Diabetologia wieku rozwojowego

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

127,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

127,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Powszechność i społeczny charakter cukrzycy powodują, że jest ona uznawana za jedną z najczęstszych chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży.
Opieka nad dzieckiem chorym na cukrzycę wymaga ogromnej wytrwałości. Jest to długofalowa ścisła współpraca zespołu diabetologicznego, pacjenta i jego opiekunów, których łączą wspólne doświadczenia, emocje, zwycięstwa i porażki oraz ciągłe wyzwania i dążenie do jak najlepszych efektów terapeutycznych.


W 2015 roku endokrynologię i diabetologię dziecięcą ustanowiono odrębną lekarską jednostką specjalizacyjną. Konsekwencją tego stała się konieczność opracowania nowego podręcznika z zakresu diabetologii wieku rozwojowego. Publikację tę przygotował zespół najznamienitszych doświadczonych polskich ekspertów – diabetologów dziecięcych, pediatrów, psychologów – współtwórców programu specjalizacji.


Książka zawiera najnowsze wiadomości dotyczące etiopatogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki oraz postępowania w poszczególnych typach cukrzycy. Omówiono dokładnie zaburzenia tolerancji glukozy, metody ich wykrywania, zasady insulinoterapii, a także działanie osobistych pomp insulinowych i urządzeń do pomiaru glikemii. Ponadto przedstawiono ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy oraz choroby z nią współistniejące. Interesującą częścią publikacji jest rozdział dotyczący metod prewencji cukrzycy typu 1, immunoterapii oraz przeszczepów trzustki i wysp trzustkowych. W książce poruszono też tak istotną w przypadku cukrzycy problematykę edukacji zdrowotnej, znaczenie samokontroli, żywienia i wysiłku fizycznego oraz bardzo ważne zagadnienia związane z opieką diabetologiczną nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce w poradniach specjalistycznych i placówkach oświatowo-wychowawczych.
Podręcznik skierowany jest głównie do lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego. Dla pediatrów i lekarzy rodzinnych będzie cennym źródłem wiedzy, która pozwoli na szybkie rozpoznanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej, cukrzycy i jej ostrych powikłań, stanowiących często bezpośredni stan zagrożenia życia.


Liczba stron458
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5476-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział. Zaburzenia metaboliczne w cukrzycy – Tomasz Francuz    1
  Wprowadzenie    1
  Adipocyty    2
  Rabdomiocyty    3
  Cykl Randla    4
  Mitochondria    7
  Ciała ketonowe    8
  Inne zaburzenia obserwowane w cukrzycy typu 1    11
    Piśmiennictwo    11
  
  Rozdział 2. Badania laboratoryjne w diagnostyce cukrzycy i zaburzeń tolerancji glukozy    13
  Oznaczanie glikemii – Bogdan Solnica    13
    Oznaczanie glikemii w celach diagnostycznych    13
    Oznaczanie glikemii w monitorowaniu leczenia cukrzycy    16
    Oznaczanie glukozy w moczu    19
    Oznaczanie ciał ketonowych    19
    Retrospektywna ocena glikemii    20
  Badania genetyczne w cukrzycy – Wojciech Młynarski, Maciej Borowiec    26
    Cukrzyca typu 1    26
    Inne określone typy cukrzycy    27
  Badania immunologiczne – Krystyna Wyka    28
  Diagnostyczne testy czynnościowe    31
    Testy oceniające insulinosekrecję – Krystyna Wyka    31
    Metody badania insulinowrażliwości – Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak    34
      Piśmiennictwo    38
  
  Rozdział 3. Definicja i klasyfikacja cukrzycy oraz innych zaburzeń tolerancji glukozy – Agnieszka Zmysłowska, Anna Hogendorf    41
  Definicja i kryteria diagnostyczne rozpoznania cukrzycy oraz innych zaburzeń tolerancji glukozy    41
  Klasyfikacja cukrzycy    44
      Piśmiennictwo    46
  
  Rozdział 4. Epidemiologia cukrzycy u dzieci    47
  Podstawowe definicje epidemiologiczne – Agata Chobot, Joanna Polańska, Przemysława Jarosz-Chobot    47
  Epidemiologia cukrzycy typu 1 – Grażyna Deja, Agata Chobot, Joanna Polańska, Przemysława Jarosz -Chobot    50
    Dane ogólnoświatowe    50
    Dane polskie    52
    Czynniki determinujące zapadalność    53
    Prognoza    53
    Umieralność chorych na cukrzycę typu 1    54
  Epidemiologia cukrzycy typu 2 – Grażyna Deja, Przemysława Jarosz -Chobot    56
    Dane ogólnoświatowe    56
    Czynniki determinujące zapadalność na cukrzycę typu 2    56
  Epidemiologia innych postaci cukrzycy: monogenowej i związanej z mukowiscydozą – Eliza Skała -Zamorowska, Przemysława Jarosz -Chobot, Wojciech Fendler    57
    Epidemiologia najczęstszych postaci cukrzycy monogenowej: MODY i noworodkowej    58
    Epidemiologia cukrzycy związanej z mukowiscydozą (cystic fibrosis related diabetes, CFRD)    59
      Piśmiennictwo    60
    
  Rozdział 5. Etiopatogeneza cukrzycy i zaburzeń tolerancji glukozy     63
  Etiopatogeneza cukrzycy typu 1 – Wojciech Młynarski, Agnieszka Zmysłowska    63
    Czynniki genetyczne    63
    Czynniki środowiskowe    65
    Mechanizmy uszkodzenia komórek β    65
  Etiopatogeneza cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży – Piotr Fichna, Bogda Skowrońska    67
    Kliniczne etapy w patogenezie cukrzycy typu 2    67
    Genetyczne uwarunkowania cukrzycy typu 2    68
    Insulinooporność – osiowe zaburzenie w patogenezie cukrzycy typu 2    70
    Dysfunkcja komórek β wysp trzustkowych w genezie cukrzycy typu 2    72
      Piśmiennictwo    74
  
  Rozdział 6. Obraz kliniczny i diagnostyka cukrzycy u dzieci i młodzieży    75
  Cukrzyca typu 1 – obraz kliniczny w momencie rozpoznania i przebieg kliniczny choroby Agnieszka Szadkowska, Barbara Głowińska -Olszewska    75
    Wprowadzenie    75
    Nietypowy obraz cukrzycy typu 1 u dzieci    80
  Obraz kliniczny cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży – Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak    82
    Wprowadzenie    82
    Choroby współwystępujące    84
  Cukrzyce monogenowe i zespoły cukrzyc monogenowych – Wojciech Młynarski, Agnieszka Zmysłowska, Wojciech Fendler    85
    Wprowadzenie    85
    Cukrzyca noworodkowa i cukrzyca o początku w okresie niemowlęcym    86
    Autosomalnie dominująca łagodna rodzinna hiperglikemia lub cukrzyca    89
    Zespoły cukrzycy monogenowej    90
    Monogenowe zespoły związane z insulinoopornością    91
    Podsumowanie    93
  Cukrzyca związana z mukowiscydozą – Lucyna Lisowicz, Artur Mazur    93
  Cukrzyca polekowa – Barbara Głowińska -Olszewska    96
    Wprowadzenie    96
    Glikokortykosteroidy    98
    Leki immunosupresyjne    99
    Leki przeciwpsychotyczne u dzieci    100
    Leczenie cukrzycy polekowej na przykładzie cukrzycy posteroidowej    100
    Wczesne rozpoznanie dzieci z podwyższonym ryzykiem hiperglikemii polekowej    102
  Cukrzyca w przebiegu innych chorób – Agnieszka Szypowska    102
    Wprowadzenie    102
    Guzy wydzielające hormon wzrostu    102
    Zespół Cushinga    102
    Zespół policystycznych jajników (PCOS)    103
    Nadczynność przytarczyc    103
    Glukagonoma    103
    Pierwotny hiperaldosteronizm    103
    Guz chromochłonny    103
    Guz wydzielający somatostatynę    104
    Guz wydzielający wazoaktywny peptyd jelitowy (vasoactive intestinal peptide, VIP)    104
    Zespoły niedoczynności wielogruczołowej (autoimmune polyendocrinopathy syndrome, APS)    104
    Nadczynność tarczycy    104
      Piśmiennictwo    104
  
  Rozdział 7. Cele terapii cukrzycy – Anita Horodnicka -Józwa, Elżbieta Petriczko    109
  Cele terapii    109
  Parametry wyrównania metabolicznego cukrzycy    111
    Wartości docelowe glikemii i hemoglobiny glikowanej    111
    Wartości docelowe gospodarki lipidowej    112
    Wartości docelowe ciśnienia tętniczego    112
    Wartości docelowe wskaźnika masy ciała (BMI)    113
    Ocena prawidłowego rozwoju fizycznego i dojrzewania    113
  Ocena jakości życia dzieci z cukrzycą    113
      Piśmiennictwo    115
  
  Rozdział 8. Farmakoterapia cukrzycy    117
  Rodzaje insulin – Halla Kamińska, Przemysława Jarosz -Chobot    117
    Insulina krótko działająca    118
    Szybko działające analogi insuliny    118
    Insuliny o pośrednim czasie działania    119
    Długo działające analogi insuliny    119
    Insuliny biopodobne, czyli biosymilarne    120
    Ultralente    120
    Mieszanki insulinowe    120
  Schematy i zasady insulinoterapii – Halla Kamińska, Przemysława Jarosz -Chobot    121
    Wprowadzenie    121
    Schematy insulinoterapii    121
  Czynnościowa intensywna insulinoterapia    123
    Metoda wielokorotnych wstrzyknięć     123
    Obliczanie dawki insuliny    124
    Schemat czynnościowej intensywnej insulinoterapii metodą wielokrotnych wstrzyknięć (baza–bolus)    126
  Czynnościowa intensywna insulinoterapia: osobi ste pompy insulinowe – Agnieszka Szypowska, Przemysława Jarosz-Chobot, Małgorzata Myśliwiec    127
    Zasady leczenia za pomocą pompy insulinowej    128
    Wskaźnik insulina/wymiennik    131
    Kalkulator bolusa    131
    Dawka korekcyjna insuliny    132
  Inne leki stosowane w terapii cukrzycy typu 1 – Beata Mianowska    134
      Piśmiennictwo    135
  
  Rozdział 9. Żywienie w cukrzycy – Beata Sińska, Agnieszka Szypowska, Przemysława Jarosz -Chobot    137
  Wprowadzenie    137
  Węglowodany    139
    Warzywa i owoce jako źródło węglowodanów    140
  Tłuszcze    140
    Izomery trans kwasów tłuszczowych nienasyconych    141
  Białko    141
    Zawartość białka w wybranych grupach produktów spożywczych    142
  Sól kuchenna    142
  Alkohol    142
  Witaminy i mikroelementy    142
      Piśmiennictwo    143
  
  Rozdział 10. Sport w cukrzycy typu 1 – Grażyna Deja, Andrzej Gawrecki    145
  Wprowadzenie    145
  Czynniki wpływające na glikemię podczas wysiłku fizycznego    146
  Zalecenia praktyczne dla chorego na cukrzycę podczas aktywności fizycznej    148
  Przeciwwskazania do stosowania wysiłku fizycznego u osób z cukrzycą    149
      Piśmiennictwo    150
  
  Rozdział 11. Samokontrola w cukrzycy    151
  Oznaczanie glikemii oraz związków ketonowych we krwi i w moczu – Agnieszka Zubkiewicz -Kucharska, Anna Noczyńska    151
  Systemy ciągłego monitorowania glikemii – Andrzej Gawrecki, Agnieszka Szadkowska, Przemysława Jarosz -Chobot, Małgorzata Myśliwiec    153
    Wprowadzenie    153
    Zasady działania systemów ciągłego monitorowania glikemii    154
    Rodzaje systemów ciągłego monitorowania glikemii    154
    Ocena leczenia cukrzycy za pomocą CGM    157
    Programowanie alarmów CGM    158
    Edukacja pacjentów w zakresie CGM    158
    Aspekty psychologiczne stosowania CGM    161
    Korzyści ze stosowania CGM    161
  Pomiar glikemii metodą skanowania – Agnieszka Szadkowska, Andrzej Gawrecki, Przemysława Jarosz-Chobot, Małgorzata Myśliwiec    162
    Zasada działania systemu FGM    162
    Interpretacja wyników    163
    Edukacja pacjentów w zakresie FGM    164
    Korzyści kliniczne    164
  Porównanie metod pomiaru glikemii – Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Myśliwiec, Andrzej Gawrecki, Przemysława Jarosz-Chobot    165
      Piśmiennictwo    166
  
  Rozdział 12. Zasady terapii w poszczególnych typach cukrzycy    169
  Cukrzyca typu 1 – Agnieszka Szypowska, Lidia Groele, Przemyslawa Jarosz -Chobot    169
  Leczenie cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży – Bogda Skowrońska, Agnieszka Szadkowska, Piotr Fichna    172
    Wprowadzenie    172
    Terapia początkowa cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży    173
    Metformina    173
    Leczenie insuliną    175
    Inne leki stosowane w leczeniu cukr zycy typu 2    175
    Leczenie bariatryczne    176
    Modyfikacja stylu życia    186
    Monitorowanie leczenia    177
    Czy cukrzyca typu 2 jest odwracalna?    178
  Leczenie cukrzycy związanej z mukowiscydozą – Lucyna Lisowicz, Artur Mazur    179
    Insulinoterapia    179
    Leczenie żywieniowe    180
    Cele i monitorowanie leczenia    180
  Zasady terapii w innych typach cukrzycy – teraźniejszość i perspektywy w leczeniu cukrzyc monogenowych u dzieci – Agnieszka Zmysłowska, Wojciech Młynarski    180
      Piśmiennictwo    1
      
  Rozdział 13. Edukacja zdrowotna w cukrzycy – Agnieszka Szypowska, Anna Taczanowska    185
  Rola edukacji    185
  Metody edukacji    186
  Problemy edukacji w różnych grupach chorych    186
  Dokumentowanie problemów edukacji    187
  Ocena skuteczności edukacji    187
  Międzynarodowe i krajowe wytyczne edukacji zdrowotnej w cukrzycy    187
      Piśmiennictwo    190
  
  Rozdział 14. Ostre zaburzenia metaboliczne w cukrzycy    191
  Cukrzycowa kwasica ketonowa – Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Małgorzata Myśliwiec    191
    Definicja    191
    Epidemiologia    191
    Patogeneza    192
    Czynniki ryzyka CKK    192
    Obraz kliniczny    193
    Leczenie    194
    Powikłania cukrzycowej kwasicy ketonowej    197
  Stan hiperglikemiczno -hiperosmolarny – Joanna Nazim, Małgorzata Myśliwiec    199
    Definicja    199
    Epidemiologia    199
    Patogeneza    199
    Obraz kliniczny    200
    Leczenie    200
    Powikłania HHS    201
  Hipoglikemia poinsulinowa – Beata Mianowska, Małgorzata Myśliwiec    202
    Wprowadzenie    202
    Fizjologia homeostazy glikemii i zaburzenia regulacji glikemii w cukrzycy typu 1    203
    Definicja i podział hipoglikemii    204
    Przyczyny i objawy hipoglikemii    204
    Leczenie i zapobieganie hipoglikemii    206
      Piśmiennictwo    207
  
  Rozdział 15. Zaburzenia lipidowe w cukrzycy – Agnieszka Brandt, Małgorzata Myśliwiec    211
  Wprowadzenie    211
  Badania przesiewowe w kierunku dyslipidemii u pacjentów z cukrzycą    213
  Hipercholesterolemia    213
  Hipertriglicerydemia    214
  Otyłość i cukrzyca typu 2    215
  Cukrzyca typu 1    216
  Leczenie zaburzeń lipidowych    217
  Monitorowanie skuteczności leczenia    219
  Podsumowanie    220
      Piśmiennictwo    220
  
  Rozdział 16. Przewlekłe powikłania cukrzycy    221
  Cukrzycowa choroba oczu – Katarzyna Zorena, Małgorzata Myśliwiec    221
    Historia naturalna zmian na dnie oka w przebiegu cukrzycy    221
    Klasyfikacja i diagnostyka oraz badanie przesiewowe w kierunku cukrzycowej choroby oczu    223
    Czynniki ryzyka rozwoju i progresji retinopatii cukrzycowe    225
    Leczenie retinopatii cukrzycowej    227
    Makulopatia    228
    Zaćma i jaskra u pacjentów z cukrzycą    228
  Nefropatia cukrzycowa – Agnieszka Szadkowska, Joanna Nazim, Przemysława Jarosz -Chobot    230
    Wprowadzenie    230
    Definicja nefropatii cukrzycowej    231
    Epidemiologia    232
    Patogeneza    232
    Diagnostyka    236
    Monitorowanie    238
    Zapobieganie i leczenie     239
  Choroby układu sercowo -naczyniowego w cukrzycy – diagnostyka i ocena ryzyka – Barbara Głowińska -Olszewska, Iwona Pietrzak     241
    Epidemiologia    241
    Patogeneza wczesnych zmian miażdżycowych    242
    Czynniki ryzyka miażdżycy w cukrzycy. Możliwości prewencji i leczenie    244
    Badania diagnostyczne    256
  Neuropatia cukrzycowa – Barbara Głowińska -Olszewska    262
    Definicja    262
    Epidemiologia    263
    Patogeneza    264
    Podział    266
    Neuropatia autonomiczna    268
    Diagnostyka neuropatii    271
    Leczenie    275
    Podsumowanie    278
  Zaburzenia ciśnienia tętniczego w cukrzycy – Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska, Małgorzata Myśliwiec    278
    Wprowadzenie    278
    Epidemiologia    278
    Patogeneza    279
    Konsekwencje nadciśnienia tętniczego    279
    Pomiar nadciśnienia tętniczego i badania dodatkowe    280
    Leczenie    281
  Inne przewlekłe powikłania    282
    Zaburzenia rozwoju somatycznego – Mieczysław Szalecki, Marta Wysocka -Mincewicz    282
    Zaburzenia dojrzewania – Marta Wysocka -Mincewicz, Mieczysław Szalecki    287
    Zmiany skórne w cukrzycy – Grażyna Kamińska -Winciorek    294
    Zmiany stawowe i kostne – Mieczysław Szalecki    304
    Zmiany w jamie ustnej – Joanna Kunert    311
      Piśmiennictwo    319
  
  Rozdział 17. Choroby współwystępujące z cukrzycą typu 1    327
  Choroby tarczycy – Artur Bossowski, Hanna Borysewicz -Sańczyk    327
    Wprowadzenie    327
    Choroba Hashimoto    329
    Choroba Gravesa–Basedowa     331
    Zalecenia    333
  Celiakia – Grażyna Deja, Małgorzata Myśliwiec    334
    Definicja i patogeneza    334
    Obraz kliniczny    335
    Badania diagnostyczne    336
    Leczenie i monitorowanie przebiegu choroby    337
    Celiakia a cukrzyca typu 1    338
  Choroba Addisona – Artur Bossowski, Hanna Borysewicz -Sańczyk    340
      Piśmiennictwo    343
  
  Rozdział 18. Psychiatryczne i psychologiczne zaburzenia w cukrzycy    345
  Opieka psychologiczna nad chorymi na cukrzycę – Beata Zduńczyk     345
    Wprowadzenie    345
    Zalecenia dotyczące opieki psychologicznej nad dziećmi z cukrzycą    346
  Zaburzenia psychiczne – Agnieszka Butwicka, Tomasz Wolańczyk     348
    Epidemiologia    348
    Etiologia    348
    Rozpoznanie    349
    Powikłania    349
      Piśmiennictwo    350
  
  Rozdział 19. Postępowanie w ostrych stanach infekcyjnych i podczas zabiegu operacyjnego u pacjenta z cukrzycą    351
  Ostre stany infekcyjne – Anna Noczyńska    351
  Zabieg operacyjny. Postępowanie podczas zabiegów operacyjnych u dzieci z cukrzycą – Iwona Pietrzak, Beata Mianowska    353
    Wprowadzenie    353
    Planowy zabieg operacyjny u chorych na cukrzycę typu 1    354
    Pilny zabieg operacyjny u chorych na cukrzycę typu 1    358
    Zabieg operacyjny u chorych na cukrzycę typu 2 i inne określone typy cukrzycy (np. cukrzyce monogenowe, cukrzyca związana z mukowiscydozą)    359
      Piśmiennictwo    359
  
  Rozdział 20. Szczepienia u dzieci z cukrzycą typu 1 – Anna Noczyńska, Agnieszka Zubkiewicz -Kucharska    361
      Piśmiennictwo    363
  
  Rozdział 21. Cukrzyca a ciąża    365
  Ciąża powikłana cukrzycą – Katarzyna Cypryk, Monika Żurawska -Kliś     365
    Wprowadzenie     365
    Patofizjologia cukrzycy ciążowej    366
    Czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej    366
    Wpływ hiperglikemii matczynej na rozwój płodu    367
    Opieka przedkoncepcyjna w cukrzycy przedciążowej    369
    Leczenie cukrzycy w okresie ciąży    373
    Leczenie cukrzycy po porodzie    378
    Podsumowanie    380
  Antykoncepcja – Ewa Wender-Ożegowska    380
    Piśmiennictwo    385
  
  Rozdział 22. Dziecko matki z cukrzycą typu 1 – Anna Noczyńska, Agnieszka Zubkiewicz -Kucharska    387
  Piśmiennictwo    392
  
  Rozdział 23. Nowe terapie w cukrzycy typu 1    393
  Prewencja cukrzycy typu 1 – Natalia Marek -Trzonkowska, Małgorzata Myśliwiec    393
  Immunoterapia – Natalia Marek -Trzonkowska, Piotr Trzonkowski     397
    Wprowadzenie     397
    Konwencjonalna immunosupresja    398
    Terapia autoantygenami    398
    Terapie biologiczne    399
    Terapie komórkowe i przeszczepy szpiku    401
  Przeszczepy trzustki i wysp trzustkowych – Karolina Gołąb, Piotr Trzonkowski, Piotr Witkowski    403
  Sztuczna trzustka – Tomasz Klupa, Agnieszka Szadkowska    406
    Algorytmy sterujące dawkowaniem insuliny w technologicznej sztucznej trzustce    407
    Etapy rozwoju sztucznej trzustki    408
    Dotychczasowe doświadczenia kliniczne z zastosowania technologicznej sztucznej trzustki    409
    Bezpieczeństwo sztucznej trzustki    410
    Podsumowanie    411
      Piśmiennictwo    412
  
  Rozdział 24. Hiperglikemia w stanach nagłych – Joanna Nazim    415
  Piśmiennictwo    418
  
  Rozdział 25. Opieka diabetologiczna nad dzieckiem, młodzieżą i młodym dorosłym w Polsce    419
  Ogólne zasady organizacji leczenia. Opieka nad dzieckiem z cukrzycą w specjalistycznej poradni i na oddziale diabetologicznym – Agnieszka Brandt, Małgorzata Szmigiero -Kawko, Małgorzata Myśliwiec     419
    Wprowadzenie    419
    Oddział diabetologiczny    420
    Poradnia diabetologiczna    421
  Opieka nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowo- -wychowawczej – Małgorzata Urbańska -Kosińska, Iwona Pietrzak    423
    Informacje ogólne i podstawy prawne     423
    Zadania placówki opiekuńczo -wychowawczej wobec dziecka chorującego na cukrzycę typu 1    424
  Przejście z diabetologicznej opieki pediatrycznej do opieki dla dorosłych – Małgorzata Myśliwiec, Małgorzata Szmigiero-Kawko    425
  Wybór zawodu – Andrzej Marcinkiewicz, Agnieszka Szypowska, Przemysława Jarosz-Chobot     428
  Prawo jazdy – Andrzej Marcinkiewicz, Przemysława Jarosz-Chobot     429
  Organizacje pacjentów i nieformalne grupy samopomocowe wspierające chorych na cukrzycę – Monika Zamarlik     431
    Wprowadzenie    431
    Działalność cukrzycowych organizacji pozarządowych    432
    Portale internetowe i media społecznościowe jako nieformalne grupy wsparcia    437
    Wybrane organizacje cukrzycowe    439
  Wsparcie instytucji państwa oraz ulgi dla chorych na cukrzycę – Monika Zamarlik    442
    Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności    442
    Turnusy rehabilitacyjne    446
    Ulgi w korzystaniu z komunikacji    448
    Pomoc dla studentów z cukrzycą    449
    Pomoc społeczna    453
    Ulgi i odpisy podatkowe    454
      Piśmiennictwo    456
  Skorowidz    459
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia