X

  Sylwester Bejger, Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej - model teoretyczny 7
  Sylwester Bejger, Joanna Bruzda, Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej - weryfikacja empiryczna 27
  Mariola Piłatowska, Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu 43
  Witold Orzeszko, Wymiar fraktalny szeregów czasowych a ryzyko inwestowania 57
  Anna Rutkowska-Ziarko, Wykorzystanie dolnostronnych współczynników beta w analizie ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie w warunkach zmiennej koniunktury giełdowej 71
  Michał Bernard Pietrzak, Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych 83
  Ewa Wędrowska, Oczekiwana ilość informacji o zmianie struktur jako miara niepodobieństwa struktur 99
  Marek Zarębski, Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwoju zasobów ludzkich 111
  Hanna Karaszewska, Miejsce i rola rozwoju zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu zasobami pracy 123
  Kinga Chalecka, Możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych w Polsce 133
  Michał Buszko, Rynek produktów strukturyzowanych CDO w warunkach światowego kryzysu finansowego 141
  Iwona Escher, Pomiar kierunku i siły marketingowej postawy pracownika - kompromis pomiędzy teorią a praktyką marketingową 159
  Iwona Sobczak, Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym na tle przedsiębiorstw bez kapitału zagranicznego w województwie kujawsko-pomorskim 175
Ekonomia XLI
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

190

Kategoria

Teoria ekonomii

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 3,43 MB

Słowa kluczowe

Prognozy, Ekonomia

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Mariola Piłatowska
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

48,00

38,40

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

W kolejnym tomie Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLI, znajdują się artykuły o różnorodnej tematyce z dziedziny ekonomii. W dwóch pierwszych artykułach, S. Bejgera oraz S. Bejgera i J. Bruzdy, podjęto próbę weryfikacji możliwości wykorzystania markera zmian strukturalnych wariancji procesu ceny rynkowej w detekcji zmowy braczy w branży.


Pierwszy artykuł proponuje model teoretyczny zachowań strategicznych graczy w branży, a artykuł drugie - weryfikację empiryczną zastosowania markera z wykorzystaniem analizy falkowej.


W artykule M. Piłatowskiej zaprezentowano i wykorzystano (na przykładach empirycznych) skumulowany błąd prognoz na jeden okres naprzód jako metodę wyboru modelu, jak również jako narzędzie do wyboru samej strategii wyboru modelu.


Artykuł W. Orzeszko przedstawia charakterystykę wymiaru fraktalnego jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe oraz wykorzystuje dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego (analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariancyjną) w odniesieniu do indeksów GPW w Warszawie.


Celem głównym artykułu A. Rutkowskiej-Ziarko było sprawdzenie, czy ryzyko dolnostronne jest wyceniane na GPW, a celem dodatkowym - przeanalizowanie kształtowania się parametrów w modelach wyceny aktywów kapitałowych w różnych fazach koniunktury giełdowej.


W artykule M. B. Pietrzaka zaprezentowano zagadnienie prawidłowej identyfikacji struktury danych przestrzennych oraz ukazano, jak pominięcie ważnego składnika struktury danych może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji.


W artykule E. Wędrowskiej skupiono uwagę na wskazaniu możliwości wykorzystania metod teorii informacji do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych, a w szczególności przestawiono możliwość wykorzystania entropii rzeczywistej oraz entropii trygonometrycznej do badania własności rozkładów struktur.


Artykuł M. Zarębskiego podejmuje próbę określenia roli Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jako instrumentu wspierającego rozwój kapitału ludzkiego w Polsce.


W artykule H. Karaszewskiej podjęto próbę określenia rodzaju strategii rozwoju przedsiębiorstw i wynikających z nich modeli orientacji szkoleniowej przedsiębiorstw, a także zaprezentowano koncepcję organizacji uczącej się w kontekście strategicznego zarządzania zasobami pracy.


Artykuł K. Chaleckiej przedstawia wybrane możliwości korzystania z odnawialnych zasobów energetycznych, przy czym uwaga została skupiona na tych zasobach i rozwiązaniach energetycznych, które w warunkach polskich są już realizowane bądź w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane.


W artykule M. Buszko przedstawiono istotę i funkcjonowanie nowoczesnych produktów strukturyzowanych CD, opisano ich główne typy, konstrukcje oraz sposób emisji, a także zaprezentowano analizę rynku CDO w latach 2004-2009. Głównym celem artykułu I. Escher jest zaproponowanie rozwiązań w zakresie metod i narzędzi pomiaru kierunku i siły marketingowej postawy pracownika, łączących oczekiwania teoretyków marketingu oraz badaczy prowadzący pomiary w konkretnych organizacjach.


W artykule I. Sobczak podjęto próbę oceny znaczenia kapitału zagranicznego dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez przedstawienie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na tle przedsiębiorstw wyłącznie z polskim kapitałem oraz porównano te przedsiębiorstwa pod względem zasobów kapitałowych, zatrudnienia, nakładów inwestycyjnych oraz osiąganych wyników finansowych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!