Budowanie łańcucha dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań

Budowanie łańcucha dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia składa się z 20 rozdziałów, które zostały zgrupowane w sześć części tematycznych. Tematyka pierwszej części koncentruje się podstawach koncepcyjnych kształtowania łańcuchów dostaw jutra. Druga część opisuje łańcuchy dostaw w warunkach niepewności społeczno-gospodarczej. Część trzecia omawia kierunki rozwoju obsługi logistycznej łańcuchów dostaw jutra. W części czwartej skupiono się na ekologicznych uwarunkowaniach rozwoju łańcuchów dostaw. Część piąta monografii koncentruje się na kompetencjach i prawach pracowników w procesie rozwoju łańcuchów dostaw. Ostatnia część zawiera rozdziały dotyczące wybranych obszarów zastosowań logistyki i marketingu.


Liczba stron321
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-417-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Część I
  Podstawy koncepcyjne kształtowania łańcuchów dostaw jutra
  Rozdział    1
  Konfiguracja łańcuchów dostaw przedsiębiorstw organizacji sieciowej jako determinanta jej rozwoju    17
  1.1. Wstęp    17
  1.2. Potencjał kombinacyjny jako parametr opisujący złożoność organizacji sieciowych    18
  1.3. Problematyka intensyfikacji relacji międzyorganizacyjnych organizacji sieciowej w ujęciu łańcuchów dostaw    20
  1.4. Analiza wpływu typu konfiguracji łańcucha dostaw przedsiębiorstw organizacji sieciowej na jej potencjał kombinacyjny  koncepcja i badania    23
  1.5. Wnioski    26
  Rozdział    2
  Przesłanki i bariery rozwoju współpracy między uczestnikami łańcuchów dostaw – wybrane wyniki badań    29
  2.1. Wstęp    29
  2.2. Łańcuch dostaw – ujęcie integracyjne    30
  2.3. Współpraca między uczestnikami łańcucha dostaw    31
  2.4. Materiał i metoda badawcza     33
  2.5. Wyniki przeprowadzonych badań    35
  2.6. Wnioski    42
  Rozdział    3
  Typologia zachowań adaptacyjnych łańcucha dostaw    46
  3.1. Wstęp    46
  3.2. Prosta adaptacja łańcucha dostaw    49
  3.3. Adaptacja reaktywna łańcucha dostaw    53
  3.4. Adaptacja proaktywna łańcucha dostaw    59
  3.5. Wnioski    62
  Część II
  Łańcuchy dostaw w warunkach niepewności społeczno-gospodarczej
  Rozdział    4
  Niepewność i ryzyko w łańcuchach dostaw jutra    71
  4.1. Wstęp    71
  4.2. Trendy rozwojowe    72
  4.3. Charakterystyka przyszłych łańcuchów dostaw    73
  4.4. Obszary niepewności    75
  4.5. Emerging risks    78
  4.6. Wnioski    81
  Rozdział    5
  Krzywa uśmiechnięta w globalnych łańcuchach dostaw    83
  5.1. Wstęp    83
  5.2. Krzywa uśmiechnięta    84
  5.3. Scenariusz zmian krzywej uśmiechniętej    86
  5.4. Wnioski    89
  Rozdział    6
  Największe zagrożenia współczesnej logistyki i transportu w wymiarze globalnym    91
  6.1. Wstęp    91
  6.2. Transport morski    91
  6.3. Transport lotniczy    95
  6.4. Wnioski    100
  Część III
  Kierunki rozwoju obsługi logistycznej łańcuchów dostaw jutra
  Rozdział    7
  Ewolucja usługodawców logistycznych    105
  7.1. Wstęp    105
  7.2. Tradycyjny model ewolucji operatorów logistycznych    106
  7.3. Operatorzy 4PL. Krytyka tradycyjnego modelu ewolucji operatorów logistycznych    111
  7.4. Operatorzy 5PL i operatorzy hybrydowi    117
  7.5. Wnioski    123
  Rozdział    8
  Orchestratorzy współczesnych łańcuchów dostaw    126
  8.1. Wstęp    126
  8.2. Outsourcing obsługi logistycznej jako determinanta ewolucji operatorów logistycznych 3PL    127
  8.3. Third Party Logistics Provider (3PL) w roli orchestratora współczesnego łańcucha dostaw    132
  8.4. Wnioski    139
  Rozdział    9
  Service Level Agreement jako narzędzie weryfikujące poziom obsługi logistycznej    143
  9.1. Wstęp    143
  9.2. Obsługa klienta    144
  9.3. Usługodawcy logistyczni    146
  9.4. Service Level Agreement – umowa o zapewnieniu gwarantowanej jakości usług    147
  9.5. Key Performance Indicator – kluczowe wskaźniki zmian    151
  9.6. Wnioski    153
  Rozdział    10
  Obiektywizacja procesu wyznaczania wag przy podejmowaniu decyzji wielokryterialnych w obsłudze logistycznej łańcucha dostaw    155
  10.1. Wstęp    155
  10.2. Wielokryterialność w obsłudze logistycznej łańcucha dostaw    155
  10.3. Obiektywizacja procesu wyznaczania wag – przykład wyboru źródła zaopatrzenia    158
  10.4. Wnioski    161
  Część IV
  Ekologiczne uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw
  Rozdział    11
  Aspekty środowiskowe w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw – tendencje, determinanty, bariery    165
  11.1. Wstęp    165
  11.2. Aspekty teoretyczne systemu zarządzania środowiskowego    166
  11.3. Metodyka badań    170
  11.4. Analiza wybranych badań empirycznych    170
  11.5. Wnioski    173
  Rozdział    12
  Aspekty ekologiczne zasady zrównoważonego rozwoju w koncepcjach biznesowych współczesnych przedsiębiorstw    175
  12.1. Wstęp    175
  12.2. Pojęcie oraz ogólne założenia koncepcji ekologizacji i zrównoważonego rozwoju    176
  12.3. Identyfikacja znaczenia zasady ekologizacji i zrównoważonego rozwoju w badanej populacji przedsiębiorstw    181
  12.4. Wzajemne uwarunkowania systemu zarządzania środowiskowego oraz celów w zakresie ochrony środowiska jako przejaw świadomości ekologicznej przedsiębiorstw    191
  12.5. Wnioski    199
  Rozdział    13
  Znaczenie ochrony środowiska w działalności logistycznej małych i średnich przedsiębiorstw    202
  13.1. Wstęp    202
  13.2. Ochrona środowiska w działalności logistycznej badanych MŚP    203
  13.3. Klasyfikacja badanych MŚP    205
  13.4. Efekty prośrodowiskowych działań badanych MŚP w zakresie realizowanych procesów logistycznych    209
  13.5. Wnioski    210
  Rozdział    14
  Ekoinnowacyjny model biznesu firm handlowych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju    214
  14.1. Wstęp    214
  14.2. Innowacyjny model biznesu jako kategoria badawcza    214
  14.3. Koncepcja zrównoważonego rozwoju a rozwój innowacyjnych modeli biznesu firm handlowych    217
  14.4. Ekoinnowacyjny model biznesu firm handlowych    220
  14.5. Wnioski    224
  Część V
  Kompetencje i prawa pracowników w procesie rozwoju łańcuchów dostaw
  Rozdział    15
  Praca dla logistyka. Wymagania pracodawców wobec kandydatów na stanowiska w logistyce    229
  15.1. Wstęp    229
  15.2. Opis problemu    229
  15.3. Metodologia badania    230
  15.4. Analiza i rezultaty    231
  15.5. Dyskusja    236
  15.6. Wnioski    238
  Rozdział    16
  Regulacje w zakresie praw pracowniczych jako determinanty kształtowania działalności współczesnych łańcuchów dostaw    240
  16.1. Wstęp    240
  16.2. Wymagania w zakresie poszanowania praw pracowniczych jako implikacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu    241
  16.3. Znaczenie przepisów prawnych dotyczących poszanowania praw pracowniczych w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw    245
  16.4. Kodeksy postępowania i standardy jako instrumenty doskonalenia praktyk na rzecz zatrudnionych w przedsiębiorstwach w łańcuchu dostaw    248
  16.5. Wnioski    253
  Rozdział    17
  Zmiana wymogów w zakresie kompetencji menedżerskich we współczesnych łańcuchach dostaw    256
  17.1. Wstęp    256
  17.2. Megatrendy we współczesnych łańcuchach dostaw    257
  17.3. Ewolucja wymogów stawianych kwalifikacjom menedżerów logistyki    260
  17.4. Percepcja posiadanych umiejętności w świetle ich przydatności w opinii polskich menedżerów logistyki    264
  17.5. Wnioski    266
  Część VI
  Wybrane obszary zastosowań logistyki i marketingu
  Rozdział    18
  Współtworzenie dóbr trwałego użytku marek własnych w łańcuchu dostaw sieci handlowych    271
  18.1. Wstęp    271
  18.2. Strategiczne podejście sieci handlowych do podmiotów w łańcuchu dostaw    272
  18.3. Dobra trwałego użytku marek własnych i ich znaczenie dla sieci handlowych    274
  18.4. Kooperacja sieci handlowych z dostawcami dóbr trwałego użytku marek własnych w sferze ich kształtowania na przykładzie odzieży    282
  18.5. Wnioski    288
  Rozdział    19
  Grupa marketingowo-sprzedażowa – współdziałanie łańcuchów dostaw jako droga internacjonalizacji przedsiębiorstw    292
  19.1. Wstęp    292
  19.2. Internacjonalizacja i jej ewolucja    293
  19.3. Grupa marketingowo-sprzedażowa jako forma kooperacji przedsiębiorstw    295
  19.4. Zasady działania grupy marketingowo-sprzedażowej    298
  19.5. Szanse i zagrożenia strategii internacjonalizacji w oparciu o grupę marketingowo-sprzedażową    301
  19.6. Wnioski    303
  Rozdział    20
  Rola działań logistycznych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym    306
  20.1. Wstęp    306
  20.2. Dziedzictwo kulturowe i zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście podejścia logistycznego    307
  20.3. Działania logistyczne w procesach zarządzania dziedzictwem kulturowym – ogólne ujęcie problemu    309
  20.4. Decyzje logistyczne na poziomie strategicznym funkcjonowania instytucji kultury    312
  20.5. Wnioski    313
  Spis rysunków    317
  Spis tabel    319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia