Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki

2 oceny

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

53,55  63,00 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 37,80 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana monografia dokumentuje badania bibliometryczne przeprowadzone przez Autorkę na podstawie dostępnych baz danych. Baza ARIANTA pozwoliła wyodrębnić listę czasopism z dziedziny: elektrotechnika, baza BazTech posłużyła jako weryfikator zarejestrowanych artykułów z tych czasopism. Na podstawie baz Scopus oraz Web of Science Autorka przeanalizowała reprezentację polskich tytułów czasopism w wybranych bazach o zasięgu międzynarodowym, a wyniki poddała dalszym analizom. Sprawdziła Impact Factor (IF) dla poszczególnych tytułów, liczbę zarejestrowanych artykułów, ich strukturę treściową, językową, z jakich krajów poza Polską pochodzą opublikowane teksty, a także tytuły czasopism, w których cytowane są teksty z polskich czasopism z zakresu elektrotechniki.
Przeprowadzone badania dały odpowiedź na podstawowe pytania o: zasięg międzynarodowy polskich indeksowanych czasopism z zakresu nauk technicznych, źródła, w których opublikowano najwięcej tekstów autorów z afiliacją polskich wyższych uczelni technicznych, dynamikę publikacyjną, języki publikacji, zakres współpracy międzynarodowej podejmowanej przez autorów z afiliacją polskich wyższych uczelni technicznych oraz o obszary badawcze.


Rok wydania2017
Liczba stron650
KategoriaRóżne
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3063-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  
  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  
  Rozdział 1 Metody ilościowe – wybrane zagadnienia /    15
  1.1. Analiza literatury/    15
  1.2. Dyskusja terminologiczna /    29
  1.3. Badania z wykorzystaniem metod ilościowych /    42
  1.3.1. O cena czasopism naukowych /    59
  1.3.2. Badania webometryczne i cybermetryczne /63
  1.4. Metody ilościowe a ocena nauki i pracy naukowej – raporty i rankingi nauki – wybrane zagadnienia /    66
  1.4.1. Raporty i rankingi nauki /    68
  1.4.2. Wskaźniki ilościowe w ocenie pracy naukowej – dyskusja /    72
  
  Rozdział 2 Źródła informacji o publikacjach naukowych /    81
  2.1. Bazy bibliograficzne – bazy indeksujące cytowania – indeksy cytowań /    81
  2.2. Bazy indeksujące literaturę cytowaną a indeksy cytowań /    83
  2.3. Bazy danych rejestrujące dorobek publikacyjny – wybrane przykłady /    86
  2.4. Bazy dorobku naukowego /    93
  2.4.1. Bazy dorobku naukowego uczelni technicznych w Polsce /    95
  2.5. Wybrane wskaźniki oceny dorobku publikacyjnego /    101
  2.6. Wyszukiwarki w ocenie dorobku publikacyjnego /    107
  
  Rozdział 3 Reprezentacja publikacji autorów afiliowanych przez polskie wyższe uczelnie w wybranych źródłach informacji (ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki) /    109
  3.1. Elektrotechnika w klasyfikacjach nauk – wybrane przykłady /    109
  3.2. Rozwój współczesnej elektrotechniki w Polsce (zarys) /    122
  3.2.1. Kształtowanie nauczania elektrotechniki w szkolnictwie wyższym /    122
  3.2.2. Oddziaływanie publikacji założycieli wydziałów elektrycznych na współczesną naukę /    125
  3.2.3. Współczesne nauczanie elektrotechniki /    126
  3.3. Pierwsze polskie czasopisma poświęcone elektrotechnice /    135
  3.4. Wydawcy czasopism technicznych w Polsce /    140
  3.4.1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich /    141
  3.4.2. Wydawnictwo SIGMA-NOT /    142
  3.4.3. Wydawnictwa wyższych uczelni technicznych /143
  
  Rozdział 4 Czasopisma techniczne w wybranych źródłach informacji (ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki) /145
  4.1. Źródła informacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym – jako narzędzia badawcze /    145
  4.1.1. Wykorzystywanie baz Inspec, Scopus i Web of Science w bibliotekach wyższych szkół technicznych /    161
  4.2. Czasopisma poświęcone elektrotechnice w krajowych i międzynarodowych źródłach informacji /    162
  4.3. Analiza cytowań czasopism polskich z zakresu elektrotechniki w bazie Web of Science /    196
  4.3.1. „Przegląd Elektrotechniczny” /    197
  4.3.2. „Rynek Energii” /    198
  4.3.3. “Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences” /    199
  4.4. Źródła, w których opublikowano prace autorów polskich z afiliacją wyższych uczelni technicznych /    200
  4.4.1. Web of Science /    201
  4.4.2. Baza Scopus /    287
  4.4.3. Wykaz publikacji autorów z afiliacją polskich wyższych uczelni technicznych wydanych przed II wojną światową (lata 1920–1937) /    367
  
  Zakończenie /    369
  Załączniki /    383
  Wykaz literatury /    621
  Wykaz tabel /    635
  Wykaz rysunków /    639
  Indeks nazw osobowych /    641
  
  Summary /    645
  Zusammenfassung /    647
RozwińZwiń