mpt button buy
mpt button rent

X

  Słowo od autora 9
  Wstęp 11
  CZĘŚĆ PIERWSZA: DO PRZEŁOMU ANTYPOZYTYWISTYCZNEGO 15
    A) Teoria literatury od starożytności do XVIII wieku 15
      I. S t a r o ż y t n o ś ć 15
        Kilka uwag o estetyce starożytnej 15
        Platon o literaturze 16
        Arystoteles 18
          Mimesis 19
          Katharsis 27
        Pozostała refleksja nad literaturą w starożytności 35
        Szkoła aleksandryjska 39
        Teoria czterech sensów 43
        Idea paralipomenów 47
      II. Ś r e d n i o w i e c z e 52
        Przemiany w wersyfikacji 53
        Alegoryzm średniowieczny 54
        Genologia 58
        Lingwistyczny charakter poezji 60
      III. R e n e s a n s 63
        Wiek XIV – Petrarka i Boccaccio 63
        Wiek XV – Platonizm florencki 68
        Wiek XV-XVI – Złoty okres poetyki 71
      IV. B a r o k 80
        Początki barokowego przełomu estetycznego 80
        Wiek XVII 82
          Barok klasycyzujący 82
          Elementy barokowej teorii poezji 87
      V. K l a s y c y z m 91
        Wiek XVII – klasycyzm francuski 91
        Wiek XVIII – spór starożytników z nowożytnikami 94
    B) Wstęp do XX wieku 97
      I. N o w a     e s t e t y k a K a n t a 97
      II. N o w a    m e t a f i z y k a H e g l a 102
      III. R o m a n t y z m 105
      IV. P o z y t y w i z m 109
      Naturalizm Taine’a 109
      Metoda filologiczno-historyczna 112
  CZĘŚĆ DRUGA: OD PRZEŁOMU ANTYPOZYTYWISTYCZNEGO 115
    Przełom antypozytywistyczny 115
    I. K i e r u n k i     p o i e t o c e n t r y c z n e 118
      Dilthey i nauka o duchu 118
      Bergson i bergsonizm 124
      „Czterej muszkieterowie” NRF 129
      Ekspresjonizm Crocego 131
      Psychoanaliza w badaniach literackich 136
      Krytyka tematyczna 139
      Personalizm 142
      Literatura a chrześcijaństwo 146
    II. K i e r u n k i    e r g o c e n t r y c z n e 155
      Formalizm rosyjski 155
      Praska szkoła strukturalna 159
      Badania teoretycznoliterackie w Polsce w XX w. w okresie do II wojny światowej 162
      Fenomenologia literatury Romana Ingardena 167
      New Criticism 169
      Hermeneutyka 171
      Semiotyka 178
      Dekonstrukcjonizm 184
  E p i l o g: D w i e   a n t r o p o l o g i e 188
    „Kulturowa teoria literatury” 188
    Teoria mimetyczna René Girarda 192
  Wybrane problemy metodologii badań literackich – program wykładu i spis lektur 196
Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

217

Kategoria

Teoria literatury

ISBN-13

978-83-7072-689-8

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 3,43 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

20,00

19,00

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Drugie poprawione wydanie skryptu dla studentów filologii polskiej.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!