejsce spotkań     309
  7.4.5. Funkcje miejskie centrum handlowego     309
  7.5. Podsumowanie     311
  Zakończenie: kontinua miejskich tożsamości (Krzysztof Bierwiaczonek,
  Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki)     315
  Bibliografia     320
  Indeks nazwisk     343
  Spis rycin i tabel     352
  Aneks     355
  Noty o Autorach     370
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia