Statystyka w zarządzaniu

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,25  111,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

83,25111,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Jeden z najlepszych podręczników do nauczania statystyki na wydziałach zarządzania i ekonomii. Nowe wydanie, podobnie jak poprzednie, zachowuje swój uniwersalny charakter, utrzymując pozycję lidera w międzynarodowych aspektach biznesu.
Ambicją Autorów było stworzenie książki, która nie tylko wyjaśnia myślenie statystyczne i idee wnioskowania statystycznego, ale również osadza statystykę w rzeczywistym świecie – stąd dużo w niej przykładów z takich dziedzin, jak: finanse, zarządzanie, transport, turystyka, księgowość, administracja publiczna, ekonomia, produkcja.
Dodatkowo, w nowym wydaniu zwiększono nacisk na wszechstronne zastosowania statystyki oraz uwzględniono wiele zadań dotyczących rzeczywistych problemów. Ogromną zaletą podręcznika jest połączenie zagadnień teoretycznych i praktycznych ze statystycznym programem komputerowym MINITAB (przy zachowaniu odwołań do Excela).
Gospodarki krajów na całym świecie są coraz bardziej ze sobą powiązane. Wydarzenia społeczno-polityczne w Azji i na Bliskim Wschodzie mają bezpośredni wpływ na notowania na nowojorskiej giełdzie na Wall Street, a zmiany w gospodarce rosyjskiej idące w kierunku kapitalizmu mają bezpośredni wpływ na zmiany gospodarcze w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Przemysł wydawniczy, w którym duże międzynarodowe koncerny nabyły całe przedsiębiorstwa; sektor finansowy, w którym akcje są obecnie notowane bez przerwy na rynkach na całym świecie; a także handel detaliczny, oferujący towary konsumpcyjne produkowane w wielu różnych miejscach na świecie świadczą o wszechobecnej globalizacji gospodarki światowej. Dlatego też zadania i przykłady w nowym wydaniu dotyczą zagadnień międzynarodowych. Dzięki temu w podręczniku odzwierciedlony został kontekst niemal wszystkich zagadnień biznesowych.
Ze wstępu


Liczba stron1222
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieBartosz Witkowski
ISBN-13978-83-01-19537-3
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  O Autorach    15
  Przedmowa od Tłumacza    17
  1. Wprowadzenie i statystyka opisowa    19
  1.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    21
  1.2. Percentyle i kwartyle    28
  1.3. Miary tendencji centralnej    31
  1.4. Miary zmienności    37
  1.5. Grupowanie danych i histogramy    45
  1.6. Skośność i kurtoza    49
  1.7. Związek między średnią a odchyleniem standardowym    51
  1.8. Metody prezentacji danych    52
  1.9. Wstępna analiza danych    59
  1.10. Wykorzystanie komputera    68
  1.11. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    74
  Studium przypadku 1: Wahania NASDAQ    84
  2. Prawdopodobieństwo    85
  2.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    87
  2.2. Podstawowe definicje: zdarzenia, przestrzeń prób i prawdopodobieństwa    90
  2.3. Podstawowe reguły prawdopodobieństwa    96
  2.4. Prawdopodobieństwo warunkowe    101
  2.5. Niezależność zdarzeń    108
  2.6. Zagadnienia z kombinatoryki    115
  2.7. Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa    118
  2.8. Tabela prawdopodobieństwa łącznego    128
  2.9. Wykorzystanie komputera    129
  2.10. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    134
  Studium przypadku 2: Podania o pracę    140
  3. Zmienne losowe    143
  3.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    145
  3.2. Wartość oczekiwana skokowej zmiennej losowej    160
  3.3. Suma i kombinacje liniowe zmiennych losowych    167
  3.4. Rozkład zero-jedynkowy    174
  3.5. Zmienna losowa o rozkładzie dwumianowym    175
  3.6. Rozkład ujemny dwumianowy    183
  3.7. Rozkład geometryczny    186
  3.8. Rozkład hipergeometryczny    188
  3.9. Rozkład Poissona    191
  3.10. Zmienne losowe ciągłe    194
  3.11. Rozkład jednostajny    197
  3.12. Rozkład wykładniczy    200
  3.13. Wykorzystanie komputera    204
  3.14. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    206
  Studium przypadku 3: Testowanie koncepcji    220
  4. Rozkład normalny    221
  4.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    223
  4.2. Własności rozkładu normalnego    225
  4.3. Standardowy (standaryzowany) rozkład normalny    228
  4.4. Przekształcenia normalnej zmiennej losowej    236
  4.5. Przekształcenie odwrotne    245
  4.6. Szablon w arkuszu kalkulacyjnym    250
  4.7. Rozkład normalny jako przybliżenie rozkładu dwumianowego    254
  4.8. Wykorzystanie komputera    257
  4.9. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    259
  Studium przypadku 4: Gwoździe do przyjęcia    265
  Studium przypadku 5: Decyzja wielowalutowa    266
  5. Dobór próby i rozkłady statystyk z próby    269
  5.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    271
  5.2. Statystyki z próby jako estymatory parametrów populacji    274
  5.3. Rozkłady statystyk z próby    284
  5.4. Estymatory i ich własności    300
  5.5. Stopnie swobody    304
  5.6. Wykorzystanie komputera    310
  5.7. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    316
  Studium przypadku 6: Produkcja kołków – dobieranie próby    321
  6. Przedziały ufności    323
  6.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    325
  6.2. Przedział ufności dla średniej z populacji, kiedy znane jest odchylenie standardowe w populacji    326
  6.3. Przedziały ufności dla μ, gdy σ jest nieznane. Rozkład t    337
  6.4. Przedziały ufności dla frakcji populacji, gdy próba jest duża    347
  6.5. Przedziały ufności dla wariancji w populacji    352
  6.6. Wyznaczanie liczebności próby    358
  6.7. Szablon w arkuszu kalkulacyjnym    362
  6.8. Wykorzystanie komputera    365
  6.9. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    369
  Studium przypadku 7: Sondaż kandydata na prezydenta    374
  Studium przypadku 8: Problem prywatności    375
  7. Weryfikacja hipotez statystycznych    377
  7.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    379
  7.2. Podstawowe idee związane z weryfikacją hipotez    383
  7.3. Wyznaczanie wartości p    392
  7.4. Testy statystyczne    400
  7.5. Decyzje oparte na testach wstępnych    425
  7.6. Wykorzystanie komputera    437
  7.7. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    442
  Studium przypadku 9: Zużyte opony 1    442
  8. Porównywanie dwóch populacji    445
  8.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    447
  8.2. Porównywanie wyników obserwacji zestawionych w pary    448
  8.3. Testowanie różnicy między średnimi w dwóch populacjach na podstawie niezależnych prób losowych    458
  8.4. Test dla frakcji w dwóch populacjach w przypadku dużych prób    476
  8.5. Rozkład F i test dla wariancji w dwóch populacjach    484
  8.6. Wykorzystanie komputera    494
  8.7. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    498
  Studium przypadku 10: Zużyte opony 2    503
  9. Analiza wariancji    507
  9.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    509
  9.2. Weryfikacja hipotez w analizie wariancji    510
  9.3. Teoria i obliczenia ANOVA    517
  9.4. Tablica ANOVA i przykłady    530
  9.5. Dalsza analiza    539
  9.6. Modele, czynniki, układy eksperymentów    548
  9.7. Dwuczynnikowa (podwójna) analiza wariancji    552
  9.8. Układ blokowy    571
  9.9. Wykorzystanie komputera    578
  9.10. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    584
  Studium przypadku 11: Ocenianie win    588
  Studium przypadku 12: Sprawdzanie kas    589
  10. Regresja liniowa prosta i korelacja    591
  10.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    593
  10.2. Model regresji liniowej prostej    597
  10.3. Szacowanie (estymacja): metoda najmniejszych kwadratów    602
  10.4. Wariancja resztowa i błędy standardowe estymatorów regresji    614
  10.5. Korelacja    622
  10.6. Testy hipotez związanych z regresją    628
  10.7. Na ile dobra jest regresja?    634
  10.8. Tablica analizy wariancji i test F w modelu regresji    641
  10.9. Analiza reszt i sprawdzanie poprawności modelu    643
  10.10. Wykorzystywanie modelu regresji do prognozowania (przewidywania)    652
  10.11. Wykorzystanie komputera    657
  10.12. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    665
  Studium przypadku 13: Dźwignia finansowa przedsiębiorstwa a prawa akcjonariuszy    668
  Studium przypadku 14: Ryzyko i stopa zwrotu    669
  11. Regresja wieloraka    671
  11.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    673
  11.2. Model regresji wielorakiej z k zmiennymi objaśniającymi    673
  11.3. Test F w modelu regresji wielorakiej    679
  11.4. Na ile dobre jest równanie regresji?    684
  11.5. Testy istotności poszczególnych zmiennych objaśniających    691
  11.6. Sprawdzanie poprawności modelu regresji    706
  11.7. Zastosowanie modelu regresji wielorakiej w celach prognostycznych    714
  11.8. Jakościowe zmienne objaśniające    719
  11.9. Regresja wielomianowa    732
  11.10. Modele nieliniowe i ich przekształcenia    742
  11.11. Współliniowość    756
  11.12. Autokorelacja składnika losowego i test Durbina– Watsona    766
  11.13. Częściowy test F i metody doboru zmiennych objaśniających    771
  11.14. Wykorzystanie komputera    779
  11.15. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    787
  Studium przypadku 15: Zwroty z kapitału w czterech sektorach    790
  12. Szeregi czasowe, prognozowanie i indeksy    793
  12.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    795
  12.2. Analiza trendu    795
  12.3. Sezonowość i cykliczność    802
  12.4. Metoda średniej ruchomej    806
  12.5. Metody wygładzania wykładniczego    817
  12.6. Wskaźniki (indeksy)    824
  12.7. Wykorzystanie komputera    832
  12.8. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    835
  Studium przypadku 16: Prognozowanie sprzedaży części samochodowych    837
  13. Kontrola i poprawa jakości    841
  13.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    843
  13.2. W. Edwards Deming instruuje    844
  13.3. Statystyka i jakość    846
  13.4. Karta kontrolna    856
  13.5. Karta kontrolna R i karta kontrolna s    861
  13.6. Karta kontrolna p    866
  13.7. Karta kontrolna c    869
  13.8. Karta kontrolna x    871
  13.9. Wykorzystanie komputera    871
  13.10. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    874
  Studium przypadku 17: Kontrola i poprawa jakości w Nashua Corporation    875
  14. Metody nieparametryczne i testy chi-kwadrat    879
  14.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    881
  14.2. Test znaków    882
  14.3. Test serii – test losowości    888
  14.4. Test U Manna–Whitneya    896
  14.5. Test rangowanych znaków Wilcoxona    904
  14.6. Test Kruskala–Wallisa – nieparametryczna alternatywa dla jednokierunkowej ANOVA    913
  14.7. Test Friedmana dla ulosowionego (zrandomizowanego), zblokowanego planu eksperymentu    922
  14.8. Współczynnik korelacji rang Spearmana    929
  14.9. Test zgodności chi-kwadrat    934
  14.10. Analiza tablic wielodzielczych – test niezależności chi-kwadrat    946
  14.11. Test równości frakcji (test jednorodności) chi-kwadrat    954
  14.12. Wykorzystanie komputera    960
  14.13. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    963
  Studium przypadku 18: Dziewięć krain Ameryki Północnej    966
  15. Statystyka bayesowska i analiza decyzji    971
  15.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    973
  15.2. Twierdzenie Bayesa dla dyskretnych modeli probabilistycznych    975
  15.3. Twierdzenie Bayesa dla ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa    986
  15.4. Wyznaczanie subiektywnych prawdopodobieństw    993
  15.5. Analiza decyzji: przegląd ogólny    995
  15.6. Drzewa decyzyjne    1000
  15.7. Korzystanie z dodatkowych informacji za pomocą twierdzenia Bayesa    1012
  15.8. Użyteczność    1026
  15.9. Wartość informacji    1031
  15.10. Wykorzystanie komputera    1036
  15.11. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    1038
  Studium przypadku 19: „Pizzas ‘R’ Us”    1041
  Studium przypadku 20: Opracowanie nowego leku    1042
  16. Metody doboru próby    1045
  16.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    1047
  16.2. Nielosowy dobór próby i błąd obciążenia    1048
  16.3. Losowanie warstwowe    1049
  16.4. Losowanie zespołowe    1064
  16.5. Losowanie systematyczne    1070
  16.6. Odmowy odpowiedzi    1075
  16.7. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    1076
  Studium przypadku 21: Urząd ds. Przebudowy Bostonu    1080
  17. Analiza wielowymiarowa    1083
  17.1. Praktyczne zastosowanie statystyki    1085
  17.2. Wielowymiarowy rozkład normalny    1086
  17.3. Analiza dyskryminacyjna    1088
  17.4. Składowe główne oraz analiza czynnikowa    1106
  17.5. Wykorzystanie komputera    1120
  17.6. Podsumowanie i przegląd głównych pojęć    1122
  Studium przypadku 22: Przewidywanie upadku firmy    1125
  Dodatek A. Bibliografia    1129
  Dodatek B. Odpowiedzi do większości zadań o numerach nieparzystych    1133
  Dodatek C. Tablice statystyczne    1159
  Wprowadzenie do podstaw Excela    1203
  Praca z szablonami    1213
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia